Anasayfa
8 Mayıs 2021, 13:09
missa08
Abone

Müslüman cinler ile irtibat kurmak caiz midir ? Caizse nasıl yapılır ?

Müslüman cinler ile irtibat kurmak caiz midir ? Caizse nasıl yapılır ?

Kayıtsız Üye
Müslüman cinler ile irtibat kurmak caiz midir ? Caizse nasıl yapılır ?


Cevap: Müslüman cinler ile irtibat kurmak caiz midir ? Caizse nasıl yapılır ?

burcealtug
krdeşim bence sen bu tür işlere bulaşma . Neden bu tür şeylere merak sardın?
bilakis naıl korunmalıyız ona bak sen.

Görmediğimiz ve bilmediğimiz bir canlı türle karşı karşıya bulunmaktayız. Şu halde, geriye onları da bizi de yaratan Allah’a sığınıp onların şerlerinden ve yapabilecekleri kötülüklerden korunmak kalıyor. Bunun da bir tek yolu var: Dua ve Münacatlar. Zaten normal olarak hayatımızın bir parçası olması gereken dua ve münacat aynı zamanda bizi Allah’a yakınlaştıracağı için, cinler ve şeytanlar da yakınımıza sokulamayacaklardır. Çünkü onların da bizim gibi gurupları, cemaatleri ve teşkilatları vardır. Bizim dualarımızdan şüphesiz onların hayırlıları da istifade edecekleri için, rahatsızlık vermek isteyenlere karşı onlar da kendi içlerinde mücadeleye girişecekler ve kötüleri engellemeye çalışacaklar, hatta savaşacak ve cezalandıracaklardır. Bu sebeple dua ve münacatın cinlerden ve şeytanlardan korunmada önemli bir yeri vardır.

Okudunuz mu?  Allah'ın yasaklarını mantık süzgecinden geçirmek

İnsan günlük hayatında abdestli bulunması halinde, onlardan kısmen korunacağı gibi, buna namazı ve diğer duaları da ilave ederse, korunma hususunda kendini biraz daha sağlama almış olacaktır.

Hâris el-Eş’ari (r.a)’den nakledilen bir hadisi şerifte Rasülullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir: …Allah size, Allah’ı zikretmenizi emretti. Bunun da misali, peşinden hızla düşmanın geldiği bir adamdır. Bu adam muhkem bir kaleye gelip, düşmandan kendini korur. Kul da böyledir. Şeytana karşı kendisini sadece Allah’ı zikretmekle koruyabilir. (Tirmizi, Emsal, 3, (2867).)
Şimdi bu hususta Efendimiz (s.a.v) ve ashabının okuduğu dualardan örnekler takdim etmek istiyoruz.

Euzü – besmele
Bu konuda Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurulmaktadır: Şayet sana şeytandan bir kışkırtma (şeytani bir dürtü) gelecek olursa, hemen Allah’a sığın. (41:36.) Yani, Euzü billahi mine’ş-şeytani’r-racim de. Bununla beraber, Müminün suresindeki şu ayetlerle de Allah’a sığınmak yerinde olur:
Rabbi euzü bike min hemezeti’ş-Şeyatin ve euzü bike Rabbi en yahdurun Yani; Rabbim, şeytanın kışkırtmasından sana sığınırım ve onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. (23:97-98.)

Okudunuz mu?  Nişanlımı çok kıskanmam nedeniyle huzursuzluk çıkıyor ne yapmam gerekir bilgilendirir misiniz?

Eve girerken
Besmele ilgili olarak Cabir (ra)’den rivayet edilen başka bir hadis ise, evlere girerken ve yine yemek yerken Besmele çekmenin önemine işaret ediyor: Rasülullah (s.a.v) buyurdular ki: "Kişi evine döndüğü zaman içeri girerken ve yemek yerken Allah’ın adını zikrederse, şeytan (avenelerine): Size burada gecelemek de yok akşam yemeği de yok! der. Ama kişi, eve girerken Allah’ı zikreder fakat akşam yemeğini yerken zikretmezse, şeytan (avenelerine): "Akşam yemeğine kavuştunuz ama burada gecelemeniz mümkün değil! der. Adam eve girerken ve yemeğe başlarken "Bismillah!" diyerek Allah’ı zikretmezse, şeytan (avenelerine): Yemeğe de yetiştiniz, yatmaya da! der. ( Müslim, Eşribe, 103, (2018); Ebu Davud, Et’ime, 16, (3765).)

