Anasayfa
9 Mayıs 2021, 1:18
aile
Yönetici

İslamda Kadına (eşine) Arkadan Yanaşmanın Hükmü

mumsema
KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata olarak isimlendirilmese de livata gibidir. Bazen kadın livatası da denilmektedir ki bununla erkeğin kadına dübüründen yaklaşması kastedilmektedir. Livata diye isimlendirildiğinde erkeğin erkeğe yanaşması anlamı kastedilir, bir başka anlamı yoktur. Bu nedenledir ki kadına dübüründen yanaşmak livata sayılmaz. Dolayısıyla kadına dübüründen yanaşmanın haram olması, zina oluşundan ya da livata oluşundan kaynaklanmamaktadır. Çünkü bu, zina olmadığı gibi livata da değildir. Ancak bu konu hakkında şer’î deliller vardır. Allahu Teâla şöyle buyurmaktadır:
"İyice temizlendikleri vakit Allah’ın size emrettiği yerden onlara varın."
Bu ayet, kadına Allah’ın yaklaşılmasını emrettiği yerden, kadının cinsel organından yaklaşılması gerektiğini kayıt altına alan bir nasstır. Bunun anlamı şudur; Allah’ın size yaklaşmanızı emrettiği yerin dışında bir başka yerden onlara yaklaşmayın. Bu emir, nikahlanma emrindeki şu ayetler gibidir:
"…Hoşunuza giden kadınlarla evleniniz…"
"İçinizdeki bekarları evlendiriniz."
"…Velilerinin izniyle onlarla evlenin…"
Bu ayetle de vurgulanan husus evliliktir. Erkeklerin kadınlara Allah’ın emrettiği yerden, cinsel organdan yaklaşmaları şer’î nassın gereğidir.
Ali b. Ebu Talha İbni Abbas’tan şunu rivayet eder:
"Allah’ın size emrettiği yerden…" ayetinden maksat cinsel organdır. Bunun dışına çıkmayınız. Kim bunun dışına çıkarsa haddi aşmış olur." Mücahid der ki: emrettiği yerden ayeti cinsel organdan anlamına gelmektedir." Bu ayetin yüce Allah’ın şu ayetine atıf olduğu söylenemez: "Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın." Çünkü ayetin tamamı şöyledir:
"Sana adet halinden soruyorlar. De ki: O, bir ezadır. Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendikleri vakit, Allah’ın size emrettiği yerden onlara varın…"
Böyle bir ifade kullanılamaz, çünkü hayız hali, mekanla değil zamanla alakalı bir husustur. Şayet mekanla alakalı bir husus olsaydı, hayız zamanının dışında onlara yaklaşınız denilirdi. Tam tersine ayet mekana delalet edecek bir şekilde gelmiştir. Bunun, hayza çevrilmesi mümkün değildir. Zira "haysü" lafzı ancak mekana delalet ettiğinden dolayı kesinlikle hayız anlamına gelmez. Allah’ın size emrettiği yerden yani cinsel organdan yaklaşınız anlamına gelir. Nikah ve evlilik ayetleri de bunu emretmektedir. Bu anlamı, bu ayetin hemen ardından gelen ve kadının, nesil için olduğunu açıklayan ayet de teyit etmektedir. Ayet adeta şu anlama gelmektedir: Neslin geldiği yerden yaklaşınız. Nesil ise ancak cinsel organdan gelmektedir. Bu nedenle ayet şöyledir:
"Allah’ın size emrettiği yerden onlara varın. Şüphesiz ki Allah hem tevbe edenleri hem de temizlenenleri çok sever. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın."
Bu ayette yer alan: "Kadınlarınız sizin için bir tarladır." ifadesi, daha önce gelen: "Allah’ın size emrettiği yerden onlara varın." ayetini açıklamaktadır. Bu ifade, Allah’ın, yaklaşılmasını emrettiği yerle, cinsel organla ilgili bir açıklamadır. Yine ayette yer alan: "tarlanızdır" ifadesi ekilecek yer anlamında kullanılan bir kinayedir. "dilediğiniz yerden" ifadesi, nasıl isterseniz demektir. kelimesi nereden isterseniz değil nasıl isterseniz anlamına gelir. Çünkü kelimesi "nasıl" anlamında kullanılmaktadır. Nadiren karşılaşılabilecek durumlar haricinde "nereden" anlamında kullanılmaz. Her iki anlamda da kullanılacağını varsaysak bile; "tarlanızdır." ifadesi burada, "nereden" anlamına değil "nasıl" anlamına ait bir