Anasayfa
7 Mayıs 2021, 7:32

Kametden sonra okunan ezan duası

mumsema
2 senedir kamet’den sonra imamın okuduğu ezan duasının delilini arıyorum ama bulamadım. az önce nette görünce çok sevindim ama bir baktım onlarda kaynak olarak "İânetü’t-Tâlibîn" adlı şafii fıkıh kitabını kaynak olarak vermişler. zaten bende 4 cilt arapçası var bakmıştım. benim aradığım ise hadis veya sahbe uygulamasıdır. sevincim kursağımda kaldı:)
eğer bir kardeş bunun delilini bulup verirse çoook dua ederim:)

(bir hatırlatma: bu şekilde sadece bir kesim okuyor. Zaten okumuyoruz diyebilirsiniz.)
_________________________________________

Kametden sonra okunan ezan duası

Her mezhebin azimete taallûk eden cihetlerini taklit edip tatbik etmek bir takva işidir, sevaptır ve faziletlidir. Bu mesele daha çok ibadet, duâ ve zikir gibi hususlarda görülür. Meselâ, Hanefî mezhebinde bulunmayıp diğer mezheplerde olan ve bazı ibadetlerin başlarında, sonlarında yapılması sünnet ve sevaplı olan duâ ve benzeri nafile ibadetlerde o mezhebin görüşünü, içtihadını yapmak azimettir.

Çünkü, burada tamamen bir fazilet örneği mevcuttur. İnsan kendi mezhebinde olan duâ ve nafile ibadetleri yaptıktan sonra, ayrıca diğer mezheplerdeki nâfile ibadetleri de yapmaktadır. Bu durum sünnetin dışına çıkmaktan öte, o meseledeki bütün sünnetleri tatbik etmek demektir.

Meselâ, ikamet getirdikten sonra, namazın farzına başlamadan önce vesile duâsı olarak bilinen salavatın okunması Şâfiî mezhebine göre sünnettir. Hanefî’ye göre ezandan sonra okunur. Fakat, bu duâ Şâfiî mezhebinde hem ezandan, hem de ikametten sonra okunur.

Şâfiî mezhebinin bir fıkıh kitabı olan İânetü’t-Tâlibin’de bu görüşlere yer verilir. Allahümme Rabbe hâzihi’d-dâveti’t-Tâmme ve’s-salâti’l-Kaime… şeklinde başlayıp devam eden vesile duâsını, müezzinin, ikamet getirenin, ezan ve ikameti dinleyenin ellerini kaldırıp açarak okumaları sünnettir.1

Bu hükme sünnetten delil olarak Müslim’de rivâyet edilen şu meâldeki hadis-İ şerif zikredilir:

Müezzini işittiğiniz vakit, siz de onun dediğini söyleyiniz. Sonra benim üzerime salavat getiriniz. Çünkü her kim bana bir defa salavat getirirse, Allah ona o salavat sebebiyle on defa rahmet eyler. Sonra Allah’tan benim için ‘Vesile’yi isteyiniz. Zîrâ ‘Vesile’ Cennette bir makamdır ki, Allah’ın kullarından yalnız birisine lâyıktır. Umarım ki, o bir kişi de ben olayım. Kim benim için Vesileyi isterse, şefaatim ona vacip olur. 2

Hadis-i şerifteki Vesileyi istemek ten murat, başka rivâyetlerde geçen vesile duâsını okumaktır. Şâfiî uleması, bu duâyı sadece ezandan sonraya münhasır kılmamakta, aynı zamanda ikametten sonra okunmasını da sünnet olarak kabul etmektedir.

İşte hangi mezhebe bağlı bulunursa bulunsun, bir Müslüman Vesîle Duâsını ezan bittikten sonra olduğu gibi, ikametten sonra da okursa bir sünneti işlemiş; sevap ve faziletine kavuşmuş olur.

Sabah ve akşam namazlarından sonra okunan istiâze duâları için de aynı şeyler bahis mevuzudur. Bediüzzaman Hazretlerinin tertip etmiş olduğu tesbihatta yer alan ve sabah-akşam namazlarından sonra okunan ecirnâ lı duâların kaynağı hadis-i şeriflerdir. Bunları okumak sünnettir. Bu duâya esas teşkil eden şu meâldeki hadis-i şerif hem duânın şeklini, hem de sevabını bildirmektedir.

