Anasayfa
7 Mayıs 2021, 6:06

Hak sahibi helal etmemişse üzerinde kul hakkı ile ölen ebedi cehennemlik midir?

Hak sahibi helal etmemişse üzerinde kul hakkı ile ölen ebedi cehennemlik midir?

Engin
İmanı olan kimse elbette sonunda cennete girecektir. Kul hakkı yiyen kimse direk cehennemlikmiş gibi yanlış bir anlayış bulunmaktadır. Üzerinde kul hakkı olup da bu dünyada helalleşemeyen kimse ahirette helalleşecektir. Bu da iki şekilde olur: ya kendi sevaplarından belli bir miktar hakkını aldığı kimseye verir veya sevabı yoksa hakkını aldığı kimsenin belli bir miktarda günahlarını yüklenir. Böylece haklar yerini bulur.

Şayet bu kimse, hakkını aldığı kimseye sevaplarından verdiği halde hala sevapları günahlarından fazla ise direk cennete gider. Eğer sevaplarından verdiği için günahları sevaplarından fazla duruma gelmişse bu durumda cehennemde cezasını çektikten sonra cennete gidecektir. Ehli iman bir kimsenin kul hakkından dolayı ebedi cehennemde kalması söz konusu değildir.

Selam ve dua ile…


Cevap: Hak sahibi helal etmemişse üzerinde kul hakkı ile ölen ebedi cehennemlik midir?

d_e_n_i_z
Sagolasin kardes

Okudunuz mu?  Birden fazla yaratıcı olsaydı evrende ne bozulurdu

Yanıt: Hak sahibi helal etmemişse üzerinde kul hakkı ile ölen ebedi cehennemlik midir?

ezdli cündep
< İmanı olan kimse elbette sonunda cennete girecektir. Kul hakkı yiyen kimse direk cehennemlikmiş gibi yanlış bir anlayış bulunmaktadır. Üzerinde kul hakkı olup da bu dünyada helalleşemeyen kimse ahirette helalleşecektir. Bu da iki şekilde olur: ya kendi sevaplarından belli bir miktar hakkını aldığı kimseye verir veya sevabı yoksa hakkını aldığı kimsenin belli bir miktarda günahlarını yüklenir. Böylece haklar yerini bulur.

Şayet bu kimse, hakkını aldığı kimseye sevaplarından verdiği halde hala sevapları günahlarından fazla ise direk cennete gider. Eğer sevaplarından verdiği için günahları sevaplarından fazla duruma gelmişse bu durumda cehennemde cezasını çektikten sonra cennete gidecektir. Ehli iman bir kimsenin kul hakkından dolayı ebedi cehennemde kalması söz konusu değildir.

Selam ve dua ile… >
engin nikli arkadaş bu söylediklerinizin hiç bir ilmi ve tutarlı tarafı yoktur var diyorsanız bize ispat getirin lütfen

Okudunuz mu?  Kaderi değiştirmek mümkün mü?

Soru: Hak sahibi helal etmemişse üzerinde kul hakkı ile ölen ebedi cehennemlik midir?

Engin
Bu site’yi sürekli takip etmişimdir. Yararlı faydalı konulara değiniyor.
< hiç bir ilmi ve tutarlı tarafı yoktur >
Demeniz beni gerçekten çok şaşırttı :S
< İmanı olan kimse elbette sonunda cennete girecektir. Kul hakkı yiyen kimse direk cehennemlikmiş gibi yanlış bir anlayış bulunmaktadır. Üzerinde kul hakkı olup da bu dünyada helalleşemeyen kimse ahirette helalleşecektir. Bu da iki şekilde olur: ya kendi sevaplarından belli bir miktar hakkını aldığı kimseye verir veya sevabı yoksa hakkını aldığı kimsenin belli bir miktarda günahlarını yüklenir. Böylece haklar yerini bulur.

Şayet bu kimse, hakkını aldığı kimseye sevaplarından verdiği halde hala sevapları günahlarından fazla ise direk cennete gider. Eğer sevaplarından verdiği için günahları sevaplarından fazla duruma gelmişse bu durumda cehennemde cezasını çektikten sonra cennete gidecektir. Ehli iman bir kimsenin kul hakkından dolayı ebedi cehennemde kalması söz konusu değildir.

Okudunuz mu?  Gizli işlenen günahlar ahirette herkes bilecek mi?

