Anasayfa
9 Mayıs 2021, 1:17
aile
Yönetici

Eşler Arası İletişim ve İlişki

rana
Eşler Arası İletişim ve İlişki

Eşler Arası İletişim ve İlişki

Sağlıklı bir âile için karı-koca ilişkisini sağlıklı bir zemine oturtmak gerekir. Sağlıklı bir âilenin temeli karı-koca arasındaki sağlıklı ilişkiyle mümkündür. Çocukların gelişmesi için gerekli olan sağlıklı sosyal yapı, ancak böyle bir âilede ortaya çıkar.

Sağlıklı bir ilişki içine giren tarafların ilk uyması gereken kural, karşılıklı birbirlerini değerli görmek ve kabullenmek, bununla birlikte iletişim ve etkileşim kanallarını sonuna kadar açık bulundurmaktır.
Bir: Uzun vâdeli ve kalıcı mutlulukları, kısa vâdeli ve geçici mutluluklara fedâ etmeyin.

İki: Âileyi oluşturan bireyler olarak, kendi tavır, davranış ve düşüncelerinizden kendinizi sorumlu tutun.

Üç: Âile içerisinde doğru bildiklerinizi doğru bir üslûpla ve doğru zamanı kollayarak söyleyin.

Dört: Âiledeki mânevî atmosferi zenginleştirmeyi bencilce istek ve arzulardan önde tutun. Bunun verdiği iç huzuru ve dinginliği çok geçmeden tüm âile fertlerinin fark ettiğini hayretle göreceksiniz.

Eşler arası ilişki, aşağıdaki 10 madde ile değerlendirilir ve eksiklik varsa giderilir:

1. İnsan-insan ilişkisi,
2. Din kardeşliği ilişkisi,
3. Sevgili ilişkisi,
4. Bedenî-cinsî ilişki,
5. Akrabâ ilişkisi,
6. Dost ilişkisi,
7. Arkadaş ilişkisi,
8. Sırdaş ilişkisi,
9. Yoldaş ilişkisi,
10. Kader birliği ilişkisi.

İnsan-İnsan İlişkisi: Bu ilişki türü, her insan için olduğu gibi eşler arasında da en temel ilişki türüdür. Evli çiftler her şeyden önce insandırlar. Şu temel espri hiç unutulmamalıdır. Evlilik kurumu, insanı insanlığa yabancılaştıran bir kurum değildir. Yabancılara karşı gösterilen asgarî insanî tavır ve davranışı en başta eşler birbirine karşı göstermekle yükümlüdür.

Din Kardeşliği İlişkisi: Evlilik din kardeşliğini iptal eden bir kurum değildir. Nikâh akdinin meşrû kıldığı alanlar dışında müslümanın müslümana yapması yasak olan şeyler iki din kardeşi olan eşler için de geçerlidir. Zulme engel olmak, iyiliği emretmek, alay etmemek, küçük görmemek, sevgi ve şefkat göstermek, iyilikle muâmele etmek gibi.

Sevgili İlişkisi: Sevgi evlilik binâsının çimentosudur. Bu ilişkinin kurulamadığı evlilikler zorakî birlikteliklerdir. Âile kuran eşler, âdetâ bir müddet sonra birbirlerinin yüreğine yük olmaya “birbirimize mecbûruz” tavrı takınmaya başlarlar. Âile kurumuna savaş açan zevkperestlerin eline koz veren bu tür evlilikler, ahlâksızlığın avukatlarına “evlilik aşkı öldürüyor” yalanını söyletmektedir.

Bedenî-Cinsî İlişki: Başka hiçbir ilişkiyi karı-koca ilişkisi kadar zenginleştiremeyecek olan ilişki türüdür. Bir evlilikteki sağlıklı cinsel hayat, eşler arası mutluluğun ödülüdür. Sağlıklı cinselliğin yaşanmadığı âilelerde çatışma ve huzursuzluklar kaçınılmazdır. Bu maddenin ihmalinden dolayı ortaya çıkan huzursuzluklar hep başka gerçekler altında servise sunulur ve gerçek ya gizlenir ya da çoğu zaman farkedilmez. Yanlış bir din ve çarpık bir ahlâk anlayışı verilerek râhip ve râhibeleştirilen kimi erkek ve kadınlar, evlendikten sonra en doğal ve meşrû bir münâsebet türü olan bu ilişkiyi, kendi doğallığı içinde gerçekleştirmekte hayli zorlandıkları görülmüştür.

