Anasayfa
8 Mayıs 2021, 23:36
sizden7
Abone

Hatemül Evliya diye biri var mıdır? Hatemul evliya ne demektir?

Hatemül Evliya diye biri var mıdır? Hatemul evliya ne demektir?

bir garip yolcu
Es selamü aleyküm. Değerli kardeşlerim, son zamanlarda bir laftır uzayıp gidiyo. Ve benimde zhnimi meşgul ediyo. Hatemül Evliya diye bir zat mevcutmudur. Gelmişmidir, yahut gelmesi muhtemel midir? Her cemaat bizim şeyhimiz son velidir, ondan başka veli gelmeyecek diyor da.
Örnek isterseniz. Süleymancılar( ki kendi ağızlarından bir çok defa duydum, çünkü onların yurdundayım) Süleyman Hilmi Tunahan’dır diyorlar, Ömer Öngüt diye bir zat var, onun talebeleri o Hatemül velidir diyorlar v.s.

Acaba sizin bu konuda ki duyduklarınız veya okuduklarınız ne?
Selam ve dua ile….


Cevap: Hatemül Evliya deye bir varmıdır?

mumsema
< Es selamü aleyküm. Değerli kardeşlerim, son zamanlarda bir laftır uzayıp gidiyo. Ve benimde zhnimi meşgul ediyo. Hatemül Evliya diye bir zat mevcutmudur. Gelmişmidir, yahut gelmesi muhtemel midir? Her cemaat bizim şeyhimiz son velidir, ondan başka veli gelmeyecek diyor da.
Örnek isterseniz. Süleymancılar( ki kendi ağızlarından bir çok defa duydum, çünkü onların yurdundayım) Süleyman Hilmi Tunahan’dır diyorlar, Ömer Öngüt diye bir zat var, onun talebeleri o Hatemül velidir diyorlar v.s.

Acaba sizin bu konuda ki duyduklarınız veya okuduklarınız ne?
Selam ve dua ile…. >
ve aleykumusselam ve rahmetullah.

Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de. Onlar, iman edip de takvâya ermiş olanlardır.(Yûnus, 10/62/63).

Bu ayet, bir önceki ayette geçen "Allah dostları”nın (evliyaullahın), Allah’ın kendilerine böylesine mukaddes bir unvan vermesini sağlayan özelliklerini iki kelimede özetlemiştir: İman ve takva. Çünkü iman, bütün batıl ve yanlış inançlardan sıyrılarak gerçeğe, hakka ulaşmış olmanın, takva ise her türlü sapık ve kötü yollardan, başıboş ve hayvani yaşama tarzından arınarak, kalbi Allah’a teslim etmenin, hayatı O’nun kanunlarına göre düzenlemenin ve böylece bir ahlak disiplinine girmenin ifadesidir.İşte Allah dostları, iman ile ma’rifetullaha ve takva ile de üstün ahlaka ulaşmış olduklarından, 62. Ayette de buyurulduğu gibi, her türlü korkudan, kederden ve yeisten kurtulmuşlardır. Çünkü onlar, en üstün kudret olan Allah’ın dostluğunu ve himayesini kazanmışlardır.

Veli, Allah’a iman eden ve takva sahibi herkestir.
hatemül evliya diye bir tabir olmaz. Kıyamete kadar Allah cc dostları varolacaklardır, sonuncusunu da sadece Allah cc bilir.
Ömer öngüte güvenim yok/ona dikkat edin.


Yanıt: Hatemül Evliya deye bir varmıdır?

mematii
< hatemül evliya diye bir tabir olmaz Kıyamete kadar Allah cc dostları varolavcaklardır >

EyvAllah.. Hatemül evliya diye bir şey sözkonusu olamaz. Kıyamete kadar dünya durdukça Allah (c.c) adamları yeryüzünde her zaman varolacaklardır. Diğer düşünce ve inanışlar yanlıştır, taassuptur, vesselam..


Soru: Hatemül Evliya deye bir varmıdır?

bir garip yolcu
Hay Allah Celle Celaluhu senden razı olsun. Bende böyle düşünüyordum da bir emin olmak için sordum. Ama aynen dediğiniz gibi kıyamet kopana kadar yeryüzünde Allah dostları veliler olacaktır. Allah’a emanet olun…


