Anasayfa
8 Mayıs 2021, 22:30
Namazlar
Yönetici

Kabe içinde namaz kılınabilir mi?

Kayıtsız Üye
Kabenin içinde ne var Kabenin içinde neler bulunduğu hakkında bilgiler paylaşabilir misiniz ?


Cevap: Kabe içinde namaz kılınabilir mi?

Jıhad
Kabe’nin İçinde Namaz Kılma

Abdullah ibn Ömer (r.anhümâ)’dan rivayet edilmiştir: "Resulullah (s.a.v), (Mekke’nin fethi günü beraberinde) Üsâme b. Zeyd, Bilal ile Osman b. Talha olduğu halde Beyt(ullah)’ girip üzerlerine kapıyı kapadılar. (Kapıyı) açtıkları zaman (oraya) ilk giren ben oldum. Bilal e rastlayıp ona:

Resulullah (s.a.v), Beyt(ullah’ın içind)e namaz kıldı mı?’ diye sordum. Bilal:

Evet, iki Yemânî direğin arasında namaz kıldı’ diye cevap verdi.[541]

Bir rivayette şu ilave yer almaktadır:

(Bilal’e,) Peygamber (s.a.v) (Kabe’nin içinde) kaç rekat namaz laldı?’ diye sormak aklıma gelmedi. [542]

Başka bir rivayette ise konu ile ilgili şu ifade yer almaktadır:

Bilal’e: ‘Peygamber (s.a.v) (Kabe’nin) neresinde namaz kıldı?’ diye sordum. O da:

İki ön direk arasında (namaz kıldı)’ diye cevap verdi. [543]

Konu ile ilgili diğer bir rivayette ise şu husus yer almaktadır:

(Kabe’nin içinden dışarı) çıktığında Bilal’e:

Peygamber (s.a.v), (Kabe’nin içinde) ne yaptı?’ diye sordu. O da:

Bir direği sol tarafına, bir direği sağ tarafına, üç direği de arka tarafına alıp – o sırada Beytullah, altı direk üzerinde idi [544] sonra namaz laldı. [545]

Yine konu ile ilgili başka bir rivayet şu şekildedir:

Bilal’e sorup:

Peygamber (s.a.v), (Kabe’nin içinde) namaz kıldı mı?’ dedim.

Evet, kapıdan giren kimsenin sol tarafına düşen iki direk arasında iki rekat namaz kıldı. Sonra dışarıya çıkıp Kabe’nin [546] yüzü (kapısı) karşısında (Makanw İbrahim’de) iki rekat namaz kıldı. [547]

Yine konu ile ilgili diğer bir rivayet şu şekildedir:

Resulullah (s.a.v), (Mekke’nin) fethi yılında [548] Kasvâ (adlı devesinin) terkisinde Usame b. Zeyd’de olduğu halde (Kabe’ye) geldi. Yanında Bilal, Osman b. Talha’da vardı. Devesini, Beyt(ullah)’ın yanına çöktürdü. Sonra Osman’a:

Bize (Kabe’nin) anahtarını getir’ buyurdu.

Bunun üzerine Osman (hemen gidip annesinden Kabe’nin anahtarını) getirip (Kabe’nin) kapısını açtı. Resulullah (s.a.v), Üsame b. Zeyd, Bilal ve Osman ile birlikte (Kabe’nin içine) girdiler. Sonra (Kabe’nin) kapısını üzerlerine kapattılar. [549] içeride uzunca bir zaman kaldılar. Sonra Resulullah (s.a.v) dışarı çıktı. İnsanlar, (Kabe’nin içine) girmek (için) koştular. Ben onları geride bırakıp Bilal’ı (Kabe’nin) kapısının yanında ayakta (dikelmiş bir vaziyette) buldum. Ona:

Resulullah {s.a.v) (Kabe’nin içerisinde) nerede namaz kıldı?1 diye sordum. O da:

Şu ön iki direk arasında namaz kıldı’ diye cevap verdi. O sırada Kabe, iki sıra altı direk üzerinde kurulu idi.

