Anasayfa
7 Ağustos 2021, 14:26
kadin
Yönetici


Allah tesettürü neden emretmiştir

hayalii
Tesettür ile ilgili yazı

Örtünme hakkında sorular ve cevapları●Allah c.c kadına niçin örtünmeyi emretmiştir?
●Örtünmenin toplumsal faydaları nelerdir?
●Allah c.c Müslüman kadından nasıl örtünmesini istemektedir?
●Allah c.c kuranın hangi ayetlerinde örtünmeyi emretmiştir ve bu ayetlerin tefsiri neyi içerir?
Yazacağım risalede bizzat ben Allahın izni ile bu sorulara tesettürlü bir bayan olarak cevap arıyorum ve bence Allah için örtüsüne bürünen bütün Müslimeler bu soruya cevap aramalıdır çünkü Allah için Allahın emrettiği şekilde hicap yani tesettür ancak bu şekilde gerçekleşir.
●Neden?
●Niçin?
●Nasıl?
Tesettürlü bir bayan bu soruları kendine ve
Şeriata sorup cevabını anladığı ve içine sindirdiği zaman tesettürü daha doğrusu İslami tesettürü umarız ki kavramış olacaktır.
İslamın Müslüman kadınlar için öncelikli emirlerinden olan tesettür, şeytan ve dostlarını en çok rahatsız eden meselelerden birisidir.
Rahatsızlık duydukları husus, mümine bir kadının örtünmesinden ziyade bu eylemin diğer kadınlar arasında da yaygınlaşması ve diğer kadınlarında gerçek kadınlık değerlerini fark ederek örtünmeye meyletmeleridir. Tabi ki bu duruma pek tahammülleri yoktur.
Nitekim mümin bir kadın için problem olmayan bu tesettür eylemi şeytani zihniyete sahip böylesi kimseler için başlı başına bir problem olmaktadır.
Çırılçıplak gezenlerden rahatsız olmayan ve onların bu halini nefsanî bir tebessümle karşılayan bu zihniyet, örtülü bir kadın gördükleri zaman sinirli bir telaşla konuşmaya başlamaktadırlar:
—KIZIM NİYE ÖCÜ GİBİ KAPANIYORSUNUZ?
—BU YAŞTA NİYE ÖRTÜNÜYORSUNUZ? GENÇLİĞİNİZE YAZIK DEĞİL Mİ?
Örtünmeyi, gençliğe yazık etmek olarak algılayan bu zihniyete göre gençliğe yazık etmemek için ne yapılacağı bellidir!
Nitekim bu anlayışa göre soyunup dökünen erkeklerin malı ve maskarası olan birçok kadın, gençliğine yazık etmeyen, mümtaz kadınlardır.
İnsana ve insanlığa değer veren İslam, kadınlara da gerçek düzlemde, değer vermekte ve kadınların bu değere sahip çıkabilmeleri için mutlaka örtünmeleri gerektiğini beyan etmektedir.
EY PEYGAMBER KIZLARINA VE MÜMİNLERİN KADINLARINA DIŞ ELBİSELERİNİ ÜSTLERİNE GİYİNMELERİNİ SÖYLE ONLARI İFFETLİ TANINMASI VE EZİYET GÖRMEMELERİ İÇİN EN UYGUN OLAN BUDUR. ALLAH ÇOK BAĞIŞLAYANDIR ÇOK ESİRGİYENDİR. AHZAB 59

