Anasayfa
8 Mayıs 2021, 5:50
Cenaze
Yönetici

Cenaze yıkamak (Erkek ölen karısının cenazesini veya kadın ölen kocasının cenazesini)

Cenaze yıkamak (Erkek ölen karısının cenazesini veya kadın ölen kocasının cenazesini)

şehadet
Erkek ölen karısının cenazesini veya kadın ölen kocasının cenazesini yıkayabilir mi?

İnsanın dünya kirlerinden arınarak Allah’ın huzuruna tertemiz çıkmasını sağlayan amellerden birisi de ölen insanın cenâzesine gusül abdesti aldırmaktır, yani onu yıkamaktır. İnsan ölüsünü yıkamak, insanın dünyada şerefli olduğunu, şerefli öldüğünü ve âhirette de şerefli olmaya hazırlandığını gösterir.
Prensip olarak erkek ölüyü erkek, kadın ölüyü de kadın yıkar.
İhtiyaç olduğunda kadın, vefat eden kocasını yıkayabilir. Çünkü erkek ölünce kadın dört ay on gün iddet bekliyor ve bu süre zarfında şer’an başkasıyla evlenemiyor. Hanefîlere göre erkek, vefât eden karısını yıkayamaz. Fakat Şâfiîlere göre kadın erkeğini yıkadığı gibi, erkek de karısını yıkayabilir.

Okudunuz mu?  İhtiyaç halinde, kadının cenazesini, erkek yıkayabilir mi?

Cevap: Cenaze yıkamak

Şema
< İnsanın dünya kirlerinden arınarak Allah’ın huzuruna tertemiz çıkmasını sağlayan amellerden birisi de ölen insanın cenâzesine gusül abdesti aldırmaktır, yani onu yıkamaktır. İnsan ölüsünü yıkamak, insanın dünyada şerefli olduğunu, şerefli öldüğünü ve âhirette de şerefli olmaya hazırlandığını gösterir.
. >

birde bu hadisle desteklense ne iyi olur:) bir türlü bulamadım:S

Okudunuz mu?  Ölmek üzere olan hasta, nasıl yatırılır?

Ölen kadının cenazesini ve vücut temizliğini kocası yapabilir mi?

Hoca
Ölen kadının cenazesini ve vücut temizliğini kocası yapabilir mi?

Genel olarak erkeği erkek, kadını da kadın yıkar. Karı ve kocanın birbirini yıkamaları hususuna gelince: Kadının, ölü kocasını yıkaması ittifakla caizdir. Nitekim Hz. Âişe’nin: "Geçmişi geri getirmek mümkün olsaydı Hz. Peygamber (S) i ancak hanımları yıkarlardı." dediği rivayet edilmiştir.(1)

Ashab-ı Kiramdan Hz. Ebu Bekir (v. 13/634) ve Ebu Mûse’l-Eş’ari (v. 44/664), cenazelerini kendi hanımlarının yıkamalarını vasiyyet etmişler ve hanımları kendilerini yıkamışlardır.

Okudunuz mu?  Tanımadığımız bir cenaze olunca, ardından "Allah rahmet eylesin" denir mi?

Talâk-ı Ric’î ile boşanmış olan kadın da iddeti içerisinde vefat eden kocasını yıkayabilir. Fakat talâk-ı ba’in (2) ile boşanmış olanın, kocasını yıkaması caiz olmaz. Bu hususta muteber olan, yıkama anındaki durumdur. Binaenaleyh mutlak câriye, ümmü’l-veled, müdebbere ve mükâtebe edilmiş olanların, efendilerinin ölüsünü yıkamaları caiz olmaz. Çünkü ölümle mülkiyet sona erdiğinden mutlak cariye vereseye intikal etmiş; diğerleri de hürriyetlerine kavuşmuşlardır. Başkasına intikal etmiş ya da hür olmuş kadınların eski efendilerini yıkamalan ise caiz olmaz.(3)

Okudunuz mu?  Cenazede okunan duayı bilmeyen kimsenin ne yapaması gerekir?

Erkeğin karısının cenazesini yıkayıp yıkayamayacağı hususu ise müctehidler arasında ihtilaflıdır. Hanefiler, kadın vefat edince kocanın iddeti olmadığı için evliliğin sona erdiğini ve kadının, arada nikâh bağı kalmadığından kocasına yabancı olduğunu düşünerek, erkeğin ölen karısını yıkamasının caiz olmayacağını söylemişlerdir. Yalnız yüzüne bakmasına ve el değdirmeden ölüsünü görmesine cevaz vermişlerdir.(4) İmam Şafi. (5) ve diğer fakihlerin çoğu, kocanın da ölmüş olan karısını yıkayabileceği hükmünü benimsemişlerdir. Delilleri, Hz. Ali’nin Hz. Fâtıma’yı yıkamış olması ve Hz. Peygamber (S) in de Hz. Âişe validemize: "Benden önce ölürsen seni ben yıkar ve kefenlerim." buyurmasıdır.(6) Hanefiler bu haberdeki durumun hususi olduğunu belirterek, yıkayacak başka kimse bulunmasa bile kadını kocası yıkayamaz, ancak teyemmüm verir demişlerdir.

