Misafir Soruları

Hz.Mehdi zuhuruna kadar ne ile meşgul olcak onu gören olacak mı zuhur ettikten sonra ilk olarak ne yapacak?

Hz.Mehdi zuhuruna kadar ne ile meşgul olcak onu gören olacak mı zuhur ettikten sonra ilk olarak ne yapacak?

Kayıtsız Üye
mehdi zuhuruna kadar ne ile meşgul olcak onu gören olacak mı zuhur ettikten sonra ilk olarak ne yapacak?


Cevap: Hz.Mehdi zuhuruna kadar ne ile meşgul olcak onu gören olacak mı zuhur ettikten sonra ilk olarak ne yapacak?

imam
Mehdi (alehisselam) hakkında bilgiler

Sözlükte "hidâyete eren, hidâyete vesile olan, doğru yolu bulan, hak yola giren, yol göstermek veya tarif etmek" gibi anlamlara gelen mehdî, din ıstılahında, kendisinden önce zulüm ve haksızlıkların alıp yürüdüğü yeryüzünü adaletle dolduracak kimse demektir. Mehdî kelimesi Kur’ân’da geçmediği gibi, Buhârî ve Müslim’de de geçmez. Diğer hadis kaynaklarında mehdî ile ilgili bazı rivâyetler vardır. Ancak bu hadislerin sıhhat derecesi tartışmalı olup genel kanaat, bunların itikadî ve amelî yönden delil kabul edilmeyeceği şeklindedir. Yaygın olarak mehdi inancının ortaya çıkması iki sebebe bağlanmıştır. Birincisi Yahûdî ve Hristiyanlıkta var olan inançlardır. Bu iki dinin mensupları mehdî ve mesih gibi iki şahsiyeti gelecekte insanlığın kurtuluşunu sağlayacak bir müjde ve hakikat olarak gündemde tutmaya çalışmışlardır. İkincisi de Müslüman topluluğun kendi içindeki siyasî kavga ve çekişmelerdir. Özellikle Sıffin Savaşı’ndan sonra İslâm aleminde resmen ortaya çıkan fırkalarda Şia bu husustaki iddiasını ifrat noktasına vardırmıştır. "Masum İmam, Gaybî İmam ya da İmamu’l-Muntazar" düşüncesi son kurtarıcı olarak kabul edilmiştir. Bu inanç tasavvuf alanında da destek görmüş ve böylece ehl-i sünnet âlimlerinin de ilgi alanına girmiştir. Ancak mehdî inancı İslâm itikadının konuları arasında yoktur. Çünkü Hz.Peygamber ile birlikte nübüvvet kapısı kapanmıştır. Fakat bu husus, Müslümanların çalışmasına, ictihad yapmalarına en üst düzeyde İslâm’ı tebliğ etmelerine ve insanların hidâyetine imkân hazırlamalarına engel değildir.


Cevap: Hz.Mehdi zuhuruna kadar ne ile meşgul olcak onu gören olacak mı zuhur ettikten sonra ilk olar

Kayıtsız Üye
Hz. Mehdinin gelişi bu zamana denk gelir İnşaAllah


Cevap: Hz.Mehdi zuhuruna kadar ne ile meşgul olcak onu gören olacak mı zuhur ettikten sonra ilk olar

Kayıtsız Üye
Gerçekden mehdi vardır şuanda dünyada yüce Allahtan emir bekliyor Allahın ona verecek alamet bekliyor onun dünyada hiç bir isiyok sadece bu fitne dolu dünyayı ve insanlığı gün yüzüne çıkaracak tüm dünyaya huzur bereket bolluk güven mutluluk getirecek ALLAH onu çok yakında çıkaracak


mehdiyi gören varmı, mehdiyi görenler, hz mehdiyi rüyasında görenler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu