Anasayfa
28 Mart 2023, 19:52
fikih
Abone

Namazda fatiha suresi okunduğunda “âmîn” demenin hükmü nedir?

Namazda fatiha suresi okunduğunda âmîn demenin hükmü nedir?

Fetva Meclisi
Namazda fatiha suresi okunduğunda âmîn demenin hükmü nedir?
namazda amin demek

Âmîn, Yüce Allah’ın kabul etmesini temenni amacıyla duanın sonunda söylenen sözdür. Peygamberimiz (s.a.s.) duanın sonunda Âmîn denilmesini tavsiye etmiştir (Müslim, Salât, 62, 87; Buhârî, Ezan, 111; İbn Mâce, İkâme, 14).

Hanefi mezhebine göre Fatiha’nın sonunda Âmîn in gizli söylenilmesi sünnettir. Bu konuda imam, cemaat ve yalnız başına kılanlar arasında fark yoktur. Ancak, yanındakileri rahatsız edecek şekilde bağırarak âmîn demek doğru değildir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 475-476).

Okudunuz mu?  Teheccüd namazının vakti (saat ve dakika olarak) ne zaman başlar, ne zaman sona erer?

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre ise âmîn; açık kıraatli namazlarda açıktan, gizli kıraatli namazlarda gizlice söylenir (Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 245; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 162).


Namazda Fatiha’dan Sonra Amin Demenin Hükmü Nedir?

rana
Hz. Peygamber (s.a.s.), namaz’da Fatiha Suresi’nin okunması bittikten sonra âmin denmesini özellikle emretmiştir. Şöyle ki: İmam, Fatiha’yı tamamlayıp âmin dedikten sonra siz de . âmin deyiniz. Kimin bu sırada âmin demesi meleklerin o anda âmin deyişi ile aynı ana rastlarsa geçmiş günahları affolunur. (Müslim, K. Salat, 72; Ebû Dâvud, Salat, 167-168; Tirmizî, Mevâkîttü’s-Salat, 116).

Okudunuz mu?  Dini Sorular Nereye Sorulur

Bu hadislere göre namaz’da Fatiha’dan sonra âmin demek sünnettir. İmam-ı A’zam’a göre âmin gerek imam ve gerekse cemaat tarafından hafiyyen (sessizce); imam-ı Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre açık ve imamla birlikte söylenmesi sünnettir. (Sünen-i Ebû Dâvud Tercüme ve Şerhi, İstanbul 1988, III, 470-474).

Okudunuz mu?  Cuma namazında zuhr-ı ahir diye niyet ettiğimiz dört rekatlı namazın üçüncü dördüncü rekatında zammı sure okunur mu?

Ebu Hureyre (r.a)’den Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
«İmam (namazda Fatiha okurken): «Gayril mağdubi aley him vele’d-dallin» dediği zaman siz de Amin deyiniz. Her kimin amin demesi meleklerin amin demelerine uyarsa, onun geçmiş günahları mağfiret olunur.» (Buhari, Müslim)

Vail İbn Hucr (r.a) şöyle demiştir:
«Rasulullah (s.a.s)’ın, «vele’d-dallin» dedikten sonra amin dediğini duydum. Sesini yükseltirken elifi çekerdi.»
(Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed)

Okudunuz mu?  İstibradan Sonra Taharet Gerekir mi

Ebu Hureyre (ra) şöyle dedi:
«Rasulullah (sas) namazda «veleddallin» dedikten sonra yüksek sesle amin derdi. Öyleki, birinci saftakiler bunu duyardı.» (Ebu Davud, İbni Mace)

İbni Mesud (ra)şöyle dedi:
«İmam dört şeyi gizli söyler; euzu, besmele, amin ve rabbena leke’l-hamd.» (İbni Ebi Şeybe, Fethul Kadir)

Okudunuz mu?  Gusül yaptıktan sonra, içeride kalan meni, şehvetsiz olarak tenasül uzvundan dışarı çıksa gusül icap eder mi?

Fatihadan sonra amin demenin hükmü?

musab
4 mezhebe göre de sünnetir.bunda ihtilaf yoktur.çünkü peygamberimiz diyorki;melekler fatiha okunduktan sonra amin derler kimin amini meleklerinkine denk gelirse geçmiş günahları bağışlanır.
ihtilaf aminin sesli mi sessiz mi denileceği hakkındadır

maliki,şafi,hanbeli de;sessiz kılınan namazlarda aminde sessiz söylenir.ama açıktan okunan namazlarda imam da sesli amin der cemaatte.

Okudunuz mu?  Hanbeli mezhebinde banyo yaparken kulağın içine sabunlu su kaçması orucu bozar mı?

not:malikide imam sessiz amin der.sadece cemaat sesli amin der diye bir görüşüde hatırlıyorum

hanefide ise;cemaatte amini sessiz der.

———————————————————————————————-
Aslında Maliki Mezhebindeki asıl görüş,imamın sessizde olsa amin dememesidir.Çünkü peygamberimiz diyorki,imam veladdalin dediği zaman sizde amin deyin.Delilleri bu hadistir.Sessizce diyebilir görüşleride,diğer mezheplerin görüşleri sebebiyledir.Şu an aklıma gelmiyor ama başka bir meselede yine Maliki Mezhebi diğer 3 Mezhebin görüşüne muhalifti,kitapta gördüğüme göre İmam Malik diğer mezhepleri dikkate alıyor ve sessizce demesine mendup diyordu.

Okudunuz mu?  Kılların uzun olması gusle engel mi?

Cevap: Namazda fatiha suresi okunduğunda âmîn demenin hükmü nedir?

EHLİMAN
Fatiha suresi aynı zamanda bir duadır.Duaların sonunda amin denmesi güzeldir.Amin demek Allah kabul etsin anlamına gelmektedir.Bu nedenle sünnet olan amin biraz sessiz kendimizin duyacağı kadar olmalıdır.


HADİE
fatiha suresi kuranı kerimin ilk sayfasında yer alan suredir sıkça müslümanların okuduğu bu surede dua edilmekte olduğu için sonunda amin denilir efendimizde der ve denmesini buyurmuşlardır

Okudunuz mu?  Büyük abdestten sonra gelen sıvı

Kayıtsız Üye
Hocam namaz kılarken fatihadan sonra amin denilir mi ?


ACİLSERVİS
Evet denilir. Amin demek sünnettir.


namazda fatihadan sonra amin demenin hükmü nedir, fatiha suresinden sonra amin demenin hükmü

Bu kategoride yer alan Dini Soru Cevap başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Namazda fatiha suresi okunduğunda “âmîn” demenin hükmü nedir? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.