TESETTÜRÜN LUGAT MANASI: kapanıp, gizlenip örtünmektir.
Fıkh-i anlamda ise: kadınların ve erkeklerin başkalarına vücutlarının haram olan kısımlarını göstermemeleridir.
Haram olan kısımdan maksat avret yerleridir.
AVRET:dinen örtülmesi vacip olan şey demektir.
İslama göre kadınların aşağı sarkan saçları dahil bütün bedenleri avrettir.ancak eller ile yüz hariç olmak üzere…
Dayandkları delil şu ayeti kerimedir: kadınlar kendiliğinden görünen dışında ziynetlerini göstermesinler.
Şeri örtünmenin zaruri şartları vardır yani bu şartlara haiz olmayan giyim tarzı tesettüri bir giyim tarzı değildir.
1.örtü alttaki elbiseyi gösterecek kadar ince olmamalıdır. Zira tesettürden maksat gizlenmektir
2.örtünün kendisi bir ziynet yani süs olmamalı ve cazip renkli kumaşlar kullanılmamalıdır.
Zira allah-u teala ziynetlerini açmasınlar görünen kısım müstesna buyurmuştur. Eğer üstten giyilen örtünün kendisi ziynet sayılabilecek renk ve görünüşte olursa ona hicap denilemez.
Böyle bir örtüyle örtünmek caiz değildir
3.örtü vücut hatlarını belli edecek kadar dar olmamalıdır.
Zira resulullah bir hadis_i şeriflerinde iki sınıf insan vardır ki onlar cehennem ehlidirler: bunlardan biri vücut hatlarını tamamen belli edecek elbise giyen kadınlardır buyurmuştur.
Efendimiz bir başka hadis-i şeriflerinde: ümmetimden iki kısım varki daha onları görmedim onlar cehennem ehlidirler elbiseli çıplaktırlar.meyledici ve meylettiricidirler.başları deve hörgücüne benzer cennete giremezler ve cennet kokusunu dahi alamazlar.
4.kadın ne erkek elbisesi giymeli ve nede giydiği elbise erkek elbisesine benzemelidir. Zira resulullah s.a.v kadın elbisesi giyen erkeği ve erkek elbisesi giyen kadını lanetlemiştir.
5.gayr-i Müslim kadınlara has bir şey olmamalıdır. Çünkü kasten bunlara benzemek dinen sakıncalıdır. Zira islamın gayesi hem içte hem dışta Müslümanlara müstakil bir şahsiyet kazandırmaktır.
Bunun içindir ki, peygamber efendimiz s.a.v birçok şeylerde gayr,i Müslimlere muhalif hareket etmeyi emir buyurmaktadır.
Ayrıca sahih kaynaklardan rivayet olunan şu hadis-i şerif de çok düşündürücüdür: Bir kavme benzemek çabalayan kimse benzemek istediği kavimden sayılır.

