Anasayfa
28 Mart 2023, 19:51
Hadisler
Yönetici

Amin Fatiha’dan sonra amin demek

Amin Fatiha’dan sonra amin demek

İnşirah
Allah rasulu sav buyuruyorki :
‘Kulun amin demesi, mümin kullarının dilleri üzerinde ,Alemlerin Rabbinin mührüdür.’

imam suyuti camıussagır-20


Cevap: amin demek

Şema
< Allah rasulu sav buyuruyorki :
‘Kulun amin demesi, mümin kullarının dilleri üzerinde ,Alemlerin Rabbinin mührüdür.’

imam suyuti camıussagır-20 >
Hz. Peygamber (s.a.s.), namaz’da Fatiha Suresi’nin okunması bittikten sonra "âmin" denmesini özellikle emretmiştir.

Okudunuz mu?  Kur'an ve Hadise uymaya dair açıklamalı hadisler-Kütub-u Sitte

Şöyle ki: "İmam, Fatiha’yı tamamlayıp âmin dedikten sonra siz de ."âmin" deyiniz. Kimin bu sırada "âmin" demesi meleklerin o anda "âmin" deyişi ile aynı ana rastlarsa geçmiş günahları affolunur. " (Müslim, K. Salat, 72; Ebû Dâvud, Salat, 167-168; Tirmizî, Mevâkîttü’s-Salat, 116).

Bu hadislere göre namaz’da Fatiha’dan sonra "âmin" demek sünnettir. İmam-ı A’zam’a göre "âmin" gerek imam ve gerekse cemaat tarafından hafiyyen (sessizce); imam-ı Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre açık ve imamla birlikte söylenmesi sünnettir. (Sünen-i Ebû Dâvud Tercüme ve Şerhi, İstanbul 1988, III, 470-474).

Okudunuz mu?  Kadının, Kocasından Boşanmak İstemesi (hadis ve açıklaması)

Ahmed AĞIRAKÇA


Yanıt: amin. Fatiha’dan sonra amin demek

Mutella
A Adem (a.s.) duası
M Musa (a.s.) duası

İ İsa (a.s.) duası
N Nuh (a.s.) duası

Bende böyle bişey biliyorum faydalı olur düşüncesi ile ekledim


Soru: amin. Fatiha’dan sonra amin demek

Hesna
bununla bir alakası olduğunu sanmıyorum

Okudunuz mu?  Sünnet e uyma ittiba, mutabaat. Büyüklerin sahabe nin ve sadatların sıddıkların evliyanın ittibası

Mutella
< bununla bir alakası olduğunu sanmıyorum:S >
Alakası şudur ki;
Amin Dediğimizde 4 peygamberin duası ile amin demiş oluyoruz…
Mevzu "amin" demek ile alakalı olduğu için eklemek istedim

umarım alakayı kurmuşsunuzdur..


Hoca
Amin, Yüce Allah’ın kabul etmesini temenni amacıyla dua sonunda "kabul buyur" anlamında söylenen bir sözdür. Bu kelime Kur’ân’da geçmemektedir. Peygamberimiz (a.s.), duanın sonunda âmîn denilmesini tavsiye etmiştir (Müslim, Salât, 62, 87; Buhârî, Ezân, 111). Namazda Fâtiha sûresi okunduktan sonra âmîn demek sünnettir (İbn Mâce, İkâme, 14). (İ.K.)

Okudunuz mu?  Koku hakkında hadisler

Ecrinim
A Adem (a.s.) duası
M Musa (a.s.) duası
İ İsa (a.s.) duası

N Nuh (a.s.) duası

bunu bilmiyordum..
bilgiler için Allah c.c. razı olsun


Muhammed
FATİHADAN SONRA "AMİN” DEMEK
248- Vâil ibn Hucr (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.)’den işittim: "…Gayrilmağdubi aleyhim ve lazzallin” ayetini de okuduktan sonra "Amin” dedi ve bu kelimede sesini yükselterek, uzatarak söyledi demiştir. (Nesâî, İftitah: 33; Dârimî, Salat: 38)
žTirmîzî: Bu konuda Ali ve Ebû Hüreyre’den de hadis rivâyet edilmiştir.
Tirmîzî: Vâil ibn Hucr’un hadisi hasendir. Peygamber (s.a.v.)’in ashabından tabiin ve sonraki dönem alimlerinden pek çok ilim adamlarının görüşü böyledir. Erkeklerin "Amin” derken seslerini yükseltmeleri gerektiği görüşündedirler. Şâfii, Ahmed ve İshâk bunlardandır. Şu’be bu hadisi; Seleme b. Küheyl’den, Hucr b. Anbes’den, Alkame b. Vâil ve babasından şöyle rivâyet ediyor: Rasûlullah (s.a.v.) "Gayril ma’dubi aleyhim ve lazzallin” dedi ve sesini fazla çıkarmaksızın "Amin” dedi.
Tirmîzî: Muhammed’den şöyle dediğini işittim: Bu konuda Sûfyân es Sevrî’nin hadisi, Şu’be’nin hadisinden daha sahihtir. Şu’be bu hadiste yanılmıştır, şöyle ki: Râvîler arasında bir kimseye "Hucr ebil Anbes” diyor oysa o "Hucribn Anbes” dir ve Ebûs Seken künyesi ile bilinir. Bir başka hatası ise: "Alkame b. Vâil” den diyor oysa ki hadisin senedinde "Alkame” yoktur, ve o "Vâil b. Hucr” dur. Ayrıca "Amin” kelimesinde "sesini alçalttı” diyor halbuki bu kelime "sesini yükseltti” şeklindedir.
Tirmîzî: Ebû Zür’aya bu hadis hakkında sordum şöyle dedi: Sûfyan’nın bu hadisi Şu’be’nin hadisinden daha sahih olup, Alâ b. Salih el Esedî, Seleme b. Küheyl’den, Sûfyân rivâyetine benzer bir hadis daha rivâyet edilmiştir.
249- Vâil b. Hucr (r.a.), Peygamber (s.a.v.)’den Seleme b. Küheyl’den Sûfyân’ın hadisinin benzerini rivâyet etmiştir.


Hoca
< Hz. Peygamber (s.a.s.), namaz’da Fatiha Suresi’nin okunması bittikten sonra "âmin" denmesini özellikle emretmiştir
Allah razı olsun >

Fatiha ve diğer tüm duaların sonunda amin demek farz değil sünnettir.

Okudunuz mu?  Namazda saçı arka tarafa topuz yapmanın yasaklılığı

amin demek

Bu kategoride yer alan Hadis literatürü başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Amin Fatiha’dan sonra amin demek Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.