Anasayfa
8 Mayıs 2021, 23:02
saglik
Yönetici

Toplu olarak yaşama ve toplum olarak yaşama arasındaki farkı anlatınız

ebuturab
TOPLU OLARAK YAŞAM;

Kişilerin toplu olarak yaşadıkları yerlerde uymaları gereken bazı kurallar vardır. Toplu yaşanan yerlerin bakımı, güzelleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi orada yaşayanların görevidir.
Toplu yaşanan yerlerde; haksızlıklar, kazalar, kavgalar, sağlığı bozan birçok nedenler ortadan kaldırılmalı, Temiz, tutumlu, yardımsever ve dürüst olunmalıdır.
Toplu yaşama kurallarını kısaca özetleyecek olursak;

– Başkalarının haklarına, düşüncelerine saygılı olmalıyız.
– Konuşan birinin sözünü kesmemeli, hep biz konuşmamalıyız.
– Davranışlarımızla başkalarını rahatsız etmemeliyiz.
– Yalan söylememeli, verilen sözü mutlaka tutmalıyız.
– Yerlere tükürmemeli, öksürme ve aksırmalarda ağzımızı usulünce kapatmalıyız.
– Çevremizdeki hastaları ziyaret etmeli fakat yanlarında fazla kalmamalıyız.
– Yardıma ihtiyacı olanlara her zaman yardımcı olmalıyız.
– Karşılaştıklarımızla selamlaşmayı unutmamalıyız.
– Yanlış bir davranışta bulunmuşsak, hemen karşımızdakinden özür dilemeliyiz.
– Ağzımızda yemek varken konuşmamalıyız.
– Genel yerlerdeki kurallara muhakkak,( düzeni sağlamak için) uymalıyız.
– Yardımlaşarak, işbirliği yaparak bulunduğumuz topluluğa yararlı olmaya çalışmalıyız.
– Vücudumuzu, üst başımızı, çevremizi ve bulunduğumuz ortamı temiz tutmalıyız.
– Kullandığımız eşya ve araçlara zarar vermemeliyiz.
– Koridor ve odalarda gürültü etmemeliyiz. Başkalarının dinlenme saatlerine saygılı olmalı onların rahatsız olmalarını engellemeliyiz
– Açıklanan kurallara azami ölçüde uymalıyız.
– Yurtta yapılan çeşitli sosyal faaliyetlere severek katılmalıyız.
– Arkadaşlarımıza iyi geçinmeli ve yardımlaşmalıyız.
– Küçüklerimizi korumalı. Onlara her konuda yardımcı olmalıyız.
– Fena söz ve hareketlerden sakınmalıyız.
– Yurt düzenini bozacak tüm hareketlerden sakınmalıyız.
TOPLUM OLARAK YAŞAM iSE ;

TOPLUMSAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR ÇARÇEVESİNDEDİR.

Bunlar ise şunlardır;
– Sosyal Davranış Kuralları Genel Bakış;
– Normlar
– Örf ve Adetler (Gelenek ve Görenekler)
– Görgü Kuralları
– Ahlak Kuralları ve Etik Kavramı
– Meslek Ahlakı
– Siyasal Ahlak
– Din Kuralları
– Hukuk Kurallar
1-Sosyal Davranış Kuralları Genel Bakış;
Toplum hayatı, amaçladığı düzen ve dengeyi yine kendi içinden ürettiği kurallarla gerçekleştirir. Toplum hayatını düzenleyen bu kurallara "sosyal davranış kuralları" denir. Toplumların geleneksel bilgi ve görgü birikimi ile güncel deneyimlerinden meydana gelen bu kurallar, toplumun sağlıklı işleyişini, barış ve huzurunu sağlar. Toplumsal kurallar toplumsal düzenin, toplumsal barış ve esenliğin gereğine inanan insanlar tarafından hayata geçirilir. Bu nedenle kural tanımayan insanlar, toplumun doğrudan ya da dolaylı yaptırımları ile karşılaşırlar. Bu yaptırımlar, alay etme, hakaret etme, dışlanma, para cezası, hapis ve hatta ölüm cezaları şeklinde ortaya çıkar. Sosyal davranış kuralları şunlardır: Örf ve âdetler (gelenek ve görenekler), görgü kuralları, ahlâk kuralları, din kuralları ve hukuk kuralları. Bu kurallar, toplumların yapısına göre kendi içinde derece farklılığı gösterir. Toplumlar küçüldükçe yani modern karmaşık toplumdan daha az karmaşık geleneksel karakterli toplumlara doğru gidildikçe gelenek ve göreneklerin etkisi daha çok ortaya çıkar. Buna göre; geleneksel karakterli toplumlarda örf ve âdetler birinci derecede etkili olurken, modern karakterli toplumlarda bu öncelik hukuk kurallarınındır.

