Anasayfa
7 Mayıs 2021, 6:11

Haram olan şeyleri izlemenin günahı nedir. Harama bakmak konusunda bilgi verirmisiniz

Haram olan şeyleri izlemenin günahı nedir. Harama bakmak konusunda bilgi verirmisiniz

Hoca
Haram olan şeyleri izlemenin günahı nedir. Harama bakmak konusunda detaylı bilgi verir misiniz?

İsra suresinin 32. ayetinde Cenab-ı Hak, "Sakın zinaya yaklaşmayın!" buyuruyor. Buradaki "yaklaşmayın" emrinden hareketle İslam fıkıh alimleri insanı zinaya götürebilecek her türlü amelin yasak olduğunu ifade etmişlerdir. Müstehcen resim veya görüntelere bakmayı da bu kategori içinde mütalaa edebiliriz. Bu sebeple bu tür resimlere bakmak caiz değildir.

Çünkü bir hocamızın ifadesiyle bütün günahlar ve ahlâkî bozulmalar müstehcene bakışla başlar, bakışın ısrarıyla gelişir, sonra fiilî günaha dönüşür. Üstelik gözler baktıklarının resimlerini de çeker, hayal arşivinde depo eder. Nereye gitse, nerede olsa artık çektiği bu resimler, hayal âleminde gözlerinin önündedir.

Hem Kur’ân merhameten kadınların hürmetini muhafaza için hayâ perdesini takmasını emreder. Tâ hevesât-ı rezîlenin ayağı altında o şefkat madenleri zillet çekmesinler. Âlet-i hevesât ehemmiyetsiz bir metâ hükmüne geçmesinler. Medeniyet ise kadınları yuvalarından çıkarıp perdelerini yırtıp beşeri de baştan çıkarmıştır. 1

Okudunuz mu?  Âmâ Hadisi ve Onun Allah Rasûlü (sav) ile Tevessülü

Toplumin bozulmasını netice veren sebeplerden birisi bu sözlerde ifade edildiği gibi, kadınların yuvalarından çıkıp ölçüsüz bir şekilde toplume karışarak, hürmete lâyık bir varlık iken ehemmiyetsiz bir eşya hâline gelmesidir. Bu durumdan kadınlar kendilerine olan hürmeti kaybettikleri gibi, toplum fertlerinin de bozulmasına sebep olmuşlardır.

Açık saçıklığın başını alıp yürüdüğü, hayâ perdesinin ayaklar altına alındığı bir zamanda, Müslümanın vazifesi daha da ağırlaşmakta, imanını muhafaza için daha çok titiz davranması gerekmektedir. Çünkü artık toplumimizde kadının girmediği yer kalmamış gibidir. Çarşıda, pazarda, otobüste, vapurda, resmî dairelerde çoklukla bulunmaktadır. Bu vaziyet karşısında Müslümanın kendisini toplumten ayrı ve uzak tutması, herşeyden el etek çekmesi düşünülemez. Fakat inancının icabı bazı prensiplere uymak durumundadır.

Okudunuz mu?  Kapanmamak günah mı?

İnsanın kendisine yabancı olan kadınla, kadının da kendisine yabancı olan erkekle münasebeti sınırlıdır; belli ölçülere tâbidir. Rabbimiz mü’min erkek ve kadınlara şöyle buyurur:

Mü’min erkeklere söyle: Gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler, mahrem yerlerini korusunlar. Bu onların arınmasını daha iyi sağlar. Allah yaptıklarınızdan şüphesiz haberdardır. Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler, iffetlerini korusunlar… 2

Bu âyetlerde açık bir şekilde, mü’min erkeklerin kendilerine yabancı olan nâmahrem kadınlara, kendilerine nikâhları düşen hanımlara; kadınların da kendilerine yabancı olan erkeklere bakmamaları bildirilmektedir.

Yasaklanan bu bakışın sınırı ve mahiyeti nedir, nasıl olacaktır? Âyetin geçen gözleri kapamaktan maksat, gözleri kapatıp başı yere eğerek yürümek, dolaşmak değildir. Zaten bu şekilde davranmak da mümkün değildir. Bir insan tâbiî olarak karşılaştığı erkeği ve kadını görür, bakar. Ancak burada anlatılmak istenen husus, karşı cinse şehvetle, cinsî bir duygu besleyerek bakmaktır. Şehvetle bakmanın ölçüsü de, devamlı olarak birkaç sefer bakıp durmaktır.

Okudunuz mu?  Irkçılık (asabiyyet) ile milliyetçilik aynı mânâda mıdır?