Okudunuz mu?  Devlet malına zarar verme

Evden çıkarken
Eve girerken okunan Besmele, şeytanın şerrini bizden ve onu da evden uzaklaştırdığı gibi, insanın sokağa çıktığı zaman da korunmaya muhtaç olduğu açıktır. Bunun içinde Euzü-Besmele çekilir. Ancak, Resulullah (s.a.v), sokağa çıkarken sadece Euzü – Besmele ile yetinmemiş ve ayrıca dua etmiştir. Bu konuda Enes (r.a)’den nakledilen hadisi şerifte, Hz. Peygamber (s.a.v)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir:
Evinden çıkınca kim: Allah’ın adıyla, Allah’a tevekkül ettim, güç kuvvet Allah’tandır derse kendisine: İşine bak, sana hidâyet verildi, kifâyet edildi ve korundun da denir, ondan şeytan yüz çevirir. ( Tirmizi, Daavât, 34, (3422)

Bakara suresi: ayetü’l-kürsi ve amene’r-rasülü
Konumuzla ilgili olarak, Ebu Hüreyre (r.a)’den nakledilen bir hadisi şerifte, Rasülullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Evlerinizi kabirlere çevirmeyin, içerisinde Bakara suresi okunan evden şeytan kaçar. ( Müslim, Misâfirin, 212, (780)

Başka bir hadisi şerifte ise bu iki ayetin, Bakara suresinin son iki ayeti olan Amene’r-rasülü olduğu açıklanmaktadır.(Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an, 4/2882)

Okudunuz mu?  Peygamber efendimiz neden çocukken zemzem suyuyla yıkanmış?

Uyumak için yatağa girince
Resul-i Ekrem Efendimizin yatağa girdiği zaman okuduğu çeşitli dualar vardır. Bu konuda Büreyde (r.a)’den nakledilen bir hadisi şerifte Hz. Peygamber (s.a.v), şu duayı tavsiye buyurmuştur:
Ey yedi kat semânın ve onların gölgelediklerinin Rabbi, ey arzların ve onların taşıdıklarının Rabbi, ey şeytanların ve onların azdırdıklarının Rabbi! Bütün bu mahlukâtının şerrine karşı, beni himâye et! Et ki, hiç birisi, üzerime âniden saldırmàsın. Senin koruduğun aziz olur. Senin övgün yücedir, senden başka ilah da yoktur; ilah olarak sâdece sen varsın. (Tirmizi, Daavât, 96, (3518).)

Uykuda korkunca
İmam Malik’ten rivayet edildiğine göre, Hâlid İbnu Velid (r.a), Hz. Peygambere: Ben uykuda iken korkutuluyorum. (Ne yapmamı tavsiye buyurursunuz?) diye sordu. Hz. Peygamber (s.a.v) ona şu duayı okuması tavsiyesinde bulundu:
Allah’ın eksiksiz, tam olan kelimeleri ile Onun gazabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve beraberliklerinden Allah’a sığınırım! de! (Muvatta, Şiir, 9, (2, 950).)

Okudunuz mu?  Arapça Soru Edatları ve Örnekler

Helaya girerken
Tuvaletlerin, çöplüklerin, hamamların, kabirlerin, harabelerin cinlerin ve şeytanların meskenleri mahiyetinde çok uğradıkları ve konakladıkları yerlerdir.
Rasülullah (s.a.v) kazâyı hâcet için helâya girdiği zaman şu duayı okurdu:
Allahümme inni euzü bike mine’lhubsi ve’l-habais. (Allahım, pislikten ve (cin ve şeytan gibi) kötü yaratıklardan sana sığınırım. (Buhâri, Vüdu, 9)

Tekbir, tesbih, tahmid
Namaz tesbihatı, camide ve namaz kıldığımız herhangi bir yerde yapılabileceği gibi, yolda-sokakta yürürken, araç kullanırken; yatakta ve uyumadan önce de yapılabilir. Kuran-ı Kerimde de bu konuya işaretle; Onlar, ayakta iken, otururken, yanları üzere yatarlarken Allah’ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler… (Al-i İmran, 3/191.) buyurulmaktadır.

Tesbihat, hiçbir vakit terk edilmemeli ve nerede olursa olsun mutlaka yapılmalıdır. Nitekim Hz. Peygamber, şeytanın namazda kişiye günlük işlerini hatırlatıp vesvese verdiğini ve namazı alelacele kıldırıp tesbihatı yaptırmadan işine gücüne daldırdığını veya uyuttuğunu anlatıyor.

Okudunuz mu?  Pazarlık yapmak sünnet mi değil mi? hakkında hadis var mı?

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu la-şerike leh,
Bu da yine, dua makamındaki namaz tesbihatından birisidir.
Peygamber Efendimiz, Ebu Hureyre (r.a)’den nakledilen hadisi şerifte, şöyle buyurmaktadır:
Her kim: ‘Lâ ilâhe illallâhu vahdehu la-şerike leh, lehü’l mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir’ duasını, bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzat etmiş gibi sevàp verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. (Buhâri, Daavât, 54)

Şeytanın telkinlerine karşı ihlas suresi
Bir hadisi- şerifte şeytanın bir vesvesesinden söz edilmiş ve buna karşı ihlas suresinin okunup sol tarafımıza doğru üç defa tükürmemiz tavsiye edilmiştir.

Muavvizeteyen (Nas ve Felak sureleri)
Cinlerin şerrinden kurtulmak için de, Hz. Peygamber (s.a.v)’in, Felak ve Nas Surelerini okuduğu, ashabına ve bizzat Hz. Aişe validemize de okumayı tavsiye ettiği bildirilmektedir.

