Anasayfa
8 Mayıs 2021, 4:51
Hadisler
Yönetici

Namaz kılanın önünden köpek, eşek ve kadın geçerse

Namaz kılanın önünden köpek, eşek ve kadın geçerse

Muhammed
namaz kılanın önünden köpek, eşek ve kadın geçerse
338- Ebû Zerr (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Bir kimse önüne hayvan semerinin önündeki veya arkasındaki tahta kadar da olsa bir şeyi koymaksızın namaz kılarsa önünden geçen siyah köpek, kadın ve eşek onun namazını keserek bozar. Ebû Zerr’e sordum; Kara köpeğin kırmızı ve beyaz köpekten farkı nedir? Dedi ki: Ey kardeşimin oğlu benim Rasûlullah (s.a.v.)’e sorduğum şeyi sende bana sordun, siyah köpek şeytandır buyurdular. (Nesâî, Kıble: 7; Ebû Dâvûd, Salat: 113)
žTirmîzî: Bu konuda Ebû Saîd, Hakem b. Amr el Gıfârî, Ebû Hüreyre ve Enes’den de hadis rivâyet edilmiştir.
Tirmîzî: Ebû Zerr hadisi hasen sahihtir.
Bazı ilim adamları bu hadisle amel ederek, eşek, kadın ve siyah köpek namazı keser demişlerdir.
Ahmed diyor ki: Siyah köpek namazı keser bunda şüphem yok fakat kadın ve eşek konusunda şüpheliyim.
İshâk diyor ki: Namazı kara köpekten başka hiçbir şey kesmez.
Bölüm

Okudunuz mu?  Hadislerle Arapça 10 Hadis İmam Nevevi

Cevap: Namaz kılanın önünden köpek, eşek ve kadın geçerse

Şema
SÜTRE

Perde, örtü, perdelenecek şey; namaz kılarken kıble yönün de duvar ve benzeri olmadığında, önden geçenlerin namaza zarar vermemeleri için, ön tarafa dikilen engel.

"Namaz kılan bir kimse bazılarına göre bir arşın, bazılarına göre de bir arşının üçte ikisine eşit yükseklikte herhangi bir nesneyi önüne koyarsa, bu kimsenin önünden geçenler namazına herhangi bir zarar vermezler. Kısacası sütre, namaz kılanın önüne koyduğu nesnenin adıdır" (Ebû Davûd, Sünen, N. Yeniel ve H. Kayapınar terc., 3152; el-Menhel, V, 77).

Okudunuz mu?  Doğru Bile Olsa Alış Verişte Yemin Mekruhtur

En umumi tanımıyla sütre şudur: Namaz kılan bir kişinin önüne kürsü, değnek, kanepe veya benzer şeyler konmasıdır ki; namaz kılarken önden başkasının geçmesine engel olunabilsin. Sütre’nin duvar ve direk gibi sabit şeylerden olmasıyla, sabit olmayan şeyler olması arasında bir fark yoktur.

Okudunuz mu?  Bes vakit namazın farz oluşu ile ilgili hadisler

Sütre’nin Önemi

Allah Rasûlü şöyle buyurur:

"Sizden biriniz namaz kılacağı zaman bir sütreye doğru namaz kılsın, hiç bir kimseyi önünden geçmeye bırakmasın! "

Diğer hadisler de şöyledir:

"Sizden biriniz bir sütreye doğru namaz kılınca ona yaklaşsın ki şeytan onun namazını kesmiş olmasın" (Ebû Dâvud, Sünen, K. Salât, 698; İbn Hibban, Sahih);

"Sizden birinizin namaz kılan kardeşinin önünden geçmektense, yüz yıl olduğu yerde durup beklemesi daha hayırlıdır" (Kenzül-Ummal, VII, 355);

Eğer namaz kılanın önünden geçen kimse, üzerine (nasıl bir günah) indiğini görmüş olsaydı, onun önünden geçmektense bacağının kırılmasını arzu ederdi" (es-Seyyid Ali Fıkrî, Hulâsatü’l-Kelâm Fi Erkânil-İslâm, 87).

Okudunuz mu?  Cimrilikle ilgili Hadisler

Sütre’nin Şartları

a)Sütre bir zira’ (45 cm.) ya da daha fazla uzunlukta olmalıdır. Kalınlığının ölçüsü yoktur. Herhangi bir kalınlıkta veya incelikte olması mümkündür. Kalem kalınlığında olması bile yeterli olabilir.

b)Sütre düz olacak, eğri olmayacaktır. Zira eğri bir nesneyi sütre edinmek sahih olmaz.

c)Sütre ile namaz kılan kimsenin ayak uçlarının arasındaki mesafe üç zira uzunluğunda olmalıdır (Abdurrahman el-Cezîri, Dört mezhebe göre İslâm Fıkhı, çev. Mehmet Keskin, I, 364).

d)Kişi sütre edinebileceği şeyi bulur da yerin sertliğinden ötürü dikemezse (ki yer kayalık, taşlık vb. olabilir) onu uzunlamasına veya enlemesine koyması sahih olur. Kişi sütre edinecek herhangi bir şey bulamazsa ön tarafına hilâl şeklinde bir çizgi çizer (Ebû Davûd, Sünen, Salât,102/690).

