Anasayfa
26 Şubat 2022, 13:44
fikih
Abone

Dini Soru Cevap

Dini Soru Cevap

Sedanur
Kısa cevaplı dini bilgiler soruları

Kısa cevaplı dini bilgiler soruları

1 Kabe’nin etrafını yedi defa dönmeye ne denir? Tavaf
2 Su bulunmadığı zaman temiz toprakla abdest almaya ne denir? Teyemmüm
3 Bir başkasını yaptığı bir davranışla suçlamaya ne denir? İftira
4 Kur’an-ı Kerim hangi halife zamanında kitap halide bir araya toplanmıştır? Hz. Ebubekir
5 Mekke’den Medine’ye hicret eden Mekke’li müslümanlara ne denir? Muhacir
6 Kur’an hangi mübarek gecede indirilmeye başlanmıştır? Kadir Gecesi
7 Sevap ve günahlarımızı yazan meleklere ne denir? Kiramen Katibin
8 Tevrat hangi peygambere indirilen kutsal kitaptır? Hz Musa
9 İçinde Kabe’nin bulunduğu Mekke’deki mescide ne denir? Mescid-i Haram
10 Akşam namazının farzı kaç rekattır? Üç
11 Ağzı ve burnu suyla temizlemek ve bütün bedeni hiç kuru yer bırakmadan yapılan temizliğe ne denir? Boy (Gusül) abdesti.
12 Ezanla kamet arasındaki fark ifadesi nedir? Kad kametis salah.
13 Toprak ürünleri için zekat zamanı ne zamandır? Hasat zamanı (dönemi).
14 Mekke müşriklerinin dayanılmaz işkencesinden kurtulmak için miladi 622 yılında Mekke’den Medine’ye gitmeye ne ad verilir? Hicret.
15 Kur’an-ı Kerimin ilk suresinin ismi nedir? Fatiha Suresi.
16 Safa ile Merve tepeleri arasında gidiş-gelişe ne ad verilir? Say.
17 Kurban Bayramı arefesinde öğle vaktinden sabah namazı vaktine kadar bir süre arafatta bulunmaya ne denir? Vakfe.
18 Medinede Hazreti Muhammedin yakın çevresinden kişilerin bulunduğu mezarlığa ne ad verilir? Cennetülbaki.
19 Hinduizm de Hintlilerin kahramanlık öykülerinin anlatıldığı en önemli destanlarınınadı nedir? Muhabbarata Destanı.
20 Budizm de insanın bütün istek ve hırslarının yok olduğu saf ve temiz bir duruma kavuşmaya ne denir? Nirvana.
21 Namazda bir kaç ayet yada kısa süre okuyacak kadar ayakta durmaya ne denir? Kıyam
22 Bir daha oruç tutamayacak kadar yaşlı ve hasta olanlara bir fakire onu bir gün doyuracak kadar para vermesi yada onu doyurmasına ne denir? Fidye
23 Bir işi tüm çalışma ve tedbirleri uygulayarak tamamladıktan sonra gerisini Allah’a havale etmeye ne denir? Tevekkül
24 Allahın varlığına ve birliğine, eşi ve benzerinin olmadığına işaret eden Kuran-ı Kerim süresi hangisidir? İhlas
25 Kuran-ı Kerimde peygamberlerin yada eski toplulukların hayatlarından bahseden bölümlere ne denir? Kıssa
26 İnsanların istediği dine, inanca yada felsefi düşünceye inanma inancının gereklerini yerine getirme hürriyetine ne denir? Din ve Vicdan Hürriyeti
27 Müslümünların ilk hicret ettikleri yer neresidir? Habeşistan
28 İlk islam savaşı hangisidir? Bedir
29 Peygamberlerin Allahtan aldıkları buyrukyarı insanlara bildirmelerine ne denir? Tebliğ
30 Haccın farzlarından biri olan beyaz elbise giymeye ne denir? İhram
31 Belirli bir vakti ve belirli bir zamanı olmayan,yoksullara yardım etmek,insanlara güleryüzlü davranmak,yoldaki insanlara zarar veren bir nesneyi kaldırmak gibi geniş bir çerçevesi olan yardım şekline ne denir? Sadaka.
32 Kur’an’da,kötülüğün simgesi ve insanların düşmanı olarak tanıtılan,şeytana tapıcılık anlamına gelen akıma ne denir? Satanizm.
33 ’10 EMİR’ hangi peygambere vahyedilmiştir?. Hz.Musa.
34 Hz.Muhammed,son hutbesi olan Veda Hutbesini,kaç tarihinde yapmıştır?. 632.
35 Dini sorumluluğun ön şartı nedir?. Akıl.
36 Eserlerinde tasavvufa yer veren,Mesnevi ve Divan adlı eserleri ile insanlığa ışık saçan,”Ne olursan ol,yine gel!..”sözü ile insan sevgisini dile getiren,tasavvufi edebiyatımızın temsilcisi kimdir?. Mevlana.
