Anasayfa
8 Mayıs 2021, 5:53
anket
Yönetici

Mezhebiniz nedir?

ömerhattab
evet Arkadaşlar mezhebleri ne kadar tanıyoruz…
İtikadi mezhebimiz nedir ?
Ameli mezhebimiz nedir?


—>: mezhebiniz nedir?

Vamık
ahli sünnet + şafii- bazen hanbeli


—>: mezhebiniz nedir?

çömez
S.A. Caferiyim fakat tevhidi ikrar eden herkes müslüman kardeşimdir,batıni yönü benim için ikinci plandadır Allahc.c. kalpleri en iyi bilendir,mezhebi farklılıklar tevhid kardeşliğini zedelememelidir……….


—>: mezhebiniz nedir?

Ziyad Şafi
< evet Arkadaşlar mezhebleri ne kadar tanıyoruz…
İtikadi mezhebimiz nedir ?
Ameli mezhebimiz nedir? >

itikattakı mezhebim Ehli Sünnet vel Cemaatdır…amelde mezhebim Şafiidir…itikaddakı mezheb imamlarımız ise imam-ı Maturidi (ra) ve imam-ı Eşaridir (ra)…Hanefiler esasen imamı- Maturidiye tabi oldular…Maliki, Şafii ise imam-ı Eşariye tabi oldular …Hanbelîler, fıkıh gibi îtikadda da İmam Ahmed bin Hanbel’e bağlıdırlar. Ayrı bir îtikadî mezhebleri yoktur.

Mezhebler Kaça Ayrılır?

Mezhebler önce 2’ye ayrılır:
1 – Fıkhî mezhebler,
2 – İtikâdî mezhebler…

Fıkhî Mezhebler Kaça Ayrılır?

4’e ayrılır:

  • 1 – Hanefî mezhebi,
  • 2 – Mâlikî mezhebi,
  • 3 – Şâfiî mezhebi,
  • 4 – Hanbelî mezhebi.

Bu 4 mezhebin, hepsi de haktır, doğrudur. Şimdi bunları sırası ile görelim:

Hanefî Mezhebi Hanefî mezhebinin kurucusu İmam-ı A’zam Hazretleridir.
İmam-ı A’zam, en büyük imam demektir. Asıl adı Nu’man olan İmam-ı A’zam’ın, künyesi Ebû Hanife’dir. Hicretin 80’inci yılında Kûfe’de doğmuş, Hicrî 150’de Bağdat’ta vefat etmiştir.
Hanefî mezhebi, önce Irak’ta doğmuş, oradan doğuya ve batıya yayılmıştır. Abbasîler devrinde hâkimlerin çoğu Hanefî idi. Anadolu ve Balkanlardaki Türkler arasında, Hanefî mezhebi yaygındır.
Mâlikî Mezhebi Kurucusu İmam Mâlik bin Enes Hazretleridir. Hicrî 93 tarihinde Medine’de doğmuş, H. 179’da yine Medine’de vefat etmiştir.
Mâlikî mezhebi, önce Hicaz halkı tarafından benimsenmiş ve hacca gelenler vasıtasıyla Kuzey Afrika’ya ve o zaman Endülüs denen İspanya’ya yayılmıştır.
Şâfiî Mezhebi Kurucusu İmam-ı Şâfiî Hazretleridir. İmam-ı Şâfiî’nin asıl ismi Muhammed’dir. H. 150 tarihinde Gazze’de doğmuş, 204 tarihinde Mısır’da vefat etmiştir. Hâşimoğulları soyundan gelmektedir.
Şâfiî mezhebi önce Mısır’da yayılmış, sonra kısmen Suriye, Yemen, Irak ve Horasan taraflarına geçmiştir. Bugün Mısır’ın çoğunluğu Şâfiîdir. Anadolu’nun güney taraflarında, Suriye ve Irak’ta da Şâfiî mezhebinde olanlar mevcuttur.
Hanbelî Mezhebi Kurucusu Ahmed bin Hanbel Hazretleridir. H. 164 tarihinde Bağdat’ta doğmuş, 241 tarihinde yine orada vefat etmiştir.
Hanbelî mezhebi daha çok Necid taraflarında tutulmuştur. Hâlen Necid’de Hanbelî mezhebi hâkimdir.