GARİPKUL
selamın aleyküm burada cevap hakkımın kullanılmasına izin verileceğini düşündüğüm için yazıyorum ki yayınlanmazsa bunu tek taraflı düşünerek haksızlık ettiğinizi anlıyacağım ALLAH cc hz leride haksızlık eden kullarından hesap sorar bir kardeş bir soru soruyor üstte ve burada yorum yapan sizler dağa o zatın bir eserini bile okumadan cevap veriyorsunuz ve sadece mantığınızla düşünerek bu sonuca varıyorsunuz oda yetmezmiş gibi o zata güvenmediğinizden bahsediyorsunuz ALLAH sizi affetsin her şeyi bir kenara bırakın o insan bir seid… peygamber efendimiz hadiis şeriflerinde ne buyurmuştu bir hatırlayın ( benim soyumdan gelenlere siz bir söz söylemeyin onların hesabı bendedir )dememişmidir kaldı ki bu güzel zatın bir kaç kitaplarını inceledim okudum… hatemül velinin geleceğini ve özelliklerini bir çok evliya önceden haber vermiştir işte onlardan biri :
hayatı hakkında herhangi bir bilgi tespit edemediğimiz saînüddin ali türkî -kuddise sırruh- hazretleri’nin doğum târihi ve yeri bilinmemektedir. bazı kaynaklarda adının "saînüddîn isfahânî” olarak zikredilmesinden, onun iran’ın isfahan şehrinde yaşadığı ve muhtemelen bu şehirde doğmuş olduğu tahmin edilmektedir.
1338 (h.735) yılında vefât etmiş olan hazret, şeyhü’l-ekber muhyiddin ibnü’l-arabî -kuddise sırruh- hazretleri’nin meşrebi üzerinde yürüyen velilerdendi. onun "fusûsu’l-hikem”ine yazdığı şerh, mânevî kemâlâtının ve bu sahadaki kudretinin açık bir göstergesidir. meselelerin ele alınışı ve açıklanışı bakımından çoğu birbirine benzeyen fusûs şerhleri arasında onun şerhi; mânâlandırmadaki güzelliği ile apayrı bir görünüm arzetmektedir.
ahiret hasenesi:
saînüddin ali türkî -kuddise sırruh- hazretleri "fusûsu’l-hikem” kitabı’na yazdığı şerhte, hâtemü’l-evliyâ olan zâtın mânevî ve uhrevî cihetini beyân etmek üzere şöyle buyurmuşlardır:
"hâtemü’l-evliyâ, o’nun sırlarını asıldan alan, onun (Muhammed aleyhisselâm’ın) risâlet ve nübüvvet mertebesine bizâtihî vâris olan velidir. o’nun kuşattığı mertebeleri müşâhade eder. tarif ettiğim gibi, bunların her ikisi de has ve hususidir. her ikisinin hâtemü’l-evliyâ’lığı da başka türlü değil, ancak gizli sırlarla ve mânevî hakikatlerle, has ve husûsi bir şekilde zuhur etmiştir.”
"o (hâtemü’l-evliyâ) hâtemü’r-rüsul olan Muhammed -sallAllahu aleyhi ve sellem-in güzelliklerinden bir güzelliktir.
‘rabb’imiz! bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver!’ (bakara: 201)
buyruğundaki geriye bırakılma buna hamledilir. dünya hasenesi hâtemü’n-nübüvve olduğu gibi, ahiret iyiliği ile murâd edilen de hâtemü’l-velâye’dir.” (şerhü’l-fusûs li-saînüddin et-türkî; hacı mahmud ef., no: 2226. 88b – 89a yaprağı)ki hatemul evliyanın geleceği bir gerçektir
ayrıca ömer öngüt efendinin kitaplarını inceledğinizde bir çok alimin açıklama yapmak ve değinmek istemediği konulara değinmiştirişte bunlardan bazılar
1- organ naklinin doğru olmadığı yapanı büyük bir günahın içine attığı(isterseniz bunun sebebini başka zaman açıklerım)
2-faizin haram olduğu bir çok cemaat devir darul harptır faiz helaldir deyip bankalar bile kurarken bu güzel insan faizin günümüzdede haram olduğu ve kullananın ALLAH a ve peygamberine savaş açmış olacağını bildirmektedir
3-islamiyette kesinlikle para toplanmıyacağını cemaatle paranın şu zamanda içi içe girdiğini halkın bu uğurda kandırılıdığını bildirmektedir ayrıca kaldı ki peygamber efendimiz örnek alan bizler en kötü zamanda bile peygamberimizin para toplamadığını bilmekteyiz
bunlar bir kaç örnek araştırın ve doğruluğunu anlayın eğer karşı görüşte biri varsa ben cevap yazmaya hazırım okumadan bu zata suç atmak kolay ama ya o gerçekten hatemul evliya ise o zaman ahirette nasıl bu hakaretlerin cevabını vereceksiniz
bu yazıyı emek vermiş ve yazmış bulunmaktayım ALLAH RIZASI İÇİN sizden bu yazıyı yayınlamanızı istiyorum ALLAHa emanet olun ALLAHın rahmeti bereketi hidayeti ihsaniyeti bağışlaması üzerinize olsun selamın aleyküm