37 Su bulunmadığında veya suyun kullanılmasında sakınca olduğunda temiz toprak cinsiyle yapılan abdest ve boyabdesti yerine geçen temizlik şekline ne denir?. Teyemmüm.
38 Bir kişinin arkasından onda bulunan özellikleri onun hoşlanmayacağı tarzda söylemeye ne denir?. Gıybet.
39 Her biri 20 sayfadan oluşan Kur’an’ın bölümlerine ne denir?. Cüz.
40 Hacıların ihram giymeleri için belirlenen Mekke şehrine yakın yerlere ne denir?. Mi’kat.
41 Yağmur ve kar yağması, rüzgar esmesi gibi doğa olaylarını düzenlemekle görevli melek kimdir? Mikail
42 Temiz suyun bulunmadığı veya bulunup da hastalık gibi nedenlerle kullanma olanağı olmadığı zamanlarda alınan abdeste ne ad verilir? Teyemmüm
43 Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresinin adı nedir? Bakara
44 Allah’ın isteklerini, yasaklarını ve öğütlerini peygamberlere bildirmesine ne denir? Vahiy
45 İnsanın bir işi başarmak için elinden gelen çabayı gösterdikten sonra Allah’a güvenip sonucu beklemesine ne denir? Tevekkül
46 Peygamberimizin süt annesinin adı nedir? Halime
47 Allah tarafından önceden belirlenen olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesi olayına ne ad verilir? Kaza
48 Hac zamanı dışında Kabe’yi ziyaret etmek için yapılan ibadete ne ad verilir? Umre
49 Peygamberimizin söylediği sözlere ne denir? Hadis
50 Rüku ve secdesi olmadan kılınan namazın adı nedir? Cenaze namazı
51 İlk ezanı kim okumuştur? Bilal-ı habeşi
52 Bir insanın kendi isteğiyleyalnızca Allah rızası için yoksullara yaptığı yardım ve iyiliklere ne denir? Sadaka
53 H.z Muhammet (s.a.v) kaç yılında doğmuştur? 571 yılında
54 İlk islam devleti kaç nerede kurulmuştur? Medine’de
55 Kuran-ı Kerimde kaç ayet vardır? 6666 Ayet vardır
56 Hz Muhamme’de ilk vahiy nerede gelmiştir? Mekkede hira mağarasında ilk vahiy gelmiştir.
57 Kabenin etrafında hacerül esvet taşından başlayarak yedi defa dönmeye ne denir. Tavaf
58 Allahın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren nurani varlıklara ne denir Melek
59 Vahiy getiren meleğin adı nedir? Cebrail
60 Hz Muhammed kaç yaşında peygamber olmuştur? 40
61 Allah tarafından gelen vahiyleri peygamberlere bildiren meleğin ismi nedir? Cebrail
62 Secde yapılmadan kılınan namazın adı nedir? Cenaze Namazı
63 Namaz kılmak için su ile abdest alınması gerekir.Su bulunmadığı zaman ne yapılır? Teyemmüm
64 Ramazan Ayında yatsı namazı ile beraber 20 rekat olarak kılınan namazın adı nedir? Teravih
65 Allah tarafından görevlendirilen, kıyametin kopma zamanında Sur’u üfleyen meleğin ismi nedir? İsrafil
66 Ramazan orucunu tutamayacak kadar yaşlı ve hasta olanların oruca karşılık verdikleri sadakanın adı nedir? Fidye
67 Hacca gidenlerin Kabenin etrafında dönerek yapmış olduğu davranışa ne denir? Tavaf
68 Hz.Muhammed’in kendisinden sonra vefat eden kızının ismi nedir? Hz. Fatma
69 Hz. Muhammed’in hanımları, çocuklar ve torunlarından oluşan aile halkına ne isim verilir? Ehl-i Beyt
70 Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi ile başlayan ve bir tarih başlangıcı kabul edilen olayın adı nedir? Hicret
71 Kur’an insanın öncelikle neyini kullanmasını ister aklını
72 Hz.Muhammed’in hizmetinde bulunan Enes “Peygamberimiz bana hiçbir gün öf bile demedi. Yaptığım bir şey için bunu niye yaptın, yapmadığım bir şey için de bunu niye yapmadın diye beni azarlamadı”demesiyle o peygamberimizin hangi yönünü belirtiyor. hoşgörüsünü
73 Kabenin köşesinde bulunan kutsal taşın adı nedir hacerül esvet
74 “Allahu Ekber” ne anlama gelir Allah en büyüktür
75 Hz. Muhammed’in hicret esnasında konakladığı köyde yaptırdığı mesci(cami)din adı nedir Kuba