karinedir. Bu karine iki yerde birden gelmektedir. "Kadınlarınız sizin için bir tarladır" ifadesi, ekin anlamına geldiği ve ekin yerinden gelinmesi hususunda yeterlidir. Ancak yaklaşma konusunu anlatırken "onlara dilediğiniz yerden varın , ifadesi kullanılmamış, tam tersine, (ekin) kelimesi kullanılarak şöyle denilmiştir: "O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." Ayette; her türlü ihtimali ortadan kaldırmak ve tekid için "kadınlara dilediğiniz yerden varın" ifadesi kullanılmamıştır. Adeta Allahu Teâla şöyle demektedir: Ekin yerinden yaklaşmak kaydıyla kadınlara dilediğiniz şekilde yaklaşmanızda size bir günah yoktur. "O halde tarlanıza varın." ifadesi cinsel organdan yaklaşma hususunda kesin bir nasstır. Diğer taraftan bu ayetin nüzul sebebini oluşturan kadınlara nasıl yaklaşılması gerektiği yönündeki soru da buna delalet etmektedir.
Süfyan b. Said es-Sevri’den: Muhammed b. el-Münkedir Cabir b. Abudullah’ın şöyle dediğini haber veriyor: "Yahudiler; kim karısı ile arkası dönmüş bir halde cinsi münasebette bulunursa çocuk şaşı olur, derlerdi. Bunun üzerine; "Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." ayeti nazil oldu.
"Bir hadiste ibni Cüreyc, Rasulullah (sav)’in: "Fercden (cinsel organdan) olduktan sonra önden ve arkadan." dediğini rivayet eder. Bu nedenledir ki; "Allah’ın size emrettiği yerden onlara varın." ayeti, Allah’ın emrettiği yerin dışından onlara varmanın haram olduğuna delalet eder. "Kadınlarınız sizin için bir tarladır." ayeti, Allah’ın yaklaşılmasını emrettiği yeri yani cinsel organı açıklayan bir ifadedir. Bunlara ilave olarak nikah ve evlilikle ilgili ayetler de buna delalet etmektedir. Bunların tamamı kadına dübüründen yaklaşmanın haram olduğuna delalet etmektedir. Öte yandan kadınla dübüründen ilişki kurmanın haram olduğuna açıkça delalet eden birçok hadis vardır.
Huzeyme b. Sabit’ten:
Rasulullah (sav) erkeğin karısıyla dübüründen temasta bulunmasını yasakladı.
İbni Abbas’tan: Rasulullah (sav) şöyle dedi:
"Allah Teâla bir kadınla ya da bir ekekle dübüründen temasta bulunan kimseye (kıyamet günü) rahmet nazarıyla bakmaz.
Amr b. Şuayb babasından onun da dedesinden rivayet ettiğine göre Rasulullah (sav) şöyle demiştir:
"Karısına dübüründen temasta bulunan kimse küçük livata yapmış olur.
Ali b. Talk’dan Rasulullah (sav) şöyle dedi:
"Kadınlara dübüründen temasta bulunmayın. Şüphesiz ki Allah hakkı söylemekten (açıklamaktan) utanmaz."
Bu hadisi ayrıca Ahmed İbni Hanbel, Ebu Muaviye’den rivayet etmekte ve şöyle demektedir: Bize Abdürrezzak anlattı, Ma’mer Süheyl b. Ebu Salih’ten, el-Haris’ten, Muhlid’den o da Ebu Hüreyre’den nakletti:
"Şüphesiz ki Allah, karısına dübüründen temas kuran kimseye (kıyamet günü rahmet) nazarıyla bakmaz.
Yine Ahmed’den: Bize Affan, Vüheyb, Sehl Haris b. Muhalled’den onun da Ebu Hüreyre’den rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah (sav) şöyle dedi:
"Şüphesiz ki Allah, karısı ile dübüründen cima yapan adama (kıyamet günü) bakmaz."
Bu hadislerin tümü kadınlara dübüründen temas etmenin haram olduğu hususunda delildirler. Dolayısıyla erkeğin karısına dübüründen temas kurması haramdır. Ancak şeriat bunun için ceza olarak belli bir ceza koymadığından dolayı bu hususta verilecek olan ceza had cezaları kapsamında değerlendirilemez. Tazir cezaları kapsamına girer. Bu nedenle imam ya da hakimin bu fiili işleyen kimseye caydırıcı ve acıtıcı bir ceza vermesi gerekir. Çünkü ceza her ne kadar tazir cezası olsa da caydırıcı ve acı verici olması lazımdır. Evla olan bu hususun hakimin takdirine bırakılmasıdır.
Abdurrahman Malıkı / İslam Hukukunda Ceza