2- Normlar
Her kültürde toplumsal düzeni sağlayan, bireylere yol gösteren, doğru ve yanlışı, olumlu ve olumsuzu belirleyen kurallar, standartlar ve fikirler bulunur. Bütün bunlara norm adı verilir. Norm, yaptırımı olan kurallar sistemidir
Normların genel özellikleri şu şekilde maddelenmiştir .

a)- Yazılı(Resmi) Normlar:
Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler gibi devletin yetkili organlarınca düzenleyip, uygulamaya konan, gerektiğinde değiştirilen, devletin ve sosyal düzenin korunmasını ve devamını amaçlayan normlardır. Uymayanlar maddi ve bedeni cezaya çarptırılır. hukuk kuralları gibi

b)-Yazısız (Resmi Olmayan) Normlar:
Bireyler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinden doğan töre, adet, gelenek,görenekler, din kuralları, görgü kuralları gibi yazılı olmayan normlardır. Yaptırmaları mesnevidir.

Örf (Töre): Toplum yaşamında yararlı ve gerekli olduğuna ortaklaşa inanılan; kimi yerde yasa ve ahlakın yerine geçebilen, yaptırım gücü (kanun veya norm şeklinde) olan kurallara örf veya töre denir.

Adet: Halk tarafından alışılmış ve yaygın olarak kullanılan davranış şekilleridir. Bayramda akraba ve ahbap ziyaretleri yapmak gelenek: Bir toplumda, eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa geçen kültür mirasları, alışkanlıklar bilgiler ve davranışlardır.

Görenek: Bir şeyi görülebildiği gibi yapma alışkanlığıdır. Uyulması için yaptırımı bulunmayan, ya da çok az olan davranış öğeleridir.

Din Kuralları: İnsanların Tanrıyla veya diğer insanlarla ilişkilerini düzenler. Sevap ve günah gibi yaptırım çeşitleri vardır.

Ahlâk Kuralları: İnsanların kendi nefislerine karşı vazifelerini ve diğer insanlarla ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini belirten kurallardır.

Görgü Kuralları: Örf ve adetlerin basit biçimidir. Bir kimsenin belli bir olayda nasıl davranması gerektiğini gösterir. Bir toplantıda konuşurken, bir davette yemek yerken bir törene katılırken nasıl davranırız?

Hukuk Kuralları: Kişiler arası ve kişi ile toplum arası ilişkileri düzenleyen,maddi yaptırım olan bu nedenle uyulması zorunlu kurallardır.
ÖZET OLARAK;
– Sosyal değerlerin somut şeklidir.
– Toplumun düzen ve devamlılığını sağlar.
– Toplumsal kontrolü sağlarlar.
– Toplumsal süreç içinde veya merkezi otoritece oluşturulabilir.
– Bireylerin davranışlarını sınırlayan emir, yasaklardır.
– Toplumdan topluma veya zamanla değişir.
– Uymayanlar toplumca cezalandırılır, zorlayıcıdır.
– Çoğunluğun sosyal normlara uyması sosyal bütünleşmeye, uymaması ise sosyal çözülmeye neden olur…

Toplu olarak yaşama ve toplum olarak yaşama arasındaki farkı anlatınız.?
Sorusuna aslında kısa ve net bir cevap olarak;
Toplu olarak yaşamak bir kural,
Toplum olarak yaşamak ise kanun niteliği taşımaktadır…
Bu şekilde yaşayan toplumların ancak sosyo ekonomik yönden refah seviyesi yüksek, mutlu ve umutlu yarınların oluşmasına katkı sağlayacaktır.


Cevap: Toplu olarak yaşama ve toplum olarak yaşama arasındaki farkı anlatınız

ASUDE
Toplu olarak yaşama ve toplum olarak yaşama arasındaki farkı anlatınız; toplu olarak yaşamak ile toplum aolarak yaşamak farklıdır toplumu oluşturan etmenler vardır örneğin ahlaki değerler gibi bunlara uymak zorunluluktur


toplu olarak yaşama ve toplum olarak yaşama arasındaki fark, toplu yaşanan yerlerde uyulması gereken kurallar, toplu yaşanılan yerlerde uyulması gereken kurallar

Bu kategoride yer alan Hangi Günlerde Hacamat Yapılır? (hadislerle) başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.

Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Toplu olarak yaşama ve toplum olarak yaşama arasındaki farkı anlatınız Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.