76 Kabenin etrafında yedi defa dönmeye tavaf denir. Bir defa dönmeye ne denir şavt
77 Kuran-ı Kerim’de kaç sure vardır 114
78 Abdest alırken ağıza su vermek farz mıdır, vacip midir, sünnet midir sünnettir
79 Namaz kılarken yere paralel olarak eğilmeye ne denir rukü
80 Alkollü içkiden çok içmek haramdır. Az içmek nedir haramdır
81 Hz. Muhammed (s.a.v)Mekke’den Medine’ye kaç yılında hicret etmiştir? 622
82 Peygamberimizi övmek amacıyla yazılmış olan mevlid-i Şerifin yazarı kimdir? Süleyman Çelebi
83 Kâbe’yi yıkmak üzere fil ordusuyla Mekke’ye gelerek Ebabil Kuşlarının üzerlerine taş atmaları sonucu ordusu helak olan Yemen Valisi kimdir? Ebrehe
84 Bütün ibadetlerde ortak olan esas nedir? NİYET ETMEK
85 Peygamberlerde bulunan “EMANET” sıfatının anlamı nedir? GÜVENİLİR OLMAK
86 Yaptığımız iyilik ve kötülüklerin ( günah ve sevapların) yazıldığı deftere ne ad verilir? AMEL DEFTERİ
87 Kendisine yeni bir kitap verilmeyip daha önce daha önce gelen bir kitabı tebliğ eden peygambere ne ad verilir? NEBİ
88 Hz.Muhammed (S.A.V)’in kendisinden 6 ay sonra vefat eden çocuğunun adı nedir? Hz.FATIMA(r.a)
89 Peygamberler akıllı ve zeki insanlardır.Allah’ın gönderdiği vahiyleri en doğru şekilde anlar ve insanlara en iyi biçimde aktarırlar.Problemlere uygun çözümler getirirler.Peygamberlerin bu özelliğine ne ad verilir? FETANET
90 Dinimize göre hangi mal ve gelirlerden zekat verileceği belirlenmiştir.Buna göre sığır ve mandanın zekat miktarı ne kadardır? OTUZDA BİR
91 İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır? KUBA (köyünde)
92 Kur’anın bir kitap haline getirilmesinde komisyon başkanı ve vahiy katibi olan sahabe kimdir? ZEYD BİN SABİT
93 Kâbe’nin yakınında bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında Hac İbadeti esnasında gidip gelmeye ne ad verilir? SAY
94 Su bulunmadığı zaman toprak ile alınan abdest de ne ad verilir? Teyemmüm
95 Son kutsal kitabımız nedir? Kur’an-ı Kerim
96 Allah ile Peygamberimiz arasında elçilik görevi yapan hangi melektir? Cebrail
97 Kur’an-ı Kerim’deki ilk süre hangisidir? Fatiha Süresidir.
98 Hıristiyanlık dininin kitabı nedir? İncil
99 5 namazın vakitlerinin başladığını haber veren çağrının adı nedir? Ezan
100 Başkalarındaki iyi özellikleri kıskanmayıp, bizim de bu iyi özelliklere sahip olmaya çalışmalıyız. Örneğin, sınıfımızdaki başarılı ve terbiyeli bir arkadaşamızı örnek almamız, onun gibi başarılı ve dürüst olmayı istemeye ne denir? Gıbta etmek (İmrenmek)
101 Haftada bir kere cemaatle kılınması zorunlu olan namaz hangisidir? Cuma
102 Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye 622 yılında yaptığı göçe ne denir? Hicret
103 Dini sorumluluğun ön şartı nedir? Akıl
104 Peygamberimiz nerde doğmuştur? Mekke
105 Hacıların, haçta giydiği dikişsiz elbiseye ne denir? İhram
106 Kur’an-ı Kerim’in ilk suresinin adı nedir? Fatiha
107 Kur’an hangi halife zamanında çoğaltılmıştır? Hz. Osman
108 Zengin müslümanlara farz olan, yılda bir kez sadece mal ile yapılan ibadet hangisidir? Zekat
109 Kuranı Kerim’in en uzun süresi hangisidir? Bakara Süresi
110 Sünnet olmasına rağmen cemaatle kılınan namaz hangidir? Teravih Namazı
111 İnsanlara sorumluluk yükleyen idare hangisidir? Cüz-i İdare
112 İnsanların günah ve sevaplarını yazan melekler hangileridir? Kiramen Melekleri
113 İslam Tarihinde ilk savaş hangisidir? Bedir
114 “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” sözü kime aittir? Hz. Muhammed
115 Peygamberimizin hal ,haraket söylem ve davranışlarını ifade eden sözcük nedir? Sünnet