—>: İslamda Kadına (eşine) Arkadan Yanaşmanın Hükmü

SEVİYELİ
Slm Kardeşim Senden Bi Ricam Var Yardımcı Olusan çok Sevinirim

Utanmasını Bilmeyen Arkadaşları Utanmaya Ve Edepli Olmaya

Sefk Edecek Alıntı Birkaç Yazı Göndermeni Istiyorum Tabi Kadınlar Için

Yardımcı Olursan Sevinirim

Allah’a Emanet Ol


—>: İslamda Kadına (eşine) Arkadan Yanaşmanın Hükmü

mumsema
< Slm Kardeşim Senden Bi Ricam Var Yardımcı Olusan çok Sevinirim
Utanmasını Bilmeyen Arkadaşları Utanmaya Ve Edepli Olmaya
Sefk Edecek Alıntı Birkaç Yazı Göndermeni Istiyorum Tabi Kadınlar Için
Yardımcı Olursan Sevinirim
Allah’a Emanet Ol >

ve aleykumusselam ve rahmetullah


—>: İslamda Kadına (eşine) Arkadan Yanaşmanın Hükmü

SEVİYELİ
Allah Razı Olsun Kardeşim


seyit
hocam Allah gani gani razı olsun
Gerçekten hemen hemen kimsenin sormaya yanaşmadığı yada ayıptır sorulmaz dediğimiz bir konuya temas etttiniz.


Serbederan-19
selamun aleykum

Allah razi olsun hocam elinize saglik.

haram oldugundan süpemiz yoktur elhamdulillah.

Mehmet Ildirar hocadan dinledigim bir sohbeti özet olarak ilave etmek istiyorum, müsade ederseniz.

"Arkadan yaklasmak" Lut as kavminin adetidir. Bu sapikliklarindan vaz gecmedikleri icin Allah onlari gazabiyla yer yüzünden yok etti.

"Luti" iliskiler iki unsurdan meydana gelir: birinci kisi, bu fiili bir baskasinda uygulayan, digeride, bu fiili kendinde uygulanmasina izin verendir.

Bir adamin hanimina arkadan yaklasmasinda, teknik olarak, Lut (as) kavminin yaptiklari adetten bir fark yoktur.

Erkek, bu fiili isler, hanim bunu kendinde islenmesine izin verir.

Bu yüzden ne kadar "helali" de olsa, kisi hanimina Lut (as) kaminin adetiyle yaklasamaz.

Ahirette, "Lut (as) in kavmi buraya gelsin" diye nida edildiginde,
hanimina arkadan yaklasan erkekler, ve buna izin veren kadinlarda, Lut as kavmiyle birlikte cehenneme sürükleniler.

"Kisi kimi (severse) taklid ederse, onunla beraberdir"

Allah cümlemizi sapmaktan ve saptirmaktan muhafaza etsin.

