Anasayfa
8 Mayıs 2021, 4:52
Hadisler
Yönetici


Zikrullahın fazileti hakkında hadis-i şerifler

Kaside
v Yedi kat gök ve yer ve bunların içindekiler, Allah’ı tesbih eder. Hiçbir varlık yok ki, Onu hamd ile tesbih etmesin. Fakat onların tesbihini anlayamazsınız!) (İsra 44)

v Günde yüz kere "La ilahe illAllah" diyen kimsenin, kıyamet gününde yüzü ay gibi parlar. (Taberani)v Yatağa girince üç defa "Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh" okuyan kimsenin günahları, denizköpüğü kadar pek çok olsa da, affolur. (Tirmizi)

v Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Biriniz günde bin sevap kazanamaz mı? dedi. Oturanlardan biri, Bir günde nasıl bin sevap kazanabiliriz? diye sordu. O da, Yüz defa tespih çeker (SübhanAllah),derse bin sevap yazılır veyahut bin günahı affedilir. dedi (Müslim)

v Peygamberimiz buyuruyor ki: İki kelime vardır; bunlar dilde hafifterazide (mizanda) ağırRahman’ın yanında da sevimlidirler. Bunlar: ‘SübhanAllahi ve bihamdihî (Allah’ım seni hamdinle tesbih ederim)SübhanAllahi’l azîm (Yüce Allah’ım Seni tesbih ederim)’ sözleridir. (Müslim, Buhari, Tirmizi)Bir kimse, sabah akşam yüz defa SübhânAllahi ve bihamdihi derse, o gün ve o gece, hiç kimse onun kadar sevab kazanamaz. (Deylemi)

v Kim on defa: La ilahe illAllahu vahdehu la şerike leh, lehülmülkü velehül hamdü vehüve ala külli şeyin kadir. (Allah’tan başka ilah yoktur, birdir, şeriki yoktur, Mülk de onundur, hamd de onadır. O her şeye kadirdir, derse, İsmail oğullarından on köle azat etmiş gibi olur.) (Buhari, Muslim)v Resulullah (s.a.v.)’ şöyle buyurmuştur: Kim günde yüz defa: La ilahe illAllahu vahdehu la şerike leh, lehülmülkü velehül hamdü vehüve ala külli şeyin kadir. (Allah’tan başka ilah yoktur, ortağı yoktur, mülk onundur, hamd de onadır, O her şeye kadirdir) derse on köle azat etmiş gibi olur. Ona yüz sevap yazılır, yüz günahı silinir ve o gün akşama kadar şeytandan korunur. Kimse ondan daha faziletli bir şey getiremez; meğerki bu duayı ondan daha çok demiş ola. (Müslim)

v Sabah akşam yüz defa SübhanAllahi ve bihamdihi sübhanAllahil azim diyenin, günahları denizköpüğü kadar da olsa affedilir. (Müslim)

.

v Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Akşam namazını kıldıktan sonra, hiç kimseyle konuşmadan yedi kere Allahümme ecirna minennnar (Allah’ım bizi cehennemden muhafaza eyle) de! Çünkü bunu deyip de, o gece ölürsen, mutlaka cehennemden kurtulursun. Sabah namazından sonra da aynı şeyi söyle! Zira o gün ölürsen, ateşten kurtulmana karar verilir. (Müslim)

v SübhanAllahi ve’lhamdü lillahi ve-la ilâhe illAllahu vAllahu ekber zikrini tekrar ederek cehennem ateşine karşı zırh edinin. Bu kelimeler kıyamet gününde sizlerin muhafızı ve koruyucusu, münecciyatı ve kurtarıcısı ve mukaddimatı ve sizi hayırla karşılayıcısıdır. Bu kelimeler Bakıyat-ı sâlihât denilen hazinelerinizdir.v Peygamberimiz en faziletli zikirleri şöyle belirtir: "Kelimelerin en güzeli dört tanedir: ‘SübhânAllah,Elhamdü lillâh, Lâ ilâhe illâllah, Allahu ekber" (Buhârî)

Kim akşamdan temizlik üzere (abdestli olarak) zikredip uyursa (uyku bastırıncaya kadar Allah’ı zikrederse) ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya veya âhiret hayırlarından bir şey isterse, Allah Teâlâ, istediğini mutlaka ona verir(Ebu Davud, Tirmizi)v Hz.Muaz bin Cebel (ra) anlatıyor: Kul, kendini Allah’ın azâbından kurtarmada zikrullahtan daha etkili bir ameli işlememiştir
(İmam Mâlik,Tirmizi)

v Allah’ı zikredenle zikretmeyen, diri ile ölü gibidirler (Buhârî)

v Her şeyin bir cilâsı vardır; kalplerin cilâsı da Allah’ı zikretmektirİnsanı Allah’ın azâbından en çok koruyacak şey, ancak zikrullahtır…….." (Buhari)


Cevap: Zikrullahın fazileti hakkında hadis-i şerifler

ravza 2
ALLAHUTEALA razı olsun dilimizden zikir eksik olmasın


Cevap: Zikrullahın fazileti hakkında hadis-i şerifler

AhmedNebill
ALLAH Razı Olsun .


Cevap: Zikrullahın fazileti hakkında hadis-i şerifler

Kaside
Rabbim, Dilimizden Zikrini Düşürmesin..! Bu güzel Hadislerle Sünnet üzre amel etmeyi nasip eylesin…!


Kaside
Zikirin fazileti hakkında hadis-i şerifler


mcinturffssx
Bu güzel Hadislerle Sünnet üzre amel etmeyi nasip eylesin!


Kaside
amİn………..

Bu kategoride yer alan Kurban Bayramından Bir Gün önce Oruç Tutmak başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.


Bir Yorum Yazın.Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Zikrullahın fazileti hakkında hadis-i şerifler Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.