Akrabâ İlişkisi: Bu, kan ve nesep yakınlığı ilişkisidir. Evliliğin ortak meyvesi olan çocuklar bu ilişki türünün imzasıdır. Eşler birbirleri için çocuklarının ana-babasıdır. Toprak tohumla birleşip sarmaş-dolaş olarak çocuk biciminde meyveye durmuştur. İki ayrı varlık, âdetâ çocukta tevhid olmuştur.

Dost İlişkisi: Evliliği kanatlandıran ve zenginleştiren bir ilişki türüdür. Herkes karı-koca olur, fakat her karı-koca birbirinin dostu olamaz. Bunu becerebilen eşler, evliliği taçlandırmanın yolunu bulmuşlar demektir. Eşler arasında bu tarz ilişkinin kurulması, evliliğin standartlarının üzerinde oluşunun bir işâretidir. Hz. Hatice ile Hz. Peygamber (s.a.s.) arasındaki ilişkide işte bu zenginliği görüyoruz.

Arkadaş İlişkisi: Eşler birbirleri için arkadaşlık açısından üç halde değerlendirilebilir:

1. Birbirleri için ya “hastalık” gibidirler; ki bu durumda birbirleriyle arkadaşlıkları zorakîdir. “Başa geldi bir kere” mantığıyla sürüklenen evlilikler buna örnektir.

2. Ya “ilâç” gibidirler; bu arkadaşlık türünde eşler birbirine lâzım oldukça sığınır, arkadaşlık yaparlar.

3. Ya da “gıda” gibi arkadaşlık ilişkisi; bu ilişki türü arkadaşlık ilişkilerinin en gelişmişidir ve birbirlerini sürekli desteklerler. Gıda gibi arkadaşlık kuran eşler birbirlerinin yüreğine yük olmaz, yakıt olurlar.

Sırdaş İlişkisi: Bu ilişki insanı yalnızlıktan kurtarıp ona sırrını paylaşacak birini bulmuş olmanın iç huzurunu kazandırır. Her karı-koca birbirinin sırdaşı olmamakla, sırlarını açacak âile dışı bireyler aramaktadır. Bu da kimi zaman âile sırlarının ağızlarda sakız olmasına ve âilenin dağılmasına neden olmaktadır. Sırlarını birbiriyle paylaşamayan eşler daha başka neleri paylaşabilirler ki?

Yoldaş İlişkisi: Bu, dâvâ arkadaşlığı ilişkisidir ki, aynı amaç uğruna mücâdele vermek, aynı gâyeye koşmak demektir. Bu, eşler arasında duygu, düşünce ve eylem birliğinin gerçekleştiğinin göstergesidir. Bu sâyede âile gâyesiz değil; gâyeli bir âile olur ve o âilede yetişen çocuklar da, ideal sahibi çocuklar olurlar.

Kader Birliği İlişkisi: Aynı âkıbeti istemeleri, aynı istikbale yelken açmaları anlamına gelir. Kader birliği ilişkisi, dünya hayatıyla sınırlı olmayıp daha ötesine uzanan bir birlikteliği hedefler.
Yazan: Ahmed Kalkan


—>: Eşler Arası İletişim ve İlişki

hafiz_e
ALLAH razı olsun hocamızdan ve bu yazıyı bizimle paylaşan azra arkadaşımızdan..
o kadar güzel konulara değinmiş ki hocamız,bir çift bu söylenilenle uyarsa o yuvada kırılmalar olur mu? olsa bile hemen düzelmez mi?
ALLAH bilinçli aile bireylerinden eylesin bizleri…


—>: Eşler Arası İletişim ve İlişki

mumsema
< Eşler arası ilişki, aşağıdaki 10 madde ile değerlendirilir ve eksiklik varsa giderilir:

1. İnsan-insan ilişkisi, 2. Din kardeşliği ilişkisi,
3. Sevgili ilişkisi,
4. Bedenî-cinsî ilişki,
5. Akrabâ ilişkisi,
6. Dost ilişkisi,
7. Arkadaş ilişkisi,
8. Sırdaş ilişkisi,
9. Yoldaş ilişkisi,
10. Kader birliği ilişkisi. >
bu maddelerin izahını Mustafa İslamoğlu hocanın ağzından dinledim çok güzel izah etmişti. Allah cc razı olsun.

İslamda Aile seti (8 vcd – adim prodiction) anlatan mustafa islamoğlu. almanızı ve evliyseniz mutlaka eşinizle izlemenizi tavsiye ederim.
isteme faslından, eşlerin arasındaki ilişkilere kadar bütün konulara değiniyor


—>: Eşler Arası İletişim ve İlişki

rana
< bu maddelerin izahını Mustafa İslamoğlu hocanın ağzından dinledim çok güzel izah etmişti. Allah cc razı olsun.

