Anasayfa
8 Mayıs 2021, 4:24
itikad
Yönetici

Hz. İbrahim (a.s.) hangi ırktan gelmektedir?

Fetva Meclisi
Soru :Bir sohbet ortamında Hz. İbrahim (as) hangi ırktan geldiği konusunda tartıştık. Urfa ilinden olduğu için arap olmayacağını düşünüyorum bu konuda kaynak bulamadım.

Cevap : İmam Müslim’in bir rivayetinde şu mealdeki hadisi görüyoruz:

"Cenab-ı Hak İbrahim’in (peygamber) evlatlarından İsmail’i, İsmail’in evlatlarından Benî Kinane’yi, Benî Kinane’nin evlatlarından Kureyş’i, Kureyş’ten Benî Hâşim’i, Beni Hâşim’den de beni seçti"1 buyurarak neslini Mekke’de doğmuş, orada büyümüş ve orada peygamber olarak gönderilmiş olan Hz. İsmail’e ulaştırmaktadır.

Diğer taraftan Peygamberimizin bizzat kendi mübarek dilinden nesep itibariyle hangi millete mensup olduğunu da öğrenmemiz mümkündür. Bu husustaki hadislerin sadece üçünün mealini verelim:

"Ben peygamberim, bunda asla yalan yok. Ben Abdülmuttalib’in oğluyum, ben Arapların en fasih konuşanıyım ve Kureyş evlatlarındanım."2

"Ben Arapların, Suheyb Rumların, Selman Parsların, Bilal de Habeşlilerin ilk olarak Cennete girenleriyiz." 3

"Ben tam bir Arabım. Ben Kureyş kabilesindenim. Benim lisanım (Arapçayı en fasih konuşan) Benî Sa’d lisanıdır."4

Bu hadis-i şerifler hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmadan Peygamberimizin nesep ve nesil bakımından Arap olduğunu bildirmektedir.

Kur’ân’da açıkça Peygamberimizin Arap olduğu ifade edilir. İbrahim Sûresinin "Kendilerine ap açık anlatılabilsin diye, her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik" mealindeki 4. âyeti buna delildir. Peygamberimiz de bir peygamber olarak kendi milletinin içinden çıkmış ve onlara Arapça olan Kur’ân’ı okumuştur.

Ebû Zer’den (r.a.) rivayet edilen "Cenab-ı Hak her peygamberi kendi milletinin dili ile göndermiştir"5 mealindeki hadis-i şerif de bu âyeti tefsir etmektedir.

Peygamberimizin neslinin Hz. İbrahim aleyhisselama dayanmış olması gösterir ki, Peygamberimizin nesli ne ise Hz. İbrahimin nesli de aynıdır.

İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselamın soyundan Arap’lar, diğer oğlu İshak aleyhisselamın soyundan ise İsrail Oğulları gelmiştir. Buna rağmen Hz. İbrahim Yahudiydi, diyenlere Kuran’da şöyle buyurulur:

"Ey Kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Haydi biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız, ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim, ne yahudi, ne de hıristiyandı; fakat o, Allah’ı bir tanıyan dosdoğru bir müslümandı, müşriklerden de değildi." (Alu İmran, 65-67)

1. Müslim, Fedâil, 1.
2. Feyzü’l-Kadîr , 3:38. Hadis no: 2684.
3. a.g.e. 3:43, Hadis no: 2695.
4. a.g.e. 3:44. Hadis no: 2696.
5. Tefsir-i İbni Kesîr, 2:522.
Mehmed Paksu


Cevap: Hz. İbrahim (a.s.) hangi ırktan gelmektedir?

İZGEN
h.z İbrahim aleyhisselam büyük peygamberlerdendir ona peygamberlerin babası denmektedir.namaz dualarında ismi geçmektedir peygamberimiz onun neslinden gelmiştir ve arap ırkından geldiği bilinmektedir


Yorum: Hz. İbrahim (a.s.) hangi ırktan gelmektedir?

Kayıtsız Üye
Hz . Ibrahim (as) in hangi ırktan geldiğini tam olarak bilemem ama ümmetini alıp nemrudun diyarından çıkınca nemrud askerlerini göndererek orada süryanice bilen herkesi öldürün demişti . Ama Hz . İbrahim ve ümmeti Fırat nehrinin geçince Alemlerin Rabbi dillerini ibraniceye çevirdi ve askerler süryanice konuşan kimseyi bulamadığı için elleri boş geri dönmüşlerdir diye rivayet edilir.


hz ibrahim hangi ırktandır, hz ibrhim hngi soydan hngi ırktan

Bu kategoride yer alan Peygamber Efendimizin (S.a.v) Yatmadan Önceki Tavsiyeleri başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.

Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Hz. İbrahim (a.s.) hangi ırktan gelmektedir? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.