Anasayfa
13 Eylül 2021, 13:10
Hadisler
Yönetici


Allah İçin Sevmeye Dair Hadisler

İnşirah

birbirini Allah için sevenler hadisler

Nu’man İbnu Beşir (radıyAllahu anhüma) anlatıyor: Resulullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte mü’minlerin misali, bir bedenin misalidir. Ondan bir uzuv rahatsız olsa, diğer uzuvlar uykusuzluk ve hararette ona iştirak ederler. Buhari, Edeb 27; Müslim, Birr 66, (2586). Mikdam İbnu Madikerb (radıyAllahu anh) anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: Biriniz kardeşini (Allah için) seviyorsa ona sevdiğini söylesin.
Ebu Davud, Edeb 122, (5124); Tirmizi, Zühd 54, (2393).
Hz. Enes radıyAllahu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın yanında bir adam vardı. Derken oradan birisi geçti. (Aleyhissalatu vesselam’ın yanındaki):
Ey Allah’ın Resulü! dedi, ben şu geçeni seviyorum.
Pekiyi kendisine haber verdin mi? diye Aleyhissalatu vesselam sordu.
Hayır! deyince,
Ona haber ver! dedi. Adam kalkıp, gidene yetişti ve:
Seni Allah için seviyorum! dedi. Adam da:
Kendisi adına beni sevdiğin Zât da seni sevsin! diye mukabelede bulundu.
Ebu Davud, Edeb 122, (5125).
Yezid İbnu Nu’ame ed-Dabi (radıyAllahu anh) anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: Bir kimse, bir başkasıyla kardeşleştiği zaman, ilk iş ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü böyle yapmak, sevginin artmasına daha uygundur.
Tirmizi, Zühd 54, (2394).
Hz. Ebu Hüreyre radıyAllahu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın şöyle söylediğini işittim:
Dostunu severken ölçülü sev, günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanına da buğzunu ölçülü yap, günün birinde dostun olabilir.
Tirmizi, Birr 60, (1998).
Yine Ebu Hureyre radıyAllahu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: Aziz ve Celil olan Allah Teala hazretleri Kıyamet günü şöyle diyecek: Benim celalim adına sevişenler nerede? Gölgemden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı şu günde onları gölgemde gölgelendireyim!
Müslim, Birr 37, (2566); Muvatta, Şi’r 13, (2952).
Hz. Mu’az İbnu Cebel radıyAllahu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
Allah Teala hazretleri buyuruyor ki: Benim celalim adına birbirlerini sevenler var ya! Onlar için nurdan öyle minberler vardır ki, peygamberler ve şehidler bile onlara gıbta ederler.
Tirmizi, Zühd 53, (2391).
Ebu İdris el-Havlani, Mu’az İbnu Cebel radıyAllahu anh’den naklediyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: Allah Tebareke ve Teala Hazretleri şöyle hükmetti: Benim rızam için birbirlerini sevenlere, benim için bir araya gelenler, benim içiin birbirlerini ziyaret edenlere ve benim için birbirlerine harcayanlara sevgim vacip olmuştur.
Muvatta, Şi’r 16, (2, 953, 954).
Hz. Ebu Zerr (radıyAllahu anh) anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buğzetmektir.
Ebu Davud, Sünnet 3, (4599).
Hz. Ömer (radıyAllahu anh) anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
Allah’ın kulları arasında bir grup var ki, onlar ne peygamberlerdir ne şehidlerdir. Üstelik Kıyamet günü Allah indindeki makamlarının yüceliği sebebiyle peygamberler de, şehidler de onlara gıbta ederler.
Orada bulunanlar sordu:
Ey Allah’ın Resulü! Onlar kim, bize haber ver!
Onlar aralarında ne kan bağı ne de birbirlerine bağışladıkları bir mal olmadığı halde, Allah’ın ruhu (Kur’an) adına birbirlerini sevenlerdir. Allah’a yemin ederim, onların yüzleri mutlaka nurdur. Onlar bir nur üzeredirler. Halk korkarken, onlar korkmazlar. İnsanlar üzülürken, onlar üzülmezler.
Ve şu ayeti okudu: Haberiniz olsun Allah’ın dostları var ya! Onlara ne korku var ne de onlar üzülecekler (Yunus 62).
Ebu Davud, Büyü 78, (3527).
Cevap: Allah İçin Sevmeye Dair Hadisler

