Anasayfa
8 Mayıs 2021, 22:30
Namazlar
Yönetici

Hanefi mezhebinde namaz nasıl kılınır

Kayıtsız Üye
Hanefi mezhebinde namaz nasıl kılınır Hanefiler namazı nasıl kılmaları gerekmektedir açıklar mısınız ?


Cevap: Hanefi mezhebinde namaz nasıl kılınır

Hoca
HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE NAMAZ

Temizlik ve temizlenmenin ibadetlerde ön şart olduğunu belirtmiştik. Bir Müslüman için ibadetlerin en önemlisi namazdır. Çünkü namaz, Kur’an-ı Kerim’de bize emredilen kulluk görevleri içinde adı en çok (136 kere) vurgulanan ibadet şeklidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) "Namaz dinin direğidir" diyerek bu önemi ayrıca açıklamıştır. Namaz emri Peygamberimize, diğer emirler gibi Cebrail A.S. tarafından değil, Miraç gecesi bizzat Allah (CC) tarafından bildirilmiştir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olarak günde beş vakit kılınan namazın farzları, 6’sı dışında (öncesinde) ve 6’sı içinde olmak üzere 12 tanedir.

Namazın dışındaki farzlar:

1- İç temizlik : Namaz kılacak kimsenin cünüp ise gusletmesi (yıkanması), abdestsiz ise namaz abdesti almasıdır.
2- Dış temizlik : Namaz kılacak kişinin bedeninin, elbiselerinin ve namaz kılacağı yerin temiz olmasıdır.
3- Örtünme (avret yerlerinin kapalı olması) : Avret yeri erkekler için göbek ile diz kapağı arası, kadınlar için ise el, yüz ve ayaklar dışındaki bütün vücuttur.
4- Vakit: Her namazın kendine özel bir zamanı vardır.
a) Sabah namazının vakti, güneşin doğuş istikametinde yana doğru yayılan beyazlığın (fecrin) görülmesi ile başlar ve güneşin doğuşuna kadar devam eder. (Takvimlere göre bu süre, imsak vakti ile güneş doğuşu arasında geçen zamandır.) Bu süre içinde kılınamayan sabah namazı öğleden önce (güneş doğuşunun 45 dakika sonrası ile, öğle vaktinin 15 dakika öncesi arası) kılınabilir. Ancak bu durumda sadece namaz borcu ödenmiş olur, namaz kılma sevabı önemli ölçüde azalır.
b) Öğle namazının vakti, bir cismin gölgesinin doğuya doğru uzamaya başladığı (yani güneşin batıya doğru yöneldiği) an ile başlar ve gölgenin kendi boyunun iki misline ulaştığı zamana kadar devam eder.
c) İkindi namazının vakti, öğlenin sona erdiği an ile, güneş batışının 30 dakika öncesidir. Kerahet vakti denen bu son 30 dakikalık sürede (eğer kılınmamışsa) ikindi namazının farzı dışında hiç bir namaz kılınamaz.
d) Akşam namazının vakti, güneşin batışı ile ufuktaki kızıllığın kaybolmasına kadar geçen süredir. Akşam namazının geciktirilmeden kılınması müstehaptır.
e) Yatsı namazının vakti, akşamın sona erdiği an ile imsak vakti arasıdır. Ancak imsak vakti beklenmeden, en geç gece yarısında kılınması uygundur. Vacip olan vitir namazı, yatsı namazının bitiminden sonra kılınır. Ramazan ayına özgü olan teravih de yatsı namazı vaktinde kılınır.
Vaktin girmesi namazın aslî şartlarından olduğu için, vaktin belirlenemediği yerlerde (meselâ kutupların iç bölgelerinde) yaşayan bir Müslümanın vakti belirlenemeyen namazları kılma sorumluluğu bulunmaz. Ancak o kişilerin, o yere en yakın bölgede geçerli olan saatlere uyarak ibadet etmeleri, İslam alimlerince bir tedbir olarak tavsiye edilmiştir.
5- Kıbleye yönelme : Kıblenin ne yönde olduğunu bilmeyen kimse etrafındakilere sorarak namazını kılar. Namazdan sonra bu yönün yanlış olduğunu öğrense bile namazını kılmış sayılır. Ama bir kimse etrafa soruşturmadan kendi tahmini ile kıbleye yönelse ve sonradan bu yönün yanlış olduğunu öğrense, namazını tekrar kılması gerekir.
6- Niyet etme : Niyet "istemek, arzu etmek", namaza niyet ise "sırf Allah rızasını kazanmak için namaz kılmayı arzulamak" anlamına gelir. Niyet kalp ile yapılır. Ayrıca dil ile (meselâ: "niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının farzını kılmaya, döndüm kıbleye" şeklinde) söylemek ise sünnettir. Cemaatle namaz kılacak olanların ayrıca "uydum hâzır olan imama" demeleri gerekir.