Allah razi olsun. Esselamu aleykum


ßaran
Sorulmayanı Sorsak Ayıp Kaçarmı Denilen ßir Konuda Aydınlattıqınız İçin Teşekkür Ederim… Allah Razı oLsun…


ateist_dusmani
neden haram…bosu bosuna haram degil…sizin tabirinizle dubur kaslar zorlanır ve sinirlerde sinaptik haraplar meydana gelir.buda daha ileriki yaşlarda Allah korusun kötü bir şey…sinirlerin gerilmemesine ve dolayısıyla dışkısını tutamamasına sebebiyet verir…


Gölge AdaM
Lut kavmı adeti Sapkınlıkları

ALLAH uzak etsin

Paylaşım için sağoL mumsema abi


faybar
Allah razı olsun hocam dua ıle


mumsema
amin. Allah cc sizlerden de razı olsun kardeşler..


fatma zehra
RABBİM sizden çok çok razı olsun hocam.
utanmayı bilmeyenleri utanmay ve edepli olmaya sevkedecek bir kaç söz;
erkeklerin dikkatini çekmek isteyen kadından dost olmaz.
namusuz kadın bütün namuslu kadınlara kulp takarmış.
sokakta bulunan koca sokakta terkeder.
başka erkeklerden ilgi bekleyen kadın çabuk yoldan çıkar.
:gul:

Ne Kadar Çirkin Ya Rab,Gönülde Gizli Putlar
Namusuz Namusunu Sattığı Günü Kutlar
Hasretini Çektiğim Huzur Dağlara Çıktı:gul:


doga925
eşine dübürunden yaklaşmak haram mıdır

lütfen kardeşler bir cevap yazın arkadan yapıp tövbe edersek günahımız afflur mu Allah kabul edermi çok içten tövbe ettim Allah bunu kabul eder mi


OGOG
@[URL="https://www.forumduasi.com/uye/49591-doga925.html"]doga925[/URL]

Bazı siyasetçieri hatırlarsınız, bir Ayet-i Kerime’yi sakız gibi tekrarlayıp "Din Nasihattir, din nasihattir" der dururlardı. Yani insanlara nasihat et gerisini boşver.

Oysa o gafiller "nasihat" kelimesinin türkçeye geçtiği anlamda değil de "nasuh" ile aynı kökten geldiğini bilmeyip zırvalar dururlar.

Nedir "nasuh"?
Hani Allah cc "nasuh tevbe" olarak kabul etsin deriz.
"Nasuh Tevbe" içten çok samimi olarak yapılan demektir.
"
Din Nasihattir" de aynı şekilde içtenlik, samimiyet yani ihlas’dır anlamına gelir.

Allah celle ve ala nasuh tevbeleri kabul edeceğini, hatta bunu geciktirmemizi bildirir.

Nasuh tevbenin alameti, tevbe edileni bir daha yapmamaktır.

Tevben, tevbelerimiz Nasuh olsun, temizlenenlerden olalım inşaAllah.

Bir diğer husus, konuşmalarımızda edebe riayettir. Her türlü konu konuşulur ama edeb şarttır. Şöyle diyebilirdin, "helal olmayan yoldan yaklaştım …."

İlim meclisini aradım kıldım talep, ilim geride kaldı, illa edeb illa edeb.


hayatt..
Selamun aleykum kardeşlerim…paylaşım çok güzel olmuş Allah (c.c) razı olsun…

Fakat sormak istediğim bir husus var bu günahı işleyen insan tevbe etse affedilmez mi? Allah’ın kul hakkı hariç affetmeyeceği günah yok biliyorum burda bu günahı işleyen insan tevbe etse affedilmez mi? Rahmet sahibi Rabbim rahmetinin yüceliğinden haşa şüphe edilemez fakat yazılanda "Şüphesiz ki Allah, karısına dübüründen temas kuran kimseye (kıyamet günü rahmet) nazarıyla bakmaz. yazılmış şimdi bu günahı işleyen insan rahmetten tamamen mahrum edilmiş mi olur? tevbe etse Hak sahibi Allah bu kulunu affttikten sonra kıyamet günü rahmetiyle yargılamaz mı tevbe etse insan bu günahtan kurtulamaz mı? Kur-an da geçtiği üzere Allah her günahı affedecektir ancak samimi tevbe edildiği müdetce…

