Anasayfa
16 Mart 2022, 20:56
Sizden
Yönetici

Kuran-ı kerim’de Hz. meryem’in hristiyanlar tarafından ilah olarak kabul edildiğini söyler mi ?

Kuran-ı kerim’de Hz. meryem’in hristiyanlar tarafından ilah olarak kabul edildiğini söyler mi ?

yaso-123
kuran-ı kerim’de Hz. meryem’in hristiyanlar tarafından ilah olarak kabul edildiğini söyler mi ? öyle olduğunu duydum ve hristiyanlarda hz.meryem’i ilah olarak görmediklerini söylüyorlar bu konuda aydınlatabilirmisiniz ?


Yanıt: kuran-ı kerim’de Hz. meryem’in hristiyanlar tarafından ilah olarak kabul edildiğini söyler mi ?

YaZaROW
Bazısı öyle görüyor. Baba oğul ve ruh var genelde. 3 tanrı inancı. Ama oğul’un annesi olarak Meryem’den de istiyorlar bazen. Ne saçma dinleri var.


Yanıt: kuran-ı kerim’de Hz. meryem’in hristiyanlar tarafından ilah olarak kabul edildiğini söyler mi ?

yaso-123
Resmen Allah’a sirk koşuyorlar ama inanmadıklarını söylüyorlar aynı zamandada 🙂 ama saçma demiyelim saygı duymak lazım dinlere sadece bunları uyduranlar saçmalamış 🙂

Okudunuz mu?  Müslüman olmayanlara nasıl davranmalıyız

Allah razı olsun cevap için 🙂


Yanıt: kuran-ı kerim’de Hz. meryem’in hristiyanlar tarafından ilah olarak kabul edildiğini söyler mi ?

Desert Rose
İSA (A.S):
İsa (a.s) Meryem (a.s)‘dan doğmuştur. Ona Kur’an’da Meryemoğlu İsa denir. O, bir mucize ve bir imtihan olarak babasız doğmuştur. Daha beşikteyken onda mucizevi haller belirmiş ve konuşmaya başlamıştır. Bu durum karşısında Yahudiler Meryem (a.s)‘a:
Bunu nereden kazandın?, sen gerçekten şaşırtıcı bir şey yaptın. Ey Harun’un kız kardeşi, senin baban kötü bir kişi değildi ve annen de azgın, utanmaz (bir kadın) değildi‘ şeklinde iftiralar atmışlardır. Yahudilerden birisi olan Pavlus (Seul) ileride Hristiyan görünecek, Allah’a baba ve İsa (a.s)a’da Allah’ın oğludur diyerek tevhid dinini, yani o zamanki İslam’ı, İncil’in dinini içinden bozacaktır. 580 yıl sonra da Allah (c.c) Tevrat’ta ve İncil‘de müjdelediği kulu Muhammed (a.s)‘ı bozulan tevhid dinini tekrar düzeltmesi, tamamlaması, ihya etmesi ve ilahların birlenmesi için görevlendirecektir. Allah (CC) Kur"an ile nimetini (dinini) tamamlamıstır.

Okudunuz mu?  İlmine inandığımız bir hocadan kendimize dua etmesini istemek doğru mudur?

İslam’ı dışarıdan yıkamayacağını ve Kur’an’ı bozamayacağını anlayan İslam düşmanları müslümanların arasına da Pavlus‘lar sokmuşlar ve bu Pavlus’lar bol bol hadis ve hurafe uydurmuşlardır.

Çarmıha gerilen Tevhid İnancı
Şu ayetler okunmalı:
(2/Bakara: 87 3/Al-i İmran: 50-55,84 5/Maide: 46,72-75,109-111,115 61/Saf: 6 43/Zuhruf: 63-66 link74/Nisa: 157-158 9/Tovbe: 30-31 19/Meryem: 35 )

Ve Matta İncili’nden:
‘Kutsal Yasa’yı, ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmak için değil, tamamlamaya geldim.’ (Matta: 5:17)