Bu ölçüyü de Resul-i Ekrem Efendimizden (a.s.m.) öğrenmekteyiz. Bu hususta Hz. Ali’ye şöyle buyurmuşlardır:
Yâ Ali, arka arkaya bakma! Birinci bakış hakkındır, fakat ikinci bakışta hakkın yoktur. 3

Karşı cins insanın gözüne iliştiği zaman,gözlerini ayırmadan bakıp durmamalı, başını çevirmeli. Böylece şehvetle bakma sınırına da yaklaşmamış olur.

Çünkü umumiyetle fuhşun kapısı önce bakışla aralanır. Daha sonra diğer kapılar birbirini açar. Bu sebepten zinaya açılan ilk kapı böylece kapanmış sayılır.

Okudunuz mu?  Güneşlenmek caiz midir?

Fahrüddin Râzi, tefsirinde Tevrat’tan şu cümleyi nakletmektedir:

Harama bakış kalbe şehvet tohumunu eker. Her şehvet de insanda derin hüzünler doğurur.

Kalbe düşen her günah tohumu, müsait zemin bulup yeşerirse insanın mânevî hayatını tehlikeye sokar. Bir mâneviyat büyüğü olan Zünnün Mısrî’nin dediği gibi, Gözleri günahlara kapamak korunmanın en güzel yoludur.

Kendisini haramdan muhafazaya çalışan Müslümanın durumunu da Peygamber Efendimiz şöyle anlatmaktadır:

Bir kadının güzelliği bir Müslümanın gözüne çarpar da ondan gözünü çevirirse, Cenab-ı Hak o Müslümana lezzetini kalbinde duyacağı bir ibadet bahşeder. 4

Bilindiği gibi erkeğin erkeğe ve yabancı kadınlara avret sayılan, göstermesi haram olan yerleri müçtehidlerin ekserisinin görüşüne göre diz ile göbek arasıdır. Kadının da kendimahremleri dışındaki erkeklere karşı avret sayılan, caiz olmayan yerleri el ve yüzün dışında kalan vücudunun tamamıdır.

Okudunuz mu?  Safer ayında yapılan evlilikler kısa olur diyorlar, doğru mu?

Buna göre kadının, bir erkeğin vücudunun, göbekle dizi arası dışında kalan yerlerine şehvetsiz olarak ve tekrar edilmeden bakması caizdir. Erkeğin de, kadının el ve yüzüne şehvet hissi olmadığı takdirde bakması helâldir. Ancak cinsî bir zevk duyarak erkeğin veya kadının birbirlerinen bu kısımlarına bakmaları yasak sınırına girer.

İnsan, gerek iş hayatında, gerekse bazı zaruret hallerinde, kendisine yabancı olan kadına bakabilmektedir. Yukarıda, mealini verdiğimiz âyetin tefsirinde Tefsir-i Kebir sahibi Fahrüddin Râzi, bu zaruretleri şu şekilde tasnif etmektedir:

İnsan, evlenmeye niyet ettiği kadının yüzüne ve ellerine bakabilir. Nitekim bir defasında Ebû Hüreyre, Peygamberimizin yanında bulunurken bir adam gelerek, Ensar kadınlarından birisiyle evlenmek istediğini söyler. Peygamberimiz, O kadına baktın mı? diye sorunca, o zat, Hayır der. Peygamberimiz tekrar, Öyleyse git, ona bak, çünkü Ensarın gözlerinde bir şey vardır 5 buyurur.

Okudunuz mu?  Hastalıktan ölen şehit midir?

Bu hususta şehvetle de olsa bakılabileceği kaydı zikredilmektedir.

Mahkeme huzurunda, hâkimin veya şahitlerin kadını tanımaları için bakmaları, caizdir. Çünkü burada bir haksızlığın giderilmesi ve bir hakkın yerine gelmesi bahis mevzuudur.6

Fetevâ-yi Hindiye’de şu cümleleri görmek mümkündür:

Fitne ve şehvetten korkulmadığı takdirde kadının eline ve yüzüne bakmak mubahtır. 7
Yine el-Mühezzeb isimli eserde, Zaruret olduğu takdirde bir tüccar, yüzü açık bir kadına bakabilir. Kötü bir niyet olmazsa Allah indinde mes’ul olmaz 8 denilmektedir.

1. Sözler, s. 381.
2. Nur Sûresi, 30-31.
3. Ebû Davud, Nikâh: 43; Tirmizi, Edeb: 28.
4. Müsned, 5: 264.
5. Müslim, Nikâh: 74.
6. et-Tefsîrü’l-Kebîr, 23: 203.
7. Fetevâ-yı Hindiyye, 5: 329.
8. el-Mühezze, 2: 34.
Mehmed Paksu Helal – Haram

Okudunuz mu?  Üzerinde Kabe resmi ve ayet yazılı olan seccadede namaz kılınır mı?