Okudunuz mu?  Alevi kelimesinin anlamı nedir?

Dini Soru Cevap

DZALBAY
Ne kadar öz ve gerekli bilgi varsa,hepsi de bir araya toplanmış…Öğrenme çağındaki yavrular için ne güzel bir kaynak…

Allah cc razı olsun.


Dini Bilgiler Soruları

Ecrinim
katılıyorum kardeş,ben de kızımın istifade etmesi için kaydettim,çok isabetli konu paylaşımı olmuş emeğine sağlık Sedanur kardeşim Allah c.c. razı olsun

Okudunuz mu?  Oje abdeste mani mi? Gusül abdesti aldıktan sonra sürülen oje ile beraber namaz kılınır mı

Dini Sorular ve Cevaplar

redyellow
< 3 Bir başkasını yaptığı bir davranışla suçlamaya ne denir? İftira >
Burasının düzeltilmesi gerekir, sanıyorum sehven yazılmış. YAPTIĞI değil YAPMADIĞI DAVRANIŞLA SUÇLMAYA İFTİRA denir çünkü.

Yönetim düzeltirse iyi olur.


gülcangül
Müslümanları namaza çağıran sözler: Ezan

Okudunuz mu?  Abdestsiz camiye girilir mi?

Kayıtsız Üye
ben bir bayanım eşim geçen sene oruc tutuyordu ben tutmamıstım o gün birlikte olmak istedim ama günah oldugunu bilmiyorduk.. bilmeden haram işlettm eşime kefalet gerekirmi ?


Kayıtsız Üye
Cok güzel bence herkes okusun bazilari buyumus ama sorsan bu sorularin yarisini bilmiyo. Okumalarinda fayda var bence.

Okudunuz mu?  İslam dininin çevre temizliği konusundaki öğütleri nelerdir

Kayıtsız Üye
Salam meherlemlikde sac boyasindan istifade etmek duzgundurmu


Kayıtsız ali
Bir evli bayan kordonu bağlarsa dinen helalmi haramı lütfen bilgilendirirseniz sevinirim Allah razı olsun


mum
< evli bayan kordonu bağlarsa dinen helalmi haramı l >
Koca izni olursa günah değildir.
< sac boyasindan istifade etmek >
Boya siyah olmamalı ve sadece ailesi görmelidir. Bu durumda saçınızı boyayabilirsiniz.
< bilmeden haram işlettm eşime kefalet gerekirmi ? >
Kocanıza kefaret ve kaza gerekir.


Kayıtsız Üye
Toplumsal kaynaşmada ibdetlerin rolü nedir


arifselim
İbadetlerden bazıları cemaatle yani topluluk halinde yapılması emredilmiştir. Örneğin cuma, bayram ve beş vakit namazın camide kılınması gibi. Böylece bu ibadetler vesilesi ile bir araya gelen müslümanlar birbirlerinin sorunlarını konuşurlar, tanışırlar ve birbirleri arasındaki muhabbetleri artmış olur.


Kayıtsız Üye
1 – Kaç peygamber vardir

2 – Abdest almak için makjajı yüzden silmek gerekir mi.???


Şema
dini bilgiler soru cevapları

124000 Peygamber vardır
Makyaj silinmeli sonra abdest alınmalıdır


Kayıtsız Üye
Bir yakınımın kız isteme olayında isteyen kişi heyecandan Allah ın emri peygamberin kavliyle başlayan cümleyi söylemedi kızınızı oğlumuza istemeye geldik dedi. Bu şekilde isteme olayı dini açıdan uygun mudur

Okudunuz mu?  Şafiilerde Setr-i Avret ve Ayaklar ???

mum
Kız isterken “ Allah ın emri peygamberin kavliyle ” demek şart değildir.
Dini açıdan hiç bir sakıncası yoktur.


Kayıtsız Üye
Hastanın hastalıktan kurtulması için kurban kesilir mi?


Şema
< hastalıktan kurtulması için kurban kesilir mi? >
Evet kurban kesilirse hastaya fayda verir.
Çünkü sadaka bin belayı def eder.


Kayıtsız Üye
Annem vefat etti takma dizleri vardı gommelimiyim acaba yardımcı olurmysunuz


Şema
< takma dizleri vardı gommelimiyim >
Başkasına yaracak bir eşya ise sadaka olarak bağışlayın ama sadece annenize özel ise gömün veya çöpe atın.
Allah annenize rahmet eylesin.