Namazın içindeki farzlar:

1- Namaza başlama (iftitah) tekbiri : Kişinin, en az kendinin duyacağı bir sesle "allah-ü Ekber" demesidir.
2- Kıyam (ayakta duruş) : Farz ve vacip olan namazlarda, asgari bir ayet okunacak sürece ayakta durmaktır. Özürlü olanlar oturarak kılabilirler.
3- Kıraat (Kur’an okuma) : Namazda bir veya daha çok ayet okumak farzdır. Bu okuma, en azından kişinin kendi duyabileceği bir sesle olmalıdır.
4- Rükû (eğilme) : Vücudun belden yukarı olan kısmını 90 derecelik bir açı ile öne doğru eğmektir. Kadınların bu kadar çok eğilmesi gerekmez.
5- Secde : Alın ve burnu birlikte yere koymaktır (burnu yere değdirmek vacip, alnı yere değdirmek ise farzdır). Bir rekâtta yapılan secdelerin her ikisi de farzdır. Secde süresince ayakları havaya kaldırmak uygun olmaz.
6- Son oturuş : İki rekatlı namazlarda ikinci, dört rekatlı namazlarda ise dördüncü rekattaki son oturuş farzdır.

Namazın vacipleri:

Namazın vaciplerinden bir veya birkaçını unutarak terk eden kişinin sehiv (yanılma) secdesi yapması gerekir. (Sehiv secdesi, namazın bitiminde selâm verdikten sonra yeniden iki defa secde ederek son oturuşa geçmektir.) Vaciplerden birini bilerek terk eden kişinin namazı bozulmuş olur. Namazın bazı önemli vacipleri:

a) Sünnet (nafile) namazların her rekatında, farz namazların ise ilk iki rekatında Fatiha suresini okumak,
b) Fatiha suresini önce, kıraat edilecek ayetleri ise daha sonra okumak (bu kıraatin kısa bir sûre veya asgari üç kısa ayet uzunluğunda olması yeterlidir),
c) Rükû ve secde gibi hareketlerde sayıya uymak (meselâ bir rekâtta iki kere rükû, bir veya üç kere secde etmemek),
d) Kıyam, rükû ve secdede çok acele etmemek (en az "sübhanAllah" diyecek kadar beklemek),
e) Oturuşlarda "teşehhüd"ü ("et-tehiyyâtü" duasını) okumak,
f) Namazı "es-selâmü" diyerek selam verip bitirmek (tam şekli "es-selâmü aleyküm ve rahmetullah"tır),
g) Vitir namazında kunut duasını okumak.

Namazın sünnetleri:

Namazdaki sünnetleri terketmekle namaz bozulmaz, ama uygulanması halinde ek sevap kazanılmış olur. Bu sünnetlerden bazıları:

a) Namaza başlarken yapılan niyeti dil ile ve başlangıç tekbirinden hemen önce söylemek,
b) Her rekatın başında Fatiha suresinden önce gizlice besmele çekmek,
c) Fatiha suresinden sonra gizlice "amin" demek,
d) Rükû tespihlerini (subhane rabbiyel azim) üç kere söylemek,
e) Rükûda dizleri bükmemek, mümkünse 90 derece öne eğilmek,
f) Rükû ve secdeden doğrulunca "sübhanAllah" diyecek kadar beklemek,
g) Secdede başı iki el arasına koymak, dirsekleri yere değdirmemek,
h) Secde tespihlerini (subhane rabbiyel alâ) üç kere söylemek,
i) Son oturuşta, "et-tehiyyatü" duasını okuduktan sonra "Allahümme salli" ve "Allahümme barik" salâvatlarını okumak,
k) Önce sağa, sonra sola selam vermek.

