Anasayfa
8 Mayıs 2021, 23:04
saglik
Yönetici

Su ve besinlerle bulaşan hastalıklar ve enfeksiyonlar nelerdir?

ebuturab
SU VE BESİNLERLE BULAŞAN HASTALIKLAR
ENFEKSİYON NEDİR?
Hastalık yapıcı (patojen)
özellikte bir mikroorganizmanın insan vücuduna girip,
herhangi bir dokuda veya organda
yaşaması ve çoğalmasıdır.
HASTALIK NEDİR?
Mikroorganizmanın bulaştığı ilgili organların mikroorganizma ile belirli şekilde savaşmasıyla ortaya çıkan
reaksiyondur.
ENFEKSİYON HASTALIKLARI NEDİR?
Spesifik(özel) ve patojen mikroorganizmanın herhangi bir yoldan insan vücuduna girerek yaptığı genel ve lokal yerleşme sonucunda, kendileri ve toksinleri ile oluşturdukları patolojik belirtilerle tanımlanan, özel koşullarda insandan insana bulaşabilen hastalıklar grubuna enfeksiyon hastalıkları denir.
Enfeksiyon hastalıkları tüm dünyadaolduğu gibi ülkemizde de hala görülmektedir.
İstatistikler, ülkemizin en küçük köyündenen büyük kentine kadar her kademede enfeksiyon hastalıklarının görüldüğünü göstermektedir.
Enfeksiyon hastalıkları, sadece kişiyi değil, toplum sağlığını tehdit etmektedir.
ENFEKSİYON ZİNCİRİ
Enfeksiyon etkeni, amil
Enfeksiyon kaynağı ve bulaşma yolu
Enfeksiyon kapısı ve bulaşma yolu
Enfeksiyona karşı duyarlılıktır.
ENFEKSİYON ETKENLERİ
2)Kimyasal etkenler: Baz, besin, hayvan zehirlenmeleri bu gruptadır. Kimyasal sıvıların solunum, cilt ve ağız Yoluyla alınımı.
3)Beslenme etkenleri: Yeterli ve dengesiz beslenen insanlarda beslenme ile ilgili hastalıklar meydana geldiği gibi enfeksiyon hastalıkları sık görülür.
4)Biyolojik etkenler: Enfeksiyon hastalığının oluşumunda etkili olan mikroorganizmadır. Bakteriler,virüsler, riketsialar, spiroketler Mikotikler, parazitlerdir.
5)Stresler:Günümüzde stres insan yaşamını olumsuz etkilemekte ve direnci düşürerek enfeksiyon hastalığının oluşumunda rol almaktadır.
SU VE BESİNLERLE BULAŞAN HASTALIKLAR
Bu hastalıklar genelde oral-fekal yolla bulaşırlar. Dışkı ile kirlenen su ve besinler aracılığı ile sağlam insanlara geçer. Hızlı salgınlara yol açar. Özellikle hijyen koşullarının kötü, kişilerin temizlik alışkanlıklarının az olduğu,kirli sular, açık tuvaletler, açıkta satılan yiyeceklerin, sinek böcek ve fare gibi canlıların çok olduğu yerlerde daha sık görülür.
BULAŞICI YOLLA GEÇEN HASTALIKLAR
1- TİFO-PARATİFO
2- AMİPLİ VE BASİLLİ DİZANTERİ
3- KOLERA
4- HEPATİT(A ve E TİPİ)
5- ÇOCUK FELCİ
6- BRUCELLA
7- BESİN ZEHİRLENMESİ
8- PARASİTOZ