Hz. İsa (a.s) da kendisinden önce gelen peygamberler gibi tevhid inancını getirdiğini, unutulan talimatları yenilemeye ve tekrarlamaya geldiğini söylüyordu. Hz. İsa, bütün tebliğ ve öğretilerinde tek bir Allah inancını anlattı. Her türlü bozulmaya, sapmaya ve zorbalığa karşı insanları uyararak Allah’ın rızasına uygun yaşamaya ve yalnız O’na ve O’nun indirdiklerine teslim olmaya çağırdı. Hz. İsa tebliğ görevini yerine getirmeğe başladığında sevgiden uzak, merhamet tanımaz, acımasız bir dünyanın insanları ile yüzyüze geldi. Hz. İsa sevgi ve şefkat getirdi. İnsanlara sevmesini öğretti. Bunun için Allah (cc) Kur’an’da en yaman düşmanların yahudilerle müşrikler olduğunu, müslümanlara sevgice ise en yakın olanların hristiyanlar oldugunu bildirmiştir. Kendilerini Tevrat’ın uygulayıcısı olduklarını iddia eden fakat gerçekte şekilcilikten ileri gidemeyen ve kendi yorumlarını din yerine koyan bir toplumun içerisinde tevhid mücadelesini vermeye çalıştı.

Okudunuz mu?  Evden muska çıkması

Teslis
Şimdiki Hristiyanlar üçlü teslise inanırlar. Yani Allah 3 şeyin bir araya gelmesiyle oluşur, her biri Allah’tır, fakat Allah yine de birdir diyerek kendi içinde apaçık çelişkili bir şeye inanırlar.

Vater (Baba), Sohn (Oğul), Heiliger Geist (Kutsal Ruh)
Okunmalı: (4/171-171)

Nisa: 171- Ey kitab ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin! Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah’ın elçisi, Meryem’e atmış olduğu kelimesi ve O’ndan bir ruhtur. Allah’a ve peygamberlerine inanın (Allah) üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilâhtır. O, çocuk sahibi olmaktan yüce (münezzeh)dir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O’nundur. Vekil olarak Allah yeter.

Okudunuz mu?  Kadınla Tokalaşmak Caiz Midir?

(5/Maide: 116-119)
116- Ve Allah demişti ki: "Ey Meryemoğlu İsa, sen mi insanlara: ‘Beni ve annemi, Allah’tan başka iki tanrı edinin’ dedin?". "Hâşâ, dedi, sen yücesin, benim için gerçek olmayan birşeyi söylemem bana yakışmaz. Eğer demiş olsam, sen bunu bilirsin, sen benim nefsimde olanı bilirsin, ben ise senin nefsinde olanı bilmem, çünkü gaybları bilen yalnız sensin, sen!".

117- "Ben onlara sadece, senin bana emrettiklerini söyledim. Benim ve sizin Rabbınız olan Allah’a kulluk edin, dedim. Aralarında olduğum müddetçe onlara şahit idim, fakat sen beni vefat ettirince onları gözetleyen yalnız sen oldun. Sen herşeyi görensin.

118- "Eğer onlara azab edersen, onlar senin kullarındır, eğer onları bağışlarsan, şüphesiz sen daima üstünsün, hikmet sahibisin".
119- Allah buyurdu ki: "Bu, sadıklara doğruluklarının fayda sağladığı gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler vardır". Allah onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş budur.

Okudunuz mu?  İçinde fesat bir amaç yokken yanlış bir cümle kullanmak

Hristiyanların 3’lü teslisi bilinirken ve hatta ayette ‘Allah üçtür demeyin’ denilirken bu ayette neden beni ve annemi (İsa’yı ve annesi Meryem’i) iki ilah edinin diye sen mi dedin denmektedir?

Hiç düşündünüz mü?
Çünkü: Hristiyanlar üçlü teslise inanıyorlar, fakat 3’lü teslisin sadece 2 parçasının heykelini yapmışlardır ve dualarında bunları aracı etmektedirler, onlardan şefaat (yardım/kurtuluş) istemektedirler. Allah’ın ve kutsal ruhun heykeli yoktur, İsa ve Meryem’in heykelleri vardır. Yani ilahlaştırılan şeylerin heykelleri yapılmaktadır. İsa ve meryem ilahlaştırılmış, onların heykelleri (putları) yapılmıştır.

