Anasayfa
8 Mayıs 2021, 5:47
itikad
Yönetici

Muvahidlerden Cehenneme İlk Girenler

imam
Muvahidlerden Cehenneme İlk Girenler

Ahmed’in Ebu Hureyre’den bildirdiğin göre Pey-gamber (s.a.v) şöyle buyurdu:

Bana Cennete giren ilk üç şahıs ve Cehenneme girecek ilk üç şahıs gösterildi, Cennete girecek ilk insanlar; şehid, mülkü olduğu halde dünya nimetlerinin ken-disini Rabbine ibadetten alıkoymadığı ve ailesi olan haya sahibi fakirdir. Cehenneme giren ilk şahsa gelince; çok malı olduğu halde Allah’ın hakkını vermeyen, zalim yönetici ve böbürlenen fakirdir [483]

Cehennem ehli olan bu üç sınıf, İyad b. Hammar’ın hadi-sinde Cennet ehli olarak zikredilen üç sınıfın zıttıdır; zalim yöne-tici, adil ihsanda bulunan yönetiçinin zıttıdır, Allah’ın hakkını engelleyen şahıs, tüm Müslümanlara ve yakınlarına iyilik eden merhametli, yumuşak kalpli şahsın zıttıdır, böbürlenen fakir, fakirliğin zorluğuna sabreden ve insanlardan istemeyen iffetli şahsın zıttıdır. Bu üç şahsın özelliği zülüm, cimrilik, kibirdir ki bunlar üç sıfat zalimliğe rucu etmektedir. Çünkü emir yöneti-mindekilere aliyle zulmeder, cimri fakirlere hakları olan malı vermediği için zulmetmekte, böbürlenen fakir ise sözü ve diliyle övündüğü için insanlara zulmetmektedir.

Okudunuz mu?  Ölümü hatırlamak, ömrü uzatır, çok yaşama arzusu ömrü kısaltır

Sahihi Müslim’de Ebu Hureyre’nin rivayet ettiği, içinde gösteriş için savaşan, Kur’an okuyan ve infak eden şahıslardan bahsedilen uzunca bir hadiste, Peygamber (s.a.v) şöyle buyur-maktadır:

Ey Ebu Hureyre! Bunlar kıyamet günü ateşin kendi-leriyle ilk tutuştuğu mahluklardır .

Bu hadisle yukarıdaki hadis arası şöyle birleştirilir; bu uç kı-sım ateşin kendileriyle ilk tutuştuğu, önceki üç kişi ise Cehen-neme ilk giren şahıslardır. Ateşin tutuşturulması Cehenneme girmeye oranla daha genel bir konudur, aynı zamanda ateşin iyice tutuşması için yakılması gerekmektedir, bu da ateşe girme-ye aranla daha büyük bir durumdur. Riya ehlinin cezası diğer günahkarlara oranla daha büyüktür, çünkü riya küçük şirktir, şirke bağlı olan günahlar diğer günahlara oranla daha büyük-tür.

Okudunuz mu?  Sekerat anı ..

Rivayet edildiğine göre, fasık Kur’an okuyucuları müşrikler-den önce Cehenneme gireceklerdir. Abdulmelik b. İbrahim el-Ceddi şöyle dedi: Bize Abdullah b. Abdulazİz el-Umri, Ebi Tavale, Enes yoluyla Peygamber (s.a.v)’ın şöyle buyurduğunu bildirdi: Zebaniler fasık Kur’an okuyucularını puta tapanlardan daha önce yakalar, bunun üzerine şöyle derler: "Puta tapanlar-dan önce bizimle mi başlıyorsunuz? Onlara denilecek ki: Bi-lenle bilmeyen bir değil. Hadisi Taberani, Ebu Nuaym rivayet ettiler. Ebu Nuaym şöyle dedi:

Okudunuz mu?  Sekerat (Ölüm Anı)

Ebi Tivale hadisinden Ğarib olarak rivayet edilmiştir. el-Umri hadis rivayetinde tek başına kalmıştır. el-Umri, Ebu Abdurrahman b. Zahid’tir, Allah Rahmet eylesin.

Yirmi beşinci bâbda kıyamet günü bîr kişinin boynunu ateşten uzatıp konuştuğunu, müşriklerin, müstekbirlerin ve re-sim yapanların arasından yakalanıp çıkarıldığına dair bir çok hadis rivayet ettik. Bir rivayette şöyle geçmektedir: Km bir insanı haksız yere öldürürse diğer insanlardan beş yüz yıl önce (Cehenneme) alınır. İbni Abbas ve seleften başka alimlerin şöyle dedikleri rivayet edildi: Bu olay terazilerin ve divanların kurulmasından öncedir. Merfu olarak gelen bir hadiste ise bu olay hesapların görülmesinden öncedir. Doğrusunu Allah bilir.

Ve salat ve selam kıyamet gününe kadar Muhammed, (s.a.v.) ailesi, sahabesinin üzerine olsun.

Okudunuz mu?  İman ve Salih Ameller İşlemek

Cevap: Muvahidlerden Cehenneme İlk Girenler

AYSEN
cenneti ilk hak edenler şehitler ve malı mülkü olduğu halde ibedetleini eksiksiz yapmaya çalışan ve ve bu zenginliğe değer vermeynlerdir cenneti ilk hak edenler ise verilen zenginliğe tapıp Allahı yok sayıp iman etmeyenlerdir


cehenneme ilk girenler, cehennemin ilk siralarinda olacaklar adaletsiz yoneticiler kuranda yazarmi

Bu kategoride yer alan İşlerini Allaha Havale Eden Kimse İçin Bir Köşk başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları
Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Muvahidlerden Cehenneme İlk Girenler Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.