TİFO
Salmonella typhosa adı verilen salmonella typhi tipi bakteriler tarafından meydana gelir.Sindirim kanalıyla vücuda giren bakteriler mideye ulaşır.
Mide asitleri yeterli ise basilin bir kısmı veya tamamı yok edilir.Asit azlığı varsa ve basil, fazla sıvı ile alınmış ise mideden kurtularak bağırsağa geçer.
Barsak kanalında safranın yardımı ile kolaylıkla çoğalır.Hastalık tablosunu oluşturur.Kuluçka süresi:10-14 gündür.
Tifonun Belirtileri
1.Haftada;Halsizlik,kırgınlık, iştahsızlık,ürperti, baş ağrısı,akşamları yükselen ateş, 39-40 dereceye ulaşır.
2.Haftada;Karın ve koltuk altında kırmızı lekeler çıkar.Dalak büyür,ateş 40-41dereceye yükselir.Dudaklar kurur ve çatlar.Dil paslı,kuru ve çatlaktır.İshalden daha çok kabızlık görülür.
3.Haftada;Tedaviye başlanmaz ise şuur bulanıklığı ve bozukluğu meydana gelir.Barsak kanaması, delinmesi, bronko pnömöni gibi komplikasyonlar ciddi ölüm sebeplerindendir.
4.Haftada;Hastalığın gerileme devresidir.Dil temizlenir,ateş düşer iştah artması gözlenir.
5.Haftada;İyileşme dönemidir.Kaybedilen güç ve kilo geri alınır.Uygulanan antibiyotik tedavisi ile tifo mikrobu tamamen vücuttan uzaklaştırılmıştır.
TİFONUN BULAŞMA YOLLARI
-Etken mikroorganizma ile enfekte olmuş su ve besinler ağız yoluyla alınır.
-Tifo basilini bulaştıran besinlerin başında süt gelir.
-Karasinekler ve lağım fareleri tifoyu bulaştırırlar.
-Basil deniz suyunda 1 ay yaşayabildiği için plajlardan ve denizden hastalık bulaşabilir.
TiFOYU ÖNLEMENİN YOLLARI
1)Hijyen kurallarına uymalıyız.
2)Sebze ve meyveleri iyi yıkamalıyız.
3)Açıkta satılan gıdaları tüketmemeliyiz.
4)İçme sularının yeterli süzme ve dezenfeksiyonunu sağlamalıyız.
5)Köylerde su kuyularını,septik çukurlardan en az 3-5 metre uzağa açmalıyız.
6)Köylerde suyu kaynatarak kullanmalıyız.
7)Karasinek ve fare gibi hayvanlarla savaşmalıyız.

TİFONUN TEDAVİSİ
-Hastanın yattığı ortam havalandırılmalıdır.
-Hasta güneş gören odaya alınmalıdır.
-Oda ısısı 20-22 derece olmalıdır.
-Ağız ve cilt bakımı verilmelidir.
-Tedavi kloromfenikol ile sağlanır.

PARATİFO
Tifoya benzeyen mikrobik ve bulaşıcıbir hastalıktır.
Etkeni S.paratyphi A,B,C İsimli basil türü bakterilerdir.Basilin yaşadığı tek canlı insandır.Para mikroplar hastanın idrar, büyük abdest veya kanında bulunur.
Paratifo bütün dünyada yaygın olarak görülür. Sosyo ekonomik ve hijyenik şartları uygun olmayan toplumlarda daha sıklıkla görülür.
Besin zehirlenmelerine bu gruptaki basiller sebep olabilir.
BULAŞMA YOLLARI
Lağım sularının karıştığı içme suları ve bunlarla sulanan meyve ve sebzelerden.
Hastalığın bulaşmasında karasineklerde rol oynar.
Et,süt ve süt ürünleri gibi gıdalardan,
Bakterilerin bulaştığı etlerden yapılan sucuk,pastırma,sosis gibi gıdalardan bulaşabilir.
KULUÇKA SÜRESİ
Bulaşıcı besin yenildikten 2-36 saat sonra başlar. Bakterilerin kana bulaşması ile seyreden tipinde 10-15 gün sürer.

