Anasayfa
7 Mayıs 2021, 4:39
Kavramlar
Abone

Teklifi Hüküm Ne Demektir?

Teklifi Hüküm Ne Demektir?

Fetva Meclisi
TEKLÎFÎ HÜKÜM NEDİR?
Teklîfî hüküm, fıkıh usulü kitaplarında, "Şâri’in iktizâ ve tahyir bakımından mükelleflerin fiillerine ilişkin hitabıdır" şeklinde tanımlanmaktadır. Buna göre bir işin yapılmasını veya yapılmamasının talep edilmesi ya da yapılıp yapılmama arasında serbest bırakılması teklîfî hüküm içinde mütalâa edilmektedir. Namaz ve oruç yapılması istenen, içki içmek yapılmaması istenen, yeyip içmek de serbest bırakılan teklîfî hükümlerdendir. Teklîfî hükümler, farz, vacip, mendub, mubah, tenzihen mekruh, tahrimen mekruh ve haram olmak üzere yediye ayrılır. Farz, açık ve katî bir delille yapılması istenen fiiller olup, Müslümanların öncelikli olarak yerine getirmekle mükellef oldukları, terk edilmesinin dünyevî ve uhrevî kınanmayı gerektirdiği emirlerdir. (bk. Farz) Vacip, amel bakımından farz gibi olan, fakat katî ve açık delillere dayanmayan emirlerdir. (bk. Vacip) Mendûb ise, kesin olmayan bir tarzla yapılması istenen davranışlardır. (bk. Mendûb) Tenzîhen mekruh, kesin olmayan bir tarzla yapılmaması istenen davranışlardır. Tahrîmen mekruh, delil yönünden katî olmamakla birlikte, kesin olarak yapılmaması istenen şeylerdir. Bunlar amel bakımından haram gibi olan, fakat kat’î ve açık delillere dayanmayan yasaklardır. (bk. Mekruh) Haram ise, açık ve katî bir delille yapılmaması istenen fiile denir. (bk. Haram) (İ.P.)

Okudunuz mu?  Miskal Ne Demektir?

Cevap: Teklifi Hüküm Ne Demektir?

Muhammed
Teklîfî hüküm nedir kısaca sözlük anlamı

a) Bir fiilin yapılmasını veya yapılmamasını talep etme yahut yapıp yapmamakta serbest bırakma ve bu talebin şekli (bağlayıcı olup olmaması) açısından.
b) Talebin genel olup olmaması açısından, nevilere ayrılır. Aşağıda her iki açıdan teklifi hükmün nevilerini ay ayrı açıklayacağız.Bu açıdan teklifi hüküm -bilginlerin çoğunluğuna göre- beşe ayrılır:

Okudunuz mu?  Mizan Ne Demektir?

1- İcâb
2- Nedb
3- Tahrîm
4- Kerâhe
5- İbâha


teklifi hüküm nedir, teklifi hükümler, teklifi hüküm

Bu kategoride yer alan Tasavvufi Tefsir Ne Demektir? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları
Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Teklifi Hüküm Ne Demektir? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.