Selam ve dua ile… >
(İçinizden Cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesin hükmüdür. Allah’tan sakınanları kurtarırız; zalimleri [kâfirleri] de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız.) [Meryem 71,72]

Bu konuda peygamberimiz S.A.V Efendimizin hadisler’inden bir kaç örnek:

(Allahü teâlâ iman sahiplerine, Cehennemde, günahları kadar azap eder. Sonra imanları sebebiyle ebedi olarak Cennete sevk eder.) [Ebu Nuaym]

(Cehennem ehlinin bir kısmı ne ölür, ne azaptan kurtulur, ne de hayata kavuşur. Bir kısmı da, ölür kömür halini alır. O zaman şefaat izni çıkar. Onlar Cennet kıyılarına kadar getirilir, Cennet ehline Bunları hayat ırmaklarında yıkayın denir. Yıkandıktan sonra yeni bitmiş taze ot gibi hayat bulurlar.) [Müslim, İbni Mace, Darimi]


_karaca_
Allah(c.c) razı olsun.


ezdli cündep
[QUOTEŞayet bu kimse, hakkını aldığı kimseye sevaplarından verdiği halde hala sevapları günahlarından fazla ise direk cennete gider. Eğer sevaplarından verdiği için günahları sevaplarından fazla duruma gelmişse bu durumda cehennemde cezasını çektikten sonra cennete gidecektir. ][/QUOTE] < Üzerinde kul hakkı olup da bu dünyada helalleşemeyen kimse ahirette helalleşecektir. Bu da iki şekilde olur: ya kendi sevaplarından belli bir miktar hakkını aldığı kimseye verir veya sevabı yoksa hakkını aldığı kimsenin belli bir miktarda günahlarını yüklenir. Böylece haklar yerini bulur. >
sevgili arkadaşım benim kastettiğim bu söylemlerinizdi bu söylemlerinizin dayanağı yoktur alıntı yaptım demişsiniz okuduğunuzu öncelikle araştırmanızı ve daha sonra başkalarıyla paylaşılması kanaatindyim aksi taktirde başkalarıda hataya düşecektir inşaAllah ön yargıyla yaklaşmassınız selametle kalın

Okudunuz mu?  İçimden istemsizce sürekli besmele çekiyorum

Engin
< sevgili arkadaşım benim kastettiğim bu söylemlerinizdi bu söylemlerinizin dayanağı yoktur alıntı yaptım demişsiniz okuduğunuzu öncelikle araştırmanızı ve daha sonra başkalarıyla paylaşılması kanaatindyim aksi taktirde başkalarıda hataya düşecektir inşaAllah ön yargıyla yaklaşmassınız selametle kalın >
Kul hakkını ancak kul affeder Buna göre, daha dünyada iken bu hakkı telafi etmenin yolunu bulmak gerekir Şayet bulamaz isek, ahirete kalmış olur ki, bu durum daha tehlikelidir Şayet üzerimizde kul hakkı olan adam ölmüş ise, varislerine bu hakkı vermek gerekir

Okudunuz mu?  Göz zinasından sakınamıyorum ne yapmam lazım?

Ancak günahlarına tövbe edip hakkını yediği kimselerle helalleşmek istediği halde onlara ulaşamıyor ya da bulamıyorsa, bu durumda onların adına hayır yapmak, sadaka vermek ve onlar için dua etmek gerekir

Şayet hakkını eda etmek zor görünen bir adamın hakkını açıktan yemiş isek, o zaman bu adama doğrudan ödemenin yolunu bulmak ya da bir vekil vasıtasıyla ona hakkını vermeye çalışmak gerekir Şayet hakkını yediğimiz kişi, hakkını yediğimizi bilmiyor ve ona açıktan söylemek mümkün değilse, o zaman masasına, evine veya başka bir vasıtasıyla bu parayı ona ulaştırıp, durumu da bir pusulayla bildirmek gerekir Ona açıktan isim vermeye de gerek yoktur

Okudunuz mu?  Kader ile Kaza arasındaki farklar nelerdir?

İnsan şerefli bir mahluktur Onun hürriyet, haysiyet, namus ve şeref gibi manevî hukukuna yönelik bir haksızlık kadar, canına ve malına yapılan bir tecavüz de o nisbette ağır bir mes’uliyeti gerektirir

İnsan bilerek veya bilmeyerek, farkında olarak veya olmayarak birisine haksız bir davranışta bulunmuş olabilir Hattâ onu mağdur bir duruma düşürüp bazı haklarının elinden çıkmasına sebep olacak bir muamelede de bulunabilir Bir fert olarak kendimizi her ne kadar çekip çevirsek, hakpereset olarak kalmaya azmetsek de, birtakım hata ve kusurlara kapılmaktan tamamiyle kurtulamıyoruz

İnsanlık hali olan böyle bir durum karşısında ne yapmalıyız? "Bir defa oldu, bir daha yapmayız, keşke yapmasaydım" diyerek iç dünyamızda hesaplaşmamız kâfi gelir m? Yoksa meselenin telâfisine gidip de hatamızı düzelterek helallik dileyerek pişmanlığımızı mı bildiririz?

