Anasayfa
8 Mayıs 2021, 12:42
missa09
Abone

Allah Hz. Ademe Kendi Ruhundan Üflemiştir,Kendi Parçasına Nasıl Azap Eder?

Allah Hz. Adem’e Kendi Ruhundan Üflemiştir,Kendi Parçasına Nasıl Azap Eder?

Kayıtsız Üye
Allah(C.C) Hz. Adem’e Kendi Ruhundan Üflemiştir,Kendi Parçasına Nasıl Azap Eder?


Cevap: Allah Hz. Adem’e Kendi Ruhundan Üflemiştir,Kendi Parçasına Nasıl Azap Eder?

m.deniz

Sual: Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde Biz Âdeme ruhumuzdan üfledik (Hicr, 15:29) buyurmaktadır. ‘Bu durumda Allah kendi ruhunu cehennemde yakar mı? Kâfilerin de ruhu olduğuna göre bedenleri cehennemde yanar, ruhları azap görmez’ denebilir mi?

Cevap: Allah ruhun yaratıcısıdır. Allah’ın bizim gibi ruhu ve bedeni yoktur. O cisimden, zamandan, mekândan ve mahlûkata ait olan bil-cümle hallerden münezzehtir. allah-u Teâla ‘vücut mertebelerinin en kuvvetlisi’ ‘maddiyattan münezzeh’ ‘bütün mahiyetlere mübayin’dir. Hal böyle olunca Allah’ın ruhu vardır ve o ruhtan üflemiştir demek mecazdır. Burada kast edilen insan ruhuna yüce Allah’ın cüz’î olarak merhamet, şefkat, muhabbet ve memnuniyet gibi manevi duyguları vermesidir. Nasıl ki yüce Allah insan bedenine işitme, görme, konuşma gibi kendisine ait olan subûtî sıfatlardan sem, basar ve kelam sıfatının cüz’î tecellisini vermiştir. Aynı şekilde manevi duyguları da vermiştir. Ancak bu sıfatlar Cenab-ı Hakkın sonsuz olan sıfatlarını anlamak içindir. Aynı şekilde insan nefsine benlik/enaniyet vererek sahiplik duygusunu yerleştirmiştir. Zira insan bu benlik duygusu ile ben varsam Allah da vardır. Ben nasıl bunu yapabiliyorum, Allah da bunların dışındaki her şeyi yapabilir. Benim gücüm buna yetiyor, Allah’ın gücü vardır ve her şeye kadirdir diyebilsin ve anlasın…
Ruh Allah’ın emir âleminden olduğu Ruh Rabbinin emrindendir (İsra, 17:85) ayeti ile sabittir. Yüce Allah Âdemi çamurdan yaratıp tesviye ettikten sonra en son ona ruh vermiştir. Aynı şekilde Allah insanı yarattı ve tesviye etti (Â’lâ, 87:2) ayetine göre Allah anne rahminde insan bedenini yaratmış ve organlarını düzenlemiş ve en son ona ruh vermiştir. Allah’ın ruh üflemesi de bedenin organlarını yaratıp ruhu taşımaya hazır hale gelen bedene hayat vermek, akıl, kalp ve duygularla donattığı ruhu onun bedenine göndermektedir. İşte bu duruma ruh üfleme denmektedir. Bu nedenle bedene ruhun üflenmesi insan bedenin anne karnında dört ay (120 gün) içinde organların teşekkülünden sonra olmaktadır.
Yüce Allah’ın hazinesi kelâmıdır. Nitekim buyurur: Allah bir şeyin olmasını dilediği zaman ona ‘Ol!’ der o da anında oluverir. (Yasin, 36:82) Böylece Allah her şeyi adem-i sırf dediğimiz tamamen yoktan yaratır. Yaratması ise kelamı iledir. Ve Allah’ın emri bir defadır ve emir ile iş arası göz açıp kapamak kadar az bir zaman içindedir. (Kamer, 54:50) Ruhun yaratılması da böyledir. Sonuçta yaratmak da emretmek de Allah’a aittir. (A’raf, 7:54) Allah Hz. Âdemi de topraktan yarattı ve sonra ona ‘Ol!’ dedi o da hemen oluverdi. (Al-i İmran, 3:59) ayeti mahlukat gibi Hz. Âdem’in (as) da bir emirle yaratıldığını ifade etmektedir.Beden maddeden yaratılmıştır, cansız ve hareketsizdir. Ruh ise yaratıcı Allah ile maddi beden arasında ilâhî bir cereyandır. Aynen bilgisayara elektrik vermek gibidir. Allah