Okudunuz mu?  Şunu Yapmazsam İki Gözüm Kör Olsun Demek

Kur’an Meryem’i teslisin bir unsuru saymaz. Kur’an’da (4/171 5/73) teslisin şekli ve bu üç unsurun neler olduğundan bahsedilmez. Maide 116’da ise İsa’nın ve Meryem’in Hristiyanlarca Tanrı sayıldığı belirtilir. Meryem’i tanrılaştırmak başka, onu teslise katmak başkadır.
Hristiyan teslisi: Vater (Baba), Sohn (Oğul), Heiliger Geist (Kutsal Ruh)

Şöyle rivayetler vardır: ‘Arabistan’da böyle bir teslis ileri süren bir mezhep vardı, sonradan kayboldu; Kur’an, o mezhebi kasdetmektedir.’ Hristiyan tarihinde, az da olsa, Meryem’i açıkça tanrılaştıran Collyrideiens gibi gruplar varolmuştur. Bu fırkanın dördüncü asırda Arabistan’da çıkıp sonradan kaybolduğu söylenir. Wellhausen’en Leibzig baskılı ‘Reste des Arabischen Heidentums’ adlı kitabında yazdığına göre, eskiden Uzza’ya tapan Suriye’deki araplar Hristiyan olduktan sonra, onu Tanrıça Meryem’e tapınma şeklinde devam ettirdiler. Efes Konsili’nden sonra Meryem, Tanrı’nın annesi (Tanrı olan İsa’!nın annesi) olarak tanınır. Ayrıca Meryem’e yapılan duaları Tanrının kabul edeceği inancı da Hristiyanlarda vardır. (Kur’an’da Uluhiyyet, Prof. Dr. Suat Yıldırım).

Okudunuz mu?  Çok küfür edenlere ne olacak?

Meryem’e tapınma, İsa’nın anasına ‘Tanrı’nın anası ünvanını veren Efes Konsili’nin kararıyla (431) yaygınlaştı. 5. y.y. ile 7. y.y. arasında Doğuda olduğu kadar Batı’da da bakire Meryem adına yortular çoğaldı. Ortaçağda Meryem için sayısız kiliseler, Katedraller, tapınaklar yapıldı (Büyük Laurousse).

Hristiyanlar Meryem’e Tanrı’nın anası derler. İsa’yı ise Tanrı’nın insan bedenine bürünmüş, insan olarak görünmüş şekli kabul ederler.

Okudunuz mu?  Tüp bebek olayı... tüp bebek yaptırmak zina mı?

M.S. 325’tedir ki Teslis (üç ilah) inancı, asıl Hristiyanlık inancı olarak resmen kabul edildi. O zaman bile, buna imza atanlardan bazıları, gerçekte Teslis’e inanıyor değillerdi. Her şeyden önce, kabul edilen ‘Kanonik İnciller’de bile bunu destekleyici bir şey bulmak yok denecek kadar zordu. Bu inancın babası sayılan Athanasius bile teslisin hakikatı mevzuunda emin değildi.
Hz. İsa’nın tebliğ ettiği saf itikadın, neticede çok tanrılı bir Hristiyanlığa varacak şekilde tahrifi, her zaman ciddi muhalefet görmüştür. Kuzey Afrika Hristiyanlığı’nın liderlerinden olan Arius, dahaTeslis itikadının Hristiyanlığın ana inanç esası olarak kabul ve ilan edildiği tarih olan 325’te Konstantin ve Katolik Kilsesi’nin birleşik gücüne meydan okumuş ve onlara Hz. İsa’nın Allah’ın birliğini (Tevhidi) sürekli tasdik, tebliğ ve ilan eden bir peygamber olduğunu hatırlatmıştır. Buna karşılık Konstantin, bir Allah inancına sahip olan halkı emrindeki bütün güçlerle ve acımasızca ezmeğe çalışmışsa da bunda muvaffak olamamıştır. Tarihin garip cilvelerindendir ki bizzat Konstantin bir muvahhid (birleyen) olarak ölmüş olmakla birlikte, Teslis, giderek Avrupa Hristiyanlığı’nın resmi inanç esası olmuştur.

Okudunuz mu?  Farzda hata yapan sünnetleri tekrar kılmalı mıdır

Islamisches Dialogzentrum semineri,
Recep Aykan


yaso-123
Allah razı olsun aydınlandım 🙂


Desert Rose
< Allah razı olsun aydınlandım 🙂
>

amin ecman olsun

Bu kategoride yer alan Vesvese ile İlgili Bakarmısınız? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları
Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Kuran-ı kerim’de Hz. meryem’in hristiyanlar tarafından ilah olarak kabul edildiğini söyler mi ? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.