Anasayfa
11 Eylül 2021, 18:58
dualar
Yönetici

Abdest, ezan, yatma, tuvalet, kunut, cami, yemek, yol, başsağlığı ve evlenme duaları

Abdest, ezan, yatma, tuvalet, kunut, cami, yemek, yol, başsağlığı ve evlenme duaları

Hoca
abdest, ezan, yatma, tuvalet, kunut, cami, yemek, yol, başsağlığı ve evlenme duaları lazım.

Aşağıda yazdığım duaların arapça ve türkçesi lazım.

yardımcı olan kardeşlerden şimdiden Allah (cc) razı olsun ve dünyada ve ahirete iki büyük sıkıntılarını gidersin. amin

Duaya başlama (giriş duası)
Yatmadan önce dua
Uykudan uyanma duası
Tuvalette giriş duası
Tuvaletten çıkış duası
Abdest duası
Ezan duası
Tesbihat (bu var bende paylaşacam inşAllah)
Kunut duası
Camiye giriş duası
Camiden çıkış duası
Rabbena Atina
Birğfirli ve li valideye ve lil mü’minine
Kadir gecesi duası
Yemek duası
Evden çıkarken dua
Yol duası
Başsağlığı duası
Evlenme (ilişkiden önce) dua

Not: Yollanan dualar, ilk sayfaya eklenecek. Yollayacağınız dualar mutlaka kaynaklı olsun. (hadis)


Cevap: abdest, ezan, yatma, tuvalet, kunut, cami, yemek, yol, başsağlığı ve evlenme du

Yusuf
Yatmadan önce dua:

Hz. Peygamber (a.s.v.) geceleyin yatmak üzere yatağına girdiği zaman, sağ elini sağ yanağının altına kordu. Ve şu duâyı okurdu:

اَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوتُ وَاَحْيَى

“Bismikellâhümme ehyâ ve emûtü.”


Yanıt: abdest, ezan, yatma, tuvalet, kunut, cami, yemek, yol, başsağlığı ve evlenme du

Yusuf
Uykudan uyanma duası:

Peygamberimiz (-sallAllahu aleyhi ve sellem-) uykudan kalkınca şöyle derlerdi;
“Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah’a hamd olsun. Ölümden sonra dirilmek haşr ü neşr olmak da yine Allah’ın huzurunda olacaktır.” (7)
Resûl-i Ekrem -sallAllahu aleyhi ve sellem-Efendimiz yine buyurmuşlardır ki:
“Sizden biriniz uykudan uyandığı zaman şöyle desin:

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّزِ ى رَدَّ عَلَىَّ رُوحِى وَعَلفَانِى فِى جَسَدِى وَاَذِنَ لِى بِزِكْرِهِ

“Bana ruhumu geri veren, vücûdumu afiyette kılan ve kendisini zikretmeğe müsaade eden, Allah’a hamd olsun.” (8)
Yine Buhârî’nin Ubâde bin Sâmit-radıyAllahu anh-dan rivayet ettiğine göre Nebiyy-i Ekrem -sallAllahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:
“Kim uyku arasında uyandığında:

Okudunuz mu?  Subhaneke ve anlamı

لاَ اِلهَ اِ لاََّ اِللَهُ وَحْدَهْ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَْىءٍ قَدِيرُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ الَّلهِ وَلاَ اِلهَ اِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرْ وَلاَ حَوْ لَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بَلَّهِ

“Allah’dan başka ilâh yok, yalnız O vardır. Şerîki yoktur. Mülk O’nundur. Hamd de O’na mahsusdur ve O, her şeye kaadirdir. Allah’a hamdeder, Allah’ı tesbîh ederim. Allah’dan başka ilâh yok ve Allah en büyüktür, Allah’a dayanmaktan başka kuvvet, kudret yokdur.” dedikten sonra; “Ey Rabbim beni mağfiret et” der, duâ ederse icâbet olunur; bir de abdest alırsa namazı kabul olunur. ” (9)

“Kulun uykudan kalkınca söyliyeceği şeylerin en sevimlisi:

