Anasayfa
8 Mayıs 2021, 2:19
Rüya Yorumu
Yönetici

Peygamber Efendimizi Rüyada Görmek

ELİZAN
Soru:
Peygamber efendimizi rüyada nasıl görürüz?

Cevap:
Peygamber aleyhisselamı rüyada görmek için tavsiye edilen bazı dualar vardır. Hatta yüzlerce çeşit dualar söylenmiştir ama hiç birisinin aslı yoktur. Evet bir tavsiye olarak okunabilir dua edilebilir ve Allah dilerse de kabul eder ve rüya görülebilir. Ancak delili ve kaynağı olan bir dua bilmiyoruz bu konuda. En güzeli içten ve ihlasla onu görmek için sık sık namazlardan sonra dualar etmektir. Hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur:
"Rüyasında beni gören, gerçekten beni görmüştür. Çünkü, şeytan hiçbir şekilde benim suretime giremez." [bk. Buharî, Tabir 2, 10; Müslim, Rüya 10; (2266); Muvatta, Rüya 1, (2, 956)]

Allah bizlere onu görmeyi nasip eylesin ve aynı zamanda ona layık bir ümmet olmayı da nasip eylesin. Amin.


—>: Peygamber Efendimizi (S.A.V) Rüyada Görmek

ceren_99
Buhari, Ahmed bin Hanbel ve Tirmizi, Enes bin Malik (R.A)’den şöyle rivayet etmişlerdir: Hz. Peygamber(S.A.V) buyuruyor ki:
Beni rüyada gören gerçekten beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez. (Ahmed bin Hanbel, Buhari, Tirmizi)
Yine Enes bin Malik (R.A)’den rivayet edilmiştir:
Kim beni görürse, uyanıkken beni görmüş gibidir. (Ahmed bin Hanbel, Buhari, Tirmizi, İbn Mace)

Hz. Peygamber (S.A.V)’i rüyada görmenin bir çok yolu vardır. Hz. Peygamber (S.A.V) rüyada görmek, kişinin derecesine göre değişir. Mesela sadık, salih olan kimseler Hz. Peygamber (S.A.V)’i daha daha nurani görür. Bazılarına da derece derece daha aşağı şekilde görünür. Hatta Hz. Peygamber (S.A.V)’de bir noksanlık görünürse, gören kimsenin noksanlığına delalet eder.

 1. Çünkü Yusuf Nebhani (KS) şöyle demiştir: Bir sefer Hz Peygamber (SAV)’i rüyada görmek için allah-u Zülcelal’e dua ettim ve o niyetle İhlas Suresi’ni üç bin sefer okudum. Hz Peygamber (SAV)’i çok azim bir surette gördüm O kadar azim gördüm ki, onu ne şekilde gördüğümü anlatamam Şimdi Hz Peygamber (SAV) görmek isteyen kimseler, Hz Peygamber (SAV)’e mutabaat yapmalı, allah-u Zülcelal’e karşı sadık olmalı, niyetinde halis olmalıdır. Çünkü bu gibi şeyler Hz. Peygamber (SAV)’i görmeye sebep olmaktadır

Bazı evliyalar yazmış oldukları kitaplarda Hz. Peygamber (SAV)’i görmeye sebep olan amelleri belirtmişlerdir. Burada bu amellerden bir kaç çeşit yazacağız inşAllah

 1. Hadaiku’l-İhbar ve Abdulkadir-i Geylani’nin Gunye isimli kitabında şöyle geçmektedir: Ebu Hureyre (RA) Hz. Peygamber (SAV)’den şöyle rivayet ediyor: Kim Cuma gecesi iki rekat namaz kılarsa her rekatında birer defa fatiha ve Ayete’l-Kürsi, sonra 15 sefer İhlas Suresi, daha sonra bin sefer: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyü’l-Ümmiyyi derse, gelecek cumaya kalmadan o beni rüyasında görür Beni gören kimse de cennete layık olur. Önceki ve sonraki günahları affolunur Bu güzel olan sıga Tezkiretü’l-Mustafa kitabında da yazılmış ve tecrübe edildiği söylenmiştir.
 2. Ebu Abbas şöyle demiştir: Kim şu sıganın üzerinde gece ve gündüz beşyüz sefer söylemeye devam ederse, Hz. Peygamber (SAV)’i hayatta görmeden ölmez: Allahümme ala seyyidine Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resulike’n-nebiyyü’l ümmiyyi Şeyh Yusuf Nebhani de bu sıgayı Saadet-i Dareyn kitabında söylemiş ve: .Ve ala alihi ve sahbihi ve sellem cümlesini ilave etmiştir. Yusuf Nebhani’ye göre; bunu yapmak Hz. Peygamber (S.A.V)’i uyanık iken görmeye faydalıdır. Rüyada görmeye ise daha daha faydalıdır. (Saadet-i Dareyn; 488)
 3. Ebu’l-Musa el-Medeni’nin İbn-i Abbas (RA)’dan rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurmuştur: Herhangi bir mü’min cuma gecesinde iki rekat namaz kılarsa her rekatında fatihadan sonra 25 sefer ihlas suresini okursa, sonra bin sefer: SallAllahu ala Muhammedin nebiyyün ümmiyyi derse, gelecek cumaya kalmadan o beni görecektir. Kim beni görürse de Allah onu affeder.
 4. Mekke-i Mekerreme’nin eski müftüsü Seyyid Ahmed Dahlan kendi yazmış olduğu mecmuasında şöyle demiştir: Bazı ariflerin söylediğine göre, kim cuma gecesinde şu sıganın üzerinde devam ederse, bir sefer okusa bile Hz. Peygamber (S.A.V)’in ruhundan ona bir keşif olur. Ölüm zamanında, kabir zamanında Hz. Peygamber (S.A.V)’i görür. Okunacak sıga şudur: Allahümme Salli ala seyyidine Muhammedin nebbiyyül ümmiyyül habibül âle’l gader el-Azim el-Ceh ve ala alihi ve sahbihi ve sellem

  Bazı arifler: Bu sıgayı her gece de yüz sefer okumak daha layıktır. demişlerdir.