Kardeşlerim buraya bunları da yazalım da bunu yapmiş bir insan gelip bunları okuduğu zaman ”nasılsa bn cehenneme gideceğim hayatımı yaşiyim” deyip dinden iyice soğumaz mı? daha duyarlı olalım kardeşlerim…
Allah’a (c.c) emanet olun…ferdi16
Livata ve zina yapan insan, tövbe edip bir daha bu fiili yapmazsa Allah (cc) bu kimseye rahmet eder mi? Bu soruyu şunun için soruyorum: Allahu Teâlâ livatanın habis (çirkin) bir iş olduğunu bildiriyor (Enbiya 74). Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki: "Livata yapan melundur”. (İ.Ahmed). "Hanımı ile livata eden melundur”. (Şir’a). "Bir erkeğin veya kadının dübüründen ilişkiye girene Allah rahmet etmez”. (Tirmizî)
Livata: Lût kavminin yaptığı çirkin fiilin adıdır. Onlar normal cinsel ilişkiyi bırakarak, kendi hemcinsleriyle ters ilişkilere girmişlerdi. Bu yaptıklarını Kuran-ı Kerim takbîh ederek anlatır.
Bu çirkin fiil bu gün homoseksüellik, geylik, —-lik diye bilinen cinsel sapıklıktır. Hz. Lût, kendi kavminin bu çirkinliklerine engel olamamıştı ve bunun sonucunda da onlar toptan Allah’ın gazabına uğrayarak helak olup gittiler. Bunun anlamı, aynı ahlaki çöküntünün bu gün için de aynı sonuçlara götüreceğidir. Günümüzde bazı kavimler bu fiili yapmalarına rağmen hala ayakta iseler, bunu da bu sapıklığın henüz ilahi gazabı çekecek dozda işlenmiş olmamasııyla açıklayabiliriz.
Sizin de işaret ettiğiniz gibi, Hz. Peygamber’in (sav) bu konuda pek çok hadisi şerifi vardır. Mesela o şöyle buyurmuştur: "Ümmetim için en çok korktuğum şeylerden birisi, Lût kavminin yaptıklarını, yani livata yapmalarıdır”. "Bir insanın hanımına arkasından yaklaşması da küçük livatadır”. "Allah bir kadına ya da erkeğe arkasından yaklaşana rahmetle bakmaz”. Bu kadar kötü anlatılan bir fiilden elbette bütün Müslümanların iğrenmesi ve kaçınması gerekir. Ama Batı medeniyetinin meyvelerinden olan sınırsız bireysel özgürlükler, insanın arzuladığı her şeyi yapmak istemesi, mahremiyet sınırlarının tanınmaması, nefsin arzularının hayat ölçüsü, yani ilah kılınması maalesef bu filin ülkemizde de yaygınlaşmasına sebep olmaktadır. Böyle bir hastalığa yakalananlar da bun bir daha vazgeçememektedirler.
Böyle insanlar ne yapmaları gerektiğini bize soruyorlar. Sanırım bunun için alınacak en önemli tedbirlerin başında, bütün samimiyetiyle Allah’a sığınmak ve kendisini bu beladan kurtarması için gece gündüz dua etmek gelir. Sonra iradesini kullanıp, bundan vazgeçme kararlığında olduğunu göstermelidir. Evli değilse evlenmelidir. Arkadaş çevresini değiştirmelidir. Allah belki de bu sebeple bize: "sadık/dürüst insanlarla birlikte olun” diye buyurmaktadır. Gerekirse bulunduğu mekanını ve ilini dahi değiştirmelidir. Bu da bir hicrettir ve Efendimizin ifadeleriyle, aslında en önemli hicret, günah fiilleri terk edebilmektir. Bu hastalık için böyle bir hicrete değer. Hatta insan bunun için evini yurdunu ve işini terk etse yeridir.
Böyle bir günahın tövbesine gelince: Buna şu ayeti kerime ile cevap vermemiz güzel olur: "De ki, ey kendi aleyhlerine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları affeder. O çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Size azab gelip çatmadan ve artık yardım göremeyeceğiniz zaman gelmeden önce Rabbinize yönelin ve O’na boyun eğin” (Zümer 39/53-54).
Allah (cc) bütün günahları affederse elbette bunu da affeder. Yeter ki tövbe edilmiş olusun. Tövbe, dönmek demektir. Kişinin sonradan bulaştığı günahtan ve kötü durumdan, iyi ve günahsız olan aslına dönmesinin adıdır. Bu dönüşü yapması halinde tövbesinin kabul edileceği kesindir. Hatta kabul edilmeyeceğini düşünmek bile günahtır. Ama eğer kötü fiil tekrarlanıyorsa demek ki dönme henüz gerçekleşmemiştir. Ne zaman dönüşsüz bir vaz geçme olursa dönme, yani tövbe de o zaman gerçekleşmiş olacaktır. Öyleyse böyle olan insanların da Allah’ın rahmetinden ümit kesmeleri anlamsızdır, hatta günahtır. Yeter ki, böyle bir vazgeçmeyi/tövbeyi başarabilsinler
Ayrıca hayatt..kardeşim gerekli açıklamayı Faruk Beşer Hocamızın sitesinde de bulabilrsin
ves selam