Evet buraya kadar olan kısımda tesettürün İslami boyutunu yaniislama göre nasılolması gerektiği sorusunu yine islama göre açıkladık. Şimdide örtünme yani tesettürle alakalı neden sorusuna islama göre yanıt arayacağız.
Kadınların neden örtünmesi gerekir sorusu birçok boyuttan cevaplandırılabilecek bir sorudur
1.FUHŞİYATI ÖNLEMEK İÇİN :
Bu başlığı gören bazı kimseler: açık giyinen herkes fuhuş mu yapıyor? Diyeceklerdir.
Elbetteki HAYIR
moda denilen iğrenç büyünün etkisi altında kalarak açık giyinmelerine rağmen, kendi anlayışlarına göre oldukça namuslu oldukça iffetli kadınlar bulunmaktadır.
Ancak şu hususun dikkate alınması gerekir ki açık veya kapalı giyinmek kişinin sadece kendisini veya kendi iç dünyasını ilgilendiren bir mesele değildir.
Bu meselenin topluma dönük, topluma açık bir yönü bulunmaktadır.
Dolayısıyla açık veya kapalı giyinmeyi, kadının sadece kendisine kendi anlayış ve yaklaşımına göre değil, bu kadınla karşı karşıya gelen, bu kadını gören topluma göre de değerlendirmemiz gerekmektedir.
İşin toplumsal boyutunu ele aldığımız zaman ister istemez meselenin veçhesi değişecek ve kadının kendi dünyasına ve kendi bakışına göre pek mahzurlu görünmeyen bu fiil meselenin toplumsal boyutunda derin bir vehamet kazanacaktır.
Çünkü içinde yaşadığımız toplumda, erkeklerin ve erkeksi yaklaşımların bu mesele nasıl baktıkları ve açık bir kadın gördükleri zaman neler düşündükleri genel olarak bilinen şeylerdir. kadın açısından açık veya kapalı giyinmek önemli olmasa da erkekler açısından oldukça önemlidir.
Ayrıca bu meseleyi dikkate alırken şu hadis-i şerife dikkatinizi çekmek isterim : insanların üzerine zinadan nasipleri yazılmıştır.
Şüphesiz o buna erişecektir.
Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak elin zinası tutmak ayağın zinası da yürümektir, kalp ise heves eder, diler ırz bunu ya kabul eder ya reddeder. buyurmuştur.
Hiç olur mu Müslüman bir erkek veya kadın bunu yapar mı? Demeyin
Bütün Müslüman erkek ve kadınlar Allah korkusu ile zinaya yaklaşmaz, yaklaşmayabilirler.
Ancak zinaya yaklaşmışlarsa bu meselede haddi aşarak iki üç adım ileriye gitmişlerse, son noktadan geriye dönmeleri fıtri ve nefsanî arzularını gemleyebilmeleri çok zor bir hadisedir.
Nitekim erkeğiyle kadınıyla insanı yaratan insanın cinsi arzularını ve bu arzusundaki zafiyetini hakkıyla bilen şanı yüce rabbimiz, Müslümanlara zina yapmamalarını değil ZİNAYA YAKLAŞMAMALARINI EMRETMEKTEDİR.
ZİNAYA YAKLAŞMAYIN ,ŞÜPHE YOKKİ, O ÇİRKİN BİR HAYASIZLIK VE KÖTÜ BİR YOLDUR. İSRA 32
NİTEKİM sağlıklı düşünen her onurlu kadın,meseleyi cahili toplumlardaki moda anlayışına göre değil ,kendisine yani asil kimliğine göre değerlendirdiği zaman aynı sonuca varabilecektir.
Düşünmesini bilen ve onuruna düşkün her kadın hakikat aynasının karşısına geçecek ve soracaktır kendi kendine:
—tanımadığım kimselere, yabancı erkeklere bacaklarımı veya göğüslerimi neden gösterecek, daracık elbiselerle vücudumu neden teşhir edeceğim ki?
-orama burama şehvetle bakılmasını istemediğime göre,oramı buramı neden açacağım ki?
—cinsi bir tacizle karşılaşmak istemediğime göre cinsi bir tahrikte neden bulunacağım ki?
—ayrıca ben allah-a inanıyorum. allah-a inandığıma göre allah-ın bu
Tertemiz emrine neden isyan edecek, neden karşı çıkacağım ki?İşte sorulması gereken bütün bu sorulara verilecek gerçekçi cevaplar, kadını tesettüre ve onurlu bir kimliğe götürecek cevaplardır.
Bu cevaplar istikametinde kutlu bir örtüye girmek gayet doğal gayet tabi bir davranış olacaktır bu kadınlar için
Nitekim Müslüman bir kadın için örtünmek, erkekleri ilgilendirmeyen özel bir mektubun zarfa konulması veya satılmayacak bir malın vitrinde teşhir edilmemesi gibi gayet doğal bir olaydır.
Allahu tealanın bir ismide settardır.tövbe edenlerin günahlarını ve kullarının ayıplarını çok çok örten anlamına geldiği gibi güzellik perdesiyle ve rahmet tülleriyle örten manasına da gelir.
İşte Allahu tealanın emrettiği tesettürde bunun kadınlardaki tecellisidir.
Örtünün tecellisi sadece kadınlarda görülmez.
Mesela dünyamızın etrafı atmosferle örtülüdür.
Tohumlar toprakla örtülüdür.
Meyveler kabuklarıyla örtülüdür.
HÜLASASA CANLI CANSIZ BÜTÜN MAHLÛKLAR KENDİLERİNE MAHSUS BİR TAKIM ÖRTÜLERLE ÖRTÜLÜ VE TESETTÜRLÜ YARATILMIŞLARDIR.
Hiç kimse içinden elektrik akımı geçen bir elektrik telinin yalıtkan olan kablosunu lüzumsuz görmez.
Akıl sahipleri için bütün bunlarda ibret ve örnekler vardır.
Böyle olunca hiç mümkünmüdürki yaratılmışların en üstünü olan insan tesettürsüz bulunsun.

