Anasayfa
8 Mayıs 2021, 22:30
Namazlar
Yönetici

Resimli namaz kılınış şekilleri

Kayıtsız Üye
Resimli namaz kılınış şekilleri nasıldır gösterir misiniz Resimli namaz kılınışlarının paylaşabilir misiniz ?


Cevap: resimli namaz kılınış şekilleri

Desert Rose
1- Abdest alınıp, ayakta olarak kıbleye dönülür. Ayakların arası dört parmak açıklıkta olur. Kadınlar, vücûdun şekli belli olmayacak şekilde, tepeden tırnağa kadar örtünür. Yalnız eller ve yüz açık kalır. Ellerini kol ağzından dışarı çıkarmaz. Namazda, kadınlar için en iyi örtülü olmanın en kolay şekli, ellerini de örtecek geniş bir başörtüsü ve ayaklarını da örtecek, geniş ve uzun bir etektir.Niyet edilir. Mesela, ikindi namazının sünnetini kılıp farzına kalkınca Allah rızâsı için bugünkü ikindi namazının farzını kılmaya niyet ettim denir. (Resimde görünüşü)

Resimli namaz kılınış şekilleri

2- Allahü ekber diyerek iftitâh tekbîri alınır. Erkekler tekbîr alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmak araları normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar kulak yumuşağına değdirilerek eller yukarıya kaldırılır. (Resimde görünüşü )
Resimli namaz kılınış şekilleri

Kadınlar tekbîr alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmak araları normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizâsına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırırlar. (Resimde görünüşü)

Resimli namaz kılınış şekilleri

3- Tekbîrden sonra eller bağlanır. Kıyamda yani ayakta iken secde edilecek yere bakılır.Erkekler sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmağı sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar. (Resimde görünüşü)

Resimli namaz kılınış şekilleri

Kadınlar Sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar. Elleri baş örtüsünün altında tutmaya çalışmalıdır. (Resimde görünüşü)

Resimli namaz kılınış şekilleri

Ayakta sırasıyla;
– Sübhâneke, –
Eûzü Besmele
– Fâtiha sûresi
– Zamm-ı sûre okunur. Meselâ, innâa’taynâ… okunur. (Zamm-ı sûre, namazda okunan sûrelere denir.)
4- Allahü ekber diyerek rükü’a varılır yani bel doksan derece eğilir ve burada en az üç defa Sübhâne rabbiyel-azîm denilir. Rükü’da iken ayakların üzerine bakılır. Erkekler rükü’da, parmaklarını açıp, dizlerin üstüne kor. Sırtını ve başını düz tutar. Bacaklarını ve kollarını dik tutarlar.(Resimde görünüşü)

Resimli namaz kılınış şekilleri

Kadınlar rükûda, sırtını ve başını, bacaklarını, kollarını dik tutmaz. Sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini parmaklarını açmayarak dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar. (Resimde görünüşü)

Resimli namaz kılınış şekilleri

Üç defa Sübhâne rabbiyel-azîm dedikten sonra, Semi’Allahü limen hamideh diyerek rükü’dan kalkılır ve ayakta Rabbenâ lekel-hamd denilir.

5-Sonra, Allahü ekber diyerek secdeye varılır. Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da burun ve alın yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizâsında bulunur. El parmakları birbirine bitişiktir. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede gözler kapalı olmaz. Burada en az üç kere Sübhâne rabbiyel-a’lâ denilir. Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur. (Resimde görünüşü)

Resimli namaz kılınış şekilleri

Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik hâlde bulundururlar.Ayaklar bitişik olarak parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde kıvrılarak yere konur.(Resimde görünüşü)

Resimli namaz kılınış şekilleri

6- Allahü ekber diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur. Otururken, parmaklar dizlerin hizâsına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır. Burada SübhânAllah diyecek kadar kısa bir an oturulur.Bu oturuşta erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak, parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur. (Resimde görülüşü)

Resimli namaz kılınış şekilleri

Kadınlar ise, ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar.(Resimde görünüşü)
Sonra, Allahü ekber diyerek ikinci defa secdeye varılır ve yine en az üç kere Sübhâne rabbiyel-a’lâ denilir. (Resimde görünüşü)

Resimli namaz kılınış şekilleri

7- Allahü ekber diyerek secdeden ayağa (ikinci rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır.
İkinci rek’atte sırasıyla;
– Besmele,
– Fâtiha,
– Zamm-ı sûre okunur.
Sonra, birinci rek’atta olduğu gibi, Allahü ekber diyerek rükü’a varılır ve en az üç kere Sübhâne rabbiyel-azîm denilir. (Resimde görünüşü)