PARATİFO ENFEKSİYONU ÜÇ GRUPTA İNCELENİR

1)PARATİFO GASTROENTERİTİ
Paratifo basillerinin toksinleri ile bulaşmış gıda yenildikten kısa bir süre içinde kusma ve bulantı ile başlar.
Baş ağrısı, titreme, yükselen ateş, hızlı nabız, ishal, karın ağrısı ile seyreder.Toksin fazla ise soğuk terleme başlar,hasta şoka girebilir.Tedavi başlanmaz ise hasta kaybedilebilir.
TEDAVİ
Zehirin (toksin) antitoksini yoktur Karbonhidratlı sularla mide yıkanır.Kusma durmaz ise ufak buz parçaları yutturulur. Çay ve bazik içerikli maden suyu verilir. İshale karşı sulfanamid türevi ilaçlarla tedavi edilir.
2) PARATİFO BAKTERİYEMİSİ
Kana bakteri karışması durumudur. Paratifo A bu gruptadır.Yavaş yükselen ateş,iştahsızlık,mide bulantısı,genel kas Ağrısı,kusma hastalığın belirtilerindendir.En sık görülen komplikasyonu cerahatli safra kesesi iltihabı ve böbrek iltihabıdır. Klorom fenikol veya Thiamphenicol preparatları en etkili ilaçlardır.
3)LOKAL PARATİFO ENFEKSİYONLARI
Hastalık aniden ürperme ve titreme ile yükselen ateşle başlar. Bakterinin yerleşmiş olduğu organa ait belirtiler verir.Bunlar menenjit,kemik iltihabı,kalp zarı iltihabı,zatürre,akciğer apsesi,safra kesesi iltihabıdır.Gerekirse apseler boşaltılır.Uygun antibiyotikle tedavi edilir.

KOLERA
Vibrio cholerae isimli bakterinin neden olduğu bağırsaklara yerleşen bir enfeksiyon hastalığıdır.
Dışkı ile bulaşmış kirli su yada bu sularla yıkanan gıdaların tüketilmesi ile bulaşır.Vibrio cholerae isimli bakteri kirli su ve yiyeceklerle vücuda girer, mide asidinden ötürü mideye değil bağırsaklara yerleşir.
Belirtileri
Ani başlayan kusma ve ishal
İshal esnasında karın ağrısı olmaz
Dışkı kokusuz,pirinç suyuna benzer.
Pirinci andıran taneler vardır.
Sıvı kaybının neden olduğu dehidratasyon belirtileri gelişir.(Dil kuru, dudaklar mor,gözler çökmüş,yüz ısdıraplı ve endişeli,deri soğuk, yapışkan, buruşuk, eller çamaşırcı eli gibidir.)

Tedavi
Genelde tedavi oral dehidratasyon tedavisi ve oral antibiyotiklerdir.
Oral alınımın mümkün olmadığı durumlarda damar yolu sıvı takviyesi yapılır.
Sıvı-elektronik dengesini sağlayacak izotonik gibi solüsyonlar verilir.
Tetrasiklin grubu antibiyotikler ile tedavi sağlanır.

Önlem
Su kaynaklarının ve içme suyunun temiz olması
Aksi takdirde suyun en az 20 dakika kaynatılması
Dışkıların hijyenik bir biçimde yaşama ortamından uzaklaştırılması
Çiğ gıdalardan uzak durulması,çiğ balık ve kabuklu deniz ürünlerinin tüketilmemesi gerekir.

AMİPLİ DİZANTERİ
Entamoeba histolytica’nın neden olduğu kanlı fakat püy içermeyen parlak mukuslu diyare ile seyreden ateşsiz bir hastalıktır.
Entamoeba histolytica’nın iki formu vardır.
Kist form ve Trofozoid form
Trofozoid formu dış ortamda yaşayamazlar ve hastalığın yayılmasından sorumlu değildirler..
Kist formlar 4 nukleusludur.Dış ortama dirençli oldukları için salgınları yaparlar.

Trofozoid formu dış ortamda yaşayamazlar ve hastalığın yayılmasından sorumlu değildirler..
Kist formlar 4 nukleusludur.Dış ortama dirençli oldukları için salgınları yaparlar.
Oral yolla kist formunun alınması sonucu bulaşma olur.

Bulaşma süreci:
Kistler ince barsaklarda açılır ve önce metakistler(4 amip), bunların bölünmesi ile de metakistik trofozoidler(8 amipçik) oluşur.Hastalık yapan bu formdur.Metakistik trofozoidler kalın barsağa geçerler ve burada gelişerek trofozoidleri oluştururlar.Trofozoidler barsakta ilerledikçe prekist ve daha sonrada kist formunu oluştururlar ve bunlar gaitayla atılırlar.
Metakistikler barsak epitelini eritip barsak mukozasına yerleşip lezyonlar oluştururlar.Lezyonlar kirli yeşilimtırak sarı renkli eksuda ile örtülüdür.Doku artıkları ve eritrositlerle beslenirler.
Trofozoidler venöz dolaşımla karaciğere yerleşip,sağ lobda amip apsesi oluşturabilir.
Buradan direkt yolla sağ akciğere geçiş mümkündür.Seyrek rastlanan invaziv şekildir.
Kolondaki lezyonun abdomende cilt altına fistülize olması sonucu o bölgede nekroz ve gangren gelişebilir.
Bulaşma yolları
İnsandan insana
Direkt temasla
İnsan dışkısı ile kirletilmiş su ve gıdalarla
Böcekler aracılığı ile mekanik olarak.
Belirtileri
Karın ağrısı
Hasizlik,hazımsızlık
Barsaklarda gaz şikayeti
Kanlı,püysüz ve yağlı diyare.
Yüksek ateş gelişmez.
Karaciğer apsesi gelişti ise yüksek ateş,lökositoz,sedimantasyon hızı artmıştır.Grafide diyafragmanın yükselmesi ile teşhis koyulur.