Okudunuz mu?  Erkek ve kadın için, kaç metre kefen bezi almak gerekir?

Teyemmüm, aynen abdest almak için yapılan teyemmüm gibidir ki, ölüyü yıkamak kabil olmadığı zaman teyemmüm kâfi gelir. (7) Bu da erkekler arasında bir kadın vefat edip de yıkayacak -velev gayr-i müslim de olsa- kadın bulunmadığı, yahut kadınlar arasında bir erkek vefat edip te yıkayacak erkek bulunmadığı ya da su bulunmadığı veya bulunup da ancak sağ olanların hayatî ihtiyaçlarına yetecek kadar olduğu zaman bahis mevzuudur. Böyle hallerde ölüye teyemmüm verilir ki, zaruret sebebiyle, erkeğe kadın, ya da kadına erkek teyemmüm verirken eğer mahremi değilse, yabancı ise çıplak elini dokundurmadan teyemmüm ettirecektir.(8) İman Şafi’î ve İmam Mâlik’e göre ise erkekler arasında vefat eden kadının mahremi varsa kendisini yıkar.(9)
______________________
1) S. Sabık F. Sûnne, c. I, s. 517
2) Talafc-ı Ric’i: Hanımıyla evlilik münâsebeti yaptıktan sonra.aralarını ayırmayı gerektiren, yani nikâhlarını geçersiz kılacak bir durum olmaksızın, erkeğin kansım bir talakla boşamasıdır. Talak-ı Batn : Evlilikten sonra ya evliliklerinin devamına şer’an imkân olmayacak bir durumun meydana gelmesi sebebiyle birbirinden ayrılan, ya da erkeğin üç talakla boşaması sebebiyle meydana gelen boşanmadır. (Bilmen, Ö.N. Hukuku Islâmiyye ve Isülahâü F. Kamusu, c. II, s. 175, İst. 1968
3) İbn Âbidin
4) lbn Âbidin
5) İbnü’l-Hümâm
6) S. Sabık F. Sûnne, c. I, s. 576.
7) Muhammed Hamidullah, Tere. Kemal Kuşçu, İslama Giriş, s. 290 İst. 1973.
8) İbn Âbidin
9) S. Sabık F. Sûnne, c. I, s. 516.
Kaynak: Kabir Hayatı Doç Dr. Süleyman Toprak

Okudunuz mu?  Cenazeyi yıkayacak su yoksa teyemmüm ettirilir mi?

Soru: Cenaze yıkamak (Erkek ölen karısının cenazesini veya kadın ölen kocasının cenazesini)

Ecrinim
isabetli bilgiler için Allah c.c. razı olsun..


Desert Rose
Faydalı bilgiler için paylaşan kardeşime ve
mum hocama teşekkür ederim
Rabilalemin razı olsun,ellerinize sağlık.


BEYAZ_gul
Paylasim.için Allah c.c. razı olsun buarada peygamberimiz s.a.v yaptiklarini yapmak sünnetir ben esimden önce olursem eşim beni yikiyamazmi vAllah benim kafam karisti hanifi meshepi olmaz diyor peygamberimiz s.a.v aise validemize benden önce olursen ben seni yikar ve kefenlerim demis. Bunu bana Allah razasi için aciklayin Allah hepinizden razı olsun birde boyle düşündüğüm için gunaha girmis oluyormuyum

Okudunuz mu?  Şafii mezhebine göre defin nasıl oluyor ?

BEYAZ_gul
ALLAH rizasi için bana biri cevap yazin kafam gercekten karisti yardim edin


Kayıtsız Üye
Evlilik öbür âlemde devam edeceklerini neden kadın ölünce nikah düşer.


Kayıtsız Üye
Selamunaleyküm ben şafii mezhebindenim sorum şudur damat kayınvalidesinin cenazesini yıkayabilirmi ? Yada hangi şartlatda yıkayabilir?

Okudunuz mu?  Cenaze Kefenlendikten Sonra Yüzü Açıp Bakılırmı

mum
Erkek hiç bir kadını yıkayamaz. Sadece karısını yıkama konusunda konusu ihtilaflıdır.
Damat kayınvalidesini/annesini yıkayamaz


kadın kocasının cenazesini yıkayabilir mi, ölen kadını kocası görebilir mi, ölen kadını kocası görebilirmi

Bu kategoride yer alan Ölen kişinin gözleri neden açık kalır ve neden kapatılır? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Cenaze yıkamak (Erkek ölen karısının cenazesini veya kadın ölen kocasının cenazesini)