Anasayfa
8 Mayıs 2021, 5:49
Cenaze
Yönetici

Sabi (Yani Çocuk) İslam’a Girip de Öldüğü Zaman Üzerine Cenaze Namazı Kılınır Mı?

Sabi (Yani Çocuk) İslam’a Girip de Öldüğü Zaman Üzerine Cenaze Namazı Kılınır Mı?

kaars
Sabi (Yani Çocuk) İslam’a Girip de Öldüğü Zaman Üzerine Cenaze Namazı Kılınır Mı?

Ve çocuğa İslâm’a girmesi teklîf edilir mi? [213] Hasen Basrî, Kaadı Şurayh, İbrâhîm Nahaî ve Katâde ibn Diâme:
Ana-babadan biri İslâm’a girdiği zaman çocuk ıi bunlardan İslâm’a girenin beraberinde olur, demişlerdir [214].
Ve İbn Abbâs da Mekke’de, annesinin beraberinde zayıflatılmak istenen(mustad’aflar)den idi de, kavminin dîni üzere bulunan babası Abbâs’ın beraberinde değil idi [215].
Ve (Rasûlullah): "İslâm (dâima) yüksek olur; onun üstüne yükselinmez" dedi [216].

109-…….Abdullah ibn Umer (R) şöyle haber verdi: Umer ibnu’l-Hattâb, Peygamber(S)’in beraberinde bir topluluk içinde İbnu Sayyâd (denilen küçük kâhin)in bulunduğu tarafa gittiler. Ve onu (Ensâr’dan) Megâle oğulları’nın taştan yapılmış sağlam kale binası yanında çocuklarla oynarken buldular. İbnu Sayyâd o sırada henüz bulûğ çağma ermeye yaklaşmıştı. İbn Sayyâd, Peygamber’i bilemedi. Nihayet Peygamber eliyle ona (hafifçe) vurduktan sonra İbnu Sayyâd’a:
— Benim Allah’ın Rasûlü olduğuma şehâdet eder misin? dedi. Bunun üzerine ibnu Sayyâd, Rasûlullah’a baktı ve:.
— Senin Ümmîlerin Rasûlü olduğuna şehâdet ederim, dedi ve Peygamber’e hitaben: Sen de benim Allah’ın Rasûlü olduğuma şehâdet eder misin? dedi.
Rasûlullah onun suâline cevâb vermeyi bıraktı da:
— Ben Allah’a ve (hakk) rasûllerine îmân ettim, dedi. Akabinde İbnu Sayyâd’a: Ne görüyorsun? diye sordu.
İbnu Sayyâd:
— Bana doğru haber de, yalan haber de gelir, dedi.Bu cevâb üzerine Peygamber:
— öyleyse iş sana çok karıştırılmış, buyurdu. Bundan sonra Peygamber İbnu Sayyâd’a: Senin içingönlümdebirşeysakladım (şunubil), buyurdu.
îbnu Sayyâd:
— Gönlündeki o şey "Duh"tur, diye cevâb verdi. Bunun üzerine Rasûlullah:
— Sus, yıkıl git; haddini tecâvüz eîme, buyurdu [217]. Peygamber’in onu böyle azarlaması üzerine Umer:
— Yâ RasûlAllah, beni bırak da şunun boynunu vurayım, dedi. Peygamber:
— Ona dokunma, eğer bu çocuk o Deccâl ise, sen onu vurmaya me’mûr ve muktedir kılınmadın [218]. Eğer Deccâl değil ise, onu Öldürmekte senin için hiçbir hayır yoktur, buyurdu.
Ve Salim şöyle dedi: Ben babam Abdullah ibn Umer’den işittim, o şöyle diyordu: Rasûlullah (S) bundan sonra bir kerre de Ubeyy ibn Ka’b ile beraber İbnu Sayyâd’ın bulunduğu hurmalığa gitmişti. Rasûlullah onu gafil yakalamak ve îbn Sayyâd kendisini görmeksizin onun husûsî hayâtını görmek ve onun kâhinliğinden, tabiî olmayan hâlinden ve sözlerinden birşeyler işitmek ve sahâbîlere göstermek istiyordu. Peygamber onu kadife örtüsü içinde yan yatmış bir hâlde gördü. Kadife hırkası içinde genizden gelen anlaşılmaz bir hırıltı vardı. Tam bu sırada bir hurma ağacının arkasına gizlenmiş bulunan İbnu Sayyâd’ın annesi, Rasûlullah’ı gördü ve hemen:
— Yâ Safı! İşte Muhammed geldi, diye seslendi.
Safî, İbnu Sayyâd’ın adıdır. İbnu Sayyâd sür’atle ayağa kalktı. Bunun üzerine Peygamber (S), maiyyetinde bulunan kimselere:
— Şu kadın oğlunu o hâlde bıraksaydı, o tutarsız saçma sapan sözleriyle, tabiî olmayan hâli ile size ne mal olduğunu açıklardı, buyurdu [219].
Ve Şuayb ibn Ebî Hamza kendi hadîsinde: "Ferafasahu, ramrametun" yâhud "zemzemetun" şeklinde söyledi. Ukayl ibn Hâlid ise "Ramrametun" dedi. Ma’mer ibn Râşid ise "Ramzetun" diye söyledi [220].

