Anasayfa
8 Mayıs 2021, 3:44
kadin
Yönetici

Adetliyken neler yapılmaz

Kayıtsız Üye
adetliyken neler yapılmaz mesala tırnak kesilebilirmi agda temizlik yapılabilirmi


Cevap: adetliyken neler yapılmaz

Ercan
Âdetli veya lohusa kadına yasaklanan şeyler şunlardır:

1. Namaz kılmak. Âdetli veya lohusa kadının namaz kılması câiz değildir. Hz. Peygamber (s.a.s), Fâtıma binti Ebî Hubeyş’e "Hayız gördüğün zaman namazı bırak ve hayız hâlin sona erince, kanı temizleyerek guslet ve namaz kıl." buyurmuştur. Buhâri’deki rivâyet şöyledir: "Âdetin devam ettiği sürece namazı bırak, sonra boy abdesti al ve namaz kıl." (Buhâri, Hayz, 19, 24, Vüdû, 63; Müslim, Hayz, 62; Ebû Davûd Tâhâret, 109).

Âdetli kadın, kılamadığı namazı kaza etmez, orucu ise kaza etmesi gerekir. Hz. Âişe (ra) şöyle demiştir:2. Oruç tutmak. Âdet gören veya lohusa olan kadın oruç tutmaz. Delil yukarıdaki Hz. Âişe (ra) hadisidir. Ancak oruç borcu, onların üzerinden düşmez; daha sonra kaza etmeleri gerekir.

3. Tavâf. Hz. Peygamber (asm), hac sırasında âdet gören Âişe (ra)’ye şöyle buyurmuştur:4. Kur’an-ı Kerîm okumak. Mushafa el sürmek ve onu taşımak.Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:Hanefilere göre, bir kılıf içindeki Kur’ân’a el sürmek ve taşımak hayızlı ve cünüp için mümkün ve câizdir. Yine ilimle uğraşan kimse, tefsir, hadis ve fıkıh kitaplarını zarûret yüzünden elbisesinin yeniyle veya eliyle tutabilir. Kur’ân yapraklarını abdestli çevirmek müstehaptır. Yine bu yaprakları okumak için bir kalemle çevirmek de câizdir. (ez-Zühaylî, el-Fıkhu’l İslâmî ve Edilletuh, I, 471).

5. Mescide girmek, orada eğleşmek ve itikâfa çekilmek. Hadiste şöyle buyurulur:Şâfiî ve Hanbelîler, hayızlı ve lohusanın kirletmemek şartıyla mescitten karşıdan karşıya geçmesini câiz görürler. Hz. Peygamber (asm)’in Âişe (ra)’ye böyle bir izin verdiği nakledilmektedir. (Müslîm, Hayz, I1-13; Nesâî, Tahâre, 172, Hayz, 18; İbn Mâce, Tahâre, 120).

6. Cinsel temasta bulunmak veya göbekle diz kapağı arasını okşamak (istimtâ). Bunu delili âyet ve hadistir. Âyette şöyle buyurulur:Uzaklaşmaktan (İ’tizal) maksat, onlarla cinsel teması bırakmaktır. Yine hayızlı hanımıyla ne derece ilgilenebileceğini soran bir sahabeye Allah elçisi şöyle cevap vermiştir:Hanbelilere göre, göbek-diz arasında cinsel temas dışında serbesttir. Delil şu hadistir:Hanefi, Şâfiî ve Mâlikilere göre, hayızlı veya lohusa olan eşiyle cinsel temasta bulunan erkeğe keffâret gerekmez. Ancak tövbe ve istiğfar etmesi gereklidir.

