Anasayfa
8 Mayıs 2021, 9:48
missa91
Abone

Boşanan eşler tekrar evlenebilirler mi?

Boşanan eşler tekrar evlenebilirler mi?

Kayıtsız Üye
Boşanan eşler tekrar evlenebilirlermi.İslamda iddet müddetinden başka bir yaptırım varmıdır.


Cevap: Boşanan eşler tekrar evlenebilirler mi?

Desert Rose
Evlenmek için nikah yapılırken, karı-koca birbiriyle devamlı olarak geçinecek olduklarına dair sözleşirler Bunun içindir ki, nikahda asıl olan devamlılıktır Bir müddet için yapılan nikah haramdır Bununla beraber zaruret halinde, karı-koca arasındaki geçimsizlik had safhaya ulaşıp, artık bir arada yaşayamayacakları anlaşılması halinde birbirinden ayrılmaları da meşru kılınmıştır
Karı ile koca arasındaki bulunan manevi üç bağ, boşanma yolu ile koparılabilir Bunun içindir ki, bir erkeğin, karısını boşarken üç bağı birden koparması İslam dininde doğru gö-rülmemiştir Erkek, karısını boşarken boşamanın sınırlı olduğunu bilirse, boşarken, ayrılmaktan vazgeçmek istediğinde bunu yapabilecek şekilde boşama işini icra eder
Erkek karısını boşarken, boşama usul ve kaidelerine riayet etmeden üç bağı birden koparacak şekilde üç talakla karısını boşarsa, kadın ile erkek artık birbirine yabancı olurlar İslam dininin emirlerine göre, tekrar evlenemezler, ta ki boşadığı karısı başka bir erkekle normal bir şekilde evlenip ondan da boşanmış olsun
Bir erkeğe en güç gelen şey, karısının başka bir erkekle ev-lenmesidir Böyle bir durumu erkek görmek istemez Hatta bunu düşünmek bile erkeğe azab verir
İslam dininin boşamayı sınırlandırması, evliliğin de-vamlılığını temin etmek içindir İslam, koyduğu sınırı aşan ve karısını gelişigüzel boşayan erkeğe ceza olarak, üç talakla boşadığı karısını boşadıktan sonra, karısı başka bir erkekle evlenmedikçe onu tekrar nikahlamayı kendisine haram kılmıştır Bu ona verilen bir cezadan ibarettir
Bu hususta Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:
”Yine erkek karısını (üçüncü defa olarak) boşarsa, on-dan sonra kadın kendinden başka bir ere nikahlanıp varıncaya kadar (ve o erkek onunla cinsi münasebette bulu-nuncaya kadar) ona (birinci kocasına) helal olmaz Bununla beraber, eğer bu (yeni) koca da onu boşar da, onlar (birinci koca ile aynı karı) Allah’ın sınırlarını ayakta tutucaklarını (tatbik edeceklerini) zannederlerse (iddet bittikten sonra) tekrar birbirine dönmelerinde, (evlenmelerinde) her ikisi hakkında da vebal yoktur Bunlar, bilir, anlar bir kavim için Allah’ın açıkladığı sınırlardır "
(Bakara Süresi, ayet: 230)
Bu ayet-i celile açıkça ifade ediyor ki, kocasından üç talakla boşanan kadın, kendisini boşayan erkekle, ancak başka bir er-kekle evlendikten sonra boşanıp tekrar evlenebilir İşte bu işe hulle denir
Geçen konularda da temas edildiği gibi, üç talakla boşanan
kadın, başka bir erkekle nikahlandığı vakit, kendisini boşayan ilk kocasına helal olabilmesi için ikinci kocası ile mutlaka cinsi münasebette bulunması lazımdır Ondan sonra aralarında ge-çimsizlik olur veya kocası ölürse, birinci kocasıyla tekrar evle-nebilir Bu hususda varid olan hadis-i şerifler yine yukarıda zikredilmiştir Konuyu tedkik etme bakımından hadis-i şerifi burada da zikretmeyi münasip gördük Şöyle ki:
Resül-i Ekrem (sallAllahü aleyhi ve sellem) in zamanında, Rifaa adında bir sahabi, karısını üç talakla boşamıştı Bu kadın sonradan Abdurrahman bin Zebir ile evlenmiştiAncak kadın ikinci kocasından memnun kalmamış ve durumunu arzetmek için Peygamber aleyhisselama gelmiş ve;
– Ey Allah’ın Resülü, ben Rifaa’nın nikahı altında bulunu-yordum O, beni üç talakla boşadı Onu takiben Abbdurrahman ile evlendim Onun beraberinde ki şey (cinsi uzvu) şu elbisenin saçağı gibidir (iş görmez bir vaziyettedir), dedi
Resülüllah (sallAllahü aleyhi ve sellem) gülümseyerek kadına şöyle buyurdu:
– Sen (ilk kocan) Rifaa’ya dönmek mi istiyorsun?
Hayır, sen onun (ikinci kocanın) balcağızından tatmadıkça, o da senin balcağızından tatmadıkça (siz cinsi münasebette bulunmadıkça) bu olmaz
Hadis-i şerifin ravısi Hazret-i Aişe validemiz diyorlar ki: Bu sırada Ebü Bekir (ra), Peygamber aleyhisselamın huzurunda bulunuyordu Halid bin As da kendisine izin verilmek için kapıda bekliyordu Kadının bu tarzdaki konuşmasına taham-mül edemeyerek:
– Ey Ebü Bekir! Şu kadının Peygamber aleyhisselamın hu-zurunda açıkça ifade ettiği bu tarz konuşmasını işitmiyor mu-sun? diye seslendi

