Anasayfa
8 Mayıs 2021, 23:02
saglik
Yönetici

Bir Mikroskobu oluşturan parçalar nelerdir?

ebuturab
Bir Mikroskobu oluşturan parçaları maddeler nelerdir,
Genel olarak mikroskop üç ana bölümden oluşmaktadır: Optik kısım, aydınlatma kısmı ve mekanik kısımdır.

Optik Kısım

Optik kısım, mikroskobun görüntüyü büyüten en önemli bölümü olup objektif ve okülerden meydana gelir.

Objektifler: Objektifler büyütme ve kullanım amacına göre 4 veya 5 adet olabilirler. Optik kısmın objeye en yakın bölümünü oluşturan objektifler, mikroskop tüpünün altına yerleştirilmiş ve orta eksen etrafında dönebilen bir tablaya vidalanmışlardır. Objektifler, akromatik, fluorit, semiapokromatik ve apokromatik olmak üzere dört türdür.

Okülerler: Optik kısmın gözle bakılan ve tüpün üst kısmına konulan parçasını oluşturur. Okülerlerin işlevi objektif tarafından oluşturulan obje görüntüsünü büyütmek ve objektifin bazı hatalarını düzeltmektir. Okülerler genellikle 2 ve bazen 3 mercekten oluşurlar.
Bazı mikroskoplarda tek gözle bakmaya yarayan bir oküler (monoklüler) bulunmasına karşın, araştırma mikroskoplarda genellikle iki gözle bakmaya yarayan çift oküler (binoküler) bulunur. Bazı binoküler başlıklarda, fotoğraf makinesi yerleştirmek için üçüncü bir tüp daha vardır

Aydınlatma kısmı
Işık kaynağı:
Aydınlatmaya yarar. Genellikle elektrikle çalışan, mikroskobun dışında bulunan veya mikroskobun içine monte edilen ışık kaynakları kullanılmaktadır.
Ayna:
Mikroskop üzerine monte edilmiş olan aynalardır. Işık kaynağından gelen ışınları kondansatöre ve dolayısıyla obje üzerine yansıtırlar.

Filtre: Işık kaynağından gelen ışınları süzen, yeşil, mavi veya mat apartlardır. Görüntü kalitesini artırmaya yarar.

Diyafram: Işık kaynağından gelen ışığın azlık – çokluk ayarını yapmak için kullanılır.

Kondansatör: Bir mikroskopta kondansatörün esas görevi ışığı bir noktada toplamak ve ortamı yeterince aydınlatmaktır. Genellikle iki mercekten oluşan kondansatörler, bir düğme ile aşağı yukarı iner çıkar ve ışığın istenilen yere odaklanmasını sağlar.

Mekanik kısım
·
Mikroskop ayağı: Genellikle fonttan yapılmış ağır ve iyi denge sağlayacak nal şeklinde olup, mikroskobun bütün ağırlığını taşıyan kısmıdır.
·
Mikroskop gövdesi: Mikroskobun diğer parçalarının tespit edildiği oynaklı madeni kısmıdır. Özel bir vida ile görmede istenilen rahatlığı temin edecek şekilde tespit edilebilir.
·
Mikroskop tablası: Daire veya kare şeklinde olabilen sabit ve bazen hareket edebilecek şekilde, ortasında aynadan (ışık kaynağından) yansıyan ışığın geçmesine yarayan bir deliği bulunan kısımdır. Tabla, preparatı koymaya yarar. Üzerinde ekseriya, kendisini hareket ettiren vidalar ve preparatı tespitte kullanılan maşalar bulunur.
·
Mikroskop tüpü: İç içe geçmiş iki madeni borudan ibarettir. Dış tüpü, düz bir dişliyle gövdeye tespit edilmiştir. Bu kısım büyük ve küçük ayar vidalarıyla aşağı ve yukarı hareket edebilir. Bu sayede göze göre nesnenin (objenin) net görülmesi ayarlanmış olur.
2. Konfokal mikroskop ile Faz-Kontrast Mikroskobunu karşılaştırarak farklılıklarını anlatınız.