Komplikasyonlar
Barsak kanaması
Barsak delinmesi
Peritonit
Apendisit
Yerel apseler
Perianal deri ülserasyonları

Korunma
Suların klorlanması
Sık sık ellerin yıkanması
Sıvı sabun kullanılması
Tuvalet kağıdı kullanılması
Yeşil sebze ve meyvaların iyi yıkanması

Tedavi
Tedavide metranizadol ve terasiklin grubu ilaçlar kullanılır.Genelde 10 gün tedavi yeterlidir.
Asemptomatik tedavi uygulanır.

BASİLLİ DİZANTERİ
Shigella adı verilen mikroorganizmaların neden olduğu, kanlı mukuslu ishal, karın ağrısı ve ateşle seyreden bir kolittir.
Amipli dizanteri tek tük vakalar halinde görülürken,basilli dizanteri salgınlara yol açar.
Ülkemizde sık görülmekle birlikte prognozu çok iyidir.
Kuluçka süresi 3-6 gündür.

Bulaşma yolları;
Direk temasla
Portör ile, (Hastalığı hiçbir belirti vermeden taşıyan insan)
Hastanın özel eşyalarının kullanımı ile,
Tuvalet, kapı kolları ve çeşme başlıkları ile,
Dışkı ile kirlenmiş su ve bu sularla temas eden yiyeceklerle,
Böcekler ile hastalık bulaşır.

Belirtiler
Baş ağrısı
Halsizlik,kusma, titreme, ile ateş yükselir.
Karın ağrısı ile beraber ishal başlar.
Dışkı kanlı, balgamlı ve cerahatlidir.
Dil paslı ve şiş bir görünümdedir.
Barsaklar gazlı ve muayenede sucuk gibi elle hissedilir.
İdrar yaparken yanma
Durdurulamayan hıçkırık görülebilir.

ÇOCUKLARDA
Huzursuzluk,
Durgunluk,
Tedavide geç kalınırsa, havale ile seyreder.
Dışkıda balgam boldur.
Dışkı yeşil renktedir.

KOMPLİKASYONLARI
Makat çevresi apseleri
Prolapsüsani (makatın dışarı çıkması)
İdrar kesesi ve idrar yolu iltihabı
Tedavi geç başlanırsa hastalık geçse bile dizanteri romatizması,
Konjiktivit,
Nadirende olsa kaslarda felç gelişebilir.

DİZANTERİ HASTALIĞINDA BESLENME
Bol sıvı verilir.
Pirinç çorbası verilebilir.
Posa bırakan gıdalar verilmez,(meyve ve sebze) meyve suları verilebilir.
İshal azalıp büyük abdest şekillenmeye başlayınca patates püresi,pirinç ve köfte verilebilir.
C, K ve B vitamini verilir.

Korunma
Kişisel hijyen kurallarına uymalıyız.
Hastaların tecrit edilmesi gerekir.
Büyük abdest dezenfekte edilmeden heleya dökülmez.
Taşıyıcı olanlar besin maddeleri işciliğinde çalıştırılmaz.
Kara sineklerle savaş verilmeli.
Yeşil sebzeler ve meyveler yenmeden yıkanmalı.
Sularımızın temizliğine dikkat edilmeli.

Tedavi
Doktor tavsiyesine göre Tetrasiklin,Kloromfenikal,Sulf amid ve Sitreptomisin grubu ilaçlarla tedavi sağlanır.
Karın ağrısı için karına sıcak uygulama yapılabilir.