“Ölüyü dirilten Allah’ı tesbîh ederim ve O her şeye kaadirdir” demesidir. (10)

“Kim sabaha çıkınca:

“Ne iyinin ne kötünün tecâvüz edemiyeceği Allah’ın tam kelimelerine yarattığı şekil verdiği ve ektiği herşeyin şerrinden sığınırım” derse ins ü cinnin şerrinden muhafaza edilir. Yılan, akreb gibi şeylere sokulsa bile o gün akşama kadar zarar vermez. Akşamleyin bunu söylerse sabaha kadar hıfz u emân-ilâhîde kalır.” (11)


Soru: abdest, ezan, yatma, tuvalet, kunut, cami, yemek, yol, başsağlığı ve evlenme du

Yusuf
Tuvalete giriş duası

“Enes bin Mâlik -radıyAllahu anh-dan rivâyet olunduğuna göre Nebiyy-i Ekrem -sallAllahu aleyhi ve sellem- def’i hâcete girerlerken:

“Allah’ım pislikten ve pis şeylerden sana sığınırım,” derlerdi…


Yusuf
Tuvaletten çıkış duası

Nebiyy-i Ekrem -sallAllahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Sizden biriniz helâdan çıkarken:

“Benden bana ezâ veren şeyi gideren ve bana yarayacak şeyi bende tutan Allah’a hamd olsun.” desin…


Yusuf
Abdest duası

1) Abdeste başlarken eûzu besmeleden sonra:
“Elhamdu lillahillezî ce’ale’l-mâ’e tahûran ve ce’ale’l-islâme nûra!”

(Suyu temiz, islamı nur kılan Allah’a hamdolsun)
2) Ağıza su verirken:

Okudunuz mu?  Sara nöbeti tutana okunacak dualar

“Allahumme eskınî min havdı nebiyyike ke’sen lâ azma’u ba’dehû ebedâ”
(Allah’ım, bana peygamberinin havuzundan öyle bir kadeh içir ki, ondan sonra bir daha susamıyayım)
3) Burnuna su verirken:

“Allahumme lâ tuharrimnî râyihate na’imike ve cinânike”

(Allah’ım, bana ni’metinin ve cennetlerinin kokusunu haram kılma)
4) Yüzünü yıkarken:

“Allahumme beyyid vechî bi-nûrike yevme tebyeddu vucûhun ve tesveddu vucûh”

(Allah’ım, bazı yüzlerin beyazlanacağı, bazı yüzlerin kararacağı günde yüzümü ağart)
5) Sağ kolu yıkarken:

“Allahumme a’tınî kitabî bir yemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ”

(Allahım kitabımı sağ tarafımdan ver ve hesabımı kolaylaştır)
6) Sol kolu yıkarken:

“Allahumme lâ tu”tınî kitâbî bi-şimâlî velâ min-verâ’i zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîdâ”

(Allah’ım, kitabımı sol tarafımdan ve arkamdan verme, beni zor bir hesaba çekme)
7) Başı meshederken:

“Allahumme ğaşşinî bi-rahmetike ve enzil aleyye min berakatik”

(Allah’ım, başımı rahmetinle ört, üzerime bereketlerini indir)
8) Kulakları mesederken:

“Allâhumme’c’alnî minellezîne yestemi’ûne’l-kavle fe-yettebiûne ahseneh”

(Allah’ım, beni, sözü işitip sözün en güzeline uyanlardan eyle)
9) Boynu meshederken:

“Allâhumme a’tik rakabetî mine’n-nâri vehfeznî mine’s-selâsili ve’l-ağlâl”

(Allah’ım boynumu cehennemden âzâd eyle ve beni zincirlerden, bağlardan koru)
10) Sağ ayağı yıkarken:

“Allâhumme sebbit kademeyye alas-sırâtı yevme tezillu fîhi’l-akdâm”

(Allah’ım ayakların kayacağı günde ayaklarımı Sırat üstünde sağlam tut)
11) Sol ayağı yıkarken:

“Allâhumme’c’al-lî sa’yen meşkûran ve zenben mağfûran ve ticâraten len tebûra”

