Anasayfa
8 Mayıs 2021, 10:28
missa8
Abone

Kıskançlık yalan iftira ile ilgili hadisler

Kıskançlık yalan iftira ile ilgili hadisler

Kayıtsız Üye
Kıskançlık yalan iftira ile ilgili hadisler paylaşır mısınız


morueqq
Yalan ile ilgili hadisler

Ravi: Ali
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Benim hakkımda yalan söylemeyin Zira benim üzerime yalan uyduran cehenneme girer"
Kaynak: Buhari, İlm 38; Müslim, Mukaddime 1, (1); Tirmizi, İlm 8, (2662)

Ravi: İbnu’z-Zübeyr
Tanım: Babama dedim ki: "Ben niye senin Resulullah’tan hadis rivayetini işitmiyorum Halbuki falan ve falandan çokça işitiyorum?" Bana şu cevabı verdi: "Evet ben, Müslüman olduğum günden beri Aleyhissalatu vesselam’ı hiç terketmedih ep beraber olduk Ancak O’nun şöyle söylediğini de işittim: "Kim bile bile bana yalan nisbet ederse ateşteki yerini hazırlasın"
Kaynak: Buhari, İlm 38; Ebu Davud, İlm 4, (3651)

Okudunuz mu?  Eşim benden nefret ediyor ne yapmalıyım

Ravi: Muğire İbnu Şu’be
Tanım: Resulullah (aleyhissalatu sa) buyurdular ki: "Benim üzerime söylenen yalan, bir başkası üzerine söylenen yalan gibi değildir Öyleyse kim bile bile bana yalan nisbet ederse cehennemdeki yerini hazırlasın!"
Kaynak: Buhari, Cenaiz 34; Müslim, Mukaddime 4, (4); Tirmizi, İlm 9, (2664)

Ravi: Safvan İbnu Süleym
Tanım: Ey Allah’ın Resulü! dedik, "mü’min korkak olur mu?" "Evet!" buyurdular"Pekiyi cimri olur mu?" dedik, yine: "Evet!" buyurdular Biz yine: "Pekiyi yalancı olur mu?" diye sorduk Bu sefer: "Hayır! buyurdular
Kaynak: Muvatta, Kelam 19, (2, 990)

Okudunuz mu?  Peygamberimiz nasıl babaydı?

Ravi: İbnu Mes’ud
Tanım: Kul yalan söylemeye ve yalan söyleme niyetini taşımaya devam edince bir an gelir ki, kalbinde önce siyah bir nokta belirir Sonra bu nokta büyür ve kalbinin tamamı simsiyah olur Sonunda Allah nezdinde "yalancılar" arasına kaydedilir
Kaynak: Muvatta, Kelam 18, 2,(990)

Ravi: Behz İbnu Hakim an ebbihi an ceddihi
Tanım: Resulullah bururdular ki: "Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldürmek için konuşur ve yalan söylerler! Yazık ona, yazık ona"
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 88, (4990); Tirmizi, Zühd 10, (2316)

Ravi: Esma
Tanım: Bir kadın gelerek: "Ey Allah’ın Resulü! Benim bir kumam var Ona karşı (yalan söyleyerek) kocamın vermediği şeyle karnımı doyurmuş göstersem bana bir mahzur getirir mi?" diye sordu Aleyhissalatu vesselam: "Verilmeyenle karnını doyurmuş gösterip övünen, tıpkı, iki alan elbisesini giyen gibidir" cevabını verdi
Kaynak: Buhari, Nikah 106; Müslim, Libas 127, (2130); Ebu Davud, Edeb 91, (4997)

Okudunuz mu?  Hacet namazı ile mürşid isteme duası

Ravi: Abdullah İbnu Amir
Tanım: Bir gün, Resulullah (sav), evimizde otururken, annem beni çağırdı ve: "Hele bir gel sana ne vereceğim!" dedi Aleyhissalatu vesselam anneme: "Çocuğa ne vermek istemişim?" diye sordu "Ona bir hurma vermek istemiştim" deyince, Aleyhissalatu vesselam: "Dikkat et! Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak!" buyurdular
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 88, (4991)

Okudunuz mu?  Arap bayan isimleri

Ravi: Esma Bintu Yezid
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ey insanlar! Pervanenin ateşe atılması gibi sizi yalanın peşine düşmeye sevkeden şey nedir? Halbuki, üç yer hariç yalanın her çeşidi ademoğluna haramdır: Bu üç yere gelince: 1) Erkeğin, rızasını sağlamak için hanımına yalanı, 2) Harpte söylenecek yalan Çünkü harp bir hileden ibarettir 3) İki Müslümanın arasında sulhu sağlamak kasdiyla söylenen yalan"
Kaynak: Tirmizi, Birr 26, (1940)

Ravi: Ümmü Külsüm Bintu Ukbe
Tanım: Resulullah (sav)’ı işittim, diyordu ki: "İki kişinin arasını düzelten, hayır söyleyip, hayır tebliğ eden kimse yalancı değildir"
Kaynak: Buhari, Sulh 2; Müslim, Birr 101, (2605); Ebu Davud, Edeb 58, (4921); Tirmizi, Birr 26, (1939)

Okudunuz mu?  Dinde aşırı gitmekten sakının. Çünkü sizden öncekiler, ancak dinde aşırı gitmekle yok oldular.