 5. Ariflerden bir zat şöyle anlatmıştır: Ben Seyyid Fadıl Habib Ebu Bekir ibn-i Ali Meşhur ile bir cuma gecesinde beraberdim. Ben ona dedim ki: Bana bişey öğret ki ben onunla Hz. Peygamber (S.A.V)’i göreyim. Bana dedi ki: Ben de senin sorduğun gibi babama sordum. bana dedi ki bu mübarek sıgayı oku sen onu görürsün. bu tecrübe edilmiştir. Okunacak salavatta şudur: Allahümme Salli ala seyyidine Muhammedin Nebiyyü’l Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem Bende bunu okudum tecrübe ettim ve Hz. Peygamber (S.A.V)’i gördüm.
 6. Abdullah bin Hadil Hedar’ın İcazet ve Mukatebet isimli kitabının sekizinci sayfasında şöyle denmiştir: Allahümme Salli ve Sellem ala seyyidine Muhammedin ed-Dürrü’l-Ezher ve’l-Yegutu’l-Ahmer ve Nurullahi’l-Ezher ve sırrullahü’l-Ekber Kim bunu on beş sefer okursa, sonra beş sefer euzü, sonra beş sefer besmele, daha sonra da: Allahümme bihakki seyyidine Muhammedin ve ala alihi seyyidine Muhammedin erina veche seyyidina Muhammedin sallAllahu aleyhi ve sellem halen ve mealen yekzaten ve ma namen derse, o Hz. Peygamber (S.A.V)’i görür.
  Yine aynı zatın aynı kitabında onbirinci sayfada belirtildiğine göre, Hz. Peygamber (S.A.V) görmenin bir yolu da şudur: İlk önce abdest alınır, yatağa girmeden önce Hz. Peygamber (S.A.V)’i görme niyetiyle iki rekat namaz kılınır ve seksen sefer şu salavat getirilir: Allahümme Salli ala seyyidine Muhammedin nebiyyü’l Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem Bundan sonra seksen seferde kevser suresini okunur.
 7. Ebu’l-Kasım Sebki Dürrü’l-Menzam kitabında şöyle rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (S.A.V) şöyle buyurmuştur: Kim Allahümme salli ala ruhi seyyidine Muhammedin fi’lErvah ve ala cesedihi fi’lEcsad ala gabrihi fi’l-Gubur derse o beni rüyasında görür. Kim beni görürse o beni kıyamette de görür. Kim beni kıyamette görürse ben ona şefaatçı olurum. Ben kime şefaatçı olursam o benim havzımdan içer ve onun cesedini Allah ateşten muhafaza eder. (Saadet-i Dareyn: 484)

Kitaplarda belirtildiğine göre, yüz otuz dört çeşide kadar Hz. Peygamber (S.A.V)’in görme için yollar vardır. Fakat biz bu kadarıyla iktifa ediyoruz. allah-u Zülcelal, Hz. Peygamber (S.A.V)’e hakiki ümmet olmayı hepimize nasip etsin İnşaAllahu Teala.. Muhammet El konyevi(ks)


—>: Peygamber Efendimizi (S.A.V) Rüyada Görmek

hamzali
:gul:İnşAllah Pegamber efendimizi(S.A.V)rüyamıda görme şerefine nail oluruz.paylaşımınız için Rabbım razı olsun:gul:


—>: Peygamber Efendimizi (S.A.V) Rüyada Görmek

czacar
Hocam :gul:Allah:gul: sizlerden razı olsun verdiğiniz linklere girdim.:gul:CENABI HAK:gul: sizleri bizim yanımızdan eksik etmesin…uyarınızı dikkate aldım. fakat bilgisayarın acemisiyim.hakkınızı helal edin.


ELİZAN
Allah cümlemize efendimizin mubarek yüzünü görmeyi nasip etsin….


ALLAH’U EKBER
Kim Cuma gecesi iki rekat namaz kılarsa her rekatında birer defa fatiha ve Ayete’l-Kürsi, sonra 15 sefer İhlas Suresi, daha sonra bin sefer: "Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyü’l-Ümmiyyi” derse, gelecek cumaya kalmadan o beni rüyasında görür Beni gören kimse de cennete layık olur. Önceki ve sonraki günahları affolunur

inşAllah görürüm kurban olduğumu :agla:

”ALLAH” ım izin verirse görebiliriz hayırlısı bakalım .

EZAN OLDUM DİNMEDİM !!!! BAYRAK OLDUM İNMEDİM !!!! ŞEHİT OLDUM ÖLMEDİM !!!! ADIM MÜSLÜMAN SOYADIM TÜRK BENİM !!!!!!;)


_sessizlik_
s.a arkadaşlar bugün gördüğüm bir rüyamı sizle paylaşıcam.

rüyamda 4 arkadaş okuldan çıkıp açıktığımız için döner ekmek almaya gidiyoruz çıktıktan bir süre sonra 2 arkadaşım kayboluyor(musa ve erdi isimleri) sonra can isimli arkadaşımla ben onları arıyoruz bulup dönerciye gideceğiz. gidiyoruz gidiyoruz bir yere geliyoruz bizim arka sokaktaki bayıra benziyor ancak yolda çok ot,çöp,taşlı bir yol gibi yılan,akrep vs. var gibi gelmişti bana rüyamda. neyse gidiyoruz ordan bir şey olmuyor bizim sokağa çıkıyoruz orda hz. musa (a.s)’ı görüyorum bana doğru geliyor yüzünü net gördüm hafif şişman ve sakalları yoktu. bana yaklaşınca baya peygamber efendimizi (s.a.v ) gördüm ama onun yüzünü tam hatırlamıyorum rüyada gördüm ama net değil ama sakalı yoktu sanırım sonra ya hz. musanın ya da peygamber efendimizin (s.a.v.) elini öpmeye çalışıyorum öpüyorum ama eli buz gibi tam hatırlamıyorum hangisini öpmeye çalıştığımı sonra mahalleden iki arkadaş geliyor onlarla da tokalaşıp uyandım.

baya karışık bir rüyaydı başları da var ama onları tam hatırlamıyorum okulda geçiyordu.


aziz83
A.s kardeşim..Peygamber Efendimiz’in ve Hz. Musa(as)’ın sakallarını kestiğine dair hiçbir rivayet yoktur..daima bir tutam sakalı vardır..onun için rüyada gördükleriniz Peygamber Efendimiz(sav) ve Hz. Musa (as) olamaz…

inş gerçekten rüyanızda görmeniz dileğiyle ..Allah’a emanet olun…


yeşil sancak
Rüyada Efendimizi sakalsız görmek caizdir.. lakin bu gören kişinin dindeki eksikliğine delalet eder….

Nebîler Serveri’nin değişik şekillerde görülmesi ise bir kısım manaları işaret eder. Şayet Güzeller Güzeli kendisine uygun ruh güzelliğinin dışa yansıdığı rüya esnasında o güzelliğin bazı yanları gitmiş olarak görülürse bu durum rüyayı gören insanın ruh aynasında onu tamamiyle aksettirmeye mani bir kısım isin ve pasın bulunduğuna delalet eder. Mesela; bir kimse Allah Rasû»lü’nü sakalsız görüyorsa demek ki o insanın ruh aynasında Rasû»l-i Kibriyâ Efendimiz’in sakalını görmesine mani bir kusur var ve bu kusur O’nun güzelliğini bütün olarak müşahede etmesine engel oluyor. Öyleyse bu insan Şânı Yüce Nebî’yi rüyasına misafir ettiği için sevinse ve kendisini bahtiyar saysa da böyle bir eksiklikten dolayı ruh dünyasına çeki düzen vermesi gerektiğini de göz ardı etmemelidir.