(Allah’ım, bana beğenilecek bir çalışma ver, günahımı affedip makbul amel ve kârlı bir ticaret ihsan eyle)
12) Oruçlu değilse abdest aldığı sudan biraz içip, kıbleye karşı durup kelime-i şehadet getirmeli:

“Eşhedu en lâilahe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh”
(Ben şehadet ederimk ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederimki, Muhammed (a.s.), O’nun kulu ve Rasûlüdür)
13) Ve şu duayı okumalıdır

Okudunuz mu?  Kulun Rabbim demesi ,Allahin efendim demesi

“Allâhumme’şfinî bi-şifâike ve dâvini bir devâike va’sımnî mine’l-velehi ve’l-emrâdı ve’l-evca'”
(Allah’ım, bana şifanla şifa ver, devanla deva ver. Beni âfetlerden, hastalıklardan ve acılardan koru)
14) Abdestten sonra bir veya üç kez Kadr Sûresini okumak ta abdestin âdâbındandır:

“İnnâ enzelnâhu fî-leyleti’l-kadri. Vemâ edrâke mâ leyletu’l-kadri. Leyletu’l-kadri hayrun min-elfi şehr. Tenezzelu’l-melâiketu ve’r-rûhu fîhâ bir izni rabbihim min-kulli emr. Selâmun hiye hattâ metle’ıl-fecr”

(Biz O (Kur’an)’nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve ruh, o gece her türlü işle iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir esenliktir.)


Yusuf
Ezan Duası

Abdest, ezan, yatma, tuvalet, kunut, cami, yemek, yol, başsağlığı ve evlenme duaları

“Allahumme Rebbe hazihi’d-da’veti’t-tamme. Vesselatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh.”
Türkçesi: Allah’ım! Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed (sav)’ye vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud’a ulaştır.”

Cabir’den yapılan bir rivayette Peygamberimiz “Kim ezanı duyunca şu duayı okursa ona şefaatim kıyamet gününde vacip olur.”
peygamerimizin söylediği dua:

 


Yusuf
1.Kunut Duası

Allâhümme innâ nesteînüke ve nesteğfiruke ve nestehdîke ve nü’minübike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykelhayre küllehu neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

2.Kunut Duası

Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nusallî ve nescüdü ve illeyke nes’â ve nahfidü nercü rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffari mülhık.


Yusuf
Camiye Girerken

Allah’ın adıyla. Salât ü selâm, Allah’ın Resûlü’nün üzerine olsun.

Allah’ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan, Yüce Allah’a, Kerim Zâtı’na ve ezelî olan hükümranlığına sığınıyorum.

Allahım, rahmetinin kapılarını bana aç.

Okudunuz mu?  Esselatü vesselamü aleyke ya resulAllah esselatü vesselamü aleyke ya habibAllah anlamı

Yusuf
Camiden Çıkarken

Mescitten sol ayağı ile çıkar ve çıkarken şöyle der:

Allahım, Hz. Muhammed (sav)’e ve Onun âline salât et. Allah’ın adıyla. Salât-ü selâm, Allah Resûlü’nün üzerine olsun.

Allahım, günahımı bağışla, fazlının kapılarını bana aç.

Allahım, beni şeytandan koru. Allahım, lütfunu istiyorum.


Yusuf
Rabbena Atina

Abdest, ezan, yatma, tuvalet, kunut, cami, yemek, yol, başsağlığı ve evlenme duaları

OKUNUŞU
Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.
Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü’minîne yevme yekumü’l hisâb.

 


Yusuf
KADİR GECESİ DUALARI

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسو ل الله ان وا فقت ليلة القدر فما اقول ؟
قال قولى اللهم انك عفو تحب العفو فعف عنى

Aişe(RadıyAllahu Anha) şöyle buyurmuştur: Bir kere ben: ‘Ya Rasulellah! Kadir gecesine denk gelirsem ne diyeyim?’ dediğimde:”اللهم انك عفو تحب العفو فعف عني”

Ey Allah! Gerçekten sen çok affedicisin affı seversin öyleyse beni affet. de. buyurdu.