Namazı Bozan Bazı Şeyler:

1- Namaz içinde (unutarak da olsa) az veya çok konuşmak veya gülmek namazı bozar,
2- Namaz kılarken bir veya iki elle bir iş yapılır, bir şey düzeltilirse bakılır. Eğer yapılan iş, dışardan bakan birinde onun namazda olmadığı kanısını uyandıracak oranda ise namaz bozulur. Bu kanıyı uyandırmayan küçük hareketler namazı bozmaz.
3- Dişler arasında kalmış nohut tanesinden büyük yemek kırıntısını yutmak namazı bozar, kırıntı küçükse namaz bozulmaz, ama mekruhtur,
4- Sakız çiğnemek namazı bozar,
5- Ağıza giren yağmur, kar ve dolu gibi maddelerin yutulması namazı bozar.

Namazda Yapılmaması Gereken Bazı Şeyler (Mekruhlar) :

Namazda yapılan bazı hareketler namazın sevabını azaltır, ama tek başına namazı bozmaz:

1- Namazda gözleri yummak veya başını kaldırıp göğe bakmak,
2- Tembellik veya önemsememe sebebiyle başı açık namaz kılmak,
3- Daha iyisi varken, yırtık pırtık, eski ve kirli elbiseyle namaz kılmak,
4- Esnemek zorunda kaldığı zaman ağzı kapatmamak (ağız sağ elle veya sol elin arkası ile kapatılır),
5- Büyük veya küçük abdest sıkıştırması varken namaz kılmak,
6- Kasten öksürmek veya ses çıkararak boğazını (genzi) temizlemek,
7- Ön saflarda boş yer varken, arkada tek başına imama uymak,
8- Üzerinde veya elbisesinde canlılara ait resim bulunduğu halde namaz kılmak,
9- Secdeye varırken elleri dizlerden önce yere koymak ve secdede karnı bacaklara yapıştırmak,
10- Cemaatle namaz kılarken, imamdan önce rükû ve secdeye gitmek veya imamdan önce rükû ve secdeden kalkmak,
11- Farz namazlarda özürsüz olarak bir yere dayanmak (sünnet namazlarda mekruh sayılmaz),
12- Secdeden kalkarken ayaklardan birini öne atmak,
13- Elinde bir şey tutarak namaz kılmak.

Çok önemli bir sebep yokken namazların vaktinde kılınmayıp kazaya bırakılması imani bir zayıflık işareti sayılır. Namazların kaza edilmesi, eğer tövbe ile birlikte yapılırsa, Allah’ın (CC) o namaza ait borcu affına sebep olabilir. Ama bu eylemden dolayı namaz kılma sevabına ulaşmak mümkün değildir. Buna rağmen kaza şeklinde de olsa, kılınamayan namazların edasına dikkat etmek gerekir.

Kaza namazları güneşin doğuş, batış ve tam tepe noktada bulunduğu kerahet vakitleri dışında her zaman kılınabilir. Bunun için, eğer biliniyorsa, kılınamayan namazın vaktine (meselâ "vaktinde kılamadığım dünkü ikindi namazının kazasını kılmaya" şeklinde) niyet edilir. Eğer vakit bilinmiyorsa, kılınamayan ilk veya en son namazın vaktine (meselâ "vaktinde kılamadığım ilk -veya en son- ikindi namazının kazasını kılmaya" şeklinde) niyet edilir. Kaza namazı kılmadan önce ezan ve ikamet (kaamet) getirilmesi uygundur. Eğer ardarda birkaç kaza namazı kılınacaksa ezan sadece bir kere okunur, ama ikamet her namaz için ayrı ayrı getirilir.


Cevap: Hanefi mezhebinde namaz nasıl kılınır

Kayıtsız Üye
Benim adım Sema.13 yaşındayım. Hanefiyim. Namazımı en iyi şekilde kılmak istiyorum.Ve burası çok iyi bir site. Çok teşekkürler.


Cevap: Hanefi mezhebinde namaz nasıl kılınır

Kayıtsız Üye
Hanifi meshebim kaza borclarım var namazın farzini kilip ardina kaza farzimi kilsam olurmu


arifselim
Sadece 3 kerahet vaktine dikkat etmelisin. Her farz namazından sonra kaza namazı kılabilirsin. Kaza namazları çok önemlidir ve ilk fırsatta bu borçların ödenmesi gerekir.