SERHANZAFER
Selamün aleyküm

dün gece rüyamda hoca efendi ile beraber eski birrenault marka arabaya bindik kendisiarka sağ tarafa ben ise yanına oturdum arabayı ise kapalı bir hanım sürüyordu hoca efendi yürekleri parçalarcasına ağlıyordu ben de sürekli ağladım sonrasında kapalı bir mekana geçtik orada düşman olarak hissettiğimiz bir şeyvardı ne olduğunu anımsayamıyorum mekanda ayrıca dev bir at heykeli vardı taştan tam bu sırada (yüzünü göremedim tasfir de edemem )peygamber efendimiz(sav) atıyla o hekelin üzerine çıktı vehızla baş bölgesine doğru atını sürdü ve oradan düşmana doğru sıçradı ve atının ön ayaklarıyla düşmana vurarak bertaraf etti sonrasında uyandım hala etkisinden kurtulamadım yorumlayamadım sadece anlatmak istedim dualarınızı esirgemeyiniz


sevim yalçın
Ben daha 12-13 yaşımda tam hatırlamıyorum bu yaşlardayım ama efendimizi rüyamda gördüm ve şuan 20 yaşındayım ama o rüya hiç gözümün önünden silinmiyor sonrasında o kadar dua ettim ki tekrar görmek içim ama sonrasında hiç görmedim inşAllah rabbim bütün görmek isteyen gönül dostlarımızın yüreğindeki bu ateşi en azından rüyada da olsa söndürmesine yetecek…!


NURİMERCAN
selamün aleyküm..arkadaşlar çok şükür rüyamda efendimiz muhammet mustafa s.a.v gördüm rüyamı tam olarak hatırlamasamda net hatırlaığım bazı noktaları paylaşmak ve sizlere sormak istedim efendimizi s.a.v gördüm hamam yada banyo gibi bir yerdi o mübarek suretini tam olarak zihnimde çözemiyorum fakat bana ayağına su dökeyimmi dedi bende hayır ben kendim dökerim dedim…..hayırdır inşAllah.bu rüyamı tabir edebilirseniz çok sevinirim.Allah razı olsun ….selam ve dua ile….


Ercan
Kardeşim Hz. Muhammed Mustafa’ yı ( S.A.V) rüyada ne şekilde görürse gör hayırlara işarettir.
Ben de rüyamda Resulü bebek olarak görmüştüm. 7 senedir çocuğu olmayan kardeşimin bir kız bir erkek ikizi oldu. Bir defa da sakalsız olarak görmüştüm. Araştırdım, cami imamlarına falan sordum. Resulun uzuvlarından birini eksik görmek imandaki eksikliğe işaret olduğunu söylediler. Tabiki en doğrusunu Allah bilir.
Selam ve dua ile.


Hoca

< Kim Cuma gecesi iki rekat [URL="https://www.forumduasi.com/hanefi-mezhebinde-namaz-ve-kilinisi/"]namaz[/URL] kılarsa her rekatında birer defa fatiha ve Ayete’l-Kürsi, sonra 15 sefer İhlas Suresi, daha sonra bin sefer: Allahümme salli ala [URL="https://www.forumduasi.com/peygamberimizin-hayati/19035-hz-Muhammedin-mucizeleri.html"]Muhammed[/URL]in nebiyyü’l-Ümmiyyi derse, gelecek cumaya kalmadan o beni rüyasında görür Beni gören kimse de cennete layık olur. Önceki ve sonraki günahları affolunur >
Peygamber Efendimizi (S.A.V) Rüyada Görmek ile ilgili konudaki hadis uydurulmuştur (Allahu alem)
Hadis sahih ise lütfen kaynağnı yazınız!!


emniciba
Hadaiku’l-İhbar ve Abdulkadir-i Geylani’nin Gunye isimli kitabında şöyle geçmektedir: Ebu Hureyre (RA) Hz Peygamber (SAV)’den şöyle rivayet ediyor: Kim Cuma gecesi iki rekat namaz kılarsa her rekatında birer defa fatiha ve Ayete’l-Kürsi, sonra 15 sefer İhlas Suresi, daha sonra bin sefer: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyü’l-Ümmiyyi derse, gelecek cumaya kalmadan o beni rüyasında görür Beni gören kimse de cennete layık olur Önceki ve sonraki günahları affolunur Bu güzel olan sıga Tezkiretü’l-Mustafa kitabında da yazılmış ve tecrübe edildiği söylenmiştir

Bu selevat yerıne baska selevat getırebılırmıyız ALLAH RAZI OLSUN . . .


kul93
Bi Sayfada sunu okudum:
"Kim Cuma gecesi iki rekat namaz kılarsa her rekatında birer defa fatiha ve Ayete’l-Kürsi, sonra 15 sefer İhlas Suresi, daha sonra bin sefer: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyü’l-Ümmiyyi derse, gelecek cumaya kalmadan o beni rüyasında görür Beni gören kimse de cennete layık olur. Önceki ve sonraki günahları affolunur

Birinci Sorum:
Iki rekat ne Namazi? Nafile mi yoksa kaza mi? Yada Yatsi Namazin 2 Rekati mi? bilgilendirirzeniz sevinirim.
( Benim daha cok Namaz borcum var!! Yani Nafile Namazi kilamam)

Ikinci Sorum:
Cuma gecesi saat kactan itibaren baslar?

Saygilar


Hoca
Uydurulmuş bir namazın nasıl kılınacağını bize sormuşsun 🙂

Siz Peygamberimizin sünnetini yaşayın/ona özlem duyun inşAllah onu görürsünüz.


oguzhan23
Selamın aleyküm arkadaşlar Peygamber Efendimizi (S.a.v) rüyamda gördümde ben cok dua eden birisiyim yıllardır birşey isterim Allah.(cc) den 1 haftadır biraz sıkıntılar cogaldı bende dün gece Peygamber Efendimizi (S.a.v) rüyada gördüm bi dergah gibi biryerdekdik beni yanına cagırdı peygamber efendimiz diye hitap ediliyordu bende korkudan sadece 1 kere yüzüne bakabildim bana cok yaptıgın nedir diye sordu Dua etmek dedim efendimizde cok güzel dedi sordum ben secdede de dua ederim o zaman duanın kabul edilmeme ihtimali yoktur dedi sizce tabiri nedir.


NuN
Rüya gayet açık.
Dua et duan makbul, salavatı çoğalt. Allah her zaman görmeyin cümlelimize nasip etsin.


Kayıtsız Üye
Hocam peki cuma gecesi kılınan namazda Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyül ümmiyi derken namazda 1000 sefer mi söyleyeceğiz?


arifselim
Değerli kardeşim. Bu rivayetler sahih değildir ve doğru değildir. Bunu açıklayanlar kaynağını da belirtmeleri gerekir.


Kayıtsız Üye
Ben bu gece gördüm insAllah.fazla bir sey soyleyemiyecegim Allah herkese nasip etsin insAllah.


Kayıtsız Üye
Merhaba arkadaşlar ben geçen gün bir rüya gördüm ilk başta yanımda biri vardı beni bir yere getirdi getirdiği yerde bir sürü insan vardı başlarında biri konuşuyordu yanımdaki kişi bu Hz yusuf dedi ve hz yusuf bana baktı ve gülümsedi daha sonra başka bir yere gittik orda bir nehir akiyordu sonra gökyüzünden bir nurlu biri indi yanimda ki kişi bu peygamber Efendimiz (s.a.v.) dedi peygamber Efendimiz bana ismimle seslendi ve bana gel dedi sonra uyandım ne anlama geliyor acaba bilen varmı


arifselim
Merhabalar kardeşim rüyan hayırlara vesile olsun. Rüyada herhangi bir peygamber görmek hayırla yorumlanmıştır. Yusuf aleyhisselamı görmek ise genellikle başına gelecek olan sıkıntılara veya iftiralara yorumlanır. Peygamber aleyhisselamı görmek ise onu gerçekte görmek gibi değerlidir. Onu görmek ilim öğrenmeye ve sünnetini yaşamaya yorumlanır. En doğrusunu Allah bilir.