7. Boşama. Hayız hâlindeki kadını boşamak câiz değildir. Ancak buna rağmen boşama geçerlidir ve bid’î tâlakadını alır. Âyette;buyurulur. Yani içinde iddet meşru olan bir sürede boşayın demektir. Çünkü, ay hâlinin geri kalan kısmı iddetten sayılamaz. Allah elçisi, Abdullah b. Ömer’e, eşini temizlik günlerinde veya gebe iken boşamasını bildirmiştir.(eş-Şevkânî, a.g.e., VI/221)Geniş bilgi için bk. el-Kâsânî, a.g.e., I/44; İbnü’l-Hümâm, a.g.e., I/54, 57, 61; eş-Şirâzî, el-Müheneb, I/38, 45; İbn Kudâme, el-Muğnî, I/306 vd.; İbn Âbidîn, a.g.e., I/158,162, 268, 274; eş-Şevkânî, a.g.e., I/276, 278, 280, 777; ez-Zühaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletüh, Dimaşk 1985, I, 469 vd.).Ayrıca ;

Cünüp olan kimsenin yıkanmadan tıraş olması ve tırnak kesmesi haram olmasa da iyi değildir. İmam-ı Gazali. İhyâü Ulum ed-Dîn kitabında şöyle diyor: Cünüp olan kimsenin tırnak kesmesi, tıraş olması, etek ve koltuk altını temizlemesi, kan aldırması veya vücuttan herhangi bir parça kopartması uygun değildir. Çünkü âhirette bütün vücud geri döneceğinden yıkanmadan kesilen veya tıraş olunan şey cünüp olarak dönecektir(Mügni’ I -Muhtaç, c. I. s. 75; Halil Gönenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar )


Cevap: Adetliyken neler yapılmaz

Kayıtsız Üye
Bayram geliyor. Agda yapmaliyim ama. Yapamaz miyim?


Cevap: Adetliyken neler yapılmaz

Şema
Adetlik Regl iken ağda yapmak caizdir
Dini bir sakıncası yoktur


Konuk
Adetliyken yıkansak bir şey olur mu?


arifselim
Adetliyken yıkanmanın dini bir sakıncası yoktur. Sağlık açısından dikkat edilmesi gereken bir durum olursa ona bakmak gerekir bu ayrı bir konudur.


Kayıtsız Üye
adetli olan bir kisi kur’andan sure okuyabilirmi yada dua edebilir mi


Şem’a
Adetli kız kadın Kurandan sure ve ayetler okuyamaz ama dua edebilir


Kayıtsız Üye
Adetliyken saç kesilip Kaş alinabilirmi


arifselim
Adetliyken saç kesilebilir veya vücuttaki diğer kılların yada tüylerin temizliği yapılabilir bu caizdir. Kaş alınması ise kendi başına bir konudur ve alınması caiz değildir.


Kayıtsız Üye
Regl iken yemek yapılır mı yapılan yemek yenirmi


AKA
Yemek yapılabilir ve yenilebilir. Her hangi bir sakıncası yok.


Kayıtsız Üye
Selâmün aleyküm. Bir kaç sorum olacak izninizle.
1. Adetliyken kılların alınmasında veya tırnakların kesilmesinde bir sakınca var mı ? Çünkü bir yerde bunların bize ahirette o şekilde geri döneceğini okumuştum. Ya da sadece cünüp olanlar için geçerli sanırım ?
2. Öyleyse adet döneminde ihtilam olsak ve gusül alamayacağımız için 1 hafta boyunca kıllarımızı alamaz mıyız ?
3. Adetliyken felâk ve nas sûrelerini korunma amaçlı okuyabileceğimizi söylemişti ve uyguluyorum da. Yani bu ayetel kürsi ve başka bir sûre için de geçerli mi ?
4. Adetin ilk günü banyo yapmanın dini bir sakıncası var mı ?
5. Ve son olarak ; adetliyken ihtilam olup cünüp olsak 1 hafta boyunca besmele dahi çekemez miyiz ? Bildiğim kadarıyla cünüplük ve adet aynı değil ve cünüp olan hiçbir şey okuyamaz.
Şimdiden sağ olun. Allah razı olsun.


mum
1. Adetli kadının kıllarını almaması ve tırnaklarını kesmemesi konusunda bir yasak söz konusu değildir.
2. aynı soru. kesebilirsiniz.
3. Dua içren ayetler okunabilir (dua niyetiyle)
4. Hayır bir sakıncası yoktur her zaman yıkanılabilir.
5. Cünüplük ve adet aynı şeydir (hükümleri aynıdır) besmele çekilir, zikredilebilir.


adetliyken neler yapılmaz, adetliyken, adetliyken ne yapılmaz

Bu kategoride yer alan Cinsel Arzudan Nasıl Kurtulurum? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.

Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Adetliyken neler yapılmaz Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.