?ÖRTÜNME EMRİ ERKEK KADINDAN ÜSTÜN OLDUĞU İÇİN KADINA DAHA KAPSAMLI OLARAK EMREDİLMİŞTİR?
Hayır, örtünme kuralı kadının aşağılanması demek değildir.
Kadın ve erkek cinsi arasında kural olarak eşitlik bulunduğunu, ancak fıtrattan gelen bazı farklılıklar dolayısı ile hukuki düzenlemede de bazı farklılıklar olabileceğini gösteren en güzel örneklerden birisi örtünme konusudur.
Örtünme gereği sadece kadınlar için söz konusu olsa ve erkek istediği gibi , sınırsız üryanlık özgürlüğü ne sahip olsa idi kadın ve erkek eşitliğinin ihlal edildiğini söyleye bilirdik.
Oysa böyle bir şey yoktur aksine İslam da kadından önce erkeğe bu konuda buyruk getirilmiştir.
Daha sonra kadınlara hitap eden ayeti kerime gelmektedir.
Kadınların örtünme bakımından erkekten daha fazlası ile yükümlü olmasının sebebi de erkeğin, yaratılışı icabı, gözünü haramdan sakınma emri gibi her iki cins içinde eşit ölçüde var olan bir emre riayet etme bakımından daha zayıf durumda oluşudur.
Diğer bir değişle erkek görme duyusu yolu ile daha çabuk ve daha kolay tahrik edilir. İşte kadına daha fazla örtünme yükümlülüğü getirilmesi bu cihetten ileri gelmektedir.
?kadının tesettürü onun için külfet midir?
Bazı kimseler de kadınların örtünmelerinde onlar için külfet bulunduğu iddiasındadırlar. Kadınların örtünmesi meselesinde hanımlar için hafif bir külfet kaydı mevcut olmakla beraber, bununla cenab-ı hak insanlara büyük bir medeni fazilet ve yüksek bir ahlak temin etmiştir.
Bu gerçeği anlamak için kadınları açık saçık gezen beldelerle, kapalı bir halde bulunan yerlerin, hangisinde fuhuş-un yayıldığını düşünmek yeterli olur.Kadını süsleyen her şeye kadının ziyneti denir.
İster yaratılışındaki ziynet olsun: yüz saç ve vücut güzelliği gibi, ister suni olsun: elbise gerdanlık ve boyalar gibi…
Kadın bütün bunları örtmekle mükelleftir. Ancak adet ve yaratılışın dışarıda kalmasını gerektirdiği yerler müstesnadır.
Oda sade boyasız yüz ve ellerdir.
Ancak burada yanlış anlaşılmaması ve izahı gereken bir nokta var. Bugün, Hanefi mezhebindeki Müslümanların büyük çoğunluğu, Hanefi imamlarının kadınlar için tanımış olduğu bu cevazı, sanki, kadının her zaman ve mekanda yüzünü açabilmesi için verilmiş bir ruhsat gibi algılıyorlar. Oysaki bu mezhep üzerine yazılmış bütün fıkıh kitaplarında kadının yüzünü açabilmesi eğer fitne korkusu yoksa diye kayıt altına alınmıştır.


Cevap: tesettür hakkında

_ fuzuli
güzel bir konuya değinmşsinz yanlız yazınz kötü değişrsenz okuma şansımz yüksek olur inşş
esselam
Cevap: tesettür hakkında

Desert Rose
tesettür hakkında
paylaşım için Allah c.c razı olsun.


tesettür hakkında, Allah tesettürü neden emretmiştirBu kategoride yer alan Tesettürde Renk Sınırlaması Varmıdır... başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.


Bir Yorum Yazın.Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Allah tesettürü neden emretmiştir Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.