Kayıtsız Üye
ben 8 yıl önce rüyamda sınıf öğretmenim ve ailesi ile Hacca gidiyordum bizi bi eve o evin odasına götürüyorlardı o odada peygamberimizi gördüm öğretmenimin küçük oğlu ve benim dışımda kimse göremiyordu peygamberimiz sadece bizimle konuşuyordu orada kaldığımız süre içinde birkaç kez görüp konuşmuştuk efendimizle ama neler söylediğini hiç hatırlamıyorum uyandığımda çok üzüldüm keşke hiç uyanmasaydım o rüya hiç bitmeseydi dedim yıllar geçti hala unutamıyorum tekrar görebilmek için dua ettim ama malesef bidaha olmadı bu rüyayı nasıl yorumlamalıyım namaz kılmayı bilmiyordum o zamanlar hatta yeni öğrendim diyebilirim inancım sonsuz ama ibadetlerim çok eksik o rüya bi uyarı olabilir mi?


arifselim
Selamun aleykum kardeşim. Rüyanız hayırlı bir rüyadır. Peygamber aleyhisselamı görmek onu sanki hayatta görmek gibi değerlidir. Bu rüya sizin ilim öğrenmeniz gerektiğine ve sünnetini yaşamanıza bir işaret olarak yorumlanır. En doğrusunu Allah bilir.


Kayıtsız Üye
Allah hepimize hz. Peyygamber efendimizi hem rüyada hem ahirede görme nasip etsin.


Kayıtsız Üye
Bende görmek istiyorum 🙂 inşAllah’da görürüm


mevlanaa
selamun aleykum.rüyamda karanlik alanda peygamber efendimize bakiyordum.efendimiz oturuyor ben ayaktaydim.yaldiz yandan goruyordum.eski zamanlarda giyilen krem rengi kapsonlu bi elbisesi oldugu icin yuzunu goremedim. acaba nedir anlami ?


arifselim
Aleykum selam kardeşim. Peygamberi görmek hayırla tabir edilir. Onu çok sevmeye ve sünnetini yaşamak gerektiğine işarettir. Ayrıca bazen bu rüya hacca gitmeye de tabir edilmiştir. En doğrusunu Allah bilir.


Kayıtsız Üye
Selamünaleyküm ben Peygamber efendimizi gormek istiyordum rüyamda ve bir taş gibi birşeye uzun bakınca belki görebilirsin diyorlar bende bakıyorum ve hafif bulanık bir yüz görüyorum ağlamaya başlıyorum acaba gerçekten ResulAllahi mi gördüm diye ve sonra medine de kabristanı nı görüyorum ve cennetul bakinin yanından geçiyoruz ziyarete gitmişiz


arifselim
Aleykum selam kardeşim. Peygamber aleyhisselamı sevmeye ve özlemeye işarettir. Onun sünnetine sıkı sıkı yapışmanız ve onun yolundan gitmeniz gerektiğine yorumlanır. En doğrusunu Allah bilir.


Kayıtsız Üye
Peygamber Efendimiz Türkiyeye giriş yaptı diye tvden haber veriliyor. Peygamberimiz suriyeden gaziantepe geliyor. Birileri diyor ki dergahçha gitmiş dinlenecek. Acaba diyorum hangi dergaha gitti. Cevap menzil oluyor. Rüyamda menzil antepte oluyor. Sonra birden peygamberimiz bizim şehre gelmiş oluyor. Şehrin ana caddesinde büyük kalabalık bir taraftaki kaldırımı doldurmuş. Peygamber efendimiz karşı tarafın ikinci katında çok geniş uzun büyük bir balkona bize göre sağdan sola doğru yürüyerek ve selam vererek çıktı. Müthiş bir geçişti. Çok uzun boylu, uzun siyah saçlarıyla müthiş güzeldi. Tabi bu arada kalabalıkta bağrışmalar ve sevinç ağlayışları başladı. Sonra birden bizi selamlamak için caddenin başından başlayıp geçmek için yolun başına gitti. Sanırım adım atmıyordu uzun elbisenin altında ayaklarını görmesemde sanırım yere değmeden hızlıca gitti. Tabi bizde peşinden koştuk. Bu insanlardan başörtülü kızları çoğunluktaydı. Aslında diğer kalabalığı hatırlamıyorum. Kapalı kızların koşarak bağırarak peşinden koştuğunu görüyorum. Peygamberimiz yolun başına varınca ordan geçen bir kaykaylı beyaz dar patolunlu sadece başı örtülü bir kız oluyor.Peygamberimiz ona yaklaşıyor buda ne diyor. Ben içimden inşAllah ona kızmaz herkes izliyor gibi bir şey düşünüyorum. Peygamberimiz bir tepki gösrermeden uyanıyorum. Belki rüyamda bile ve uyandıktan sonra inşAllah o kıza bişey demez diye düşündüğüm için hiç hoşuma gitmedi. Kızsada kızmasa doğruyu yapacak olan o, benim ne haddime ki düşünerek ne yapması gerektiğini söylüyorum. En güzel tarafı balkana çıkışındaki güzelliği inanılmazdı.


arifselim
Selamun aleykum. Peygamber aleyhisselamı rüyada görmek onu gerçekte görmek gibidir bu konuda hadislerde bu müjde verilmiştir. Senin içinde ve bur rüyayı okuyan her müslüman içinde hayırlı bir rüya ve uyarıdır inşaAllah. Ona ve sünnetine mutlaka sıkı sıkı tabi olmak manasına yorumlanır. En doğrusunu Allah bilir.


Kayıtsız Üye
Selamun aleykum cuma aksami fatiha ayetel kursi ve 15 ihlastan sonra yere oturdugumuzda sadece ettahiyatu okuyupmu selam vericez yoksa ettehiyatu salli barik okuyuptami vericez. Lutfen cevaplarsaniz sevinirimAllah herkese peygamerimizi rüyada gormeyi nasip etsin.


arifselim
Aleykum selam. Aslı esası olmayan bir namazın nesini anlatacağız kardeşim. Bunlar uydurulmuş şeylerdir. Peygamberi görmek isteyen onun sünnetine sıkı sıkı sarılsın. Böylece ebediyen cennette onunla birlikte olabilsin.


Kayıtsız Üye
Selamünaleyküm hocam ben peygamber efendimiz rüyada gördüm ve bana kuran ı kerimin başından ortasından ve sonundan okumamı söyledi ne anlama geldiğini ve bu konuda yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler


arifselim
Aleykum selam. Bu manası açık olan rüyalardandır. Kendin için dininde olan eksikliklerini gidermen gerektiğine ve kendine çeki düzen vermen gerektiğine yorumlanır. Herşeyi hakkıyla bilen sadece Allah’tır.