Kayıtsız Üye
Diyelim ki evrenin düzeni bir düzen koyucunun varlığını gösteriyor olsun. Buradan diğer şeylere nasıl ulaşıyorsunuz? Yani bu düzen koyucunun tek olduğuna, hala mevcut olduğuna, doğmamış ve doğurulmamış olduğuna, bizimle ilgilendiğine, tüm evreni sırf bizi sınamak için yarattığına, bu bakımdan insan ve dünyanın evrenin merkezinde bulunduğuna (ki fiziken öyle olmadığını artık biliyoruz!) v.b. sonuçlara nasıl ulaşıyorsunuz? Evrenin düzeninden bunlara ulaşmak mümkün müdür? Yani bu yaratan, deizmin ‘yarattığına ilgisiz’ yaratanı da olabilir, bunun dinin tanrısı olduğunu nereden çıkarıyorsunuz?,


Şema
< Buradan diğer şeylere nasıl ulaşıyorsunuz >
Uzun uzun yazmayacağım 🙂
Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yhaudiler bu şekilde inanıyor bu da düntanın %80 i oluşturuyor


Kayıtsız Üye
Bi arkadaşım ben 1100 salatı tefriciye okumamı istedi ama hep bir akslik oldu okuyamadm ve arkadaşıma okudum dedim bunun günahı var mıdır varsa nedir


arifselim
Selamun aleykum kardeşim. Bunun günahı yalan konuşmaktır. Bunun yerine açıkça mazeretiniz her neyse söylemeniz gerekirdi.


Kayıtsız Üye
Hayırlı aksamlar hocam 1 aylık nişanlısıyim bir senedir nisanlimla konuşuyoruz ben dini nikah istiyordum ama ailemin kabul etmeyeceğini bildiğimiz için nişandan önce konuyu acamadik, içim rahat değil evlenmemize en aşağı 1 sene veya 1.5 sene var ister istemez yakınlaşma oluyor. Ailemin izni olmadan dini nikah yaptırabilir miyim? İçim hiç rahat değil onların haberi olmadan hiçbir şey yapmak istemiyorum ama günaha da girmek istemiyorum Peygamber Efendimiz nikahi ilan edin duyurun buyurmus. Çok duydum aileden izinsiz nikah kiydiranlari ama içim rahat değil sizce ne yapmalıyım?


Şema
< Ailemin izni olmadan dini nikah yaptırabilir miyim? >
içinin rahat olmaması niyet ettiğin nikah işinin caiz olmayışındandır. için doğru söylüyor
kısaca gizli nikah sadece kendini kandırmaktır

Okudunuz mu?  Kur'an ı Kerim Okuduğumda Uykum Geliyor

Kayıtsız Üye
ben 33 yaşinda bir erkek im gusül abdesti alip banyoda cıktıktan sonra bende idrar akıntısı oluyor boyle olursa benim abdestim sayılırmi


Şema
Gusulden sonraki idrar akıntısı gusül bozmaz ama namaz kilabilmen için idrarı yıkama ve abdest alman gerekir


Kayıtsız Üye
Bismillah (okumuşsunuzdur inşAllah)Selamın Aleyküm iblisin şeytan olduğu hakkında ben bir ayet göremedim varsa ayet
yada hadis paylasın kardeşlerim(sadece kardeşim olan müslümanlar)


arifselim
Aleykum selam kardeşim. İblis ismi ile ilgili bir ayet veya hadis bilmiyorum ama bu isim ifade ettiği manadan dolayı şeytana özel bir isim haline gelmiştir. İblis kelimesinin ifade ettiği mana, hayırsız oldu, şaşkına uğradı ve Allah’ın rahmetinden ümit kesmesi anlamlarını ifade eder. (Alusi, Ruhu’l-Meani, Beyrut (t.y.), I , 229).


Kayıtsız Üye
Zina işlediğimiz zaman erkek veya kadınla evlenirsek Günahımız affolur mu?


arifselim
Zina için mutlaka ayrıca tövbe edilmesi gerekir. Evleneceğim nasıl olsa diye zinaya devam etmekte yine zinadır ve büyük günahtır. Evlenseniz bile mutlaka ikiniz zinadan samimi bir tövbe etmeniz şarttır.


Kayıtsız Üye
namaz kılarken secdede kollar deve çöküşü gibi yere koymamalı fakat kadınlar hariç çünkü namazda bile daha usturuplu duruşları olması gerekiyor deniyor yani kadınlar böyle mi koymalı? ben bu bilgiyi öğrendiğimde önceleri kollarımı yere koymazdım sonra kadınların koyduğunu öğrenip koymaya başladım. aslı nedir bu meselenin?


arifselim
Kadınlar hanefi mezhebinde kollarını kendilerine iyice yapıştırırlar ve yere dirseklerini yapıştırırlar. Bu dediğiniz doğrudur bu şekilde yapabilirsiniz.


Kayıtsız Üye
kötü bir soz söylendiğinde affedilmek için ne dua okunmalı yada ne tövbe estağfurulmak çekilmeli


arifselim
Kötü bir söz söylendiğinde ‘Allah’ım tövbe ediyorum bir daha yapmayacağım beni affet’ denilebilir. Veya bu niyetle estağfurullah denebilir.