110-…….Enes (R) şöyle demiştir: Bir Yahûdî çocuğu vardı, Peygamber’e hizmet ederdi. Bir ara çocuk hastalandı. Peygamber (S) ona hasta ziyaretine geldi ve başının yanında oturdu. Ve çocuğa hitaben: "İslâm’agir" buyurdu. Çocuk yanında bulunan babasının yüzüne baktı. Babası: Ebû’I-Kaasım’a itaat et (yânî O’nun emrini kabul et), dedi. Bunun üzerine o çocuk hemen (şehâdet kelimelerini söyleyip) müslümân oldu. Müteakiben Peygamber hastanın yanından çıkarken: "Bu çocuğu cehennem ateşinden kurtaran Allah’a hamdolsun" diyordu [221].

111-…….Ubeydullah el-Leysî şöyle dedi: Ben tbn Abbâs’tan işittim; o: Ben ve annem Lubâbe, mustad’atînden (yânî Medine’ye hicret edemeyip Mekke’de kalan ve orada zaîf bırakılmak istenen müslümân-lardan) idik. Ben çocuklar sınıfındaki mustad’aflardan idim, annem ise kadınlar sınıfından olan mustad’aflardan idi [222].

112-…….İbn Şihâb ez-Zuhrî şöyle demiştir: Her ölen çocuğa, zina eden bir kadına âid olsa bile, cenaze namazı kılınır. Çünkü o çocuk İslâm fıtratı üzere yaratılmış olup, o fıtrat üzere doğurulmuştur. Onun anasıyle babası yâhud anası gayrı müslim olsa bile, bilhassa babası müslümân olduklarını iddia ederlerse o çocuk doğum sırasında ağlayarak doğmuş ise, ona namaz kılınır. Böyle hayât emaresi izhâr etmeyerek, yânî ağlamayarak doğan çocuğa, eksik ve hami müddeti tamam olmadan düşük bir cenîn olarak doğduğu için namaz kılınmaz. Çünkü Ebû Hureyre (R) şu hadîsi tahdîs edip durmuştur:
Peygamber (S) şöyle buyurdu: "Her doğan çocuk muhakkak fıtrat üzere doğar. Sonra anasıyle babası onu Yahûdî yâhud Nasrânî yâhud Mecûsî yaparlar. Nasıl ki, kusursuz doğundan her hayvan yavrusu, organları tam olarak doğar. Siz hiç o yavrunun burnunda, kulağında eksik, kesik bir şey hisseder misiniz?"
Bundan sonra Ebû Hureyre: "O hâlde sen yüzünü birmuvahhid olarak dîne, Allah’ın o fıtratına çevir ki, O, insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah m yaratışına hiçbir şey bedel olamaz. Bu, dimdik ayakta duran bir dîndir. Fakat insanların çoğu bilmezler’ (er-Rûm: 30) âyetini söyler idi [223].

113-…….İbn Şihâb ez-Zuhrî şöyle demiştir: Bana Ebû Seleme ibnu Abdirrahmân haber verdi ki, Ebû Hureyre (R) şöyle demiştir: Rasûluilah (S) şöyle buyurdu: "Her çocuk ancak fıtrat üzere dünyâya getirilir. Bundan sonra anası babası (Yâhûdî ise) onu Yahûdîyaparlar, (Nasrânî ise) onu Nasrânîyaparlar, (Mecûsî ise) onu Mecûsî yaparlar. Nitekim kusursuz doğan bir hayvan yavrusu içinde siz kulağı, dudağı, burnu, ayağı kesik olanını hiç görüyor musunuz?"
Bundan sonra Ebû Hureyre (R) şu âyeti söylerdi: "O hâlde sen yüzünü bir muvahhid olarak dîne, Allah’ın o fıtratına çevir ki, O, insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah ‘in yaratışına (hiçbir şey) bedel olamaz- Bu, dimdik ayakta duran bir dîndir. Fakat insanların çoğu bilmezler" (er-Rûm: 30) [224].


Cevap: Sabi (Yani Çocuk) İslam’a Girip de Öldüğü Zaman Üzerine Cenaze Namazı Kılınır Mı?

AYSEN
doğum sırasında ölü doğan çocuk için cenaze namazının kılınmasına gerek görülmemiştir fakat müslüman bir ailenin doğum sırasında ağlayıp sonra ölen çocuğa cenaze namazı kılınır

Okudunuz mu?  Taziye ve Başsağlığı adabı

sabi çocuk, sabi cenazesi

Bu kategoride yer alan Mezarlıkta ölünün kabri üzerine toprak atarken küreği elden ele vermiyorlar. başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Sabi (Yani Çocuk) İslam’a Girip de Öldüğü Zaman Üzerine Cenaze Namazı Kılınır Mı?