Cevap: Haram olan şeyleri izlemenin günahı nedir. Harama bakmak konusunda bilgi verirm

ravzanur
Allah razı olsun hocam


Yanıt: Haram olan şeyleri izlemenin günahı nedir. Harama bakmak konusunda bilgi verirmisiniz

Vamık
"Mü’min erkeklere söyle: Gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler, mahrem yerlerini korusunlar Bu onların arınmasını daha iyi sağlar Allah yaptıklarınızdan şüphesiz haberdardır Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler, iffetlerini korusunlar”(Nur Sûresi, 30-31)
Bu ayetteki emire itaat hepimize farzdır


Soru: Haram olan şeyleri izlemenin günahı nedir. Harama bakmak konusunda bilgi verirmisiniz

benanneyim
Ne kadar önem verilmiş zina konusuna..Dikkat ederseniz zina yapmayın demiyor, zinaya yaklaşmayın diyor ayet!Allah razı olsun hocam..


DZALBAY
< Dikkat ederseniz zina yapmayın demiyor, zinaya yaklaşmayın diyor ayet! >
Evet kardeşim,çok tehlikeli görünenler için böyle uyarıyor kitabımız bizi:

Okudunuz mu?  Geçici kısırlaştırma ve cinsel hisleri geçici olarak yatıştırmak için ilaç kullanmak caiz midir?

Lâ tagreb-üz zina…(Zinaya yaklaşmayın);

Lâ tagrebû malel yetimi…(yetim malına yaklaşmayın);

La tagreb-üs salah…(sarhoşken namaza yaklaşmayın).

Paylaşım için Allah cc razı olsun.


Kayıtsız Üye
Allah ilminizi artırın.


Kayıtsız Üye
Allah iki cihanda da sizden razı olsun yazana da yorum yapana da
Rabbim bizi kendi halimize bırakıp nefsin ve şeytanın elinde oyuncak yapmasın
Mevlam bizi her türlü haramdan muhafaza eylesin


Kayıtsız Üye
Arkadaşlar bilimsel kanunlar Allahın kanunlarıdır.Erkek ve kadının geometriksel şekilleri(hatları belli edilmesi),yaydıkları kokular,makyajlar,karşı cinsin sesi bunlar karşı cinsi tahrik eder.Evet biz sokaktan geçen bir kadına anne ve bacı gibi bakarız.Ancak bazı ahlakı düşük insanlar öyle bakmaz.Bundan dolayı Allah kadınların hatlarını belli edecek kıyafetleri giymelerini yasaklamış,kapatmış,makyajı yasaklamış,erkeklerin bulunduğu yerde kadınların bulunmamasını istemiştir.(sokak hariç).Yalnız sokakta kadınlar günlük işlerini yaparken de erkekler onlara bakmamasını,kadınlara da erkeklere bakmamasını söylemiştir.Sadece haram cinsellik değil aynı zamanda biri Allahın istemediği hareketleri yaparkende o ortamda bulunmamamızı istemiştir.Ör:dedikodu yapılan yerden kaçmak,alkollü mekanlardan kaçmak,domuz eti vs… yenilen yerlerden kaçmak,haram olan işleri yapmamak ve orda bulunmamak,aklımıza hemen kötü bir fikir geldiğinde Allahı zikir etmek vs….. istemiştir.Bunu sürekli bilimsel değil diyenlere bu cevabı verin.Evet hayvanlar çıplak dolaşır ancak bazı insanlar hayvandan aşşağı olup kadınlara kötü davrananlar olduğu için bunu getirmiştir.Onun için Allahın emrettiği gibi kapanalım.Başını kapatmayan hanım kardeşlerimizde en azından;hatlarını belli edecek kıyafet giymemeleri,boğazdan diz altına kadar,dirseğe kadar en az kapatsınlar.Aynı şey erkekler için de geçerlidir.Eğer erkeklerde öyle hattı belli edecek kıyafet giyseler,açılsalar bazı kadınların ilgisini çeker ve o da yakınlaşmayla zinaya kadar götürür.Farkında olmadan cinsel hastalık kapabilirsiniz (korumalar bile bazı hastalıkları korumaz).İşte Rabbimin neden zinayı da haram kıldığını anladınız mı sadece o da değil bu sonucu doğan çocuklar onların hataları yüzünden sokakta yaşıyor.Kuran tamamiylen bilime uygundur.Onun için ona muhalefet edenler komik duruma düşüyorlar.

Okudunuz mu?  Kızıma Hz. Yusufun kızının adı olan Menesse ismini takabilir miyim?

harama bakmanın günahı, harama bakmak, harama bakmanin gunahi

Bu kategoride yer alan Düğünde takılan takıların zekatı başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları
Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Haram olan şeyleri izlemenin günahı nedir. Harama bakmak konusunda bilgi verirmisiniz Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.