Mezheblere Ne Lüzum Var? Herkes Kendisi Kur’an’ı ve Hadîsi Okuyup Hüküm Çıkaramaz mı? Müslüman olan her ferdin, dinî mes’eleleri ve hükümleri doğrudan doğruya Kur’an ve Sünnetlerden öğrenmesi mümkün değildir. Bunu, ancak müctehidlik pâyesine erişmiş, salâhiyetli İslâm âlimleri yapabilir. Geriye kalan Müslüman halka, o büyük din âlimlerinin îzah ve görüşlerini anlamak ve benimsemek, onların yolundan gitmek düşer. İlâçların ham maddesi bitkiler, otlar, madenler vs. olduğu halde, nasıl herkes ondan ilâç yapamıyor, bu iş için ayrıca eczacılık tahsili gerekiyorsa, dinî mes’elelerde temel kaynak Kur’an ve Sünnet olduğu halde, ondan hüküm çıkarmak işini de sıradan her Müslüman yapamaz; ancak müctehidlik seviyesine ulaşmış âlimler yapabilir. Herkesin dinî kaynaklardan hüküm çıkarmağa ilmi, bilgisi, aklı, idrâk seviyesi, basiret ve feraseti yetmez.

selam ve dua ile …


Ecrinim
Genellikle aile büyüklerimizin bağlı olduğu mezehebi tercih ediyoruz.Hepsi Hak tır şüphesiz.Kişi idrak yaşına geldiği zaman hepsini öğrenmeli bence.Bir mezhebe bağlı olması diğer mezheplerden bihaber olması anlamına gelmez,gelmemeli.Güzel paylaşım için saol kardeşim.


Hoca
< Hanbelîler, fıkıh gibi îtikadda da İmam Ahmed bin Hanbel’e bağlıdırlar. Ayrı bir îtikadî mezhebleri yoktur. >
Ziyad kardeş emin misin:)


Ziyad Şafi
< Hanbelîler, fıkıh gibi îtikadda da İmam Ahmed bin Hanbel’e bağlıdırlar. Ayrı bir îtikadî mezhebleri yoktur. >
< Ziyad kardeş emin misin:) >
ikinci bir görüşde var…hanbeliler itikadda Eşaridirler…okumuştum…ama namaz konusunda imam-ı Ahmet bin Hanbele tabiler…namaz kılmayan kafirdir ve öldürülmesi gerek (hanbelide böyledir)…Allahın (cc) sıfatları konusunda ise imam Eşariye tabi olmuşlardır…unuttuğum çok hisse var…tamamlayınız lütfen…


Hoca
< ikinci bir görüşde var…hanbeliler itikadda Eşaridirler…okumuştum…ama namaz konusunda imam-ı Ahmet bin Hanbele tabiler…namaz kılmaya kafirdir ve öldürülmesi gerek (hanbelide böyledir)…Allahın (cc) sıfatları konusunda ise imam Eşariye tabi olmuşlardır…unuttuğum çok hisse var…tamamlayınız lütfen… >
hanbelilerin çoğu itikatta selefidirler.:)
selefilikde ehli sünnettendir neden yazmadın?


Ziyad Şafi
< hanbelilerin çoğu itikatta selefidirler.:)
selefilikde ehli sünnettendir neden yazmadın?
>

selefiyye ? yoksa selefilik ?


Hoca
< selefiyye ? yoksa selefilik ? >
[URL="https://www.forumduasi.com/a-b/2038-selefiyye-bir-kelam-ilmi-terimi.html"]Selefiyye bir Kelam ilmi terimi[/URL]


Ziyad Şafi
< Son derece muhafazakâr bir özellik gösteren Selef akidesi, halk tabakası (avam) için en sade ve güvenilir bir yol olarak kabul edilmiştir. Ancak çeşitli felsefe ve kültürleri tanımış olanlar için, Selefin bu metodu yeterli görülmemiş; bunlar için Ehl-i Sünnet kelamcılarının metodu daha uygun bir yol olarak gösterilmiştir. >
eyer ben selefiyyeni deyilde selef ve ya selefi salihin mezhebini kabulu beyan etsem felsefecimi oluyorum…? ve ya selefiyye vehhabilikdir ve yahutta ondan ayrılmış ikinci bir koldur desem kültürcümü oluyorum ? tam açık yazılsaydı ne güzel olurdu…

< Selefiye mezhebine dair ilk bilinen eser İmam Ebu Hanife’nin Fıkh-ı Ekber’idir. >
Bu söz yalandır !
selefiyye mezhebi diyorlar. Doğrusu Vehhabîlik fırkasıdır.