(Bilal sözüne devamla) Resulullah (s.a.v) namaz kılarken Kabe kapısını arkasına aldı. Yüzü ile de, (Kabe’ye girdiğinde karşına gelen) duvara doğru durdu. Resulullah (s.a.v) ile karşısındaki duvar arasında üç arşınlık bir mikdara) yakın bir mesafe vardı.

Abdullah ibn Ömer der ki: Bilal’e:

Peygamber, Kabe’nin içinde kaç rekat namaz kıldı’ diye sormayı unuttum. Resulullah (s.a.v)’in namaz kıldığı yerde kırmızı bire mermer vardı. [550]

Yine konu ile ilgili başka bir rivayette şu ifade yer almaktadır:

Bana, Bilal yada Osman b. Talha şöyle haber verdi: Resulullah (s.a.v) Kabe’nin içinde iki Yem ân i direğin [551] arasında [552] namaz kıldı. [553]

Yine Müslim’in konu ile İlgili başka bir rivayeti şu şekildedir:

Resulullah (s.a.v), (Mekke’nin) fethi yılında Üsame b. Zeyd’e ait di bir deve üzerinde gelip onu Kabe’nin Harîm’ine çöktürdü. Sonra Osman Talha’yı çağırıp ona:

Bana (Kabe’nin) anahtarını getir’ buyurdu. Osman hemen (Kabe’ nin anahtarını getirmek için) annesine gitti. Fakat annesi (Kabe’nin) anahtarı nı ona vermek istemedi. Osman:

VAllahi, ya o anahtarı bana verirsin yada şu kılıç belimden çıkan dedi.

Bunun üzerine annesi, anahtan ona verdi. O da, Peygamber (s.a.v) gelip anahtarı ona teslim etti. Resulullah (s.a.v), (Kabe’nin) kapısını açtı.

(Hadisin ravisi,) bundan sonra bu hadisin bir benzerini rivayet etti. [554] Bu rivayetler, Buhârî ile Müslim’in (naklettiği) rivayetlerdir. Tirmizî’de, bu hadisi, bu üç rivayetten birine benzer olanı nakletmiştir.

Yine Tirmizî’nİn konu ile ilgili Abdullah ibn Ömer yoluyla Bilal’den naklen yaptığı başka bir rivayet şu şekildedir:

Resulullah (s.a.v), Kabe’nin içinde namaz kıldı.[555]

Abdullah ibn Abbâs ise: ‘Namaz kılmadı, fakat tekbir aldı1 diyor.[556]

Ebu Davud’un da buna benzer bir rivayeti olup bu rivayetin içerisinde "direkleri" ifadesi yer almayıpra (Peygamber, Kabe’nin içinde) namaz kıldı. Kendisi ile kıble arasında üç arşın(lık bir mesafe) [557] vardı" şu ifade yer almaktadır. [558] Yine bir rivayette şu ilave yer almaktadır:

"Ben, (Bilal’e ‘Peygamber, Kabe’nin içinde) kaç rekat namaz kıldı’ diye sormayı unuttum. [559]

Nesâî ise şu rivayeti nakİetmiştir:

"Resulullah (s.a.v), Kabe’ye girmişti. Yanında Üsâme b. Zeyd, Bilal ile Osman el-Hacebî vardı. İçeriye girince, üzerlerine kapıyı kapadı. Resulullah (s.a.v), dışarı çıktığında, Bilal’e:

Resulullah (s.a.v), (Kabe’nin içerisinde) ne yaptı?’ diye sordum. O da:

Resulullah (s.a.v), Kabe’nin bir direğini sol tarafına, iki direğini de sağ tarafına aldı. Üç direği de arkasında bıraktı. O sırada Kabe’nin altı direği vardı. Sonra namaz kıldı. Kendisi ile duvar arasında üç arşınlık mesafe) vardı. [560]

Yine Nesâî’nin ilk baştaki rivayeti nakİetmiştir.