bedeni ölümlü, değişken ve gelişmeye müsait olarak yaratmıştır. Ruhu ise ölümsüz, basit ve değişmez yaratmakla beraber duygularını gelişmeye müsait olarak yaratmıştır. Ruh bedene girince ona hareket, hayat ve akıl, şuur gibi duygular verir. İnsan bu duygularını akıl ve iradesi ile ya geliştirir veya öldürür. Ya hayra veya şerre kullanır. Buna göre de mükâfatı veya cezayı hak eder. Akıl nasıl ki hayat boyu eğitim ve tecrübe ile gelişme kaydeder, diğer duygular da böyle terakki eder. Sonuçta insan ruhu cennete layık olacak güzel duygularla ve güzel ahlakla, ilim ve hikmetle donanımlı hale gelir.Hayat boyu ruh ve beden ikilisi beraber hareket ederek birbirini etkiler ve hayrı da şerri de beraber işlerler. Yani kazanımları müşterektir. Biri olmayınca diğeri olmaz. Hal böyle olunca Allah’ın bedeni cezalandırıp ruhu cezalandırmaması veya ruhu mükâfatlandırıp bedeni cezalandırması haksızlık ve zulümdür. Allah asla zalim değildir ve böyle haksızlığı yapmaz. Bu nedenle ibadetin ve iyiliğin mükâfatını cennette ruh ve beden beraber göreceği gibi, yaptıkları kötü ve şerli işlerin cezasını da cehennemde beraber çekerler.Sonuç olarak Allah’a beden denemeyeceği gibi ruh ve nur denemez. Ancak nuru ve ruhu yaratan denir. Allah’a Nur denmesi Hayat denmesi gibidir ve mecazidir. Zira Hayy yani hayatı veren ve yaratan Allah olduğu gibi, nuru ve nurdan melekleri, hayatı ve canlı tüm varlıkları yaratan ve ruhu ve ruhlu varlıkları yaratan ve ruh veren Allah’tır denir. Zaten Ruh ve Ruhu’l-Küdüs Allah’ın vahiy ve ilham meleği Cebrail’in (as) unvanıdır. Cebrail’e (as) ruh denmesinin sebebi de Cebrail’in (as) Allah’ın vahyini (peygamberlere vahiy ve mahlukata ilham olarak) mahlukata getirerek onların maddi ve manevi hayat bulmasını sağlamasından dolayı mecazi olarak Ruh ve Ruhu’l-Kuds denmiştir. Hz. Meryem’e (as) erkek gibi görünerek ruh üflemesi de Allah’ın Meryem’e de ruhumuzdan üfledik buyurması Sana müjdeler olsun Allah sana İsa (as) adında bir erkek çocuğu verecek demesinden ibarettir. Bu kelam Hz. İsa (as) suretinde tecelli etmiştir. Yani Allah Hz. İsa’nın hem bedenini hem de ruhunu Hz. Cebrail’in Allah’ın emrini bu şekilde tebliği ile yaratmıştır. Zaten Allah bir şeyin olmasını irade ederse ona Ol! der o da hemen oluverir ayeti bunu açıklamaktadır.Bütün bunlardan anlaşıldı ki ruh da beden ve madde gibi Allah’ın mahlûkudur ve Allah’ın eseri ve sanatıdır. Dilerse iman ve ibadetinden dolayı cennetine alır, dilerse günahlarını affetmez hikmeti gereği cehenneme atar. Hiçbir şey Allah’ın bir parçası değildir ve olamaz. Allah bütün âlemlerden ve mahlûkattan müstağnidir ve mahlûkata zıttır ve hariçindedir.Yüce Allah’ın ruhumdan nefhettim, yani üfledim demesinin sebebi de hayat ve ruhun doğrudan Allah’a ait olup arada sebeplerin vasıta olmamasını ifade etmek içindir. Yani hayat ve ruh vermek doğrudan Allah’a aittir ve bunlar için herhangi sebep araya girmemektedir. Bu nedenle hayat ve ruh Allah’ın varlığının en büyük ve en parlak delidir. Zira Allah maddi şeyleri sebep ve sonuç ilişkisine bağlamış ve bir silsile takip etmiştir. Ama hayat ve ruh için böyle bir aracı, sebep ve silsile yoktur ve doğrudan Allah’a aittir. Yani Şu sebeple bu ruh oluştu denemez. Doğrudan Allah ona ruh verdi denir