Yusuf
< Nu’man İbnu Beşir (radıyAllahu anhüma) anlatıyor: "Resulullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: "Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte mü’minlerin misali, bir bedenin misalidir. Ondan bir uzuv rahatsız olsa, diğer uzuvlar uykusuzluk ve hararette ona iştirak ederler.”Buhari, Edeb 27; Müslim, Birr 66, (2586). Mikdam İbnu Madikerb (radıyAllahu anh) anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Biriniz kardeşini (Allah için) seviyorsa ona sevdiğini söylesin.”
Ebu Davud, Edeb 122, (5124); Tirmizi, Zühd 54, (2393).
Hz. Enes radıyAllahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın yanında bir adam vardı. Derken oradan birisi geçti. (Aleyhissalatu vesselam’ın yanındaki):
"Ey Allah’ın Resulü! dedi, ben şu geçeni seviyorum.”
"Pekiyi kendisine haber verdin mi?” diye Aleyhissalatu vesselam sordu.
"Hayır!” deyince,
"Ona haber ver!” dedi. Adam kalkıp, gidene yetişti ve:
"Seni Allah için seviyorum!” dedi. Adam da:
"Kendisi adına beni sevdiğin Zât da seni sevsin!” diye mukabelede bulundu.”
Ebu Davud, Edeb 122, (5125).
Yezid İbnu Nu’ame ed-Dabi (radıyAllahu anh) anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Bir kimse, bir başkasıyla kardeşleştiği zaman, ilk iş ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü böyle yapmak, sevginin artmasına daha uygundur.”
Tirmizi, Zühd 54, (2394).
Hz. Ebu Hüreyre radıyAllahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın şöyle söylediğini işittim:
"Dostunu severken ölçülü sev, günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanına da buğzunu ölçülü yap, günün birinde dostun olabilir.”

Tirmizi, Birr 60, (1998).
Yine Ebu Hureyre radıyAllahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Aziz ve Celil olan Allah Teala hazretleri Kıyamet günü şöyle diyecek: "Benim celalim adına sevişenler nerede? Gölgemden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı şu günde onları gölgemde gölgelendireyim!”
Müslim, Birr 37, (2566); Muvatta, Şi’r 13, (2952).
Hz. Mu’az İbnu Cebel radıyAllahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Allah Teala hazretleri buyuruyor ki: "Benim celalim adına birbirlerini sevenler var ya! Onlar için nurdan öyle minberler vardır ki, peygamberler ve şehidler bile onlara gıbta ederler.”
Tirmizi, Zühd 53, (2391).
Ebu İdris el-Havlani, Mu’az İbnu Cebel radıyAllahu anh’den naklediyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Allah Tebareke ve Teala Hazretleri şöyle hükmetti: "Benim rızam için birbirlerini sevenlere, benim için bir araya gelenler, benim içiin birbirlerini ziyaret edenlere ve benim için birbirlerine harcayanlara sevgim vacip olmuştur.”
Muvatta, Şi’r 16, (2, 953, 954).
Hz. Ebu Zerr (radıyAllahu anh) anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buğzetmektir.”
Ebu Davud, Sünnet 3, (4599).
Hz. Ömer (radıyAllahu anh) anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Allah’ın kulları arasında bir grup var ki, onlar ne peygamberlerdir ne şehidlerdir. Üstelik Kıyamet günü Allah indindeki makamlarının yüceliği sebebiyle peygamberler de, şehidler de onlara gıbta ederler.”
Orada bulunanlar sordu:
"Ey Allah’ın Resulü! Onlar kim, bize haber ver!”
"Onlar aralarında ne kan bağı ne de birbirlerine bağışladıkları bir mal olmadığı halde, Allah’ın ruhu (Kur’an) adına birbirlerini sevenlerdir. Allah’a yemin ederim, onların yüzleri mutlaka nurdur. Onlar bir nur üzeredirler. Halk korkarken, onlar korkmazlar. İnsanlar üzülürken, onlar üzülmezler.
Ve şu ayeti okudu: "Haberiniz olsun Allah’ın dostları var ya! Onlara ne korku var ne de onlar üzülecekler” (Yunus 62).
Ebu Davud, Büyü 78, (3527).
>

Allah razı olsun:)

Allah ın yarattığı heşey sevmeye değer…


Yanıt: Allah İçin Sevmeye Dair Hadisler

LeoparGS
"Onlar, sadece Allah için birbirini severler!”Allah Rasûlü (sas) gül devrinin nur insanlarını şöyle tavsif ediyor: "Allah’ın kullarından birtakım insanlar vardır ki; enbiya değiller, şüheda da değiller ama, kıyamet gününde Allah’a yakınlıklarından ve O’nun katındaki makamlarından dolayı onlara şehitler ve hatta nebiler bile gıpta edeceklerdir.” Oradakilerden biri, dizleri üzerinde doğrularak dedi ki: "Bunlar kimlerdir ve ne gibi hayırlı ameller yapmışlardır ya RasulAllah? Bize bildir de; biz de onlara sevgi ve yakınlık gösterelim!” Allah Rasulü (sas) cevaben: "Onlar öyle bir topluluktur ki, aralarında ne akrabalık, ne ticaret ve ne de herhangi bir iş ilişkisi olmaksızın, sırf Allah için dost-kardeş olur ve sadece Allah için birbirini severler. VAllahi onların yüzleri nûrânîdir ve kendileri de nurdan birer minber üzerindedirler. İnsanların korktukları ve mahzun oldukları bir hengamede onlara ne bir korku ve ne de bir tasa vardır, buyurdular ve hemen akabinde de Yunus sûresi 62. ayet-i kerimeyi okudular: "Dikkat edin! Muhakkak ki Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır!” (Hâkim, Müstedrek, 4/70)