Kayıtsız Üye
Hocam Merhabalar. Genelde böyle yerlere gördüğüm rüyaları sormak için girmem ama, bu rüya benim için önemli…

Rüyamda Kardeşim ve ben Peygamber efendimiz (s.a.s) için kavga ediyorduk.

Ama asıl garip olan, Onun peygamber olduğunu kardeşimden anlıyordum!

Ve bana ben peygamberim demiyordu.

Yardımcı olursanız sevinirim;-)


arifselim
Merhaba. Rüyada peygamber aleyhisselamı görmek sahih bir rüya olduğu anlamındadır. Kavga etmek de tersi olarak yorumlanır ve iyilik, hayır ve destek görmeye işaret eder. Peygambere olan sevgiye ve onun izinden yürümeye tabir edilir. Herşeyi hakkıyla bilen sadece Allah’tır.


Kayıtsız Üye
Selamun Aleyküm,kızım rüyasında beni ve babasını Kabe’nin önünde namaz kılarken görüyor.11 yaşında…Peygamberimiz onu çağırıyor fakat peygamberimizin yüzünü görmüyor.Koluna girip kanatlanarak O’nu karşımıza getiriyor ve Peygamberimiz bana ve eşime "Allah sizden razı olsun" diyor ve kızım tekrar kanatlanıp peygamberimizi götürüyor.Yorumlarsanız sevinirim,şimdiden teşekkürler.


arifselim
Aleykum selam. Hayırlı bir rüyadır ve kalbindeki peygamber aleyhisselamın muhabbetine işarettir. Peygamberin görüldüğü rüyalar sahih rüyalar olarak kabul edilir. Ayrıca hacca gitmek manasında yorumlanır. Herşeyi hakkıyla bilen sadece Allah’tır.


Kayıtsız Üye
SELÂM ALEYKÜM … ben efendimizi üç kere gördüm herkesden cok özür dileyerek soylemek istiyorum yani kusul abtesti almadan uyuya kalmışım hz musa ile efendimzi gördüm firavun ustlerine bi kuyuda toprak dökmüş ve hz musa yumruğu havada yukseldi toprakdan yukari doğru havadayken bn hz musa diye bağırdı sora efendimz yukseldi yumruğu havada bn Allahin resulü hz Muhammed diye bağırdı ve bi ayet okumaya basladi ve uyandim sora 2 ay sora bi ormanin icinde tahtadan bir ev ikaranlik zindan o evin penceresinden gelen isik heryerde yankilaniyo kapi aralik bakyim odanin köşelerine bagdas kurmuş oturuyolar hz omer hz musa hz nuh hz isa efendimiz ve otekileri taniyamadim guya rüyamda ve 3 cusunde dünya yikiliyo efendimzle yanyana oturdum bn hafif cabrazinda oturuoyrum efendimz sakalina kurbn olduğum efendim ne yapiyorsunz dedim o ellerini suyun uzerinde yaprak toplar gibi insanlari topluyor ümmetim ümmetim diye şükür olsun şükürler olsun siz ALLAHA yönelin ona kulluk gorevinizi yapn yanlış yolda olabilirsnz ama kalbinz ruhunz daima merhametle doludur o sevdiği ummetlerine gelir elhamdulillah … selâm ALEYKÜM


arifselim
Aleykum selam. Birinci anlattığın rüyan sana bir ikaz ve hatırlatma gibi kabul edilebilir. Hak olana uymaya, ibadetlerini yaparak Allah’ın rızasına yönelmeye işarettir. Diğer rüyan ise, hayırlı bir rüya olup gören imse için kendisini Allah’ın rızasına daha çok yaklaştıracak salih amellerde bulunmaya tabir edilir. Herşeyi hakkıyla bilen sadece Allah’tır.


Kayıtsız Üye
rüyamda peygamber efendigimizin vefat etti diye bagiriyorlardi bende agliyordum yuzunu gormek istedim gostermediler ve hala agliyorum tabutunu kimseye birakmak istemiyorum ben tasiyacagim diye agliyorum kabristana geldigimizde tekrar yalvardim yuzunu goreyim diye ve actilar ama oglum yuzu vardi aniden yer ler daglar yarilmaya basladi kiyamet gibi ve aglayarak uyandim


arifselim
Peygamber aleyhisselama olan sevgiye ve bağlılığa işarettir. Ayrıca onu özlemek, yolundan gitmek, davasını savunmak ve sünnetine önem vermek gibi manalara tabir edilir. Ayrıca rüyayı gören kişinin kendisine çeki düzen vermesi için bir uyarı olarak yorumlanır. Herşeyi hakkıyla bilen sadece Allah’tır.


Leylak
ben rüyamda iki kez peygamber efendimizi gördüm birincisinde beyaz bir çadırın altında erkeklerle sohbet ediyordu ayıptır diye bende uzaktan gizlice bakıyordum hayranlık ve sevgi ile …ikincisinde ise rüyamda uyanıp(fakat bu kısmı da rüya) mutlu bi şekilde eşime peygamber efendimizi rüyamda gördüm diyorum sevincle fakat nasıl gördüğümü hatırlayamiyorum bu kadarini da hatirlamayacaktim belki dini bir sohbet dinlerken bir anda aklima geldi ruyam ama eşime anlattığım kısmını hatırliyorum sadece sizce bu nasıl bir rüya ne anlama geliyor yorumlardan sevinirim


arifselim
İkinci gördüğün rüyan yani rüya içinde rüya gördüğünü görmek çok hayırlıdır ve o rüyanın sahih olması anlamındadır. Peygamber aleyhisselama olan sevgiye ve bağlılığa işarettir. Ayrıca seni Allah’ın rızasına daha çok yaklaştıracak salih amellerde bulunmana tabir edilir. Herşeyi hakkıyla bilen sadece Allah’tır.


Melihp1905
Arkadaşlar Rüyamda Peygamber Efendimizle Ormanda ilerliyorduk elimde kuran-ı kerim vardı yüzünü hiç görmedim sabah kalkınca peygamber efendimizi gördüm diye kalktım yanılmış olabilir miyim ?


arifselim
Rüyada peygamber aleyhisselamı görmek daima sahih rüya olarak kabul edilir. Çünkü rüyada dahi şeytan onu taklit edemez buyrulmuştur. Bu rüya sahibi için kurana ve onun sünnetine uyması gerektiğine ve gerçek kurtuluş yolunun ancak bu olduğuna işaret olarak tabir edilir. Herşeyi hakkıyla bilen sadece Allah’tır.


Kayıtsız Üye
Rüyamda yer gök arasında ve etrafında her şey bembeyazdı dünya da denmez herkez secdeye kapanmış ben ortalarda ayaktayım etrafıma bakıyorum sonra Peygamber Efendimiz ayağa kalkıyor bana doğru bakıyor sonra Allah’ın huzurunda olduğumu anlıyorum kafamı kaldırıp Allah’a bakmaya çalışıyorum ama kafam kitlenip titriyor her seferinde bakmaya çalıştıkça kaldıramıyorum.