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: “لو عرفت اي ليلة ليلة القدر ما سأ لت الله فيها الا العافية ”

Aişe (RadıyAllahu Anha) şöyle buyurmuştur: Şayet ben Kadir Gecesi’ nin hangi gece olduğunu bilseydim onda allah-u Te’ala’ dan ancak afiyet isterdim. (Afiyet;dünya-ahiretmaddi ve manevi tüm belalardan kurtuluş demektir.)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه و سلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسى و حين يصبح: “الهم انى أسأ لك العا فية فى الد نيا و الآخرة. اللهم انى أ سأ لك العفو والعا فية فى دينى و دنياى واهلى وما لى . اللهم استر عوراتى و آمن روعاتى . اللهم احفظنى من بين يدي ومن خلفى و عن يمينى و عن شمالى و من فوقى . و اعوذ بعظمتك ان أغتال من تحتى. ”

İbni Ömer (RadıyAllahu Anhüma)’nın beyanına göre;Resülüllah (Sallellahü Aleyhi ve Selem) hiçbir sabah ve akşam şu kelimeleri bırakmazdı.

Ey Allah! Muhakkak ben senden dünya ve ahiret hususunda afiyet isterim.

Ey Allah! Şüphesiz ki ben senden (günahlarım için)af (ve mağfiret) dinim ve dünyam ailem ve malım hususunda da afiyet isterim.

Ey Allah! Ayıplarımı ört korkularımı emniyete çevir.

Ey Allah! Beni önümden ve ardımdan sağımdan ve solumdan bir de üstümden(gelecek tüm musibetlerden) koru.

Altımdan (gelecek zelzele gibi afetlerle) helak edilmemden de senin azametine sığınırım.


Yusuf
YEMEK DUASI


بسم الله الرحمن الرحيم
اَلْحَمْدُلِلّه الَّذي اَطْعَمَنَاوَسَقاَناَوَ جَعَلَناَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimîn


Yusuf
RABBENAĞFİRLİĞ DUALARI

 

Okudunuz mu?  Kadir Gecesi Duası

Abdest, ezan, yatma, tuvalet, kunut, cami, yemek, yol, başsağlığı ve evlenme duaları


OKUNUŞU
Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.
Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü’minîne yevme yekumü’l hisâb.


Hoca
Allah razı olsun Yusuf ama yazı varsa resim yerine iyi olur:)

Word da hazırlayıp dağıtacam bunları:)


Leyli Rana
Tuvalete giriş ve çıkış duaları

“Enes bin Mâlik -radıyAllahu anh-dan rivâyet olunduğuna göre Nebiyy-i Ekrem -sallAllahu aleyhi ve sellem- def’i hâcete girerlerken:

اللهم انى اعوز من الجبث والجباءيث

“Allah’ım pislikten ve pis şeylerden sana sığınırım,”

Nebiyy-i Ekrem -sallAllahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Sizden biriniz helâdan çıkarken:

الحمد لله الزى ازهب عنى مايوزينى وامسك على ماينؤعنى

“Benden bana ezâ veren şeyi gideren ve bana yarayacak şeyi bende tutan Allah’a hamd olsun.”

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

“Allah’ım! Her türlü pislikten ve pis olan şeylerden (bütün şeytanların şerrinden) sana sığınırım.”(14)
Helâdan çıkarken ise şu duayı okurdu:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

“Benden eziyeti gideren ve afiyet ihsan eden Allah’a hamdolsun.”(15)


Leyli Rana
evden çıkış duası

“Sefere çıkmayı düşünerek evinden ayrılan bir kimse yola çıkarken:

بسم الله امنت بالله واعتصمت بالله وتو كلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله

derse en hayırlı bir yere çıkmakla nasiblendirilir ve kötü bir yere çıkmanın şerri ondan geri çevrilir. ” (1)

“Sizden biriniz bir sefere çıkmak, yahud bir menzilde konaklamak isteyince, eşyasını koyup, etrafa bir çizgi çektikten sonra:

“Rabbim, Allah’dır, O’nun şeriki yoktur!” derse eşyası muhafaza olunur.” (2)

الله ربى لا شريك لع

(1) Râmüzü’l-ehâdîs, 42.
(2) krş. Müslim, Zikir, 54, 55.