Okudunuz mu?  İslam garip başladı, başladığı gibi (bir hale) dönecektir. Ne mutlu gariplere!

e)Bir insanın sırtını sütre edinmek de sahih olur. Meselâ namaz kılan kişinin önünde, arkası dönük birisi oturmaktaysa bunun sırtına doğru namaz kılarak sütre edinmek sahih olur. Şayet oturan kişinin yönü namaz kılana yönelik ise sahih olmaz. Önde oturanın kâfir bir erkek ve yabancı bir kadın olmaması da şarttır (Ebû Davûd, Sünen, Salât, 702; Nesâî, Kıble, 7; Abdurrahman el-Cezîrî, İslâm Fıkhı, I, 364).

f)Namaz kılan kişi, sütre olarak, gasbedilmiş veya necis bir şeyi bulursa (gasb her ne kadar haramsa da) bunu sütre edinmesi sahih olur (A. Cezirî, a.g.e., Terc. I, 364).

Okudunuz mu?  Kıyamet günü, kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır.

g)Sütre’ye yakın durmak şarttır.

Rasûlüllah (s.a.s) şöyle buyurur:

"Sizden biriniz sütreye doğru namaz kıldığı zaman ona yaklaşsın ki, şeytan namazında ona vesvese vermesin" (İbn Mâce, İkâme, 39).

Sütre’nin Hükmü

Namaz kılan kişinin sütrenin tanımında sayılan sütrelerden birini önüne koyması, menduptur.

Hadis-i Şerifte şöyle buyurulmuştur:

İbn-i Ömer’den rivayet edildiğine göre, "Peygamber (s.a.s) bayram günü namaz kılmağa çıktığı zaman (önüne) bir kargı (dikilmesini) emrederdi. Kargı dikildikten sonra insanlar da arkasında oldukları halde ona doğru namaz kılardı. Seferde de böyle yapardı. Bu yüzden emirlerde bunu âdet edindiler" (Tirmizî, Mevâkitu’s-Salât, 30).

Okudunuz mu?  Övgü hakkında hadisi şerifler

Namaz kılan kimse herhangi bir sebepten dolayı önüne sütre koymamışsa, onun önünden geçmek haramdır. Bunun misali, namaz kılan kimsenin de imkân olduğu halde önüne bir sütre dikmemesi veya koymaması öylece haramdır (Abdurrahman el-Cezirî, a.g.e., I, 366).

Süleyman b. Abdilmelik’in Hacibi Ebû Ubeyd şöyle demiştir: Ben Atâ b. Yezid el-Leysî’yi ayakta namaz kılarken gördüm ve önünden geçmek istedim. O da beni geri çevirdi (Namazını bitirdikten) sonra (şöyle) dedi:

Ebû Said el-Hudri bana Rasûlüllah (s.a.s)’ın şöyle buyurduğunu nakletti:

"Sizden bir kimse (namaz kılarken) kıblesi ile kendi arasına birisinin girmesine mani olabilirse olsun" (Ebû Davûd, Sünen, Terc, III, 72).

Okudunuz mu?  Peygamber efendimizin Türklerle ilgili hadisi şerifi var mıdır?

Namaz kılan kişi, başkalarının geçmesine zemin hazırlar ve önünden geçen de geniş yer olmasına rağmen önünden geçerse her ikisi de günahkâr olurlar. Ama namaz kılan, başkasının önünden geçmesine zemin hazırlamaz ve önünden geçen de geniş yer bulunmadığından ötürü önünden geçerse ikisi de günahkâr olmazlar. İkisinden birisi kusurlu olursa, kusurlu olan günahkâr olur (Abdurrahman el-Cezirî, a.g.e., I, 366).

Saflar arasında açık bulunan boşluğu kapatmak için namaz kılmakta olan kimsenin önünden geçmek haram değildir; câizdir. Bu noktada Hanefi ve Şafiî ittifak halindedirler. Nitekim Kâbe-i Muazzama’yı tavaf eden kimsenin oralarda namaz kılan kimsenin önünden geçmesi haram değildir.

Okudunuz mu?  Hac ve umre dönüşünde yapılacak dua

Kişi büyük bir mescidde veya sahrada namaz kılıyorsa, ayaklarının bastığı yerle secde ettiği yer arasından geçmek haramdır. Eğer küçük bir mescidde kılıyorsa, ayaklarının bastığı yerle kıble duvarı arasından geçmek haramdır. Bunun ölçüsü de kırk zira’dır.

Namaz kılanın önünden geçeni alıkoyması ise, sünnet olmayıp, ruhsattır. Şu halde önden geçecek olanı baş ve göz işaretiyle veya "SübhanAllah" diyerek geri çevirmek mümkündür. Hanefilerce bundan fazlasını yapmak câiz değildir. Kadının önünden geçecek olanı menetmesi ise ellerini bir veya iki defa birbirine vurması şeklindedir (Abdurrahman el-Cezîrî, a.g.e., I, 367-368).

Okudunuz mu?  Vitir Namazından Sonra Yapılacak Secde ( Çok Önemli Kesinlikle Öğrenin ) "

Bütün bunlar sütrenin hem namaz kılan, hem de önünden geçecek olan için ne kadar elzem olduğunun ifadesidir ki, Allah Rasûlü’nün yaptığı da budur.

Abdülmelik ERDOĞAN


namaz kılanın önünden köpek geçerse, kopek geçince namaz bozulurmu

Bu kategoride yer alan Zina eden maymun başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları
Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Namaz kılanın önünden köpek, eşek ve kadın geçerse Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.