Tohat
Temiz ve imanlı bir kişiliğe sahip olan biriyle tanımlanır. Allah’ın huzurunda olduğunuzu görmeniz onu sürekli zikrettiğiniz veya zikrederek Ahireti düşünerek, Allahın her an sizi gördüğü bilincine dayanarak hareket edeceğinize delalet eder. Hakkıyla bilen bir tek Allahtır tabiki.


Ozon_t
Hocam;
Rüyamda cennete girmiştim ve önümde sadece 8 kişi vardı, önümdeki kişiye sordum ben cennete girecek 9.kişimiyim diye evet öylesin dedi ben inanmadım ve en önde 1.sıradaki Peygamberimizin yanına gittim onada aynı soruyu sordum o da sen cennete girecek ilk dokuzuncu kişisin dedi sonra cennetin kapısına gelip dışarıda bekliyenlere bakıp kapıdakine sordum sen niye girmiyorsun diye kapıdaki ise benim daha hesabım bitmedi dedi..


Tohat
Sahih rüya olduğundan emin olduğumuz rüyaların başında peygamber efendimizin olduğu rüyalardır. Rüyanızda da peygamber efendimizin müjdesi sizin dünya ve ahiret saadetine en iyi şekilde erişip yaşamanıza delalet eder. Hayırlı ve güzel bir rüyadır. Hakkıyla bilen bir tek Allahtır elbette.


hamide_1743
selamun aleyküm. rüyamda peygamber efendimizle beraber her yerin nurla dolu olduğu bir yerde beraber bir şeyler yiyor içiyorduk. önümüzde bir masa. masanın üstünde envai çeşit yiyecekler. arkamızda yan yana birden fazla kalın uzun sütunlar. peygamber efendimizle muhabbet ettik. ben peygamber efendimizin dizine yattım. başımı okşadı. bişeyler anlatıyordu. sonra karşıdan birisi geldi. biz ayağa kaltık. karşıdan gelen bir erkekti önce dikkatle baktım. sonra utandım başımı yere eğdim. peygamber efendimiz bana ona dikkatli bak o senin helallindir dedi. ben tekrar kafamı kaldırdım baktım ve uyandım.


arifselim
Aleykum selam. Güzel ve hayırlı bir rüyadır. Evlilik hayatında var olan sorunlarının aşılmasına, bekar isen hayırlı bir kısmetinin olacağına yorumlanır. Her halükarda bu rüya sahibi için iyilik, hayır ve Allah’ın rızasına yönelmeye tabir edilir. Sende hayırlısını dile. Herşeyi hakkıyla bilen sadece Allah’tır.


hmyra
Selamınaleyküm.

4 yıldır birini seviyorum ve sevdiğim kişi yoğun tasavvuf ilmi ile ilgileniyor ve bunu hem bu yüzden seviyorum hemde Allah kalbimi ona ısındırdı ve ondan başka birini sevebileceğimi sanmıyorum. Aramızda biraz yaş farkı var bende büyük ama benim için hiç farketmiyor bu duurmi onun içinde aynı şekilde. Artık evlenmemiz gerektiği konusuna geldik ve kendisinin geleceğimize dair bazı olumsuz düşünceleri vardı. bir süre konuşmadık ve yoğun dua ile istihare yatmış. rüyasında peygamber efendimiz Hz. Muhammed’i görmüş ve evliliğimizin uygun olup olmadığını sormuş. Olmasını dilememiş.. Ve sevdiğim kişi rüyasından çok emin. Ama ben naparsam yapayım vazgeçmek istemiyorum ondan başkasının hayatıma girmesini istemiyorum. O emir kesin yerden geldi diye vageçebilir beni sevdiğini söylüyor ama yapacak birşey olmadığınıda söylüyor. Ben bunu yaşayarak görmek istiyorum olumsuzsa bile olabildiğinde evliliği onunla yaşamak istiyorum. Bu rüyanın sonucuna uymak zorunlu mudur? Lütfen konu hakkında yardımcı olur musunuz ?


Tohat
Ve aleyküm selam. Öncelikle peygamber efendimiz (s.a.v) rüyada görülmüşse bu kesindir. Ve söylediklerinde şüphe yoktur. İstihareye yatarak bir dilekte bulunulmuş ve peygamber efendimiz aracılığıyla gösterilmiştir. Büyük bir nimettir. Uyup uymama konusu elbettteki size kalmış. Sonucunu ve umduğunuzu bulamadığınız takdirde üzülecek olan da sizsiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hakkınızda ne hayırlıysa onu eylesin inşAllah.


Kayıtsız Üye
Selamun aleyküm hocam bugün regaip kandili olması sebebiyle gece niyetlenip yattım. Rüyamda bir sınıftaydım kalabalıktı. Yanımda annemler de vardı. Sonra Peygamber Efendimizin oraya geleceğini söylediler, çok heyecanlıydım. Sonra kapıdan girdi, kendisini görünce gözümden yaşlar boşandı. Bana merhamet eder gibi bakıyordu. Saçı ve sakalı beyazdı. Bembeyaz giyinmişti. Sanki bizlerden biriymiş gibi bir havası vardı. Bundan sonra hep burdayım der gibiydi. Elini öpmek istedim izin verdi eline baktım genişçe ve beyazdı. Elini öptüm sarıldım. Daha sonra çok iyi hatırlamıyorum ama kendisi benimle evlilik hakkında mı birşey diyordu yoksa evlenmek mi istiyordu hatırlamıyorum hocam. Yanlış olmasın hatırlayamıyorum bir türlü ne gördüğümü Tövbe haşa. Rüyamı yorumlarsanız çok mutlu olurum hocam, Regaip kandiliniz mübarek olsun.


Tohat
Ve aleyküm selam. Peygamber efendimizin görüldüğü her rüya hayır anlamına gelmektedir. Hangi sıkıntın varsa geride kalacağına, bolluğa, berekete, dertlerin son bulmasına, evliler için aile saadetine, bekar isen evleneceğine ve huzurlu olacağına delalet etmektedir. Doğrusunu en iyi bilen Allah’tır.


