Anasayfa
8 Mayıs 2021, 3:45
kadin
Yönetici

Kadınlar Adet Döneminde Mezarlığa Gidebilir mi?

Kadınlar Adet Döneminde Mezarlığa Gidebilir mi?

Kayıtsız Üye
Kadınlar Adet Döneminde Mezarlığa Gidebilir mi ? Adetliyken kabir ziyareti yapılabilinir mi ?


Cevap: Kadınlar Adet Döneminde Mezarlığa Gidebilir mi?

Hoca
Kadınlar Adet Döneminde Mezarlığa Gidebilir / dini bir sakıncası yoktur.

Her kadın, adetli durumda neler yapılmaz? bunu öğrenmeli
< Adetli veya lohusa kadının dinen yapamayacağı şeyler nelerdir?
Âdetli veya lohusa kadına yasaklanan şeyler şunlardır:

Okudunuz mu?  Adetli kadının selavat getirip tespih çekmesi caiz midir?

1. Namaz kılmak. Âdetli veya lohusa kadının namaz kılması câiz değildir. Hz. Peygamber (s.a.s), Fâtıma binti Ebî Hubeyş’e "Hayız gördüğün zaman namazı bırak ve hayız hâlin sona erince, kanı temizleyerek guslet ve namaz kıl." buyurmuştur. Buhâri’deki rivâyet şöyledir: "Âdetin devam ettiği sürece namazı bırak, sonra boy abdesti al ve namaz kıl." (Buhâri, Hayz, 19, 24, Vüdû, 63; Müslim, Hayz, 62; Ebû Davûd Tâhâret, 109).

Okudunuz mu?  Adetli iken cinsel ilişkide bulunmanın kefareti nedir varsa kimlere verilir?

Âdetli kadın, kılamadığı namazı kaza etmez, orucu ise kaza etmesi gerekir. Hz. Âişe (ra) şöyle demiştir:
2. Oruç tutmak. Âdet gören veya lohusa olan kadın oruç tutmaz. Delil yukarıdaki Hz. Âişe (ra) hadisidir. Ancak oruç borcu, onların üzerinden düşmez; daha sonra kaza etmeleri gerekir.

Okudunuz mu?  Abdestim hep bozuluyor

3. Tavâf. Hz. Peygamber (asm), hac sırasında âdet gören Âişe (ra)’ye şöyle buyurmuştur:
4. Kur’an-ı Kerîm okumak. Mushafa el sürmek ve onu taşımak.
Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:
Hanefilere göre, bir kılıf içindeki Kur’ân’a el sürmek ve taşımak hayızlı ve cünüp için mümkün ve câizdir. Yine ilimle uğraşan kimse, tefsir, hadis ve fıkıh kitaplarını zarûret yüzünden elbisesinin yeniyle veya eliyle tutabilir. Kur’ân yapraklarını abdestli çevirmek müstehaptır. Yine bu yaprakları okumak için bir kalemle çevirmek de câizdir. (ez-Zühaylî, el-Fıkhu’l İslâmî ve Edilletuh, I, 471).

Okudunuz mu?  Adet günlerinde bulunan bir kadın bu günlerinde abdest alabilirmi

5. Mescide girmek, orada eğleşmek ve itikâfa çekilmek. Hadiste şöyle buyurulur:
Şâfiî ve Hanbelîler, hayızlı ve lohusanın kirletmemek şartıyla mescitten karşıdan karşıya geçmesini câiz görürler. Hz. Peygamber (asm)’in Âişe (ra)’ye böyle bir izin verdiği nakledilmektedir. (Müslîm, Hayz, I1-13; Nesâî, Tahâre, 172, Hayz, 18; İbn Mâce, Tahâre, 120).

Okudunuz mu?  Yoruldum bunalıma giriyorum

6. Cinsel temasta bulunmak veya göbekle diz kapağı arasını okşamak (istimtâ). Bunu delili âyet ve hadistir. Âyette şöyle buyurulur:
Uzaklaşmaktan (İ’tizal) maksat, onlarla cinsel teması bırakmaktır. Yine hayızlı hanımıyla ne derece ilgilenebileceğini soran bir sahabeye Allah elçisi şöyle cevap vermiştir:
Hanbelilere göre, göbek-diz arasında cinsel temas dışında serbesttir. Delil şu hadistir:
Hanefi, Şâfiî ve Mâlikilere göre, hayızlı veya lohusa olan eşiyle cinsel temasta bulunan erkeğe keffâret gerekmez. Ancak tövbe ve istiğfar etmesi gereklidir.

Okudunuz mu?  Adet döneminde dökülen saçlar

7. Boşama. Hayız hâlindeki kadını boşamak câiz değildir. Ancak buna rağmen boşama geçerlidir ve bid’î tâlak adını alır. Âyette;
buyurulur. Yani içinde iddet meşru olan bir sürede boşayın demektir. Çünkü, ay hâlinin geri kalan kısmı iddetten sayılamaz. Allah elçisi, Abdullah b. Ömer’e, eşini temizlik günlerinde veya gebe iken boşamasını bildirmiştir.(eş-Şevkânî, a.g.e., VI/221)
Geniş bilgi için bk. el-Kâsânî, a.g.e., I/44; İbnü’l-Hümâm, a.g.e., I/54, 57, 61; eş-Şirâzî, el-Müheneb, I/38, 45; İbn Kudâme, el-Muğnî, I/306 vd.; İbn Âbidîn, a.g.e., I/158,162, 268, 274; eş-Şevkânî, a.g.e., I/276, 278, 280, 777; ez-Zühaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletüh, Dimaşk 1985, I, 469 vd.). >

Okudunuz mu?  Kadınların kadınlara ağda lazer yaptırması caiz mi?

adetliyken mezarlığa gidebilir mi, kadınlar adetliyken mezarlığa gidebilir mi, hayızlı kadın mezarlığa gidebilir mi

Bu kategoride yer alan Adetliyken çok rahatsız olduğumuzda kaş almak günah mıdır ? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Kadınlar Adet Döneminde Mezarlığa Gidebilir mi? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.