KONFOKAL MİKROSKOP:

Konfokal mikroskop Floresan yöntemle işaretlenmiş ( tek veya çoklu işaretler) tespit edilmiş veya canlı hücrelerde yüksek çözünürlük (rezolüsyon) sağlayarak görüntü elde etme ve görüntüleri birleştirerek üç boyutlu yapı hakkında bilgi edinme imkanı vermektedir.Lazer yüksek parlaklılığı uzaysal düzenliliği minimum ışın sapma özelliği düşük gürültü ve minimum dalgalanma özellikleri nedeniylede yüksek çözünürlük sağlamakta ve elde edilen görüntü konvansiyonel Floresan ışık mikroskoplarına kıyasla çok daha net olmaktadır.

·
Floresan mikroskobun bir gelişmiş modelidir.
·
Floresan boyama yapılan preparatların, incelemesinde kullanılır.
·
Diğer mikroskoplardan farkı, kesit kalınlığı içinde farklı seviyelerde netleşmeyi sağlayıp kesitten daha ince optik kesitler alınmasını sağlar.
·
Ayrıca canlı incelemede 4 boyutlu mikroskopide yapılabilir.
FAZ-KONTRAST MİKROSKOP:

Genellikle boyanmamış ve canlı hücrelerde çalışılma zorluğundan tercih sebebi olmaktadırlar. Görünen ışığın şeffaf
objeden geçişinde,hücreiçindeki yapıların ışığı kırma indisleri farkından yararlan ve farklı yapıları ayırt etme prensibinde çalışır. Işık dalgaları canlı hücreyi kat ederken bir organelle karşılaşır ve yansır. Bunun sonucunda ışık dalgaları hücrelerden ayrı fazlarda veya ayrı zamanlarda çıkarlar. Hava ile temas eden bir ışık dalgası göze gelen görüntüdeki hücre kısımları farklı olarak ayırt edilebilir. Objektif ve kondansör mercekleri amplitüd farklarını ortaya koyan optik yüzeyler bulundurduklarından parlaklıkları indirgenir, ışık dalgası örneği katederken bütün noktalarda olan farklılıkları çıkartır ve obje ışık mikroskobunda görülemezken, burada sağlanmış olan kontrastlık sayesinde detaylı incelenebilir. Canlı materyal,hücre sitoplazması bu mikroskop ile iyi gösterilmektedir.
FAZ-KONTRAST MİKROSKOP:

·
Faz-Kontrast mikroskobu, materyallerin canlı veya hareketli olarak incelenmesini sağlayan bir mikroskoptur.
·
Boyanmamış biyolojik materyaller ışığa karşı geçirgendir ve çoğu aynı optik yoğunluğa sahip olduğu için direk ışınlar ile özel diyaframı sayesinde dalga uzunluğu farkı artırılarak görüntünün daha belirgin olmasını sağlar.
·
Temel prensip, ışığın farklı kırılma indislerinin hücre ve hücre dışı oluşumlardan geçerken hızının ve yönünün değiştirilmesini sağlama esasına dayanır.
·
Faz kontrast mikroskobunda kon dansör diyaframı halka biçiminde özel bir faz plağı yerleştirilmiştir.
·
Faz plağını oluşturan madde direk ışınları daha ileri götürdüğü için hafif kırılan ışınlar ile arasındaki dalga uzunluğu farkı artmış olur ve cisim ortamda yeterli bir kontrastta görünür.


Cevap: Bir Mikroskobu oluşturan parçalar nelerdir?

ASUDE
basit olarak pek çok mercek ssteminden oluşan mikroskop; alt kaide ,ayar düğmeleri,tabla gövde kolu öküle, raydınlatma lambası iris,sıkıştırma kipsleri,objektifler ve açılı tüplerden oluşmaktadır


mikroskop parçaları nelerdir, mikroskop parçaları, mikroskobu oluşturan parçalar

Bu kategoride yer alan Tındalızasyon ve UHT işlemleri nedir? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.

Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Bir Mikroskobu oluşturan parçalar nelerdir? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.