ylzckmk
Hocam hayırlı günler öncelikle bu sayfayı bulduğum için çok mutlu oldum .bu görmüş olduğum rüyaları çok merak ediyorum anlamlarını Allah razı olsun sizden bir rüyamı yorulmadınız çok mutlu.oldum. hocam ben rüyamda peygamber efendimizin sırasıyla atını hırkasını sakalı şerifini ve son iki kerede yüzünü gördüm. Senelerdir hep aklımda bu rüyalar biraz uzun olacak ama yazacağım inşAllah okursunuz. 1.rüyamda bundan 12 yıl önce mahallede bir kalabalık var uzun kıyafet giymiş insanlar toplanmış ne oldu diyorum bana sessiz ol buradan birazdan peygamber efendimiz geçecek diyorlar atıyla sakin bakma yüzüne diyorlar geçerken çok heyecanlanıyorum sonra bir at sesi duydum hızlı bir şekilde geçti atıyla. 2.rüyamda bundan 5 yıl önce gördüm rüyamda Müslüman olmayanların eline peygamber efendimizin hırkası ve sakalı geçmiş pazarda satıyorlar o kadar şaşırıyorum ki ya nasıl izin verirler diyorum Müslüman kardeşlerimiz almak istiyorum sakalını parayla param yetmiyor yanımda da biri var erkek ona soruyorum ondada yok satıcı diyor ki hırkasına yetiyor paran onu veriyor bana yolda giderken tanımadığım o genç ye yanımda hırkasını şöyle üzerime doğru tutuyorum acaba gerçekten peygamberimizin mi hırkası yoksa benimi kandırdılar diyorum uzun bir hırkaydı büyük .3 rüyamda yine 4 yıl önce gördüm o rüyayı çok net hatırlayamıyorum ama rüyamda sakalı şerifini elime avucuma koydular 4. rüyamı da 2 yıl önce gördüm rüyamda komşumuza gidiyorum abla diyorum ben geceleri uyuyamıyorum 3 harfliler beni korkutuyor kadında korkma onlar gelince şu resmi göster diyor bir resim veriyor bana resimde sırasıyla 3 kişi var en öndeki daha net belirgin kim diyorum bu peygamberimiz diyo kadın bunu göster resmini sana bir şey yapamazlar yüzünü hala hatırlıyorum simsiyah parlak gözlü beyaz tenli siyah saçlı biri. Kadın oyalar deyince şaşırıyorum sen diyorum nereden biliyorsun ki peygamberimiz olduğunu. Deyip uyandım
1 aydır yeni namaza başladım başladığım ilk gününde sabah ezan okunuyor kalkmak. istiyorum ama bir türlü kalkamıyorum uyku çok bastırıyor ezan okunduğu sırada saniyelik bir rüya gördüm pazardayım bir genç çocuk bir adamın peşinden ısrarla bir bakar mısın iz siz peygamber efendimiz misiniz diyor çok ısrar ediyor tekrar tekrar soruyor ama cevap vermiyor sorduğu kişi bende yanlarındayım gencin sorduğu kişi peygamber efendimiz misiniz diye birden bana baktı gülümseyerek yine aynı yüz siyah iri gözlü. Bir tanede kız var adamın sözde öğrencisi hocam doğrumu gencin söylediği diye sordu.yine cevap vermedi. Ben o kız o genci ofisine götürdü oturdu koltuğuna kız bana döndü yeliz dedi sabah ezanı okundu daha kılmadın mı namazını mahallede konuşmaya daldın dimi hadi defi kaçırma uyandım hemen ezan daha bitmemişti hemen namazımı kıldım. Hocam bu şekilde gördüğüm rüyalar ve bunun gibi bir çok rüya var


Tohat
Hayırlı günler. İlk rüyanda emeğin ile kazandıklarının çok olacağına maddi olarak güçleneceğine ve elde ettiklerini Allah rızası için kullanarak yardımlarda bulunacağına, insanların ihtiyaçlarına el uzatacağına delalettir.
İkinci rüyanda haksızlığa karşı gelerek bununla mücadele edeceğin, değerlerine önem vererek korumak için elinden geleni yapacağın, hak yolundan ayrılmamaya gayret edeceğine işaret etmektedir.
Üçüncü rüyan, kötülüklerden, ahiretine zarar verecek durumlardan, Allah yasaklayıp yapılmasını istemediği her türlü şer ve günahlardan uzak durarak dünya ve ahiretini heba etmemek anlamına gelmektedir.
Dördüncü rüyanda ise peygamber efendimizi sürekli anman salatı şerif getirmen ona olan imanını sürekli gözden geçirmen gerektiğini göstermektedir.
En son gördüğün rüyanda ibadetlerin konusunda daha hassas davranarak önemini davranışların ile kavramış olman gerektiğini ifade eder.
Peygamber efendimizin görüldüğü tüm rüyalar salihtir ve verilen mesajlar görülenler haktır. Mesajlar alınarak hayata tatbik edilmesi gerekmektedir. Doğrusunu en iyi bilen Allah’tır.


tegin45
Selamün aleyküm. Ben rüyamda Hz. Muhammed’i ve bir kadın gördüm,peygamberimiz evsiz kalmıştı ve o kadından kalacak yer istiyordu.Kadın peygamberimizi reddetti ve dediki ben dul bir kadınım seni eve alamam, o zaman peygamberimiz ağlamaya başladı.Ben de o ara bizim eve davet etsem mi diye söylenirken beni duydu ve gülümsedi tam bizim eve gidiyorken uyanmışım bu rüyayı askerdeyken görmüştüm. Tabirini yaparsanız sevinirim.Allah razı olsun


Tohat
Ve aleyküm selam. Hayatının bir sonraki adımlarını tahmin ederek atman, dikkatli olman, planlarını buna göre ayarlayarak hareket etmen, kendini ve aileni düşünerek önlemlerini atman gerektiğini vurgulayan bir rüyadır. Doğrusunu en iyi bilen bir tek Allah’tır.


ylzckmk
İyi günler hocam ben rüyalarımda peygamber efendimizi ve prygamberimizle ilgili bir çok rüya görüyorum en son da şu şekilde gördüm rüyamda bi yerdeyim gördüğüm bütün rüyaları bir kağıda yazmışım rüyamda tam karşımda oturmuş kafasında yanlış hatırlamıyorsam beyaz sarık gibi bir şey olan bir adam var gözlerini dikmiş bana bakıyor bana dediler ki o dediler hoca o bilir rüyalarının anlamını ona sor bende ruyalarimi yazdığım defterde ariyodum peygamberimizi gördüğüm rüyayı ariyodum hocaya sormak için anlamını. Uyanir uyanmaz rüyamda görmüş olduğum kişinin peygamber efendimiz oldugu hissi vardı içimde rüyada peygamberimiz bu demedi kimse ama uyandığımda böyle bi hisle uyandim acaba o kişi peygamberimiz miydi. Daha önceki gördüğüm rüyalarımda ki kişiyle aynıydı sanki gözleri felan.bide rüyamda hoca denilen kişi çok dikkatli bakiyodu bana gözlerini üzerime dikmisti anlı nedir acaba


Tohat
Hayırlı günler. Gördüğün rüyaların sahih olduğu bir gerçektir. tüm gördüklerin bir mesaj içeriyor olduğu da muhakkak. Yakınlarında bildiğin bir hocaya giderek ayrıntılı olarak rüyalarını anlatabilir yüz yüze daha sağlıklı yorumlar alabilirsin. Allah en doğrusunu bilendir tabi.


Zülkarneyn
Selamün aleyküm arkadaşlar
Rüyamda tanımadığım bir kimse beni bir mekana götürdü ileride ayakta bir kişi vardı peygamber efendimiz (sav )olduğunu %100 hissettiğim yeşil ipek gibi parlak cübbeli ..yanına vardık sakalsızdı simasını cok göremeden eğilip cübbesinin eteğini öptüm arapça bir iki kelime soyledi ince nahif bi ses tonuyla ama arapça bilmediğinden anlamadım aklımda da tutamadım söylediklerini hayır olur inşAllah hikmeti nedir bilmiyorum yardımcı olurmusunuz.
Selametle


Tohat
Ve aleyküm selam. Her ne sıkıntın ve sorunun varsa bunun çözülerek feraha kavuşacağın manasındadır. Özellikle aile içinde var olan sorunlara karşı önlem alınıp doğru hareket edilmesi gerektiğine, yanlış kararlar vermekten uzak durulması için tedbir alınmasına işarettir. Tüm olumsuzlukların ardından hayırlı aydınlık günlerin baş göstereceği anlamı taşımaktadır. Hakkıyla bilen Allah hayırlısını etsin.