Kayıtsız Üye
gusül abdesti alırken en sona ayak yıkamayı bırakıyoruz su birikintisinden ötürü. Ayağa su dökmeden önce de bornoz giyiyoruz bu abdestin muvalatına mani olur mu ?


Şem’a
< bu abdestin muvalatına mani olur mu ? >
Hayır bir sakıncası olmaz.
< Dinimiz kolaylik dini bu sekilde oluyor mu >
Gelen akıntı abdest bozar ama namaza engel olabilmesi için bir avuç kadar olması gerekir. (Hanefi mezhebine göre)
< sonra onu kücümsemek dislamak hor görmek günah mi >
Yanlış yapan kişiyi affetmek iyidir ama mutlaka dostluk bitecekse en az gördüğünde selam vermelidir.


Kayıtsız Üye
Geçmiş yıllara ait kaza namazlarını en doğru şekilde nasıl kilabilirim ortalama 12-13 yıllık borcumu ödemek istiyorum fakat sayısı çok olduğu için ne kadar saglikli bilemiyorum başka bir şekil de de odenmesi mumkunmudur

Okudunuz mu?  Akşam namazının son vakti ile yatsı namazının giriş zamanı olan "Şafak" ne demektir?

Şem’a
Her gün en az bir günlük mümkünse 3 günlük kaza kılarsan 3 yılda biter.


Kayıtsız Üye
Sabah oruçlu kalktım pamuk koymuştum pamuğun bulanık leke olduğunu gördüm orucum bozuldu mu ve tekrar gusletmem gerekir mi? Öğle namazının çıkmasına yakın bekleyip akıntı olmadığına emin olup tekrar gusletmem mi gerek?


arifselim
Eğer adetinin içerisinde ise bu akıntı hala adetin bitmediğine işarettir. Adet süren bitmişse o zaman bu tür ufak tefek olan lekelenmelerin bir sakıncası yoktur.


Kayıtsız Üye
Normalde 5 gün oluyorum sanırım 6.gün de kahverengi lekelenme oluyor az da olsa. 6.günde idim. Beyaz akıntı varsa gusledip ibadetlere başlanmalı yoksa 3 namaz vakti beklemek lazımmış beyaz akıntı için öyle söylediler doğru mu? Ben de beyaz akıntı görmediğim için 2 namaz vakti kadar bekledim lekelenme olmamasına rağmen, sonra beyaz akıntı olduğunu düşündüğüm akıntı oldu ve gusledip ibadetlere başladım. İnşaAllah doğru yapmışımdır.


arifselim
Beyaz akıntıyı gördünmü artık gusül abdesti alabilirsin 3 namaz vaktini beklemene gerek yoktur. Doğru yapmışsın Allah kabul eylesin.


Kayıtsız Üye
Selamun Aleyküm öncelikle ben her sene (özellikle derslerim kötüyse) Allahım bu sene geçersem söz 1 hafta(Tutabildiğim kadar) oruç tutacağım diyorum.Bu sene derslerim iyiydi.Bu sene söz verdim mi bilmiyorum.Ne yapmalıyım(1. hafta Oruç tutamayacak durumdayım).Bu sene ettigimden emin değilim ama Allah’a karşı verdiğim sözü de tutmamak gibi bir şeyim olmaz.Kısaca Allahım söz …. diye edilen laflar yemin yerine geçer mi ?


arifselim
Aleykum selam. Allah’ım söz denilen sözler geçerlidir. Eğer demiş olma hissin daha kuvvetli ise bu orucu tutmalısın yok eğer dememiş olmana kalbin daha çok meyl ediyorsa tutmana gerek yoktur.


Kayıtsız Üye
Kaza namazı kilarken vakit namazı girerse ezani duymasak bile vakit girdigi için kaza namazımız bozulur mu? Mesela ikindiye 4 dk kala kaza namazına durduysak ve vakit girdiginde selam veriyor idiysek bozulmus mudur?


arifselim
Kaza namazı kılarken herhangi bir vaktin ezanı okunması ile kaza namazın bozulmaz. Bir vaktin girmesi ile kaza namazının bir ilgisi yoktur.


Kayıtsız Üye
Birşey merak ediyorum efendim. Yaşım 14. İster istemez sorguluyorum dinimi araştırıyorum. Aklıma uzun süredir takılan bir soru var. Çevreme sorunca dinsizsin diyip hakaret ediyorlar. Sorum şu: Allah’ ın bize ihtiyacı yok. Aklımızdan geçen herşeyi biliyor. Şu an düşündüğümü, gördüğümü yaptığımı biliyor. İstediği herşeyi yaratabilme gücüne sahip. Peki o zaman neden verdikleri karşısında namaz istiyor, kulluk istiyor, ibadet istiyor. Alçak gönüllü olup neden direkt hak edene vermiyor. Her şeyimizi bilirken neden yakarışlarımızı duymak, ağlaya ağlaya dua etmemizi, yalvarmamızı istiyor? Ateist falan değilim. 5 vakit namazımı kılıyorum Allah’ a şükür. Ama aklımda bu sorular olduğu için kendi dinimi sorguluyorum ister istemez. Rahatsız oluyorum. Net bir cevap verirseniz mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler.