Hoca
< eyer ben selefiyyeni deyilde selef ve ya selefi salihin mezhebini kabulu beyan etsem felsefecimi oluyorum…? ve ya selefiyye vehhabilikdir ve yahutta ondan ayrılmış ikinci bir koldur desem kültürcümü oluyorum ? tam açık yazılsaydı ne güzel olurdu… >
< Bu söz yalandır !
selefiyye mezhebi diyorlar. Doğrusu Vehhabîlik fırkasıdır. >

100’e yakın alimin hazırlayıp yazdığı ansiklopediden aldım. hepsine yalancı demiş oldun.
Selefiyye mezhebi sünnilerin mezhebindendir. ister kabul edin isterseniz etmeyin.
kusura bakma ama sadece türk milliyetçileri bu şekilde düşünüyorlar ve çok hata ediyorlar.
açın sağlam tarafsız tüm kitapları okuyun görceksiniz ki selefiyye ehli sünnet mezhebindendir.

sonradan ortaya çıkıp kendini selefi olarak isimlendiren "TELEFİLER"i kastetmiyorum


Ziyad Şafi
< 100’e yakın alimin hazırlayıp yazdığı ansiklopediden aldım. hepsine yalancı demiş oldun.
Selefiyye mezhebi sünnilerin mezhebindendir. ister kabul edin isterseniz etmeyin.
kusura bakma ama sadece türk milliyetçileri bu şekilde düşünüyorlar ve çok hata ediyorlar.
açın sağlam tarafsız tüm kitapları okuyun görceksiniz ki selefiyye ehli sünnet mezhebindendir.

sonradan ortaya çıkıp kendini selefi olarak isimlendiren "TELEFİLER"i kastetmiyorum >
En doğrusunu Allah (CC) bilir… nokta… fitneden uzağım…


Hoca
< En doğrusunu Allah (CC) bilir… nokta… fitneden uzağım… >
Allah bilir şüphesiz ama bu ilmi Rabbim bizede öğretmiş gizli olan bir durum yok.
selefiyye mezhebi inança ehli sünnetten sayılırlar.
Türk milliyetçileri dışında bunu kabul etmeyen hiç kimse görmedim.


rönesans
Hanefî Mezhebi Hanefî mezhebinin kurucusu İmam-ı A’zam Hazretleridir.

Hanefi mezhebindenim elhamdülillah.:)


esin-ti
Amelde hanefi , itikadda matüridiyye mezhebi..


Ziyad Şafi
< Allah bilir şüphesiz ama bu ilmi Rabbim bizede öğretmiş gizli olan bir durum yok.
selefiyye mezhebi inança ehli sünnetten sayılırlar.

Türk milliyetçileri dışında bunu kabul etmeyen hiç kimse görmedim. >

kimmiş o milliyetçiler diye sormamda bir mahzur olurmu ? kimmiş onlar !?
mesela biz milliyetçi deyiliz…bu yahuda kavramı bize yaramaz (bu kavram şeytani düşüncedir…secde etmeme misali)…ama selefiyyeni kabul etmiyorum…bu Abdullaha göre selefiyye (selefi salihin yolu ayrıdır-sözlerde benzerlik vardır) siyasi olarak kurulmuş bir fırkadır ! daha önceleride ibn-i Teymiyye tarafından söylendi ise de…18-ci yüzyılda halifeliye darbe vurmak için ve bizide ayırmak için dahada kızıştırıldı…sizin o selefiyye dediyiniz alimleriniz suudi krallığına hicaz deyin Pegamber efendimiz (sas) oraya öyle dedi siz de öyle deyin fetvasını vermiyor efendim…fetva vermesi zor diyelim, hiç o sözü bile etmiyorlar. Hal-bu ki, ehli sünnetten sayıyorsunuz onları hani sünnete tabi olma, hani Rasule (sas) tabi olma…? onlardan uzak duranda felsefe ve kültür düşkünü öylemi ?
(sorum size deyil hocam, sözün gelişi).Allah rızası için bir araştırın Peyqamber (sas) efendimizin kabri-şerifini uçurmak-dağıtmak isteyen selfiyyecilere ne oldu…kayıtlara geçirildimi onların hali-keyfi ? selam ve dua ile …