Hoca
< الحمد لله الزى ازهب عنى مايوزينى وامسك على ماينؤعنى

“Benden bana ezâ veren şeyi gideren ve bana yarayacak şeyi bende tutan Allah’a hamd olsun.” >

Okudunuz mu?  Muhtacına muhtaç etme !!

“Elhemdülillahi ezhebe ennil eze ve afani” olanı arıyorum:)

< سم الله امنت نالله واعتصمت نالله وتو كلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله >
mavi olan harf “b” olması gerek “n” değil


Leyli Rana
< “Elhemdülillahi ezhebe ennil eze ve afani” olanı arıyorum🙂 >

اعو ز بالله من الخبث والخباءيث

 

الحمد لله الزى ازهب عنى الازى وعافانى من زلك


Efdal
Mukaranet Murad Ettiğinde Dua (evlenme ve cinsel temasta bulunma Duası)

بسم الله ال لهم جنبنا الثيطا ن و جنب الثيطا ن ما رز قتنا

Allah’ın ismiyle, Allahım, bizi şeytandan ve şeytanı da bize rızık olarak vereceğin (evlad-ü iyal) den uzaklaştır.


Efdal
Akşamleyin Okunacak Duâ

“Akşama çıktığında üç def’a:
بسم الله الزى لايضر مع اسمه شىء فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم

Allah’ın İsm-i celîli sayesinde ne semâda, ne de yeryüzünde hiç bir şey zarar veremez. O her şeyi işiten, her şeyi hakkıyle bilendir” diyen bir kimseye öteki akşama kadar anî bir belâ isâbet etmez. (23)

Okudunuz mu?  İftar ve Yemek Duası Sesli

Leyli Rana
بسم الله الزى لايضر مع اسمه شىء فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم


meçhul_100
Evlilerin ve evlenme niyetınde olanların okuyacağı dua

‘Ey Keremi Bol Rabbimiz, Bize Gözümüzün, Gönlümüzün, Süruru olan temiz eşler ve nesiller ihsan eyle, bizi muttakilere önder eyle ‘

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Furkan-74


meçhul_100
Evden Çıkarken Eve Girerken Okunan Duâ

Resûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) Hâne-i Saâdet’inden çıkarken okuduğu duâsı şöyledir:

“Bismillâh. Tevekkeltü alellah. Allahümme innî eûzü en udille ev udalle. Ev ezille, ev üzelle. Ev ezlime, ev uzleme. Ev echele, ev yüchele aleyye.”

“Allah’ın ism-i şerifini zikrederek evimden çıkıyorum. Bütün işlerimde Allah’a tevekkül ediyorum. Allah’ım, doğru yoldan sapmaktan, başkalarını saptırmaktan; hataya düşmekten, başkalarını da düşürmekten; haksızlık etmekten, haksızlığa uğramaktan; hürmetsizlik ve cahillik etmekten, yahut bunlara maruz kalmaktan sana sığınırım.”

Evden çıkarken okunacak bir diğer kısa duâ da şudur:

“Bismillâh tevekkeltü alallâh. Lâ havle velâ kuvvete kuvvete illâ billâh.”

“Allah’ın ismiyle (Allah’ın ismini söyleyerek) evimden çıkıyorum. Bütün işlerimde Allah’a dayandım. (O’na dayanıyor, O’na güveniyorum) Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah’ın yardımıyla olur.”

Bir kimse evine girerken şu duâyı okur:

“Allahümme inni es’elüke hayra’l-mevleci ve hayra’l-mahrec. Bismillâhi velecnâ ve bismillâhi harecnâ ve alellâhi -Rabbine- tevekkelnâ.”