Kader
Bizde namazın sunetini kilmiyoruz bide namaza baslarken fatihayi selam verirken eteyatuyu ikuyorux ben namsz kilmak istiyorum ama kafam karisiyor


Kayıtsız Üye
Namazda her süre okunurken besmele çekilmesi gerekiyor mu ve farzlarda 3. Ve 4. rekatlarda fatihadan sonra zam mı sure okunur. mu


arifselim
Bütün namazlarda fatihadan önce besmele çekilir. Besmele fatihadan bir ayettir çekilmesi gerekir. Farzlarda 3 ve 4. rekatlarda fatihadan sonra zammı sure okunmaz.


Kayıtsız Üye
Seyahat halinde iken namaz lar cem edilir mi.hanefi mezhebine göre.


arifselim
Seferi olan kimse hanefi mezhebine namazları cem edemez. Ama dört rekatlı olan farz namazları iki rekat olarak kılmak zorundadır.


Kayıtsız Üye
Farz namazlarında fatihadan sonra zammı süre okuyorum.herhangi bir yanlışlık var mı


arifselim
Değerli kardeşim. Farz namazlarında fatihadan sonra sadece ilk iki rekatlarda zammı sure okunur. Farz namazların 3 ve dört rekatlı namazlarda ise zammı sure okunmaz.


Kayıtsız Üye
Allah razı olsun kardeş bizi aydınlattığın için. Çok olmadı hanifiye geçeli, hep kafamda soru işareti vardı Teşekkür ederim. Gerçekten ibadet hele ki NAMAZ ruhun gıdası, vitaminidir. .


Kayıtsız Üye
Önce vakit namazınızı kılacaksınız sonra kaza farzlarını kılacaksınız.
Önce vaktine girilen namazını kıl ardından kazasını kıl


Kayıtsız Üye
Selam aleykum namaz kilmaya yeni basladim mehsebler hakinda bilgim olmadiginnan. hangi meshebim bilmiyorum ama kiliyorum Namazı yanlış mı?


imam
< hangi meshebim bilmiyorum ama kiliyorum Namazı yanlış mı? >
Diyanet islam ilmihali al oku hem inanç konuları var hem hanefi fıkhı..
4 mezhep haktır isim önemli değil pek bir fark yok


Kayıtsız Üye
Salam Aleykum. Ben Henefiyim. Sünnet Namazların 3,4 ruketlerinde Fatihadan sonra sure okunurmu?


abdullahbiri
Evet sünnetlerin 3 ve 4 rekatında sure okunur. okuyabilirsin.


Kayıtsız Üye
Selamunaleykum HANiFE meshebine gore !benim bildigim :bir vakit namazına diger vakite45 dk.kalana kadar kilinir,30 dk diger vakit namazı girmis olur eger yetismen gereken isin varsa 30 dk girmis okan vakti namazını kilarsin.lutfen beni bilgilendirirmisiniz ,Allah razi olsun hayirli aksamlar.


Hoca
Bir namazın vakti diğer namazın vaktine kadardır. Sadece sabah namazı güneş çıkıncaya kadardır.
30 dk kala vakit girmiş olur bilgisi yanlıştır.


Olesya
Arkadaşlar Allah razı olsun çok yardımcı oldunuz ve açıklayıcıydı da teşekkürler


mehmet adem
Yukarıda okuduklarımı yazan kimse bunları acaba nerden öğrendi.Ben bunları ta çocukluğumda biliyordum,şimdi 70 yaşındayım.Bana sadece nakarat gibime geldi.Araştırma inceleme görmedim,sadece ezberleme gibi geldi.Hangi ulemadan naklettiğinide not düşse daha doyurucu olurdu.


Kayıtsız Üye
Merhaba ben şafi meshebindenim ve bizde sadece farz namazlari kilinir bende artik sünnet namazlarinida kilmak istiyorum ve bundan dolayi hanefi mezhebine gecmek istiyorum


Kayıtsız Üye
namazda beslemele sünnettir unutsanız sıkıntı olmaz ama besmele ile başlarsanız dahagüzel olur


Kayıtsız Üye
Elhamdülillah 7-8 aydır namaz kılıyorum kadınların secde etmelerinde ayakları nasıl durmalı bi açıklama yaparmıdınız. Lütfen
kafam karıştı.


mum
Kadın secde halinde ayaklarını yatıtı ve birleştirir.