Veysi 16
Selamün aleyküm ben elimden geldiğince çok şükür ibadetlerimi yapmaya çalışıyorum. Yanımda bir kişiyle yerde uzanmışız bir anda karşımızda peygamber efendimiz s.a.v. yanında iki kişi ile geliyor. yanımdaki sakın kalkma bırak ezsin şekil alınca kalkarız diyor. O esnada birisi peygamber efendimize bir şey getiriyor. Peygamber efendimize elinde bir mühür var onu gösteriyor. Çok etkilenmiştim. Allahümme Salli ala seyyidina ve âlâ ali seyyidina MUHAMMED. Yorumlarsanız sevinirim. Allah razı olsun.


Tohat
Ve aleyküm selam. Hayırlı bir rüya olması hem tabirinin olumlu hem de efendimizi gerçek manada görmüş olmandandır. Çektiğin ve çekiyor olduğun meşakatli duurmları sabır göstererek meyvesini almaya başlayacağına, hastalık varsa şifaya nail olacağına, ruhsal bunalımdaysan ferahlık göreceğine, borçların varsa kapatacağına kısaca derdine derman bulacağın gelişmeler olacağına işaret etmektedir. Hakkıyla bilen Allah hayırlısını etsin.


Kayıtsız Üye
Selamun aleyküm değerli büyüklerim ben 19 yaşındayım yaklaşık olarak 4 -5 ay önce namaz kılmaya başladım inşAllah da böyle devaö edebiliriz size rüyamı açıklamak isterim:
Bu rüyayı 7 nisanı 8 ine bağlayan gece de gördüm yani berat kandilinde rüyama geçeyim ben ve o gün konuştuğum bi kaç arkadaşım arkamızda islamı temsil eden gibi bir ordu Vardı (tesettürlü hanımlar vardı) ve bizde savaşıyorduk düşmanı alt ettikten sonra ben ve bi kaç arkadaşım atlarımızla bir binaya girdik orda laflarken benim gözüm takıldı bir yere ve odanın girişinde HzMuhammed sav in düğünü yazıyordu içeri girdim içeriyi pek hatırlamasam da peygamber efendimizi görmek sebebiyle öne doğru yaklaştım fakat alan büyüktü yaklaştım biraz daha kafamı yukarı kaldırdım böyle görmek istercesine fakat bir sürü engel vardı İnsanlar olsun duvar gibi bir türlü suratını göremedim bende o maneviyatı biraz hissettim o alanda biraz gözümlerim doldu tam ağlayacakken gözlerimi sildim çıktım alandan sonrasını hatırlamıyorum saygılar


Tohat
Ve aleyküm selam. Hiç beklemediğin kadar ve düşünmedigin kadar bol rızka, nimete nail olmaya, günahlardan tövbe ederek temizlenmeye, hatalarından pişman olarak bir daha yapmamak üzere doğru adımlar atmaya, yaşadıklarından ders alarak bildiklerini tecrübelerini hayatına tatbik etmeye, kısaca Allah yolunda, Allah’ın rızası olduğu şekilde yaşamaya delalet eder. Hakkıyla bilen Allah hayırlısını etsin.


Kayıtsız Üye
Bir binaya girdim içeride siyah giyimli ve şapkalı Yahudi topluluğu bulunuyor bir sürüde kedi var.ben oradan korkarak uzaklaşırken bir adam takılıyor peşime korkuyorum.Korkma ben onlardan değilim diyor izlemeye geldim.evine gidiyoruz ve bana hz. Muhammed (sav) öldüğünü açıklıyor ve Allah tarafından efendimiz zarar görmesin diye sivri üçlü demirler bükülüyor.elinde bir pusula var kuzeyi gösteren derken bazı adamlar gelip ateş açıyor oymalı tahta kapının arkasından efendimizin de elinde silah var ve yaralanıyor.gidelim diyor bana evin arka tarafına çıkıp çatıya tırmanıyoruz o önde ben arkada efendimiz gözden kayboluyor göremiyorum neredesiniz diyorum yanınıza geleyim bir güç engelliyor beni,bana diyor ki yaralıyım cübbemi çıkardım artık beni göremezsin. Sonra bir şekilde yanına varıyorum yere oturmuş sırtını duvara yaşlanmış üzerinde yeşil elbise saçlarında aklar ve uyandım. Çok etkilendim günahkar bir kulum ibadetlerimin hepsini yapamasam da her daim vicdan azabını çekiyorum yorumlarsanız sevinirim Allah razı olsun şimdiden.


Tohat
Hayırlı günler. İsmini duyurup geniş bir alana yayacak kadar başarılı olmaya, iş hayatında önemli bir isim olma ihtimaline, çocuk sahibi olmaya kısaca dünya nimetlerinden fayda sağlamaya, Allah’a şükrederek çok fazla neden olmasına delalet eder. Ayrıca htiyacın olan her ne ise ona erişeceğine, ruhen rahatlamaya, huzur bulmaya, ferahlamaya, omuzlarindaki yükü hafifleterek yaşamaya işarettir. Allah hakkıyla bilendir.


Balıkbeyim
Selamınaleyküm.
Benim gerçekliğinden şüphe duyduğum ve emin olmadığım bir rüyam var. Bana yardımcı olun lütfen.
Ben rüyamda loş bi yerde hiç kimsecikler yokken fazla derin olmayan bi çukurda üzerime toprak atıldığını gördüm.
Kimse yoktu.
Ben elimi yüzüme gözüme toprak gelmesin diye kaptırken ve çok korkuyorken birden sağ tarafdan Uzun bi beyaz elbiseli bi adam güler yüzle ve el hareketleriyle bana sakin olmamı ve korkmamamı söyledi.
O sırada ben bu peygamber efendimiz diyodum kendi kendime.
Sonra bana bi kaç öğüt verdi ve bana Allah’a dua etmemi söyledi.
Yüzü bana tanıdıktı ama ben peygamber efendimiz olduğunu biliyodum rüyamda.
Acaba bu rüya psikolojik mi yoksa bi anlam taşıyor mu yardım edin lütfen


Tohat
Ve aleyküm selam. Var olan veya gerçekleşebilecek her türlü sıkıntı karşısında Allah’a dayanarak, ondan medet dileyerek dualar edip ona sığınmaya ve tevekkül etmeye delalet etmektedir. Gördüğün rüyadaki hissettiğin peygamber efendimizdir s.a.v. sana yol gösterici olarak öğüt verdiği görülmektedir. Hakkıyla bilen Allah hayırlısını etsin.


Peygamber efendimizi rüyada nasıl görürüz, peygamber efendimizi nasıl rüyada görürüz, rüyada peygamber efendimizi görmek

Bu kategoride yer alan Rüyada ölmüş birinin ölmediğini söylemesi başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.

Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Peygamber Efendimizi Rüyada Görmek Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.