BRUCELLA
İnsanda Brucelle yapan mikroplar arasında en sık karşılaşılan Brucella melitensis isimli bir bakteridir.
Hasta hayvanlardan insanlara süt ve süt ürünleri yoluyla bulaşan önemli bir halk sağı sorunudur.
Hasta hayvanın sütünden ve kaynatılmayarak yapılan taze peynirden insanlara geçer.
Ülkemizde en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde brusella hastalığına rastlanmaktatır.
Belirtiler
Ateş, terleme, vücutta kırgınlık ve halsizlik, kusma, baş ağrısı, gibi belirtilerle ortaya çıkar. Kas ve eklem ağrıları ile seyreder.15-35 yaş grubunda görülme sıklığı daha fazladır.
Kuluçka süresi;6-20 gündür.
Tanı;tanı koyabilmek için wright ve combs testi kullanılır.
Bulaşma yolları;
Hasta hayvanın idrar dışkı gibi atıklarının hasarlı cilt ile temasıyla,
Hasta hayvanın etinin ve sütünün iyice pişirilmeden tüketilmesi ile,
Solunum yolu ile(Mikrobiyoloji labaratuvarların da çalışan personelde görülmüştür.

Korunma
Pastörize ve kaynatılmış süt tüketilmelidir.
Taze peynir yerine salamurada bekletilmiş peynir tercih edilmelidir.
Hayvancılık ile uğraşanların hayvanların bakımı esnasında gözlük ve eldiven kullanmaları gerekir.
Hastalık tespit edilen hayvanların sağlam hayvanlardan ayrılması önemli bir korunma yöntemidir.

Tedavi
Tetrosiklin streptomisin ve prednizolon türü ilaçlarla tedavi sağlanır. Şiddetli eklem ağrısı durumunda kodein kullanmak gerekir.
Yatak istirahati uygundur.
BESİN ZEHİRLENMESİ NEDİR?
Son 72 saat içerisinde, mikroorganizma veya toksin ile bulaşmış besinin tüketiminin ardından ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı, karında kramplar gibi sindirim sistemini ilgilendiren bulgularla ortaya çıkan bir hastalık tablosudur.
Nedenleri
Besinlerin hazırlanması esnasında gereken temizlik kurallarına riayet edilmemesi.
Yenilmemesi gereken hayvan ve bitkilerin tüketilmesi.
Kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmemesi.
Lağım sularının izolasyonunun yapılmaması.
Taşıyıcıların tedavi edilmemesi ve gıda sektöründe çalıştırılması.
Dezenfeksiyonun yetersiz olması.

En sık besin zehirlenmesine neden olan besinler;
Süt ve süt ürünleri
Kremalı yiyecekler
Tavuk ve kümes hayvanlarının etleri ile hazırlanan gıdalar
Deniz ürünleri ve zehirli mantarlar
Pişirildikten sonra uygun koşullarda saklanmayan gıdalar
Mayonez ve yumurtalı gıdalar

Tedavi
Ağızdan ve damar yolu ile bol sıvı takviyesi yapılmalıdır.
Etkene uygun antibiyotik tedavisi verilir.
İshal tablosunda anti spazmatik ilaçların yeri yoktur.(İnvoziv bakterilerin neden olduğu tablolarda barsak hareketlerini azaltarak enfeksiyonun vücuda yayılmasına yol açar.)

Hangi durumlarda doktora başvurulmalıdır?
Dışkının kanlı olması
Vücut ısısının 38.5 dereceden yüksek olması
24 saatte 6 defadan fazla şekilsiz dışkılama
İshalin 48 saatten fazla sürmesi
Yaşlı ve bebek olmasıCevap: Su ve besinlerle bulaşan hastalıklar ve enfeksiyonlar nelerdir?

EHLİMAN
İçme suları ve besinler ile bir çok hastalıkların bulaştığı görülmektedir.Bunlar genellikle besinlerde kullanılan tarım ilaçları ve tarihi geçmiş besinler ile bulaşmaktadır.Su ise yeteri kadar klorlanması yapılmadığı zaman bakterilerin vücuda alınması ile oluşmaktadır.


su ve besinlerle bulaşan hastalıklar

Bu kategoride yer alan Göbek fıtığı nedir? Çocuklarda göbek fıtığına dikkat başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.

Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Su ve besinlerle bulaşan hastalıklar ve enfeksiyonlar nelerdir? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.