Hoca
< kimmiş o milliyetçiler diye sormamda bir mahzur olurmu ? kimmiş onlar !?
mesela biz milliyetçi deyiliz…bu yahuda kavramı bize yaramaz (bu kavram şeytani düşüncedir…secde etmeme misali)…ama selefiyyeni kabul etmiyorum…bu Abdullaha göre selefiyye (selefi salihin yolu ayrıdır-sözlerde benzerlik vardır) siyasi olarak kurulmuş bir fırkadır ! daha önceleride ibn-i Teymiyye tarafından söylendi ise de…18-ci yüzyılda halifeliye darbe vurmak için ve bizide ayırmak için dahada kızıştırıldı…sizin o selefiyye dediyiniz alimleriniz suudi krallığına hicaz deyin Pegamber efendimiz (sas) oraya öyle dedi siz de öyle deyin fetvasını vermiyor efendim…fetva vermesi zor diyelim, hiç o sözü bile etmiyorlar. Hal-bu ki, ehli sünnetten sayıyorsunuz onları hani sünnete tabi olma, hani Rasule (sas) tabi olma…? onlardan uzak duranda felsefe ve kültür düşkünü öylemi ?
(sorum size deyil hocam, sözün gelişi).Allah rızası için bir araştırın Peyqamber (sas) efendimizin kabri-şerifini uçurmak-dağıtmak isteyen selfiyyecilere ne oldu…kayıtlara geçirildimi onların hali-keyfi ? selam ve dua ile … >

bilgin yoksa sus sadece itaham etme! bilmiyorum de bu ayıp değil, bilmediğin zaman bilmediğini söylemek bir şereftir..
akdeniz bölgesini en katı sünni Alimlerinden biri babamdır ki o da slefiler ehli sünnettendirler diyor.
Kaynaklarda bunu söylüyor.
İnanmazsanız inanmayın.


Rüyet-iTaksîr
Ben isin ilim tarafini bilmiyorum ama yuz yuze hic selefi gormedim fakat internetde sahid olduklarimdan ben selefiyim diyenlerden ve goruslerinden acikcasi nefret ettim. Bu sebeple biri selefi sozunu agzina alinca adimimi bir adim geri atiyorum. SIzin kastettiginiz Selefin Salihin donemindeki selefilik mi?


Hoca
< Ben isin ilim tarafini bilmiyorum ama yuz yuze hic selefi gormedim fakat internetde sahid olduklarimdan ben selefiyim diyenlerden ve goruslerinden acikcasi nefret ettim. Bu sebeple biri selefi sozunu agzina alinca adimimi bir adim geri atiyorum. SIzin kastettiginiz Selefin Salihin donemindeki selefilik mi? >
link vermiştim: [URL="https://www.forumduasi.com/a-b/2038-selefiyye-bir-kelam-ilmi-terimi.html"]Selefiyye bir Kelam ilmi terimi[/URL]

Türkiye diyanet vakfı ansiklopedisi
Diyanet islam ilmihali
Şamil islam ansiklopedisi

bu üç eserde ehli sünnetin 3 mezhebi olduğu yazılıdır. Eşari, maturidi ve selefi
selefilik ehli sünnet değildir demek akıl karı değil.


Ziyad Şafi
< Eşari, maturidi ve selefi
selefilik ehli sünnet değildir demek akıl karı değil. >

o zaman ben delilerden olayım !


Fakı
Fıkhi Hanbeli .
İtikadi Kadiri .


imamhatipli42
< İtikadi Kadiri . >

Kadirilik itikad mezhebi değil bir tasavvufi tarikattır.


Fakı
Teşekkürler bilgilendirme için öncelikle .
Kadiri olarak biliyorum bizi , aile büyüklerimizin mezarlarındada Kadiri Tarikatı diye yazıyor ve Abdulkadir Geylani’nin de Hanbeli’yi örnek aldığını okumuştum .


lamelif
hanefi Mezhebi:alkis:


Hoca
< Teşekkürler bilgilendirme için öncelikle .
Kadiri olarak biliyorum bizi , aile büyüklerimizin mezarlarındada Kadiri Tarikatı diye yazıyor ve Abdulkadir Geylani’nin de Hanbeli’yi örnek aldığını okumuştum
>

Ş.Abdulkadiri geylani hazretleri amelde hanbeliydi evet, itikatta da sünni idi..

itikadi mezhepler: ehli sünnet ve diğerleri (ehli sünnet kendi içinde farklı 3 isimle anılırlar ama inançları aynıdır: Eş’ari, maturidi ve selefi)
Ameli mezhepler: Hanefi, Maliki, Şafii ve hanbeli.