Okudunuz mu?  İki gencin evlenmeden önceki nişanlılık süresi ne kadar sürmelidir?

Şem’a
Sevgili kardeş Müslüman tabi ki araştıracak, soracak, tefekkür edecek ve böylece kendini daha iyi yetiştirecek.
Allah insanlara irade gücü vermiştir iyiyi kötüyü seçebilecek kabiliyet vererek kendisine mi yoksa şeytana mı uyacak diye bizleri sınamaktadır. Allah bizlerin ileride neler ile karşılaşacağımızı bilir biz iyiyi seçsek te bilir kötüyü seçsek te bilir.


Kayıtsız Üye
1 – Aşık olduğumuz kişinin fotoğrafına bakmak caizmidir. ( şehvet olmadan )

2 – zamanında hasta numarası yapmıştım ve bu yüzden çok para ve emek harcadı annemle babam. bir kere gerçekten hasta olmuştum ama diğerlerinde numaraydı. vicdan azabından ölmek üzereyim anneme de söyleyemiyorum napmalıyım


arifselim
1- Şehvetin olamayacağından nasıl emin olabilirsin. Şehvet olmasa bile caiz değildir.

2- Bu durumda samimi bir tövbe et ve asla tekrar etme.


Kayıtsız Üye
Hocam ben namaz ve kuran okuyan bır bayanım sürekli gaz kaçırıyor um namazım ve kuran im kabul olmaz mı ne yapmam lazım lütfen yardımcı olun


arifselim
İlk önce doktora gitmen gerekir. Eğer sürekli bu oluyor ve namaz ile ibadetlerine engel oluyorsa o zaman özür sahibi olursun ve her vakit için bir abdest alırsın. Gaz gelse bile bir vakit için bir abdest yeterlidir. Vakit girdikten sonra abdest almalısın.


Kayıtsız Üye
Simdi benim cinsel organimda tirnak kadar hatta ondan bile küçük bir sivi akti şehvet filan da olmadi sadece bakarak gusül gerekir mi


arifselim
Normalde bu meni değildir. Erkek için meni beyaz ve yoğundur. Meni şehvetle ve fışkırarak çıkarsa ancak o zaman gusül gerekir.


Kayıtsız Üye
1 – Benim altinlarim vardi aileme borc olarak verdim sonrada bana haram olsun dedim onlarda geri vermek istiyor ne yapmam lazim

2 – Yarın kadın doğum da randevum var simear testi vericem orucumu bozarım? doktorum kadın teşekkürler


arifselim
1- Bu sözünden tövbe istiğfar et ve altınlarını. Bu sözler haddi aşmaktır tövbe etmeyi gerektirir.

Okudunuz mu?  Namaz kılarken saçın açılması

2- Smear testi esnasında içeriye bir ilaç veya krem gibi bir şey verilmiyorsa orucunu bozmaz.


Kayıtsız Üye
Merhabalar ben 12 yaşındayım sabah baktığımda kilodumda ıslak olmayan boncuk kadar bir leke gördüm bu sanırım meziymiş ve benden bundan önce de mezi çıkmıştı cinsel bir rüya da görmedim şu an ibadetlerim bana farz mıdır


arifselim
Merhaba kardeşim. Meni gördükten sonra ergenliğe girmiş olursun. Sana farz olmamışsa bile ibadetlerini yinede yapman gerekir.


Kayıtsız Üye
SelamunAleyküm,

Benim sorum,Teravih namazından önce tam olarak yatsı namazı nasıl kılınıyor? Yani sadece 4 rek’at farz mı , yoksa normal 4 rek’at ilk sünnet 4 rek’at farz ve 2 rek’at son sünnet mi kılınıyor?


arifselim
Aleykumselam. Teravih namazına geçmeden önce yatsı namazının tamamı normal bir şekilde kılınır. Bu 4 rek’at ilk sünnet 4 rek’at farz ve 2 rek’at son sünnet şeklinde kılınır.


Kayıtsız Üye
Selamunaleyküm,

Teravih namazından önce kılınan yatsı namazı kaç rekat kılınıyor?
Normalde 4rek’at ilk sünnet,4rek’at farz ve 2rek’at son sünnet. Ama Teravih den önce de durum böyle mi?


arifselim
Aleykum selam kardeşim. Teravih namazı olsun veya olmasın yatsı namazının kılınışı ve rekat sayıları değişmez.