hayatt..
Ferdi16 eyvAllah kardeşim… böyle bi yorum da gerekiyordu insanlar genelde ümitsizliğe düşüyor bu konuda…


Hoca
< Selamun aleykum kardeşlerim…paylaşım çok güzel olmuş Allah (c.c) razı olsun…

Fakat sormak istediğim bir husus var bu günahı işleyen insan tevbe etse affedilmez mi? Allah’ın kul hakkı hariç affetmeyeceği günah yok biliyorum burda bu günahı işleyen insan tevbe etse affedilmez mi? Rahmet sahibi Rabbim rahmetinin yüceliğinden haşa şüphe edilemez fakat yazılanda "Şüphesiz ki Allah, karısına dübüründen temas kuran kimseye (kıyamet günü rahmet) nazarıyla bakmaz.” yazılmış şimdi bu günahı işleyen insan rahmetten tamamen mahrum edilmiş mi olur? tevbe etse Hak sahibi Allah bu kulunu affttikten sonra kıyamet günü rahmetiyle yargılamaz mı tevbe etse insan bu günahtan kurtulamaz mı? Kur-an da geçtiği üzere Allah her günahı affedecektir ancak samimi tevbe edildiği müdetce…

Kardeşlerim buraya bunları da yazalım da bunu yapmiş bir insan gelip bunları okuduğu zaman ”nasılsa bn cehenneme gideceğim hayatımı yaşiyim” deyip dinden iyice soğumaz mı? daha duyarlı olalım kardeşlerim…
Allah’a (c.c) emanet olun…
>
Tevbe edildikten sonra affedilmeyecek bir günah yoktur kardeş.

< "Şüphesiz ki Allah, karısına dübüründen temas kuran kimseye (kıyamet günü rahmet) nazarıyla bakmaz.” >
bu hadis, çirkin fiiline devam edip o halde ölenler içindir.


hayatt..
eyvAllah kardeşlerim Allah (c.c) razı olsun…


__bold__
sevgili kardeşlerim hepinizden özür dilerim ama benim yaptığım çoğu insanın soramayacağı bi konu ben buraya yeni üye oldum hatamı kusurumu affetin hakkınızı helal edin.ben günah olduğunu biliyorum fakat bana söylenilen ömür boyu cünüblük ve cennet yüzü görmeme kısmı çok üzdü ve insanda değişik düşüncelere yol açıyo mesela diyosun ki nasıl olsa cennete gidemeyeceğim ne yapsam nafile diye düşündüm ben ne kadarda tövbe etsem cennete gidemeyecekmiyim cünüb olarakmı dolaşacağım ben açık bi şekilde öğrenmek istedim tekrar özür dilerim merak etmeyin ben ilk geldim cvp aldıktan sonra sizi rahatsız etmem yinede Allahım hepinizden ve tüm müslümanlardan razı olsun günahlarımızı affetsin.AMİN

seviyeli kardeş o zaman sen sorda senden bi bakalım örnek alalım sende ben gibi bi sürü islam sohbet kanallarına girip oralarda erkeklerin ve kızların islamla alakası olmayan şeyler konuştuğunu gör ben bu konuyu sormak için gezmediğim yer kalmadı sen bu şekilde konuştuktan sonra ben burda bidaha bişey sorarmıyım yada buraya girermiyim sence


lazuri_zfr
ellerine yüreğine
sağlık güzel bi konuydu inş. herkes feyz almıştır.