Hanefi mezhebinde namaz nasıl kılınır


Kayıtsız Üye
Selâmün aleyküm. Fakat hocam ben bir kitapta ayaklar parmaklar üzere dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur diye okumuştum. Şimdi neden böyle yazıyor ?


imam
< ayaklar parmaklar üzere dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur >
Bu konuda müçtehitler arasında görüş ayrılıkları olabilir iki şekilde de kılabilirsiniz.


Kayıtsız Üye
Evet kardeşim farz namazından sonra kaza namazlarini kilabilirsin


furkanblc7
Kıldığın Namaz Ikindi Vaktinin son 30 dakikasiysa olmaz o vakitte sadece o günün kılınmamış ikindi namazının farzı kılınabilir kaza namazları diğer bütün vakitlerde kılınabilir ama en sağlıklısı ilk vaktin farzı sonra sünnetleri son olarakda farzı
ALLAH Razı Olsun inşeALLAH


Nicker
Selamun Aleykum

Kadın bir kişinin konuşurken bile yorulması, ayağa kalkmakta çok zorlanması gibi bir durumda namazı nasıl kılmalıdır? Oturarak kılacaksa secde ve rükü yu nasıl yapmalıdır?

Konuşurken dahi yorulan, hareket etmekte çok zorlanan ve ciddi ağrıları olan bir insan nasıl namaz kılmalıdır?
Serum gibi vücuda damardan verilen şeyler namaza mani midir ? Damar yoluna giriş açılmış bir insandaki kanın damar yolunun dışına bağlı tüpün içinde durması yada hareket etmesi abdestte veya namaza mani olur mudur? Acil Cevaplanırsa Sevinirim.


arifselim
Aleykum selam. Allah şifalar versin. Ayakta duramayan ve secdeye de gidemeyen bir kişi oturarak ve ayaklarını birleştirip kıbleye doğru uzatarak namazını kılar. Rüku ve secdeler için başını öne doğru eğer bu yeterlidir. Oturarak da kılamayan kişi uzandığı yerden kılabilir. Serum takılı olan ve sürekli takılı kalması icap edilen durumlarda serumla birlikte namazını kılabilir. Damar yolu açılan kişiden vücudu dışına çıkan bir kan abdestini bozar. Serum sürekli takılı kalacaksa her vakit için bir abdest alır. Ayrıca abdest alma imkanı yoksa bu durumda teyemmüm alır.


Kayıtsız Üye
Namazda her sure başında değil sadece fatihanin başında okusan yeterli.her fatihadan sonra zamlı sure okunur(en azin ben boyle biliyorum ) hayirli namazlar


Kayıtsız Üye
Sabah namazını evimde vaktinde kılıp öğlen ve ikindi namazını iş yerinde temiz ortam olmadığından eve geldiğimde akşam namazından sonra kaza etsem ve yatsı namazını da zamanında kılıp 2 vakti kazaya bıraksam olur mu biraz karmaşık oldu ama aydınlatırsanız sevinirim henefi mezhebim


Ensar
Kişi namazları hiçbir mezhebe göre asla kazaya bırakamaz. Namaz kılınması gereken ve zamanında verildiğinde Allahın o kişiye farz kılmış olduğu görevi yerine getirmiş olur. İş yerinizde bir seccade veya bir karton üzerinde namazlarınızı kılın aksatmayın.
Hergün kaza yapan bi arabanın durumu nasıl olursa insan da bu durumda dır. Allah namazları zamanında hakkıyla kılanlardan eylesin.


Kayıtsız Üye
Hanefi mezhebindenim. Ben ikindinin farzı kılındıktan ve vitr namazı kılındıktan sonra, ne kadar zaman kalırsa kalsın, nafile namaz kaza namaz falan kılınmaz diye biliyorum. Doğru mudur.


hanefi mezhebine göre namaz, hanefi mezhebi namaz, hanefilerde namaz

Bu kategoride yer alan Kadın namaz oturuş şekli başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.

Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Hanefi mezhebinde namaz nasıl kılınır Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.