İslâmda esas itibariyle bir Allah hakkı, bir de kul hakkı vardır Allah hakkı, her insanın Rabbine karşı yapması gereken kulluk vazifeleridir Bu hususta yaptığı bir kusur, günah ve eksiklikten dolayı Allah’a yalvarır, tevbe istiğfar ederek affını diler Fakat kul hakkı öyle değildir Onun bir tek telâfisi vardır, o da haksızlığa uğrayan, hukuku zayi olan kişiyle bizzat görüşüp özür beyan etmek, helâllik dilemekle birlikte , maddi bir kaybı varsa telâfisine gitmektir

Okudunuz mu?  Allah bana neden yardım etmiyor

Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyururlar:

"Bir kimse kardeşinin haysiyetine, yahut malına haksız olarak taarruz etmişse, iltimas olarak verilebilecek altın ve gümüşün bulunmadığı günden (Kıyamet) önce helâlleşsin Aksi halde, yaptığı haksızlık nisbetinde onun iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilir İyiliği yoksa, hak sahibinin günahından alınıp haksızlık eden adama verilir" 1

Evet, Peygamberimizin de tavsiyesine göre, bu durumda helâlleşmekten başka çıkar yol yoktur O kadar ki, insan şehit bile olsa, üzerinde kul hakları varsa, Allah diğer günahlarını bağışladığı halde kul hakkını bağışlamamaktadır Bunun için mesele, hak sahibinin gönlünü almada, nzasını kazanmada kalıyor Siz, zarara uğramasına sebep olduğunuz kimseye gider, önce bir hata yaptığınızı itiraf ederek özür beyan eder, sizi affetmesini, hakkını helâl etmesini rica edersiniz Maddi bir kaybı varsa, imkânınız nisbetinde onun razı olabileceği nisbette hakkını verirsiniz

Okudunuz mu?  Tesadüf-tevafuk ne Demektir?

Böylece elinizden geleni yapmış olursunuz Muhatabınız da sizi hoş karşılar, müsamaha ve anlayış gösterirse, mes’uliyetiniz kalkmış, hadis-i şerifte açıklandığı gibi, dünyada iken helâlleşerek âhiretteki hesaplaşma ve azaptan kurtulmuş olursunuz

Bununla birlikte vicdan azabı çekiyorsanız, ayrıca tevbe isitğfar edersiniz "Pişmanlık tevbenin kendisidir", "Günahından tevbe eden hiç günah işlememiş gibi olur" mealindeki hadis-i şeriflerin sırrıyla Allah katında da rahata kavuşmuş olursunuz 2

Bir insan tevbesinin kabul olduğunu, günahtan kurtulduğunu nasıl anlar, nasıl fark eder, bu hal nasıl bilinir?

Cevabını Peygamber Efendimizden (asm) öğrenelim:

"Bir günah işledikten sonra tevbe edip iyilik işleyen kimse, üzerine çok dar bir zırh giyinen bir adama benzer Günahtan sonra bir iyilik yaparsa zırhın halkalarından biri çözülür Bir iyilik daha işlerse öbür halka da çözülür Yapılan iyiliklerin sonunda zırh yere düşer" 3

Okudunuz mu?  Kaç türlü zina vardır ve hangi durumlarda zina yapılmış gibi sayılır?

Gerek Rabbine karşı bir günah işleyen, gerekse bir insana haksız bir davranışta bulunan bir kimse, o günah ve hatanın akabinde pişmanlık duyarak sevaplı ameller işler, Kur’ân ve imana yönelik hizmetlerini ve çalışmalarını arttırırsa günah zırhının düğmeleri teker teker çözülür, kısa zamanda o günahlardan kurtulur Artik bundan sonra bir vicdan azabı çekmesine, huzursuz olup üzüntüye kapılmasına gerek kalmaz Çünkü o bir kul olarak hâlis bir niyet ve ihlâsla elinden geleni yapmış sayılır

Bu arada şu mealdeki âyet-i kerimeyi de unutmayalım:

"Ey kendi nefislerine karşı haddi aşan, günahlarla kendi nefsine kötülük eden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz Muhakkak Allah günahları affeder O Gafur ve Rahimdir" 4

1 Buhari, Mezalim, 10
2 et-Tergîb ve’t-Terhîb, 4:97
3 A g e, 4:106
4 Zümer Sûresi, 53

Okudunuz mu?  Allah nasıl oluştu (Allah nasıl var oldu)

Daha ne kadar açık kaynak yazayım artık 🙂

Selam ve dua ile


Ferhat1991
Selamun Aleyküm Kardeşlerim Bu Ayeti Açıklarmısınız İNŞALLAH selam ve dua ile RABBBİME (C.C) emanet olun

(İçinizden Cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesin hükmüdür. Allah’tan sakınanları kurtarırız; zalimleri [kâfirleri] de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız.) [Meryem 71,72]


helallik vermek, kul hakkıyla ölen kişi, kulhakkiylaolenebedicehenemlikmi

Bu kategoride yer alan Allah kusursuz yaratandır, ancak neden özürlü ve sakat insanlar yaratıyor? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Hak sahibi helal etmemişse üzerinde kul hakkı ile ölen ebedi cehennemlik midir?