Yine Nesâî, naklettiği bir rivayetin sonunda şu ifade yer almaktadır:

Kabe’nin yüzü (kapısı) karşısında (Makam-ı İbrahim’de) iki rekat namaz kıldı. [561]

Yine Nesâî’nin konu ile ilgili başka bir rivayeti şu şekildedir:

Resulullah (s.a.v), Beyt(ullah)’a girmişti. Yanında Fadl ibn Abbâs, Üsâme b. Zeyd, Osman b. Talha ile Bilal vardı. Üzerlerine kapıyı kapayıp bir müddet içeride kaldılar. Sonra Peygamber (s.a.v) (dışarı) çıktı. İlk karşılaştığım Bilal idi. Ona:

Resulullah (s.a.v) (Kabe’nin) neresinde namaz kıldı?’ dîye sordum. O da:

iki direğin arasına gelen yerde (namaz kıldı)’ diye cevap verdi.[562]


Cevap: Kabe içinde namaz kılınabilir mi?

Jıhad
Kabe içinde namaz kılınabilir mi?
KAYNAKLAR

[541] Buhârî Hac 51, 52, Salât 30, 81, 96, Teheccüd 25, Cihad 127, Meğâzî 77; Müslim, Hac 388-394 (1329); Ebu Dâvud, Menâsik 92 (2023); Tirmizî, Hac 47 (874); Nesaı, Kıble ö, Mesâcid 5, Menâsik 126, 127; İbn Mâce, Menâsik 79 (3063); Ahmed b. Hanbel, 2/3, 4b, 46,50,55,82,139,153

[542] Buhârî, Salât 81

[543] Buhârî, Salât 96; Müslim, Hac 391 (1329)

[544] Resulullah (s.a.v) zamanında Kabe’nin içinde o zaman altı direk vardı. Kabe’nin, hadisin ravisi Mâlik döneminde Kabe içinbdeki direklerden biri alınmış ve beş direk kalmıştı. Metindeki bu ifade, Kabe içindeki direklerin sayısının sonradan değiştiğini göstermektedir. Bazı alimler de, rivayeüerdeki bu farklılıklara bakarak olayın ayrı ayrı zamanlarda iki defe meydana geldiğini ileri sürmüşlerdir, (ç)

[545] Buhârî, Salât 96; Müslim, Hac 388 (1329)

[546] Kabe, mavi taşlardan yapılmış 15 metre yüksekliğinde, Mescid-i Haramın’ın ortasında, kuzey cephesi 10 metre, batı cephesi 12 metre, güney cephesi 16 metre, doğu cephesi İl metre uzunluğunda küp şeklinde bir binadır.

Kur’an’ın ifadesine göre; yeryüzünde insanlar için yapılmış ilk bina Kabe’dir. Kabe’nin inşa tarihi ile ilgili pek çok rivayetler vardır. Kur’an-ı Kerim’de, Kabe’yi İnşa edenlerin; Hz. İbrahim ile oğlu İsmail olduğu belirtilmektedir (Bakara: 2/127). (ç)

[547] Buhârî, Salât 30

[548] Resulullah (s.a.v) Kabe’ye girerken yanma çok sevdiği Zeyd’in oğlu olduğu İçin Üsame’yi, müezzini olduğu için Bilal’i, Kabe’nin hizmetçisi olduğu için Osman b. Talha’yı almıştır, (ç)

[549] Kabe’nin içine girdikten sonra kapıyı üzerlerine kapatmalarının hikmeti; izdihamı önlemek yada kalblerinin sükunet bulup tam bir huşuya ermesini sağlamaktır, (ç)

[550] Buhârî, Meğâzî 77

[551] İki direkle kast edilen; Rükn-ü Esved ile Rükn-ü Yemânîdir. Rükn-ü Esved’in iki fazileti vardır. Biri, Hz. İbrahim’in attığı temel üzerinde bulunmuş olması, diğeri de Hacerü’l-Esved’in bulunmasıdır.