İslamda Aile seti (8 vcd – adim prodiction) anlatan mustafa islamoğlu. almanızı ve evliyseniz mutlaka eşinizle izlemenizi tavsiye ederim.
isteme faslından, eşlerin arasındaki ilişkilere kadar bütün konulara değiniyor >

amin, Rabbim senden de razi olsun tavsiyen icin tesekkürler 🙂


Sumame
eşlere güzel tavsiyeler teşekkürler


LeyL!
evet güzel tavsiyeler, uygulayanlarda olabile duasiyla..


haziran
hocam çok güzel yazmış .Allah razı olsun .


benanneyim
Allah razı olsun kardeşlerim..bizim toplumumuzda çoğunluk eşler arasında kopukluk var.ben kendi yakın çevremde bunu çok görüyorum ve yaşıyorum heleki belli bir zaman geçipte birde çoluk çocuğa karışırsan tamamdır monoton bir hayat başlıyor.erkekler bana kızmayın ama bu en çok erkek tarafından başlıyor …tabiki her erkek için bu geçerli değildir ama çoğu böyle hanımlar ihmal edilmeye başlıyor.birde bizim erkeklerimiz yardım almaktan kaçıyor geçenlerde PROF Üstün Dökmen”in bir televizyon programını izledim bu konu ile ilgili çok iyi sonuç aldıkları terapiler olduğunu söylüyor ama erkeklerin katılım sayısı çok az en kültürlü erkek bile buna razı olmuyor… Rabbim kimin bu tarz sorunları varsa yardım etsin….erkek kardeşlerim hakkınızı helal edin ama ne olur eşlerinizle konuşun sorununuz varsa paylaşın onuda dinleyin güzel sözlerle ikna olmayacak kadın yoktur……


rana
< Allah razı olsun kardeşlerim..bizim toplumumuzda çoğunluk eşler arasında kopukluk var.ben kendi yakın çevremde bunu çok görüyorum ve yaşıyorum heleki belli bir zaman geçipte birde çoluk çocuğa karışırsan tamamdır monoton bir hayat başlıyor.erkekler bana kızmayın ama bu en çok erkek tarafından başlıyor …tabiki her erkek için bu geçerli değildir ama çoğu böyle hanımlar ihmal edilmeye başlıyor.birde bizim erkeklerimiz yardım almaktan kaçıyor geçenlerde PROF Üstün Dökmen”in bir televizyon programını izledim bu konu ile ilgili çok iyi sonuç aldıkları terapiler olduğunu söylüyor ama erkeklerin katılım sayısı çok az en kültürlü erkek bile buna razı olmuyor… Rabbim kimin bu tarz sorunları varsa yardım etsin….erkek kardeşlerim hakkınızı helal edin ama ne olur eşlerinizle konuşun sorununuz varsa paylaşın onuda dinleyin güzel sözlerle ikna olmayacak kadın yoktur……
>

dinimiz ne güzel bir dindir, Efendimize Ümmet yapan Allah’a hamd olsun o bu konuda bile örnek olmustur esler arasi istisareyi dahi en mükemmel bir örnek olmustur. Bizler ne zaman dinimizi tam olarak yasarsak iste o zaman gercek manada hem aile ici hemde ic huzuruna ermis oluruz.

Allah c.c. hepinizden razi olsun:gul:


benanneyim
Rana kardeşim işte sorun burada başliyor zaten islam eşlerin birbirrine nasıl davranması gerektiğini Peygamber efendimizin (sav)eşlerine nasıl davrandığını.keşke herkes bunları uygulayabilse


rana
< Rana kardeşim işte sorun burada başliyor zaten islam eşlerin birbirrine nasıl davranması gerektiğini Peygamber efendimizin (sav)eşlerine nasıl davrandığını.keşke herkes bunları uygulayabilse >
keske, bizler önrek bir aile olalim insaAllah.


benanneyim
amin inşAllah ALLAH hayırlı eşler nasip etsin herkese


lamelif
ALLAH (c.c.) razı olsun umarım her çiftler üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirirler
ve daha saglam evlilikler kurulur


Ecrinim
haklısın lamelif kardeşim,eşler üzerine düşen görev ve sorumluluklarının bilincinde olduğu ve bunları uyguladıkları sürece evliliklerin temeli sağlam olur Allahın izniyle..
isabetli konu için Allah c.c. razı olsun kardeşim,ellerine sağlık..


Abdullatif
Allah razı olsun beğenerek okudum, dikkate alınması gereken tesbitler, tşekürler..


karı koca arasında iletişim, üstün dökmen eşler arası iletişim, kari koca arasinda i

Bu kategoride yer alan Mutlu evlilik mutlu yuva başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.

Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Eşler Arası İletişim ve İlişki Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.