Anasayfa
8 Mayıs 2021, 5:26
dualar
Yönetici

Dünyanın her tarafındaki mazlum kardeşlerimize dua

rana
Allahım!
Senin yüceliğine ve imdâda yetişen nusretinin-yardımının-hızlılığına iman ettik.
Âyetlerinle himâyene sığınanlar hakkı için,
Senden yardım diliyoruz
Yâ Allah! Yâ Allah! Yâ Allah!
Ey Mutlak duyucu-işitici!
Ey Dualara icâbet eden-karşılık veren!
Ey Bize bizden de yakın olan!
Ey intikamları alıp, suçluları kesin cezâlandıran!
Ey Galib-i Mutlak ve her an kahretmeye gücü yeten!
Ey Tutup kapıverişi-yakalayışı çok şiddetli olan!
Ey Kayserlerin mülkünden nice kibrine kulluk eden inatçıyı, helâk eden yüce Allah
Bize karşı mekr-oyun-düzen içinde olanların mekirlerini döndür-başlarına geçir!
Bizim için kuyu kazanlara karşı Sen de bir kuyu kaz
Ey Efendimiz!
Bizim için hile ile kandırma ağları hazırlayanların üzerlerine bu işi yapanları sevk et!
Bizi avlamak isteyenlerin üzerlerine, onları avlayacak avcılar gönder!
O hilebâzlar onların elinde esir olsunlar!
Allahım!
Kâf-Hâ-Ye-Ayn-Sad hakkı için,
Bizi kötülerin şerrinden koru!
Onların bu gün-yarın yapacakları kötülükleri için, âcilen intikam alıcıları üzerlerine musallat kıl!
Allahım! Topluluklarını dağıt!
Allahım! Kılıçlarını körelt
Allahım! sayılarını azalt!
Allahım! Üzerlerine azabını gönder!
Allahım! Onları hilm ve lütuf dairesinden çıkart!
Ve onların soyunun-sopunun uzayıp gitmesine izin verme ve zaman tanıma, meded dairesinden de çıkar!
Ve kötü emellerine kavuşamamaları için onların kalblerini rabt et kördüğüm et!
Allahım!
Onları büsbütün parçala-dağıt!
İçimizden ve bizden olanlara ayrılıp giderek düşmanlığa-kötülüğe katılmalarına imkan verme!
Bize merhamet etmeyenleri, günahlarımızdan dolayı bize musallat etme!
Allahım! Hâ-Mîm-Ayn-Sin-Kâf Hakkı için bizi onların korkusundan himaye et!
Allahım! Bizi kötülüklerden koru! Bizi belâlı yerlerde kılma!
Ey Nuh Kavmi’ne karşı dualarına icâbet eden!
Ey düşmanlarına karşı İbrahim’e (as) yardım eden!
Ey Yusuf’u (as), Ya’kub’a (as) geri gönderen!
Ey Eyyüb’ün (as) dertlerini kaldıran!
Ey Zekeriyya’nın (as) duasını kabul eden!
Ey Metâ oğlu Yunus’un (as) tesbihini kabul eden Allahım!
Dünyanın her tarafında aciz bırakılmış,zulme uğramış,çaresiz kalmış,boyun bükmüş masum çocukların,ak sakallı ihtiyarların,evladını yitirmiş anaların gözünün yaşını sil.Onların kurtuluşuna bizleri vesile kıl.Ellerimizi onlara yardım eli eyle.İslam alemini tekrar eski izzetine kavuştur.
Zulmeden zâlimler kavminin kökünü kes!
Akan kanları dökülen yaşları durdur Allahım.
Dualarını kabul ettiğin dua sahibi enbiyâların, evliyâların yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul eyle.
Mü’min kulların için vâ’d ettiğin vâ’dini bizim için de tamamla!
Senden başka İlâh yoktur!
Sen Subhânsın!
Ümidimiz Sen’dedir!
Eğer rahmet bolluğun gecikirse, hayal kırıklığına uğrayanlardan eyleme bizleri.
Ey düşmanlarına karşı yardım dileyip yalvaranların yardımına ezici gücüyle yetişen!
Dost olarak Allah yeter!
Yardım edici olarak Allah yeter!
Allah ne güzel Vekildir!..
Ve hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur..
Duamızı kabul et Allahım!
Âmin! Âmin!
Salât ü selâmımız Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.) âilesine ve sahabilerinin cümlesine olsun!


Cevap: Dünyanın her tarafındaki mazlum kardeşlerimize dua

GAZİBE
Şu anda dünyanın her yerinde Müslüman kardeşlerimiz sıkıntı yokluk ve savaş yaşamaktadır.Onların gördükleri zulümlerin ve belaların deffi için dua etmek hepimizin görevi sayılmalıdır.

Okudunuz mu?  Korku ve beladan korunma duaları

mazlumlar için dua, mazluma dua, Mazlumlara dua

Bu kategoride yer alan Genç kalma duası amin başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları
Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Dünyanın her tarafındaki mazlum kardeşlerimize dua Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.