Anasayfa
8 Mayıs 2021, 5:56
admin
Yönetici

Peygamberler neden insanlar arasından şeçilmiştir ?

Kayıtsız Üye
Peygamberlerin insanlar arasından şeçilmesinin nedeni insanlar meleklerden örnek alamiyacakları içindir.çünkü meleklerin temizlenmesine gerek yok onlar zaten temiz ama insanoğlunun temizliğe ihtiyacı var.İnsanlar günah işleyebilir ama melekler günahsızdır.o yüzden peygamberler insanlar arasından seçilmiştir.


Cevap: Peygamberler neden insanlar arasından şeçilmiştir ?

Altundal
Allah insanlara olan ilgi ve sevgisinin bir sonucu olarak peygamberler göndermiştir

Allah, insanı üstün ve değerli bir varlık olarak yaratmış, ona akıl, irade, düşünme gibi özellikler vermiştir. Kullarına en doğru ve en güzel yolu bildirmek üzere içlerinden peygamberler göndermiştir. Böylece insanları yalnız ve başıboş bırakmamış, tarih boyunca sürekli yardımda bulunmuştur. Bu durum Allah’ın kullarına ilgi gösterdiğini, onları sevdiğini ve onlara merhametli olduğunu gösterir.
Peygamberler insanlar arasından Allah tarafından seçilir

Peygamberler Allah tarafından insanlar arasından seçilir. Bu nedenle peygamberlik çalışıp kazanmakla elde edilmez. Kur’an’da bu durum şöyle açıklanmaktadır: … Allah peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir… (En’am suresi, ayet 124)

Okudunuz mu?  Güzel ahlak ile ilgili hutbe

Peygamberler de bizim gibi birer insandır

Peygamberler insanlarla aynı ortamda doğup büyürler. Mensubu bulunduğu milletin herhangi bir ailesi içinde çıkıp yetişirler. Herkes gibi yer içer, sevinir ve üzülür, gezer ve çalışırlar. Bu durum Kur’an’da şöyle belirtilmektedir: Biz onları (peygamberleri)yemek yemeyen ceset(ler) yapmadık. (onlar) ölümsüz de değillerdir (Enbiya suresi, ayet 8)
Peygamberler insanlardan farklı olarak Allah’tan vahiy alırlar. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur’da şöyle buyurmaktadır: De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin (Fussilet suresi, ayet 6)

Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri

1.Peygamberlerin insanlardan seçilmesi vahyin anlaşılmasını kolaylaştırmıştır

Okudunuz mu?  Dini İslam Bilgileri İçeren İlim Bilgi Kitapları En İyi Hangi Sitelerde Satılıyor ?

Peygamberlerin insanlardan seçilmesi, vahyin insanlar tarafından anlaşılmasında, kabul edilmesinde ve uygulanmasında büyük kolaylıklar sağlamıştır. Çünkü peygamberler içinde yaşadıkları toplumun problemlerini çok iyi bilen insanlardır. Onlar Allah’tan aldığı vahiy doğrultusunda toplumun problemlerine çözüm yolları öremişler ve bu konuda onlara önderlik etmişlerdir.
Peygamberler Allah’tan aldığı vahyi, içinde yaşadığı halkın konuştuğu dile ile insanlara anlatmışlardır. Bu durum toplumla aralarındaki iletişim sorununu ortadan kaldırmıştır. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: Kendilerine (doğruları) açıkça anlatılabilmesi için, her peygamberi yalnız kendi halkının diliyle gönderdik (İbrahim suresi, ayet 4) Eğer Allah başka varlıklar aracılığı ile mesajlarını göndermiş olsaydı insanlar onlarla iletişim kurmakta zorlanabilirlerdi.

2.Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerin biri insanlara örneklik yapacak kişinin yine insan olmasıdır.

İnsan ancak kendisi gibi bir insanı örnek alabilir. Bu nedenle peygamberler insanlara örnek olsunlar diye Allah tarafından seçilmişlerdir. Peygamberler, sadece Allah’tan aldığı buyruk ve yasakları iletmekle kalmazlar. Aynı zamanda insanlara önderlik eder, rehberlik yapar ve örnek olurlar. Onlar, erdemli ve onurlu bir hayatın nasıl yaşanacağını bizzat yaşayarak göstermişlerdir. Allah’ın dinini insanlara tanıtmışlar, Allah sevgisini, ahiret sorumluluğunu, doğruluk ve adaleti, birlikte mutlu yaşamayı öğretmişlerdir. Bu bakımdan insanlık tarihi peygamberlere minnet borçludur.

Okudunuz mu?  Peygamberlerin nitelikleri

3.Peygamberlerin insanlardan seçilmesi, Allah’ın insana verdiği değeri gösterir.

Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerinden biri de insanın evrenin en üstün ve en değerli varlığı olmasıdır. Çünkü insan akıllı, düşünen ve irade sahibi, bir varlıktır. Bu nedenle evrende insandan daha üstün bir varlık yoktur. Allah değer verdiği insana mesajlarını insanlar arasından seçtiği kişiler aracılığı ile göndermiştir.

Peygamberin insan olmalarına inanmak istemeyenlere Kur’an’ın cevabı ne olmuştur?
İnsanlar peygamberlerin kendileri gibi bir insan olmalarını anlamakta zorluk çekmiş ve onlara inanmak istememişlerdir. Yüce Allah Kur’an’da onlara şöyle cevap vermiştir:: Eğer yeryüzünde melekler olsaydı, elbette onlara… peygamber olarak melek gönderirdik (İsra suresi, ayet 95)
Kur’an’da inanmayanların peygamberlerin melek olması ile ilgili isteklerde bulunmalarına karşı Peygamberimizin şöyle cevap vermesini istemiştir: Güç ve yüceliğinde sınırsız olan Rabbimdir. Ben yalnızca peygamber olarak gönderilmiş bir insanım ( İsra suresi, ayet 93)

Okudunuz mu?  Allahümmeğfirlii verhamni ve afini vehdini verzukni duasının anlamı?

peygamberler niçin insanlardan seçilmiştir, peygamberler neden insanlardan seçilmiştir, peygamberler neden insanlar arasından seçilmiştir

Bu kategoride yer alan İsot neyden yapılır başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları
Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Peygamberler neden insanlar arasından şeçilmiştir ? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.