Okudunuz mu?  İslamda bekaretin önemi varmıdır?

Hz. Âişe (r.a)’den rivayet edilen bir hadis şöyledir: Hz. Peygamber (s.a.v) yatağına girdiği zaman, ellerine üfleyip Muavvizeteyn’i ve Kul hüvAllahu ahad’i okur, ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı bana emrederdi. (Buhari, Fezâilü’l-Kur’ân, 14)


Cevap: Müslüman cinler ile irtibat kurmak caiz midir ? Caizse nasıl yapılır ?

Kayıtsız Üye
müslüman cin çağırma yolları varmış ve bende çağırmayı çok istiyorum.en merak ettiğim sorular da günah mı ve başıma bela olurlar mı


Cevap: Müslüman cinler ile irtibat kurmak caiz midir ? Caizse nasıl yapılır ?

beytullah
kardeşim sen müslüman diye çağırırsın ama kafir olanı gelir sonrada sana musallat olur sakının bu işlerden bn denedim başıma nelerr neler geldi.cinlerden yardım isteyeceğinize ALLAH tan yadım isteyin daha makbul dür


1stwarrior
Şizofren olman ya da yüksek hayal gücüne sahip olman yeterli kardeşim 🙂

Okudunuz mu?  Evliyken başkasını bir başkasını seviyor olmak bu durumda boşanmak yada boşanmamak ne kadar doğrudur?

Fred Abbas
Anlamadım ne konuşyonuz ya Nebih ciniyle arkadaş ola bilirsiniz dost canlısıdır ve müslüman cinlerin en küçüğüdür ben arkadaş olmak istiyom onla


Kayıtsız Üye
Yahu benim merak ettiğim kimisi diyo nebih cini zararsiz dost olabilirsiniz kimi de diyo siz olmayin kafir olani gelebilir ama heryerde yazio ki bu yol çokça denenmiştir bir sikintisi yoktur güvenlidir biz kime inanıcaz


Cüneyt
Nebih cinnisi zararsızdır , normal ritualler de kafir cin gelme olasılığı büyüktür çünkü müslüman cinler bu tarz boş işler için bu boyutu rahatsız etmez ve insanların zamanını çalmazlar. Gelen kafir cinse eğer onu , o senle dalga geçerken eğlendirirsen arada bir onu davet etmesen de gelir ve seninle alay eder , sana musallat olur. Nebih zararsız olan tek cindir , müslüman cinler de iyidir fakat kızdıklarında uyku halinde kişiyi dövebilirler. Nebih cini kızsa bile sadece bereketi kaçırır , kişiye zarar verme olasılığı yoktur. Müslüman , kafir , nebih bu cinnileri çağırma yolları farklıdır. Gerekli ciddiyet ve özen gösterilirse çağrılan cinin gelme ihtimali vardır. Kimisi gider , kimisi kalır. Tavsiyem sadece hevesiniz varsa Nebih cinini çağırmanız , çok cana yakın olduğu biliniyor. Bir süre sonra ondan gitmesini kibarca istediğindeyse gidiyor , kişiyi rahatsız etmiyor yani. Bunum sebebi hem diğer cinlerden zayıf hem de daha insansever olmasıdır. Yine de bilip görmediğimiz bir varlığa güvenmemiz bizi tehlikeye atabilir.
Bu sebepten dolayı en iyisi onlarla irtibata girmemek.

Okudunuz mu?  İncil okumak günahmı neden

Kayıtsız Üye
Merhabalar ben arkadaşımla el ele tutuştum(kız) ben de kızım ve ey cin geldiysen işaret ver gibi seyler söyledik ama fincan fln kullanmadık sadece ele ele tutuştuk ve hava da rüzgarlıydi balkondaydık mandal sepeti yere düştü rüzgardan mi bilmiyorum ama arkadaşım korktu yapmayalım fln dedi ben de bir şey olmaz zaten inanmiyoruz oylesine yapıyoruz fln dedim bir sorun olur mu şuan çok korkuyorum gunah mi ve kurtulmak için ne yapmalıyım ( ayrıca sadece el ele tutuşup çağırınca geliyor mu?)

Okudunuz mu?  Şeytanın ortaklığı besmelesiz doğan çocuğun durumu nedir, kısaca suçu nedir?

Şem’a
< korkuyorum gunah mi ve kurtulmak için ne yapmalıyım >
Günah değil ama boş ve gereksiz işlerdendir ne gelirler ne de gelseler de görünmezler bilemezsiniz


Kayıtsız Üye
Müslümanlarınıda çağırmak için yaplılması gerekenler var o zaman kafir cin istesede gelemez


cinlerle irtibat, müslüman cinlerden yardım almak, musluman cinlerden yardim almak gunahmi

Bu kategoride yer alan Doğruları konuşmak gıybete girer mi başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Müslüman cinler ile irtibat kurmak caiz midir ? Caizse nasıl yapılır ?