Okudunuz mu?  MaşaAllah demek?

m.ali kaya


Cevap: Allah Hz. Adem’e Kendi Ruhundan Üflemiştir,Kendi Parçasına Nasıl Azap Eder?

burcealtug
BU soruyu sormak için ALLAHUTELAyı önce tanımak gerekli. Tanımak sevmeye sevmek inşAllah kurtuluşa götürür. YÜCE YARADAN kullarına asla azap etmekten hoşlanmamakta. Buyüzden bir hadisde ben kullarıma azap zulm etmekte kendime bunu haram kıldım. Sizlerde birbirlerinize zulm etmeyin buyuruyor. Ama size sorarım. Kullarına bu kadar nimet bahşeden bir varlık onlardan nasıl olurda aklı şahane olarak meth edilip ibadet edilmeye değer görülmez. Onun dediklerini yapmamaya çabalarlar(bunun arasında ben de varım)İşte bu yüzden RABBİMİZ insana ceza verecek. Aslında bunun tek suçlusu insan. İnsan nefsine yenilip şeytana dayanırsa sadece kendine zulm eder. ALLAH değil.

Okudunuz mu?  Salatı tefriciye duası kaç günde bitirilmeli?

İNŞALLAH RABBİMİZİN AFFETTİĞİ KULLAR ARASINA GİRERİZ.


Yorum: Allah Hz. Adem’e Kendi Ruhundan Üflemiştir,Kendi Parçasına Nasıl Azap Eder?

Kayıtsız Üye
Aci ceken bence ruh değil beden olacaktir..ruh un gorevi sadece Allah ile kulun arasindaki iletisim oldugunu düşünüyorum..yani rabbim gostermez bizlere insaAllah o gunleri eğer biz cehennem de azap cekersek ruhumuz da bizde olacak ..olacak ki cunku bize hayat veren bizi ayaga kaldiran ruhtur..uyku aninda bizde ruh yoktur.bu ayette geciyor..ruh aci cekmez sadece bizim ne hissettigimizi ve düşündüğümuzu anlamasi için yuce rabbim in verdigi bir iletisim dir..yani biz aci cekecegiz ve o an ne diyecegiz ne dualr edecegiz ne hissedecegiz bunu ayni anda rabbim in haberi olacak.ve Allah kulunu çok sever.ve asla azap etmek istemez.ama o sozunden de donmez..bizler ne hak edersek onu bulacağız.bizi yoktan var edip. Bize hayat veren rabbime kullugun en kralina yapmamiz lazim..cunku o herseyin en guzelini hak ediyor.Selamun. aleykum..not.Allah icimizde heran bizimle bunu anlayin ve oylr yasayin.asla yalniz degiliz..gunahlardan uzak durun

Okudunuz mu?  Bayan isimleri ve anlamları

Kayıtsız Üye
burda CENABI ALLAH bizden size kendimden bir parça bir emanet veriyorum ve sizi bununla bir sınava tabi tutacağım diyor o sınavı geçmek biz insanların elinde insanlar kendi yapıyor zulmü kendine


Kayıtsız Üye
Arkadaşım cevap veremişin de ruhdan bir cisim gibi bahsediyorsun Allah ruhumuzdan üfledik diyor ama İSRA-85 ayet: Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: Ruh, Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir.

Okudunuz mu?  Çamaşır makinesinde köpek necaseti

Ruh bilinmeyen bir şeydir ruh yanar mı azap çekermi ne olduğunu Allah bildirmediği için bilemiyoruz………


Kayıtsız Üye
Ruh olmadan Hayat olmaz, ruh hayattır, hayat kutsaldır, tıpkı Kutsal Ruh gibi. Çok az bir bilgi bile yeterli !


biz ademe kendi ruhumuzdan üfledik, Allahın ruhundan üflemesi, Allah ademe ruhundan üfledi

Bu kategoride yer alan Gusül abdestinin tam olmadığını bilmek başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları
Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Allah Hz. Ademe Kendi Ruhundan Üflemiştir,Kendi Parçasına Nasıl Azap Eder? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.