“Allah’ım! (Evime) her giriş ve çıkışımda senden hayır ve iyilik dilerim. (Hayırlı bir şekilde girmeyi ve hayırlı bir şekilde çıkmayı istiyorum) Allah’ım senin mübarek adını anarak (Bismillâh diyerek evimizden) çıktık. Rabbimiz Allah’a dayandık. Ey Rabbimiz sana tevekkül ettik (Sana dayanıp, sana güvendik).”

Okudunuz mu?  Adetliyken okunan dualar

Hoca
Allah (cc) hepinizden razı olsun:)

yolculuğa çıkmadan yaptığı dualardan:
“Üç defa ‘elhamdülillah’, üç defa ‘Allahu ekber’ der sonra şu dua ayetini okur:

َ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُون

“Bu (vasıtayı) bizim hizmetimize veren Allah’ın şanı yücedir, yoksa biz buna takat getiremez, güç yetiremezdik. Biz elbette Rabbimize dönmekteyiz.” (Zuhruf, 43/13–14)


Leyli Rana
Erken Kalkmak İçin Okunan Dua

Bir de her kim gece yatarken:

بسم الله الحمن الر حيم . لاتاخذه سنة ولا نواللهم سهر عينى ونور قلبى وادفع عنى كثرةالنوم وغلظة الغلة.

okuyup erkenden uyanmak niyetiyle yatar ise bi-iznillahi teâlâ dilediği saatde uyanır. Uyandığı zaman hemen kalkıp abdest alır, ibâdetine başlar.
Uykusu olmayan ve uyuyamamaktan dolayı muztarib olan kimse abdestli olarak yatağa yatarken:

اللهم غارت النجوم وهدات العيون وانت الحى القيو الذى لاتاخذه سنة ولانوم ياحى ياقيوماهد ليلى وانم عينى

deyip Muavvizeteyn sûrelerini okuyup yatmalıdır.
Buhâri’nin Berâ bin Âzib -radıyAllahu anh-dan rivâyet etdiğine göre Nebiyy-i Ekrem -sallAllahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:
Yatağa varmak istediğinde namaz için aldığın gibi bir abdest al, sonra sağ tarafın üzerine yat, sonra şöyle de;

اللهم اسلمت نفسى اليك, ووجهت وجهى اليك , وفو ضت امرى اليك , والجات ظهر ى اليك , رغبة ورهبة اليك,لاملجا ولا منجا منك الا اليك.امنت بكتا بك انز لت , ونبيك الذ ى ار سلت.

“Ey Rabbim bütün varlığımı sana teslîm ettim, işimin tasarrufunu sana havale ettim, yönelişim sanadır, korkum da ancak sendendir, senin azâbından kaçıp sığınılacak ancak yine senin rahmetindir. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin resulüne îmân etdim ey Rabbim!” demektir. Bunları söyler de uyur, o gecede ölür isen fıtrat üzere ölmüş olursun. Uyumadan evvel bunlar son sözlerin olsun.”

Yine Buhârî’nin Ebû Hüreyre -radıyAllahu anh-dan rivayet etdiğine göre Nebiyy-i Ekrem -sallAllahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Sizden herhangi biriniz yatağına vardığı vakit libasının içine elini koyarak yatağının üzerini silkelesin, yani temizlesin çünkü o vakte kadar ne olduğunu bilmez; yani yatağında akrep ve sâir gibi ezâ verici şeyler bulunmuş olabilir. Sonra yatağına girince şöyle desin:

باسمك ربى وضعت جنبى وبك ارفعه ان امسكت نفسى فار حمها وان ار سلتها فاحفظها بماتحغظ نه الصا لحتن

“Senin isminle ey Rabbim yanımı yere koydum. Yine senin yardımınla kaldırırım. Eğer ruhumu alıkorsan rahmet eyle, eğer tekrar verirsen onu sâlihleri muhafaza etdiğinle muhafaza eyle.” (28)

Yine Buhârî’nin Hüzeyfe -radıyAllahu anh- dan rivâyet etdiğine göre, Hüzeyfe şöyle demiştir: “Nebiyy-i Ekrem -sallAllahu aleyhi ve sellem- Efendimiz yatağına vardığında şöyle derlerdi;