yusofum
arkadaşlar öncelikle selamın aleküm.benim sorum şu : livatanın haram olduğunu bile bile bir eş hanımına kendisine livata yapması konusunda ısrarcı olursa 🙁 hanımının boşamada hükmü var mıdır ? dinen bu boşanma nasıl gerçekleştirilmelidir ??? NOT !!! bu konudan vazgeçmesini defalarca rica etmiştir… lütfen ALLAH rızası için bu soruma bir yanıt bulun….Şimdiden ALLAh hepnizden razı olsun ALLAH’a emanet olun.


tvman
selamun aleykum ben bu sitede yeniyim bir soru soracam biryerde okumuştum erkeğin uzvunun sunnetli kısmı duburden girdiği takdirde haram işlenmiş olur die bi yazıydı peki o vakit ellemek veya bakmak nebilim uzvun sunnetli yeri girmediği takdirde haram yinede işlenmiş olurmu yoksa olmazmı beynimi cok kurcalayan bir sual bu yardımcı olursanız cok sevinirim şimdidine Allah razı olsun yazdıklarımda herhangibi yanlışlık varsa kusrabakmayın acık acık sorayım dedim.. bilen kardeşlerimiz cvp larsa bir kaynakla cok sevinirim

bir Allahınkulu yokmu adminlerden cvp lasın şu sorumu :(:(

😡 ayıptıryaaaaaaaaaaaaaaaa


Hoca
< selamun aleykum ben bu sitede yeniyim bir soru soracam biryerde okumuştum erkeğin uzvunun sunnetli kısmı duburden girdiği takdirde haram işlenmiş olur die bi yazıydı peki o vakit ellemek veya bakmak nebilim uzvun sunnetli yeri girmediği takdirde haram yinede işlenmiş olurmu yoksa olmazmı beynimi cok kurcalayan bir sual bu yardımcı olursanız cok sevinirim şimdidine Allah razı olsun yazdıklarımda herhangibi yanlışlık varsa kusrabakmayın acık acık sorayım dedim.. bilen kardeşlerimiz cvp larsa bir kaynakla cok sevinirim

bir Allahınkulu yokmu adminlerden cvp lasın şu sorumu :(:(

😡 ayıptıryaaaaaaaaaaaaaaaa >
ve aleykumusselam ve rahmetullah.
İlişkinin livata sayılabilmesi için, sünnet yerinin dübürde kaybolması gerekir.

not: Kardeş günde 100-150 soru geliyor hepsine yetiştirmemiz mumkun değil sabretmelisiniz.
şu an cevaplanması gereken 450 soru var
18 sayfa [URL="https://www.forumduasi.com/misafir-sorulari/?sort=replycount&order=asc&daysprune=-1"]TIKLA[/URL]


tvman
hanımına arkadan yaklaşmak

eyvAllah saolasın mum kusura bakma biraz aceleci yaklaştım anlayışın ve ilgin için saol Allah razı olsun


NuN
Karısına b.o.k yolundan yaklaşanı Allah ıslah etsin.
bu en büyük ahlaksızlıktır.


Kayıtsız Üye
Eşimize arkadan değilde önden normal yerden yaklaşsak ama hamile bırakmadan meni gelmeden penisimizi çeksek günah olur mu. Caiz midir


Kayıtsız Üye
onu Allah bilir birdaha sakın ama sakın deme ve yapma uzak dur


Serhad
< arkadaşlar öncelikle selamın aleküm.benim sorum şu : livatanın haram olduğunu bile bile bir eş hanımına kendisine livata yapması konusunda ısrarcı olursa 🙁 hanımının boşamada hükmü var mıdır ? dinen bu boşanma nasıl gerçekleştirilmelidir ??? NOT !!! bu konudan vazgeçmesini defalarca rica etmiştir… lütfen ALLAH rızası için bu soruma bir yanıt bulun….Şimdiden ALLAh hepnizden razı olsun ALLAH’a emanet olun.. >
ve aleykümesselam hocam öncelikle kadın kocasından ayrılması için gerekli malzereti varsa ve bu ciddi ise olur. Haram bir şeyi yapması konusunda ısrar ediyorsa bu kadının boşanması için bir sebeptir. Daha derin bilgi veremem bu arada erkek kardeşlerime abilerime soruyorum; "Helalinden şevhetini dindirmek varken niye harama kaçıyorsunuz ?" lut kavminin helaka gitmesinin sebebi budur. İnsan haddini aştımı devamıda gelir unutmayın.