Ali Demirel
Soru: Allah İçin Sevmeye Dair Hadisler

Hoca
Allah (cc) kendi rızası için birbirini sevenlerden etsin bizi..


imamhatipli42
< "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Bir kimse, bir başkasıyla kardeşleştiği zaman, ilk iş ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü böyle yapmak, sevginin artmasına daha uygundur.”
Tirmizi, Zühd 54, (2394).
>

Allah (cc) razı olsun. Allah (cc) için sevelim sevilelim.
mum
Allah rızası için sevmek ve Allah için düşmanlık etmek hadis

123- [1:167, Hadîs No: 202]Ebû Zer’den (r.a.) rivayetle:

Allah’ın ençok sevdiği amel, Allah için sevmek ve Allah için düşmanlık beslemektir.
@hmet
Sevmekle ilgili arapça hadisler

وعن أنسٍ عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ((ثلاث مَن كنَّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: مَن كان الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار))[1].

وعن أنس قال: قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكونَ أحبَّ إليه من والده وولده والناس أجمعين))[2].

وعن عبدالله بن هشام قال: كنا مع النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو آخذٌ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إليَّ من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك))، فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إليَّ من نفسي، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((الآن يا عمر))[3].

عن أبي هريرة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: ((مَن أحب – وقال هاشم: مَن سرَّه – أن يجد طعم الإيمان، فليحب المرء لا يحبه إلا لله – عز وجل))[4].

وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ((سبعة يظلهم الله – تعالى – في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابَّا في الله اجتمعا عليه وتفرَّقا عليه، ورجل دَعَته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه))[5].

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي))[6].

وعن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: ((قال الله – عز وجل -: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور، يغبطهم النبيون والشهداء))[7].

وعن أبي إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق الشام، فإذا أنا بفتًى برَّاق الثنايا، وإذا الناس حوله، إذا اختلفوا في شيء، أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه، فقيل: هذا معاذ بن جبل، فلما كان الغد هجَّرت فوجدته قد سبقني بالهجير – وقال إسحاق: بالتهجير – ووجدته يصلي، فانتظرته حتى إذا قضى صلاته، جئته من قِبَل وجهه، فسلَّمت عليه، فقلت له: والله إني لأحبك لله – عز وجل – فقال: ألله؟! فقلت: ألله، فقال: ألله؟! فقلت: ألله، فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه، وقال: أبشرْ؛ فإني سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: ((قال الله – عز وجل -: وجبت محبتي للمتحابين فيَّ، والمتجالسين فيَّ، والمتزاورين في، والمتباذلين في))[8].

وعن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ((وما أعددتَ للساعة؟))، قال: حبَّ اللهِ ورسوله، قال: ((فإنك مع من أحببتَ))[9]، قال أنس: فما فرِحْنا بعد الإسلام فرحًا أشد من قول النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((فإنك مع من أحببت))، قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله، وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم، وإن لم أعمل بأعمالهم.

وعن أبي هريرة عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((أن رجلاً زار أخًا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكًا، فلما أتى عليه، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخًا لي في هذه القرية، قال: هل لك عليه من نعمةٍ تَرُبُّها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله – عز وجل، قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه))[10].

وعن عمر بن الخطاب قال: قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((إن من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى))، قالوا: يا رسول الله، تخبرنا مَن هم؟ قال: ((هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس)) وقرأ هذه الآية: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [يونس: 62][11].

وعن أنس – رضي الله عنه – قال: قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((ما تحابَّا الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبًّا لصاحبه))[12].

وعن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر، قال: قيل لرسول الله – صلى الله عليه وسلم -: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: ((تلك عاجل بشرى المؤمن))[13]، وفي رواية: أرأيت الرجل يعمل العمل يحبه الناس عليه؟ قال: ((تلك عاجل بشرى المؤمن))[14].

وعن أبي أمامة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: ((مَن أحبَّ لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان))[15].

وعن أنس عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))[16].

وعن البراء بن عازب قال: كنا عند النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: ((أتدرون أي عرى الإيمان أوثق؟))، قلنا: الصلاة، قال: ((الصلاة حسنة، وليست بذلك))، قلنا: الصيام، فقال مثل ذلك، حتى ذكرنا الجهاد، فقال مثل ذلك، ثم قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((أوثق عرى الإيمان الحب في الله – عز وجل – والبُغْض في الله))[17].

وقال – صلى الله عليه وسلم -: ((أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، والحب في الله والبغض في الله – عز وجل))[18].

وعن ابن عمر قال: "فإنك لا تنال الولاية إلا بذلك، ولا تجد طعم الإيمان حتى تكون كذلك".

وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: "من أحب في الله وأبغض في الله، ووالى في الله، وعادى في الله، فإنما تُنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبدٌ طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه، حتى يكون كذلك، وقد صارت جميع مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئًا"


Allah için sevmek hadis, sevmekle ilgili hadisler, Allah rızası için sevmek hadis

Bu kategoride yer alan Aksırana Yerhamükellah Demek başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.


Bir Yorum Yazın.Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Allah İçin Sevmeye Dair Hadisler Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.