اللهم باسمك اموت واحيا

“Senin isminle ölür, Senin isminle dirilirim ya Allah!”‘ (29)

İbn-i Abbâs -radıyAllahu ahn-dan mervîdir ki: Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Eğer bir kimse kendi haremine yaklaşırken besmeleden sonra,

اللهم جنبنى الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنا

“Ya Rab beni şeytandan uzaklaşdır, şeytanı da bize in’âm ve ihsân buyurduğun şeyden uzaklaşdır” demiş olsa, sonra o zevceyn arasında evlâd takdîr olunursa o çocuğa ebediyyen şeytan zarar veremez. ” (30)

Peygamberimiz -sallAllahu aleyhi ve sellem- gece bir tarafından diğer tarafına dönünce:

لااله الاالله الواحد القهار رب السموات والارض وما بينهما العزيز الغفار

Derlerdi. (31)

——————————————————————————–
(28) Buharî, Deavât, 13.
(29) Buhârî,Tevhid,13, Deavat, 6, 7, 12, 15;Müslim, Zikir, 59
(30) Buharı, Deavat, 54.
(31) el-Cami’ûs-Sağir,


Gülehasret
forumduasi.com/showpost.php?p=239488&postcount=3Oturma-Kalkma Dualari

Okudunuz mu?  Duanın Kabulüne Vesile: Salavât

Mescide Giriş Çıkış Duaları

Hadis No : 1844
Ravi: Fatıma Bintu’l-Hüseyin İbni Ali
Tanım: Fatıma Bintu’l-Hüseyin İbni Ali, büyükannesi Fatımatu’l-Kübra (ra)’dan naklen anlatıyor: “Resulullah (sav) mescide girdiği zaman Muhammed (sav)’e salat (dua) okur, sonra da: “Rabbim! günahımı affet, rahmet kapılarını bana aç” derdi. Çıkarken de yine Muhammed (sav)’e salat okur, sonra da: “Rabbim! Günahımı affet, lütuf kapılarını benim için aç” derdi
Kaynak: Tirmizi, Salat 234, (314) .

Okudunuz mu?  Peygamberimizin çok okuduğu dua

Evden Çıkış Ve Eve Giriş Duaları

Hadis No : 1816
Ravi: Ümmü Seleme
Tanım: Resulullah (sav) evinden çıktığı zaman şu duayı okurdu: “Allah’ın adıyla Allah’a tevekkül ettim. Allahım! Zillete düşmekten, dalalete düşmekten, zulme uğramaktan, cahillikten, hakkımızda cehalete düşülmüş olmasından sana sığınırız”
Kaynak: Tirmizi, Da’avat 35, (3423); Ebu Davud, Edeb 112, (5094); Nesai, İstiaze 30, (8, 268); İbnu Mace, Du

Hadis No : 1817
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Evinden çıkınca kim: “Allah’ın adıyla, Allah’a tevekkül ettim, güç kuvvet Allah’tandır” derse kendisine: “İşine bak, sana hidayet verildi, kifayet edildi ve korundun da” denir, ondan şeytan yüz çevirir.”
Kaynak: Tirmizi, Da’avat 34, (3422); Ebu Davud, Edeb 112, (5095); Nesai, İstiaze (8.268)

Hadis No : 1818
Ravi: Ebu Malik el-Eş’ari
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kişi evine girince şu duayı okusun: “Allahım! Senden hayırlı girişler, hayırlı çıkışlar istiyorum. Allah’ın adıyla girdik, Allah’ın adıyla çıktık, Rabbimiz Allah’a tevekkül ettik”. Bu duayı okuduktan sonra ailesine selam versin.”
Kaynak: Ebu Davud, Edeb, 112, (5096)
nak:</B> Tirmizi, Salat 234, (314)


abdest duaları, tuvalete girerken okunacak dua, camiye girerken okunacak dua

Bu kategoride yer alan Sema Kapılarını Açtıran dualar başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Abdest, ezan, yatma, tuvalet, kunut, cami, yemek, yol, başsağlığı ve evlenme duaları Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.