< sevgili kardeşlerim hepinizden özür dilerim ama benim yaptığım çoğu insanın soramayacağı bi konu ben buraya yeni üye oldum hatamı kusurumu affetin hakkınızı helal edin.ben günah olduğunu biliyorum fakat bana söylenilen ömür boyu cünüblük ve cennet yüzü görmeme kısmı çok üzdü ve insanda değişik düşüncelere yol açıyo mesela diyosun ki nasıl olsa cennete gidemeyeceğim ne yapsam nafile diye düşündüm ben ne kadarda tövbe etsem cennete gidemeyecekmiyim cünüb olarakmı dolaşacağım ben açık bi şekilde öğrenmek istedim tekrar özür dilerim merak etmeyin ben ilk geldim cvp aldıktan sonra sizi rahatsız etmem yinede Allahım hepinizden ve tüm müslümanlardan razı olsun günahlarımızı affetsin.AMİN

seviyeli kardeş o zaman sen sorda senden bi bakalım örnek alalım sende ben gibi bi sürü islam sohbet kanallarına girip oralarda erkeklerin ve kızların islamla alakası olmayan şeyler konuştuğunu gör ben bu konuyu sormak için gezmediğim yer kalmadı sen bu şekilde konuştuktan sonra ben burda bidaha bişey sorarmıyım yada buraya girermiyim sence >
Hocam Ters ilişki haram olduğunu bile bile yapmak ağır günahtır. Hükmü nedir tam olarak bilmiyorum. ALLAH(c.c) en çok bağışlayan ve affedendir, tövbe edip bundan pişmanlık duyulmalıdır. ALLAH(c.c) Ümit kesilmemelidir. şeytanın vesveselerinden sakının !

– "O (Allah) kullarının tevbesini kabul eden, kötü hareketlerini bağışlayandır." (Şûra; 25)

– Zinnûn-i Mısrî kuddise sırruh şöyle buyurmuştur: "Her bir âzânın tevbesi vardır. Kalp ve gönlün tevbesi, şehveti terketmek için niyet etmektir. Gözün tevbesi, harama bakmayıp, gözü haramdan sakındırmaktır. Dilin tevbesi, kötü söz söylemekten, insanları çekiştirmekten, koğuculuk yapmaktan kaçınmaktır. Kulağın tevbesi, kötü ve yaramaz sözleri dinlememesidir. Ayağın tevbesi, yasak edilen kötü yerlere gitmemesidir. Ağzın tevbesi, haram yemekten kendisini korumaktır. Tenasül uzvunun tevbesi ise fuhuştan uzak durmaktır."

"Kim günahına tevbe etmezse onlar zalimlerin tâ kendileridir." (Hucurat; 11)

"Ey kullarım! Siz hepiniz gece ve gündüz hata işliyorsunuz. Ben de bütün günahları yargılarım. Şu halde günahların mağfiretini taleb edin ki günahlarınızı mağfiret edeyim." (Müslim, Bir:55)

"Onlar; kötü bir iş işledikleri yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah’ı anıp hemen günahlarından tevbe ve istiğfar ederek mağfiret dileyenlerdir. Zaten günahları, Allah’tan başka kim affedebilir? Bir de onlar işledikleri günahta, bile bile ısrar da etmezler." (Al-i İmran; 135) (Müslim,Tevbe:31) (Rad; 11)

Hadisler yandaki konudan Alıntıdır => https://www.forumduasi.com/misafir-sorulari/149363-tovbe-edip-tekrar-ayni-gunahi-islersem-ne-olur.html


mum
islamda kadına arkadan yaklaşmak lanet sebebi sayılan çirkin fiillerdendir.
Dinen günah, sağlık açısından da çok tehlikelidir.


eşine arkadan yaklaşmak, eşlerinize arkadan yaklaşmayın, eşine arkadan yaklaşmak günah mıdır

Bu kategoride yer alan Eşiyle zorla ilişkiye girmek günah mı ? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.

Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

İslamda Kadına (eşine) Arkadan Yanaşmanın Hükmü Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.