Rükn-ü Yemânfnin ise bir fazileti vardır. O da, Hz. İbrahim’in temeli vardır. O da, Hz. İbrahim’in temeli üzerinde bulunmasıdır. Hacerü’l-Esved, sözü edilen iki faziletinden dolayı istilam edilmek ve öpülmek suretiyle temayüz ermiştir. Rükn-ü Yemânî ise; istilam edilir, fakat öpülmez, (ç)

[552] Bu hadis; Resulullah (s.a.v)’in Kabe’deki namazı, Yemânî rükunlar arasında bulunan iki direk arasında kıldığı ifadesi; Resulullah (s.a.v)’in sağında ve solunda birer direk bulunduğu bildirilmişse de aslında burada direğin biri, ya diğer iki direkle aynı hizada bulunmadığından yada Resulullah (s.a.v), namazı ona karşı kıldığından zikredilmemiştir. (ç)

[553] Müslim, Hac 394 (1329)

[554] Müslim, Hac 390 (1329)

[555] Hz. Peygamber (s.a.v)’in, beraberinde Üsame, Osman b. Ebi Talha, Fadl b. Abbas ve Bilal oldğu halde Ka’be’nin içerisinde namaz kıldığına dair bir çok hadis gelmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v)’in, Ka’be’nin içerisine girip orada namaz kıldığını söyleyenlerin yanı sıra kılmadığını söyleyenler de vardır. Bu görüş ayrılığın sebebi, bu konuda Üsame b. Zeyd’den iki farklı rivayetin gelmiş olmasıdır.

Bütün bunlara rağmen, Resufullah (s.a.v)’in Ka’be’nin içerisinde namaz kıldığı umumiyet-‘ kalbul’ edlilmiş, hatta yeri ve şekli üzerinde bazı detaylara bile yer verilmiştir, (ç)

[556] Tirmizî, Hac 47 (874)

[557] Abdullah ibn Ömer, Kabe’ye girince, yüzü istikâmetinde ileri doğru yürüyüp kapıyı arkasında bırakarak karşısındaki duvara üç arşın kalıncaya kadar ilerler ve Bilal’ın haber verdiği yeri bulur, orada namazını kıİarmış (ç)

[558] Ebu Dâvud, Menâsik 92 (2024)

[559] Ebu Dâvud, Menâsik 92 (2025)

[560] Nesâî, Kıble 6

[561] Nesâî, Menâsik 127

[562] Nesâî, Menâsik 126


Cevap: Kabe içinde namaz kılınabilir mi?

Fetva Meclisi
kabenin içinde namaz kılmak

Ka’be’nin içinde kılınan namaz geçerlidir. Zira Ka’be’den maksat, bina değil binanın üzerinde bulunduğu yer ve alandır (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 673). Peygamberimiz (s.a.s.)’in Kâbe’nin içerisine girip namaz kıldığı hadis kaynaklarında rivayet edilmektedir (Buhârî, [URL="https://www.forumduasi.com/hac-hakkinda-soru-ve-cevaplar/"]Hac[/URL]c 51, 52, Salât 30, 81, 96; Müslim, [URL="https://www.forumduasi.com/hac-hakkinda-soru-ve-cevaplar/"]Hac[/URL]c, 388-394; Muvatta, [URL="https://www.forumduasi.com/hac-hakkinda-soru-ve-cevaplar/"]Hac[/URL]c 193).


kabenin içinde namaz kılmak, kabenin icinde namaz kilinirmi, kabenin içinde namaz kılınır mı

Bu kategoride yer alan Namaz Örtüsü İğne Oyası Modelleri başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.

Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Kabe içinde namaz kılınabilir mi? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.