Anasayfa
7 Haziran 2021, 18:11
dualar
Yönetici

Çok etkili murat için dua

Çok etkili murat için dua

dogan1341
Kaside-i Bürde nin halk arasında felçin ilacı olarak bilinir yazarı Muhammed Buseyri Hazretlerinin peygamber efendimize yazmış olduğu melâikelerin sevap yazmakdan yoruldukları bilhassa murat için okunan kaside-i mudariye
KASİDE-İ MUDARİYE
Yâ rabbi salli alel muhtâri min mudarin
Vel enbiyâ ve cemiy ırrüsüli mâ zükirü
Ve salli rabbi alel hâdi ve şiy atihi
Ve sahbihi men litayyiddiyni kad neşerü
Ve cehedü meahu fillâhi vectehedü
Ve hâcerü ve lehu âvev ve kad nesarü
Ve beyyenül farda vel mesnüne va tesabü
Lillâhi ve tesamü billâhi fentesarü
Ezkâ salâtin ve enmâhâ ve eşrefehâ
Yüattırül kevne reyyen neşerühel atırü
Meftükatin biabiyril miski zâkiyetin
Min tıybıhâ erecürrıdvâne yenteşirü
Addel hasâ vesserâ verremli yetbeuhâ
Necmüssemâl ve nebtül ardı vel mederü
Ve adde mâ havetil eşçârü min verekın
Külli harfin gadâ yütlâ ve yüstetarü
Ve adde vezni mesâkıylil cibâli kezâ
Yeliyhi katrü cemiyıl mâi ve matarü
Vettayri vel vahşi vel esmâki ma nedmin
Yetlühümül cinnü vel emlâkü vel beşerü
Vezzerrü vennemli ma cem ıl hububi kezâ
Veşşa ri vessüfi vel eryâşi vel veberü
Ve mâ ehâta bihil ılmül mühıytu ve mâ
Cerâ bihil kalemül me mürü vel kaderü
Ve adde ne mâikellâtti menente biha
Alel halâiki müz kânü ve müz huşiru
Ve adde mikdârihissâmillezi şerüfet
Bihinnebiyyüne vel emlâkü vefteharü
Ve adde mâ kâne fil ekvânı yâ senedi
Ve mâ yekünü ilâ en tüb asessuverü
Fiy külli tarfeti aynin yatrifüne bihâ
Ehlüssemâvâti vel ardıyne ev yezerü
Milessemâvâti vel ardıyne ma cebelin
Vel ferşi vel arşi vel kürsiyyi ve mâ hasarü
Mâ a demAllahü mevcuden ve evcede ma dümen
Salâten devâmen leyse tenhasırü
Testağrikul adde ma cem ıddühüri kemâ
Tühıytu bilhaddi lâ tübbüy ve lâ tezerü
Lâ gâyeten ventihâe yâ azıymü lehâ
Ve lâ leha emedün yükdâ ve yüntezarü
Measselâmi kemâ kad merre adedin
Rabbi vedâıfüma vel fadlü münteşirü
Ve adde ad afi mâ kad merre min adedin
Ma dı fi ed âfihi ya men lehül kaderü
Kemâ tuhıbbü ve terdâ seyyidi ve kemâ
Emertanâ en nüsalli ente muktedirü
Ve küllü zâlike madrübün bihakkıke fiy
Enfâsi halkıke en kallü ve in kesürü
Yâ rabbi vağfir litâliyhâ ve sâmiıhâ
Vel müslimiyne cemiyan eynemâ hadarü
Ve vâlidiynâ ve ehliynâ ve ciyrâninâ
Ve küllünâ seyyidi lilafvi müftekırü
Ve kad atet bizünübi lâ ıbâdelehâ
Lâkinne afveke lâ yükbıy ve lâ yezerü
Vel hammü an külli ma ebğıyhi eşgaleni
Ve kad etâ hâdıan vel kalbü münkesirü
Ercüke yâ rabbi fiddâreyni terhammünâ
Bicâhi men fiy yedeyhi sebbehal hacerü
Yâ rabbi a zim lenâ ecren ve mağfireten
Feinne cüdeke bahrün leyse yenhasırü
Ve kün lâtıyfen binâ fi küllü nâziletin
Lütfen cemiylen bihi lehvâlü tenhasirü
Bilmustafel müctebâ hayrül enâmi ve men
Celâleten nezelet fiy medhıhisüverü
Sümmessalâtü alel muhtâri mâ taleat
Şemsünnehâri ve mâ kad şa şaal kamerü
Lehül mehâsinü fiddâreyni vezzaferü
Vel âlü vessahbü vel etbâü katıbeten

Okudunuz mu?  Sahabenin Duaları

Cevap: çok etkili murat için dua

yasemin
Dualar iyi hoş güzelde , yazılıyor böyle uzun uzun , sayılarla miktarları falan belirleniyor v.s.
Bence bu duayı okumaktan zıyade samimi olmak önemli …. Gündelik hayatında duayı ve duanın sahibini pek düşünmeyen , zikirden aciz birinin eline alıpta bunları okuması (ki çıkar için ; murattan bahsediliyorya ) ne kadar doğru ve yerinde davranıştır , sorgulanması gerek.

Okudunuz mu?  HasbunAllah ve nimel vekil ne demektir?

Cevap: çok etkili murat için dua

Darusselam
çok etkili murat için dua

dua etmek dilek dilemek

Okuyanin Dilegi kabul olur

"Her kim, sabah ve aksamlayinca su kelimelerle dua ederse, Cenab-i Hak, o kulunun her ne dilegi varsa verir."

Allahümme Ente halakteni ve Ente tehdini ve Ente tut’imüni ve Ente tüskini ve Ente tümitüni ve Ente tuhyini.

Okudunuz mu?  Nasuh tövbesi ne demektir? NasıL yapıLır..

Manasi: "Allah’im! Beni sen yarattin. Beni sen doğru yola iletirsin. Beni sen doyurursun. Benim susuzlugumu sen giderirsin. Beni sen öldürür ve diriltirsin."


kasideyi mudariye , kasideyi murat, kasidei mudariye

Bu kategoride yer alan Hacet duası ve nur suresi başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Çok etkili murat için dua Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.