Okudunuz mu?  Hz. Asiye Validemizi Unutulmaz Kılan Neydi?

İslamdaki hulle meselesi birçok kimselerin yanlış olarak anladıkları ve din düşmanlarının dillerine doladıkları gibi değildir Yuvası yıkılan adama yardım etmek için, bir adam bu-lup, şeklen kadınla nikahlayıp evlendirmek, gerdeğe girmeden nikahın kıyılmasından birkaç saat sonra boşatmak ile olmaz Bu, Peygamber aleyhisselamın lanetlediği bir ahlaksızlıktan başka bir şey değildir
Nikah, geçici değil daimi evlilik için yapılır Geçici nikah ni-kah olmaz Onun için, hulle yapmak düşüncesiyle nikah yapılmış olsa; bu düşünce (hulle yaptıran veya hulle yapan adam veya kadın) üçünün birinin kalbinden geçse, o nikah batıldır

Okudunuz mu?  Hz Muhammedin mucizeleri diyanet

[B]Ali Eren – İzdivaç ve Mahremiyetleri

İslâm’dan önce Araplar karılarını diledikleri kadar boşarlar, sonra tekrar geri alırlardı
Bu hal kadınlar için bir işkence idi Kur’an-ı Kerîm bunu yasakladı ve boşamanın iki
defa olacağını bildirerek Arapların bu uygulamasını yasakladı ve üç talakla
boşanan kadınlara bir daha dönülemeyeceğini bildirdi (el-Bakara, 2/229)

Okudunuz mu?  Muhammed ismi ile birlikte en çok kullanılan isimler hangileridir?

Cevap: Boşanan eşler tekrar evlenebilirler mi?

sacitkral
selamun aleykum ben eşimle boşanmıştım ve sonra yine evlendik. yani bir sorun yok nikahımızı kıyan imam ikincide bir şey yok ama üçüncü olmasın dedi.


boşanan çiftler tekrar evlenebilirmi, boşanan eşler dinen tekrar evlenebilir mi, Dinen bosanip resminolarak bosanmamak

Bu kategoride yer alan İdğam bila ğunne nedir açıklar mısınız? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları
Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Boşanan eşler tekrar evlenebilirler mi? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.