Resulullah (a.s.m.) Hâris et-Temîmî’ye şöyle buyurmuşlardır:

Akşam namazını kıldığın zaman yedi kere şöyle de:

Allahümme ecirni minennâr (Allahım beni Cehennem azabından koru).

Şayet bu duâyı okur, o gece de ölürsen, Cenab-ı Hak seni Cehennemden uzak kılar. Aynı şekilde sabah namazını kıldıktan sonra okur, o gün ölürsen, yine Cehennemden âzat kılınmış yazılırsın. 3

İşte Şâfiî mezhebinde olanlar sabah ve akşam namazından sonra yedişer defa ecirnî veya ecirnâ ları okuduktan sonra, devamında yine Peygamberimizden rivâyet edilen istiâze duâlarını okurlar. Meselâ Sahihi Müslim’in kitâbü’l-mesâcid ve mevâizü’s-salât bölümünün 127, 128, 129, 130, 131, 132, 13, 134 numaralı hadislerinde Peygamberimizin kabir azabından, deccal fitnesinden, Cehennem azabından Allah’a sığındığına dâir duâlar vardır. Buna benzer daha pekçok hadis-İ şeriflerde bu istiâzeler mevcuttur.

Bediüzzaman Hazretleri, bütün bu hadis-i şeriflerden istifade ederek, Tesbihat ı tertip etmiştir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, hangi mezhebe mensup bulunursa bulunsun, bir Müslüman bu duâları okuyarak Allah’a yalvarabilir, her gün yüz yüze geldiği fitne, belâ ve musibetlerden Allah’a sığınır, Onun yardımını bekler.
__________________________
1. İânetü’t-Tâlibîn, 1:232-23.

2. Müslim, Salât: 12.

3. Ebû Dâvud, Edeb: 110; Hadis No: 5079.

Mehmed Paksu İbadet Hayatımız


Gülehasret
Ezan Duası

Resûlullah sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
Kim ezanı işittiği zaman: Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed’e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur.´´

Okunuşu: Allahumme Rebbe hazihi’d-da’veti’t-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü’l-mîâd


Yanıt: Kametden sonra okunan ezan duası

rehnüma01
güzel bir konu ve güzel bir izahat fakat anlayamadığım mesele şu; hanefi mezhebine göre müezzin ‘kad kametissaleh’ dediğinde imam namaza başlar cemaatde ona uyarak hemen peşinden namaza başlarlar onlar duayı okuyana kadar imam neredeyse fatihayı bitirmiş olur şimdi bu durumda nasıl vesile duasını okuyacaklar merak ettim doğrusu. bu gibi tezatlar ortaya çıkmaması için en güzeli herkes kendi mezhebini tatbik etmeye çalışsa daha güzel ve munasip olmazmı?

Okudunuz mu?  Damat kayınvalide ilişkisi

Soru: Kametden sonra okunan ezan duası

black_man
Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed’e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur.”

Okudunuz mu?  Cennet'te Teknoloji Varmıdır?

S.a can kardeşlerim..Burda aklıma takılan bir şey var..Peygamberimiz şu an zaten Yüce Allah’ın yanında..Yani makâm-ı mahmûdda..Ben mi yanlış biliyorum?


tuallin
< ved-dereceter-refîate >
Ezan Duasındaki "Edderecetürrafia” (yüksek Dereceye) ibaresi ezan dualarının rivayetleri içinde mevcut değildir ve duayı da bu ibareyi ekleyerek okumak bidattir.

Okudunuz mu?  Yuva yıkanın yuvası olmaz ayet veya hadis mi

edriye
sonuçta dua değilmi bu anlamı güzel olan herşey söylenebilir


kametten sonra okunan dua, kametten sonra ezan duası okunur mu, ezan duası

Bu kategoride yer alan Yunus Emre ve Mevlana Alevi midir? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları
Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Kametden sonra okunan ezan duası Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.