Anasayfa
8 Mayıs 2021, 11:53
missa4
Abone

İftira ve hile yapmak ile ilgili peygamberimizin hadis-i

Kayıtsız Üye
iftira ve hile yapmak ile ilgili peygamberimizin hadis-i


Cevap: iftira ve hile yapmak ile ilgili peygamberimizin hadis-i

Ecrinim
İslamda HÎLE HÜKMÜ NEDİR CAİZ MİDİR

Aldatacak tarz ve tedbir Sahtekarlık, düzenbazlık
Başkasını kurnazca hareket ve fiilleriyle aldatmak Alış-verişlerde hîleden maksat, bir kimseyi söz, fiil ve davranışlarıyla etkileyerek, satım akdinin onun yararına olduğunu telkin etmek ve onu piyasa fiyatının dışında bir satış bedeli ödemeye razı etmektir Hîle, ayet ve hadislerle yasaklanmıştır
Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurulur: Ey iman edenler, Allah’a ve Peygambere hâinlik etmeyin Kendiniz bilip dururken emânetlerinize de hâinlik etmeyiniz (el-Enfâl, 8/27) Ebû Hureyre (ö 57/676)’den rivâyete göre, Hz Peygamber bir gün pazar yerinden geçerken elini bir hububât yığınının içine sokmuş, altının ıslak olduğunu görünce satıcıya sebebini sormuştur Satıcı yağan yağmurun ıslattığını bildirince, Allah’ın elçisi şöyle buyurmuştur: Bu ıslaklığı herkesin görmesi için hububatın üzerine çıkarman gerekmez miydi? Hîle yapan, bizi aldatan benden değildir (Müslim, Iman, 164; Ebû Davud, Büyû’, 50; Tirmizî, Büyû’, 72)
Bu hadis alış-verişte hile yapmanın yasak olduğunu gösterir
Satılan malda ayıp varsa, satıcının bunu müşteriye açıklaması gerekir Ticaret örfünde, satılacak malın kıymetini ve dolayısıyla satış bedelini azaltan kusurlara ayıp denir (Ali Haydar, Düraru’l Hukkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm, I, 554 vd; Mecelle, mad, 338)
Hadis-i şerifte şöyle buyurulur:
Satıcı doğru söyler ve sattığı şeyin ayıbını açıkça beyan ederse, satışı bereketli olur Yalan söyler ve sattığı malın ayıbını gizlerse, satışın bereketi yok olur (Buhârî)
Cenâb-ı Allah şöyle buyurur: Ey iman edenler, birbirinizin mallarını bâtıl yollarla yemeyiniz Bu mallar, sizden karşılıklı rızaya dayanan bir ticaret yoluyla olursa bu müstesnâdır (en-Nisâ, 4/29) Azap olsun, ölçü de tartıda noksanlık edenlere Onlar insanlardan ölçüp aldıkları zaman tam olarak alırlar; fakat insanlara verilmek üzere ölçtükleri veya onlara tarttıkları zaman eksiltirler (el-Mutaffifın, 83/1, 2, 3) Ölçüyü ve tartıyı doğru yapın Biz insana ancak gücünün yeteceği kadarını yükleriz (el-En’âm, 6/ 152)
Ölçüyü tam yapın, eksiltenlerden olmayın, doğru terazı ile tartın Insanların hakkını azaltmayın Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın (eş-Şuarâ, 26/181-183)
Bu ve benzeri âyet ve hadisler müslümanın bütün iş ve muâmelelerinde doğru hareket etmesini hîle ve hud’adan uzak durmasını bildirmektedir
Allah Rasûlü özellikle ticaret yapanlara bu konuda şu tavsiyede bulunmuştur: Bu tüccarlar topluluğu, alış-verişe boş söz ve yalan yere yemin çokça karıştığı için bunu sadakalarınızla telâfi ediniz (Ebû Dâvud, Büyû’, 1)
Hîle, ya sözle veya fiille karşı tarafı etkilemek suretiyle vuku bulur Sözlü hile; tarafların birbirini etkilemek ve akde razı etmek için, bir takım aldatıcı ve yanıltıcı sözler konuşmasıdır Amaç, ayıplı bir malı, müşteriye ayıpsız gibi satmak veya normalın üstünde bir fiyatla satışı gerçekleştirmektir Meselâ, satılan malı mevcut olmayan sıfatlarla övmek, malın kusurunu giilemek, üçüncü bir kişi aracılığı ile fiyatın yükselmesini sağlamak bunlar arasındadır (Abdülkerîm Zeydan, Islâm Hukukuna Giriş, Terc Ali Şafak, Istanbul (ty), s 521) Fiilî hile ise; taraflardan birisinin diğerini etkilemek ve alış verişe razı etmek için birtakım hîleli hareketler yapmasıdır Meselâ; kalitesi düşük bir mala, aynı cins fakat kalitesi yüksek bir malın damgasını vurmak; kalan değeri yüksek olan kömüre düşük kalitelisini karıştırmak; sütsüz ineğin memelerini bağlayarak süt biriktirmek ve alıcıya çok süt varmış gibi göstermek (Buhârî, Büyû’, 64) ve böylece normal fiyatının üstünde fâhiş gabn derecesinde bir satış bedeli ile satmak gibi hilelerdir Günlük hayatta buna benzer pek çok hile ve aldatma çeşitleri görülmektedir
Işte, Islâm bütün hîle ve aldatmaları yasaklamış, müslümanın özünün ve sözünün bir olmasını istemiştir Bütün namazların her rek’atında okunan Fâtiha suresinde Ey-Rabbimiz, bizi dosdoğru yola ilet (el-Fatiha, 1/6) dûasının tekrar edilmesi toplumu en doğruya, en güzele ulaştırma amacına yöneliktir
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Bir kimse, bir mümin hakkında olmayan bir şey söylerse, iftiraya uğrayan kimse, onu affedinceye kadar, Allahü teâlâ onu Cehenneme sokar) [Ebu Davud]

Okudunuz mu?  En tesirli dualar hangileridir?

Cevap: iftira ve hile yapmak ile ilgili peygamberimizin hadis-i

Kayıtsız Üye
çok güzel olmuş elllere salık

sevgilerimle azra ödevimde yararlı oldu

Okudunuz mu?  Müslüman diğer bir Müslümana haksızlık edip küçük düşürse bile diğer Müslüman susmak zorunda mıdır?

Cevap: iftira ve hile yapmak ile ilgili peygamberimizin hadis-i

elaaaa
benim ödevime çok yardımcı oldu yazanlara çok teşekkür ediyorum


Kayıtsız Üye
çokteşekürler

Okudunuz mu?  Beslenme hakkında kompozisyon

hile yapmak ile ilgili hadisler, peygamberimizin iftira ile ilgili hadisleri, hz. Muhammedin iftira ile ilgili hadisleri

Bu kategoride yer alan Doğa ile ilgili kısa şiirler başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları
Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

İftira ve hile yapmak ile ilgili peygamberimizin hadis-i Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.