Fakı
mum hocam Allah razı olsun bilgilendirme için sizdende .
Fıkhi Hanbeli
İtikad Sunni .


lamelif
Hudâ Rabbim, nebim hakkâ Muhammeddir Resulullah
Hem İslam dinidir dinim, kitabımdır kelamullah
Akaidde, ehl-i sünnet oldu mezhebim, hamdolsun, amelde
Ebu Hanefi mezhebi, mezhebim vAllah

Dahi zürriyyetiyim Âdem aleyhisselamın hem
Halilin milletiyim, dahi kıblem Kâbe, Beytullah
Hep eshab-ı güzin, tabi’in ve müctehidlerin
Ne kim var ehl-i sünnet velcemaat, cümle ehlullah


Üstad
sünniyim sünni
ameli mezhep fazla önemli değildir.


karadamlalar
mezhep kabullenişini pek kabullenemesem de zahiriliğe bir meylim var.


Üstad
sünilerle zahirilerin arasında ne gibi inanç farklılıkları var


karadamlalar
zahiriyye de ehli sünnettir, davud ez zahiri ve ibn hazm mezhebin imamları sayılır. ehli sünnet dışı sayılmaz fakat ehli sünnetin bazı kısımlarından farklı görüşleri vardır:
-dinde delil olarak kuran ve sünnetten başka hiçbir şey yoktur, kıyas rey gibi metodlar batıldır bunlarla haram-helal belirlenmez.
-icma yalnızca sahabe icmasıdır ki bu icma da kuran ve sünnete uygun olduğu sürece kabul edilebilir.
-müslüman din adına yapacağı ya da yapmayacağı şeyin delilini bilmek zorundadır, bir müçtehidi ya da alimi delilsiz şekilde takip etme manasına gelen taklid haramdır.
..
bunlar dışında aklıma gelmeyen bilmediğim farklı yönleri de var tabi.


Ümmü Süleym
Gerçekten soruyorum bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp diyosunuz Bizim 4 mezhebimiz var itikatta da Eşari, maturidi diye biliyorum ama yukardaki yorumlarda Zahiriyye , selefiyye diye de mezhebimiz varmış öylemi ? benmi yanlış okuyorum anlıyorum anlayışımmı kıt bilemedim eleştiri veya kinayeli yazmıyorum gerçekten işin doğrusu nedir onu merak ediyorum…
Ha çok merek ediyosan aç oku diyosunuzdur belki ?? ama okuduklarım benim burda duyduklarımda farklı gerçekten en azında kimlerle takılıyorum bileyim selametle cvp yazarsanız aydınlatırsanız sevinirim…


musab
zahiri mezhebi fıkhi mezheptir.itikadi değil.onlarda sadece hadis ya da ayet delil olur derler.zahirilere bakarsan ehli sünnet 4 mezhebin farz demediği şeylere farz dediklerini görürsün.mesela cuma günü gusül almak zahiride farzdır.diğer mezhepler hadisleri emir olarak değil,tavsiye olarak söylemiştir diye yorum getirirken zahiriler yorum getirmez,peygamberimiz yıkanın dediyse yıkanmak farzdır derler.

kimlerle takılıyorum meselesine gelince,her mezhebe bağlı birileri olabilir bu sitede.hatta mezhepsizlerde geliyor,ban yiyip gidiyorlar:)


mum
amelde mezhebimiz nedir

< mesela cuma günü gusül almak zahiride farzdır. >
Maliki mezhebinde, Cuma günü cuma namazı yıkanmak farzdır.


musab
< amelde mezhebimiz nedir

Maliki mezhebinde, Cuma günü cuma namazı yıkanmak farzdır. >

Şansa bak bende diğer sitede bu mesaj yazıldıktan iki gün sonra,maliki mezhebinin bu konudaki görüşünü yazmışım:)

Malikilerin cuma günü yıkanmak hakkında genel görüşlerini farzdır olarak mı öğrendiniz?kimden öğrendiniz?ya da kitaptan mı öğrendiniz


FulyaFulya
Ben hangi mezhepten olduğumu bilmiyorum. Nasıl öğrenebilirim? Peygamber efendim Hz. Muhammed SallAllahu Teala aleyhi vesellem’e itikat ediyorum. Bize kabirde hangi mezhepten olduğumuzu soracaklar mı? Yardımcı olur musunuz?


Şem’a
Bir müslüman kitap ve sünnetten hüküm çıkaracak kadar ilmi yoksa bir bilenin bilgisine uyar
Buna halk arasında mezhep denir
Şafii Hanefi gibi
Hangi mezhebin ilmihal kitabını okursanız ona uyarsınız isim önemli değil


mezhebimiz nedir, mezhebiniz nedir, bizim mezhebimiz nedir

Bu kategoride yer alan Geline ne kadar altın alınır? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.

Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Mezhebiniz nedir? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.