Kayıtsız Üye
1 – Doğumdan sonra kaç gün ilişkiye gidilmemelidir

2 – Babam iki evli idi vefat etti annem resmi nikahli maasi aliyor dini nikahli diğer esine bu paradan vermeli mi

3 – Ben resmi olarak evli bir bayanim fakat eşimle ayrı yaşıyoruz. Bizim bu yılki fitreleri kim ödemeli


arifselim
1- Doğumdan sonra lohusalık süresi en az kısa bir süre ve en uzun süresi de 40 gündür. Yani kanamalar ne zaman kesilirse artık gusül alıp ilişkiye girebilir ve namazlarına da başlayabilir.

2- Resmi evliliği olanın resmen hakkıdır ama adalet bakımından ikisinin istifade etmesi uygun olurdu.

3- Eğer kendi malın varsa ve vermeye gücün yetiyorsa bayan olsan da kendi fitreni vermelisin. Eğer gücün yoksa vermen gerekmez.


Kayıtsız Üye
610 yılının Ağustos ayında indirilmeye başlanan kuranı kerim ve kadir gecesi nasıl oluyorsa tüm ayları geziyor araplar ay takvimi kullanıyor diye biz neden yalan yanlış zamanlarda kutluyoruz


arifselim
Senin hesabına göre o zaman güneş takvimininde hesabında yanlışlıklar vardır. Tarihte bu takvimde defalarca değiştirilmiştir. Dinimizde esas olan ay hesabıdır ve ona göre ibadetlerimizi yaparız. Yahudilik ve Hristiyanlıkta da aynıdır yani ay hesabına göre bir çok ibadetler yapılır.

Okudunuz mu?  Tâ'dîl-i Erkânın Hükmü Nedir?

Kayıtsız Üye
Merhaba, iyi günler. Ben 17 yaşında bir erkeğim. 2-3 sene önce çocukluğunda verdiği bir acemilikle kaşlarımın ortasını aldım ve hala almaya devam ediyorum. Fakat bu kaş alma inceltme gibi değil sadece ortasından hafifçe bir kaş alma. Son günlerde kaş almayla alakalı okuduğum şeyler çok canımı sıkıyor. Kaşlarımı almayı bırakırsam çevrem tarafından “sen kaşlarını mı alıyordun” tepkisiyle karşılaşacağım ve bu beni büyük utanç içerisinde bırakır. Dini bütün bir insan olduğum içinde bu durum bana vicdan azabı çektiriyor. Ne yapmalıyım ? Görüşleriniz için şimdiden teşekkürler.


arifselim
Merhaba kardeşim. Normal kaşlar dışında kalan bölgeleri almak mekruh olmakla birlikte haram değildir. Aslında erkeklerin bunu da yapmaması gerekir. Eğer fazla çıkıyor ve ciddi bir şekilde rahatsız ediyorsa alabilirsin ama imkan olursa asla almamalısın.


Kayıtsız Üye
Merhaba
Ben 22 yaşında bir bayanım son zamanlarda birkaç kişiyle evlilik için tanistim ama istinasız karşıma çıkan erkeklerin cogu alevi ve fikirlerimiz uyuşsa da meshepten dolayı olmuyor artık ne yapabilirim ne şekilde dua edebilirim basiratimin bağlanmış olması mümkün mu soruma cevap alabilirsem sevinirim teşekkür ederim


arifselim
Merhaba hanım kardeşim. Bu tam tersine basiretinin açık olmasınadır inşaAllah. Yaşın evlilik için çok uygun sabırlı ve dikkatli olmalısın. Alevi olsun veya olmasın İtikadı uygun olmayan bir kimse ile evlenmen caiz olmaz. Eğer dilersen hacet namazı kılarak Allah’tan hayırlısını dileyebilirsin.


Kayıtsız Üye
namazsitesi’daki duaların okunuşları doğru mudur? Oraya göre ezberleyip okumuş olan birisi yanlış öğrenmiş olur mu?
Ben eskiden bu siteye göre okuyordum ama çok yanlışlıklar olduğunu farkettim sanırım hatalı. Sonra youtube’da Recep Toraman diye bir hafız buldum onun telaffuzlarına göre okumaya başladım. Bu iki yere bakıp bilgilendirmeniz mümkün mü acaba?
Bu siteye göz atıp bizi bilgilendirebilirseniz çok iyi olur.


arifselim
Söz konusu ettiğin site hakkında bu konuda bir garanti veremeyiz. En doğrusu bir hocadan yüz yüze öğrenmektir.Bilgisayardan ne olursa olsun dört dörtlük öğrenmek mümkün değildir.


dini sorular, dini bilgiler soruları, dini sorular ve cevaplar

Bu kategoride yer alan Kadının Sesli Reklam Yapması Caiz Midir? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Dini Soru Cevap Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.