Anasayfa
8 Mayıs 2021, 4:54
Hadisler
Yönetici

Benim şu ümmetim merhamet edilmiş bir ümmettir’ hadisi

Benim şu ümmetim merhamet edilmiş bir ümmettir’ hadisi

BiLaL HaTTaB
Ebû Musa (r.a)’dan rivayet edildiğine göre ; Rasûlullah (s.a) şöyle buyurdu:

"Benim şu ümmetim, merhamet edilmiş bir ümmettir. Ona âhirette azâb yoktur. Onun dünyadaki azabı, fitneler, zelzeleler ve bir birlerini öldürmeleridir." (İbn Mâce, Zühd 34; Ahmed b. Hanbel, 1V-408, 410.; Ebu Davud, Fiten, 4278)

Okudunuz mu?  Namaz kılanın önünden köpek, eşek ve kadın geçerse

Açıklama:

Efendimizin "Benim şu ümmetim" sözünden kastı, devrinde olan müslümanlardır; ya da kıyamete kadar gelecek olan tüm müslümanlardır. Ancak bu ihtimâllerden birisini tercihe yarayacak bir delil yoktur.

Bu Ümmetin, merhamet edilmiş bir ümmet oluşundan maksat şudur: Eski ümmetler için olan bir çok yük ve görevler, bu ümmete yüklenmemiştir. Meselâ: onlar, günahtan tövbe için kendilerini öldürürler, zekat olarak mallarının dörtte birini verirler, necaset bulaşan yeri kaziriardı. Biz, Muhammed ümmetin’e ise bu gibi güçlükler emredilmemiştir.

Okudunuz mu?  Yüzük sağ ele mi takılmalıdır?

Hadisteki en önemli bölüm, Hz. Peygamber (s.a)’in ümmetine ahirette azabın olmayışını ifâde eden kısımdır. Bu konu, alimleri hayli meşgul etmiş çeşitli tevillerde bulunmalarına sebep olmuştur. Çünkü bu ifadenin zahirine göre, ister günah işlesin, ister işlemesin, ister sâlih olsun, ister şakî hiç bir müslüman ahirette azap görmeyecektir. Halbuki, Allah’ın adaletinin gereği, iyiler mükâfat; affa uğramayan kötüler ceza görecektir. Bu keyfiyet bir çok sahîh hadiste sabittir. İşte bunun için, bu cümleyi izahta alimlerden çok değişik tefsirler nakledilmiştir. Biz bu cümleden anlaşılan mânâları maddeler halinde vermek istiyoruz.

Okudunuz mu?  Ölüyü Hayırla Anmak

1- Müslümanlardan ahirette azap edilenlere kafirler gibi azap edilmeyecektir.

2- Bu ümmet hakkında galip olan bağışlanmaktır.

3- Çoğunlukla Müslümanlar yaptıklarının cezasını dünyada çekerler. Uğradıkları sıkıntılar, tutuldukları hastalıklar onların günahları için keffârettir.

4- Bu hadis, büyük günah işlemeyenlere mahsustur. Yahut Efendimiz "bu Ümmet" derken huzurunda bulunan sahabelere işaret etmiştir. Ahirette azab edilmeyecek olanlar onlardır.

Okudunuz mu?  Allah yolunda nöbet tutmanın değer ve kıymeti

5- Burada, Allah’ın dilemesine işaret eden bir kelime takdir edilir. Çünkü Cenab-ı Hakk bir âyette:

"Şüphesiz Allah kendisine eş koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında dilediğini bağışlar. (Nisa/48) buyurmaktadır.

6- Buradaki "Ümmetten murâd, Hz. Peygamber’in sünnetine uyan, Allah’ın emirlerine imtisal edenlerdir.

7- Hadis, Hz. Peygamber’in ümmetini medh ve onların Allah’ın inayetine ve rahmetine mazhar olduğunu ifâde için varîd olmuştur. Bu ümmet, diğer ümmetlere verilmeyen lütûflara naîl olmuştur. Öyle ki, birisinin ayağına diken batsa, onun sebebiyle Cenab-ı Allah o kişinin bir günahını affeder. Bu başka hiç bir ümmete verilmemiş hususiyetlerdendir.

Okudunuz mu?  Kalb Ile Ilgili Hadisler

Aliyyü’l Kârî, bu tevillerin hiç birisinin karşımıza çıkan müşgülü ortadan kaldırmaya kafi gelmediğini söyler.

Hadisin devamında, bu ümmetin cezasının dünyada verileceğini onun da fitneler, zelzeleler ve birbirlerini Öldürme olduğunu belirtilmektedir. Dünyadaki azap ahirettekinden çok daha hafif olduğu için, dünyada sıkıntı çekecek olmasına rağmen, müslümanlar rahmetle muamele edilenler diye vasıflanmışlardır.

Okudunuz mu?  Önemli bir hadis'i kutsi

Münâvî, bu mesele ile ilgili olarak şöyle der:

"Çünkü eski ümmetlerin durumu adaletle Rububiyet yolu üzeredir. Bu ümmetin hali ise fazl ve ilahî ihsan yolu üzeredir."

Münâvî’nin dediklerinden şu sonuçları çıkarıyoruz:

Daha önceki ümmetler, suça uygun ceza esası ile muamele edileceklerdir. Bu Ümmet ise af, fazl ve mağfiret esasına göre muamele görecektir.

Okudunuz mu?  Müslüman, din kardeşinin dünür olduğuna o vazgeçmedikçe dünür olamaz

Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/392-393.


Cevap: ‘Benim şu ümmetim, merhamet edilmiş bir ümmettir’ hadisi…

BiLaL HaTTaB
Rabbim sizden de razı olsun kardeşim..

vesselam…


Yanıt: ‘Benim şu ümmetim, merhamet edilmiş bir ümmettir’ hadisi…

BiLaL HaTTaB
amin, inşaAllah…

Bu kategoride yer alan Kalb Ile Ilgili Hadisler başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Benim şu ümmetim merhamet edilmiş bir ümmettir’ hadisi Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.