İFTİRA

Bekr İbnu Leys kabilesinden bir adam, Resulullah (sav)`a gelerek, bir kadınla (itiraf ederek) dört kere zina yaptığını söyledi. Resulullah (sav) ona yüz sopa vurulmasına hükmetti. Zira adam bekardı. Sonra, kadın aleyhine beyyine sordu. Kadın: İbnu Abbas – Kütübi sitte hadis no: 1604

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bir mü`mini bir münafığa (gıybetçiye) karşı himaye ederse, Allah da onun için Kıyamet günü, etini cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir. Kim de müslümana kötülenmesini dileyerek bir iftira atarsa, Allah onu, kıyamet günü, cehennem köprülerinden birinin üstünde, söylediğinin (günahından paklanıp) çıkıncaya kadar hapseder." Muaz İbnu Esed el-Cüheni – Kütübi sitte hadis no: 4326

Okudunuz mu?  Anne ile haklı sebeplerden dolayı görüşmemek günah mı?

Ömer İbnu Abdilaziz (ra) iftira sebebiyle bir köleye seksen sopa vurdu. Ebu`z-Zinad der ki: "Bu hüküm hakkında, Abdullah İbnu Amir İbni Rebia`ya sordum. Bana şu cevabı verdi: "Ben, Osman İbnu Affan ve arkadan gelen diğer halifelerin zamanlarına yetiştim, hiç birisinin iftira sebebiyle köleye kırktan fazla vurduğunu görmedim!" Ebu`z-Zinad – Kütübi sitte hadis no: 1622

Haset İle İlgili Hadis

"Ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir." Ebû Dâvûd, Edeb, 44
Haset, başkasının sahip olduğu maddî veya manevî bir imkanın yok olmasını istemektir. Dilimizde kıskançlık ve çekememezlik diye ifade edilen haset, kalbe ait mezmum bir vasıftır.

Okudunuz mu?  Hıdırellez kutlamak caiz midir ?

Kur’an-ı kerîm, bu menfi tutumun kişi ve toplumların imanî boyutunu zedeleyebileceğini şöyle vurgulamaktadır :

"Ehl-i kitaptan çoğu, hakikat apaçık belli olduktan sonra, sırf içlerindeki hasetten ötürü, sizi îmânınızdan vazgeçirip küfre döndürmek isterler." (el-Bakara, 2/109)

Âyet-i kerîme, bilhassa yahûdilerin Müslümanları imandan vazgeçirme yönündeki isteklerinin altında haset duygusunun yattığını açıkça belirtmektedir.

Hz. Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem-

"Bir kulun kalbinde îmânla haset bir arada bulunmaz" (Nesâî, Cihâd, 8) buyurmak suretiyle îmân gibi hasedin de kalbî bir amel olduğuna dikkat çekmiştir. Ne var ki imân, kalplerdeki müspet yönelişi; haset ise menfî yönelişi temsil etmektedir.

Okudunuz mu?  Ya şafi ne demektir

Dinimizde kötü huylardan biri olarak addedilen hasedin yasaklandığını belirten pek çok delil bulunmaktadır. Bir âyet-i kerîme’de:

"Allah’ın sizi birbirinize üstün kılmasına haset etmeyiniz" buyrulmaktadır. (en-Nisâ 4/32) Hadis-i şerifte ise Resûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- ümmetine şöyle hitap etmektedir:

"Birbirinize haset etmeyinız, alış verişte müşteri kızıştırmayınız, birbirinize buğz etmeyiniz, birbirinizden yüz çevirmeyiniz!… Ey Allah’ın kulları! kardeş olunuz! Müslüman müslümanın kardeşidir: Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz, onu küçük görmez. (Göğsüne işâret ederek) Takvâ buradadır, takvâ buradadır, takvâ buradadır! Kişiye kötülük olarak müslüman kardeşini hor görmesi yeter. Her Müslümanın kanı, malı ve namusu diğer müslümana haramdır. Allah, sizin bedenlerinize ve sûretlerinize değil, ancak kalplerinize bakar." (Müslim, Birr, 32-33)

Okudunuz mu?  Maneviyat nedir?

Hasedin haram kılınması ve kötü karşılanmasının sebebi, hasetçinin itirazının ve muhalefetinin gerçekte Allah’a karşı olmasıdır. Çünkü insana her türlü nimeti, mevki ve makamı, üstünlüğü ve hayrı veren Allah Teâlâ’dır. O hâlde bir kimsenin sahip olduğu nimetlere karşı haset etmek, kıskançlık beslemek, Allah’ın iradesine müdahale anlamına gelir. Yukarıda naklettiğimiz, kulun kalbinde îmânla hasedin bir arada bulunamayacağını beyan eden hadîs-i şerîfte de bu duruma işaret edilmektedir. Ayrıca hasedin zararı da hasetçiden başkasına değildir. Zira îmân, kalbe huzur ve sükûn verirken haset, gönlün sıkıntıya düşmesine sebep olmaktadır. Bunun yanında kalplerini îmânla süsleyen hakiki mü’minlerin haset gibi kötü bir huydan kurtulmuş olacağını da söylemek mümkündür.

Okudunuz mu?  Ziynet eşyasına zekat verilir mi?

iftira ile ilgili hadisler, iftira ile ilgili hadis, iftira ile ilgili ayet

Bu kategoride yer alan Kalkale nedir? Nasıl yapılır? nerelerde geçer? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Kıskançlık yalan iftira ile ilgili hadisler Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.