Resimli namaz kılınış şekilleri

8- Semi’Allahü limen hamideh diyerek rükûdan ayağa kalkılır ve ayakta Rabbenâ lekel-hamd denilir.Sonra Allahü ekber diyerek secdeye varılır. Birinci rek’atte olduğu gibi yine en az üç kere Sübhâne rabbiyel-a’lâ denilir.Sonra, Allahü ekber diyerek secdeden kalkılıp oturulur ve burada SübhânAllah diyecek kadar kısa bir an oturulur.Sonra, Allahü ekber diyerek ikinci defa secdeye varılır ve en az üç kere Sübhâne rabbiyel-a’lâ denilir.
9- Allahü ekber diyerek secdeden doğrulup oturulur.Otururken, el parmakları dizlerin hizâsına gelecek şekilde uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır. Buna ilk oturuş ya’ni kâdei ula denir. (Resimde görünüşü)

Resimli namaz kılınış şekilleri

Ettehıyyatüyü okuyup üçüncü rek’eta kalkılır.
Üçüncü rekatte, Fatiha’yı okur, rüku ve secdeyi yapıp, dördüncü rek’ate kalkar. Dördüncü rek’atte yine Fatiha okunur sonra rüku ve secde yapılarak kâde-i ahıre yani son oturuşa oturulur.
Oturuşta sırasıyla;
– Ettehıyyâtü,
– Allahümme salli,
– Allahümme bârik,
– Rabbenâ âtinâ…duâları okunur.
Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur. (Resimde görünüşü)

Resimli namaz kılınış şekilleri

Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafa çıkarır ve öylece otururlar. (Resimde görünüşü)

Resimli namaz kılınış şekilleri

10- Önce başını sağa çevirerek Esselâmü aleyküm ve rahmetullah denir. Selâm verirken omuzlara bakılır. (Resimde görünüşü)

Resimli namaz kılınış şekilleri

Sonra başını sola çevirerek sağ tarafta olduğu gibi yine, Esselâmü aleyküm ve rahmetullah denilir. Böylece dört rek’at namaz tamamlanmış olur.
Bundan sonra, üç kere Estagfirullah denir, sonra, Âyet-el-kürsî okunur ve tesbih çekilir. Yani, otuzüç defa, SübhânAllah, otuzüç defa Elhamdülillah, otuzüç defaAllahü ekber denir. Sonra, Lâ ilâhe illAllahü vahdehû lâ şerîkeleh, lehülmülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr, denir. Bunları sessizce okumalıdır. Yüksek sesle okumak bid’attır.>Daha sonra duâ edilir. Duâ ederken, eller göğüs hizâsına kaldırılır. Eller göğe doğru açılarak avuçların içi yüze doğru biraz meyilli tutulur ve iki elin arası açık bulundurlur. Dirsekler yanlara yapışık olmaz. (Resimde görünüşü)

Resimli namaz kılınış şekilleri

Dört rek’atlı sünnetlerin ve farzların ikinci rek’atından sonra Tehıyyat okuyup kalkılır. Sünnetlerin üç ve dördüncü rek’atlarında Fâtiha’dan sonra, zamm-ı sûre okunur. Farzların üçüncü ve dördüncü rek’atlarında yalnız Fâtiha okunur, zamm-ı sûre okunmaz. Akşamın farzı da böyledir. Ya’nî üçüncü rek’atında zamm-ı sûre okunmaz. Vitrin üçünçü rek’atında da, Fâtiha ve zamm-ı sûre okunduktan sonra tekbîr getirip eller yanlara salınmadan erkekler iftitah tekbirinde olduğu gibi kulaklarına, kadınlar omuz hizâsına kaldırır. Sonra Kunut duâları okunur.
Gayr-i müekked olan ikindinin ve yatsının önceki sünnetleri de diğer dört rek’atlı sünnetler gibidir. Ancak, ikinci rek’attan sonraki oturmada Tehıyyattan sonra Allahümme salli ve bârik de okunur. Ayrıca, üçüncü rek’ate ayağa kalkıldığı zaman, birinci rek’atte olduğu gibi, Fâtiha ve zamm-ı sûreden önce Sübhâneke ve sonra Eûzü Besmele de okunur.Yani, Eûzübillahi mineşşeytânirracîm, Bismillâhirrahmânirrahîm, denir.
Eûzü , Eûzübillahi mineşşeytânirracîm; Besmele, Bismillâhirrahmânirrahîm, demektir.


Yorum: Resimli namaz kılınış şekilleri

melis
cok guzel cok tesekkurler sızın sayenızde odevımı buldum


namazın kılınış şekli, namaz kılınış şekli, namaz kılınış şekilleri

Bu kategoride yer alan İçinden çıkamadığım durumlar hakkında bilgi almak istiyorum başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.

Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Resimli namaz kılınış şekilleri Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.