Anasayfa
8 Mayıs 2021, 3:41
Sohbet
Yönetici

Yunus suresi neden bahsediyor

melle
Yunus suresi ilâhî kitaplar, ulûhiyet, ilâhın sıfatları, peygamberlik, bazı peygamberlerin kıssaları, müşriklerin Kur’an-ı Kerime karşı tavırları, öldükten sonra dirilme ve ahiret hayatı hakkında ayetler ihtiva etmektedir.
1- Bu sure Allah’ın her ümmete mutlaka bir peygamber gönderdiği şeklindeki ilâhî kanunu ve müşriklerin onun peygamberliğine karşı hayret etmelerine sebep olmayacak şekilde peygamberlerin Hz. Peygamber (s.a.) ile sona erdiğini ifade ederek başlamıştır."İçlerinden bir adama "insanları uyar, iman edenleri Rablerinin katında yüce derecelerle müjdele" diye vahyettiğimizi insanlar tuhaf mı karşıladılar?.." (Yunus, 10/2).2- Bundan sonra Allah’ın kâinattaki eserleri yoluyla Onun varlığını ispat anlatılmaktadır: "Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan… Allah’tır." (Yunus, 10/3) Sonra da yaratıkların öldükten sonra diriltilip O’na varacakları şeklinde ikaz edilmeleri geliyor. İnsanların müminler ve kâfirler şeklinde iki gruba ayrılması ve her grubun ceza ve mükâfatlarının bildirilmesi, inkarcıların ve geçmiş zalim ümmetlerin helak edildikleri anlatılarak, korkutul-malan yer almaktadır.3- Daha sonra müşriklerin inançlarını ve peygamberliği inkâr edenlerin beş tane şüpheleri anlatıldı. Bu konular mantıki ve ikna edici bir tartışma zemininde incelenmektedir. Kur’an’m Allah’ın kelamı ve Peygamberimiz (s.a.)’in kıyamete kadar ebedî mucizesi olduğu ispat edilmektedir."Bu Kur’an Allah tarafından olmayıp uydurulan bir kitap değildir." Yine bu surede edebiyat, belagat ve fasahat ehli müşriklere Kur’an sureleri gibi bir sure getirmeleri için meydan okunarak Kuranın Allah tarafından gönderildiğine delil getirilmiştir:‘Yoksa onlar "Onu uydurdu" mu diyorlar? De ki: O halde siz de o sureler gibi bir sure getirin." (Yunus, 10/38).Müşriklerin Kur’an’a karşı tutumları ise "Onlardan bir kısmı iman eder, bir kısmı ise iman etmezler." (Yunus, 10/40) ayeti ile açıklandı.4- Daha sonra Allah’ın azametine ve O’na iman etmenin zaruretine delâlet eden göz kamaştırıcı ilâhî kudret eserlerini zikretti. Çünkü O, hayatın, rızkın ve nimetin kaynağıdır. "De ki: Size gökten ve yerden rızık veren kimdir? Size kulak ve gözleri bahşeden kimdir? Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kimdir? Bütün işleri düzene koyan kimdir? "Allah’tır" diyecektir. De ki: O halde Allah’tan korkmaz mısınız?" (Yunus, 10/31).5- Daha sonra ibret ve öğüt almak için Kur’an’ın doğruluğunu ispat etmek maksadıyla kısaca bazı peygamberlerin kıssalarını ele aldı. Hz. Nuh (a.s.)’un kavmine hatırlatma kıssası, Hz. Musa (a.s.)’nın Firavunla olan kıssası, Fira-vun’un Hz. Musa (a.s.)’nm davetini boşa çıkarmak için sihirbazlardan yardım istemesi, Hz. Musa (a.s.)’nın kavmine karşı tutumu, Firavun’a beddua etmesi, İsrailoğullan’nın kurtuluşu, Firavun’un denizde boğulması, Hz. Yunus (a.s.)’un kavmi ile kıssası… Bu surede zikredilen kıssalar üç peygamberin kendileri ve çevresindekilerle ilgilidir.6- "Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt gelmiştir." (Yunus, 10/57) Bu öğüt, insanın hayrına ve saadetine vesile olacak hususları ihtiva eden Kur’an mesajına ve Allah’ın şeriatına uymaktır."De ki: Ey insanlar! Size Rabbiniz tarafından bir hak geldi. Kim doğru yola girerse kendi lehine doğru yola girmiş olur." (Yunus, 10/108)."Sana vahyedilene tabi ol. Allah’ın hükmü gelinceye kadar sabret, Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır." (Yunus, 109) ayetleri ile sona erdi.Beyzavî Peygamberimiz (s.a.)’den bu sure hakkında şöyle bir hadis zikretmiştir: "Kim Yunus suresini okursa ona ecirden Uz. Yunus (a.s.)’u tasdik eden ve yalanlayanların sayısınca ve Firavunla birlikte boğulanların sayısınca hasenat verilir."


Cevap: Yunus suresi neden bahsediyor

AYSEVEN
hz yunus peygamber hayatı çok ilginç olan ve mucizevi konuların anlatıldığı bir peygamberdir yunus süresinde bu olaylardan bahsedilmektedir ve başka konularada değinilmektedir

Okudunuz mu?  Şura islam kamu hukukunun temel ilkesi midir?

yunus suresi hakkinda kisaca bilgi, yunus suresi hangi konular anlatılmaktadır, yunus suresi ne için okunur

Bu kategoride yer alan Farzı-ayn ne demek örnek veriniz başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları
Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Yunus suresi neden bahsediyor Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.