Okudunuz mu?  Vesvese mi yoksa psikolojik mi olduğunu çözemedigım durum için yöntem denemek?

mumsema
< selamın aleyküm burada cevap hakkımın kullanılmasına izin verileceğini düşündüğüm için yazıyorum ki yayınlanmazsa bunu tek taraflı düşünerek haksızlık ettiğinizi anlıyacağım ALLAH cc hz leride haksızlık eden kullarından hesap sorar bir kardeş bir soru soruyor üstte ve burada yorum yapan sizler dağa o zatın bir eserini bile okumadan cevap veriyorsunuz ve sadece mantığınızla düşünerek bu sonuca varıyorsunuz oda yetmezmiş gibi o zata güvenmediğinizden bahsediyorsunuz ALLAH sizi affetsin her şeyi bir kenara bırakın o insan bir seid… peygamber efendimiz hadiis şeriflerinde ne buyurmuştu bir hatırlayın ( benim soyumdan gelenlere siz bir söz söylemeyin onların hesabı bendedir )dememişmidir kaldı ki bu güzel zatın bir kaç kitaplarını inceledim okudum… hatemül velinin geleceğini ve özelliklerini bir çok evliya önceden haber vermiştir işte onlardan biri :
hayatı hakkında herhangi bir bilgi tespit edemediğimiz saînüddin ali türkî -kuddise sırruh- hazretleri’nin doğum târihi ve yeri bilinmemektedir. bazı kaynaklarda adının "saînüddîn isfahânî” olarak zikredilmesinden, onun iran’ın isfahan şehrinde yaşadığı ve muhtemelen bu şehirde doğmuş olduğu tahmin edilmektedir.
1338 (h.735) yılında vefât etmiş olan hazret, şeyhü’l-ekber muhyiddin ibnü’l-arabî -kuddise sırruh- hazretleri’nin meşrebi üzerinde yürüyen velilerdendi. onun "fusûsu’l-hikem”ine yazdığı şerh, mânevî kemâlâtının ve bu sahadaki kudretinin açık bir göstergesidir. meselelerin ele alınışı ve açıklanışı bakımından çoğu birbirine benzeyen fusûs şerhleri arasında onun şerhi; mânâlandırmadaki güzelliği ile apayrı bir görünüm arzetmektedir.
ahiret hasenesi:
saînüddin ali türkî -kuddise sırruh- hazretleri "fusûsu’l-hikem” kitabı’na yazdığı şerhte, hâtemü’l-evliyâ olan zâtın mânevî ve uhrevî cihetini beyân etmek üzere şöyle buyurmuşlardır:
"hâtemü’l-evliyâ, o’nun sırlarını asıldan alan, onun (Muhammed aleyhisselâm’ın) risâlet ve nübüvvet mertebesine bizâtihî vâris olan velidir. o’nun kuşattığı mertebeleri müşâhade eder. tarif ettiğim gibi, bunların her ikisi de has ve hususidir. her ikisinin hâtemü’l-evliyâ’lığı da başka türlü değil, ancak gizli sırlarla ve mânevî hakikatlerle, has ve husûsi bir şekilde zuhur etmiştir.”
"o (hâtemü’l-evliyâ) hâtemü’r-rüsul olan Muhammed -sallAllahu aleyhi ve sellem-in güzelliklerinden bir güzelliktir.
‘rabb’imiz! bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver!’ (bakara: 201)
buyruğundaki geriye bırakılma buna hamledilir. dünya hasenesi hâtemü’n-nübüvve olduğu gibi, ahiret iyiliği ile murâd edilen de hâtemü’l-velâye’dir.” (şerhü’l-fusûs li-saînüddin et-türkî; hacı mahmud ef., no: 2226. 88b – 89a yaprağı)ki hatemul evliyanın geleceği bir gerçektir
ayrıca ömer öngüt efendinin kitaplarını inceledğinizde bir çok alimin açıklama yapmak ve değinmek istemediği konulara değinmiştirişte bunlardan bazılar
1- organ naklinin doğru olmadığı yapanı büyük bir günahın içine attığı(isterseniz bunun sebebini başka zaman açıklerım)
2-faizin haram olduğu bir çok cemaat devir darul harptır faiz helaldir deyip bankalar bile kurarken bu güzel insan faizin günümüzdede haram olduğu ve kullananın ALLAH a ve peygamberine savaş açmış olacağını bildirmektedir
3-islamiyette kesinlikle para toplanmıyacağını cemaatle paranın şu zamanda içi içe girdiğini halkın bu uğurda kandırılıdığını bildirmektedir ayrıca kaldı ki peygamber efendimiz örnek alan bizler en kötü zamanda bile peygamberimizin para toplamadığını bilmekteyiz
bunlar bir kaç örnek araştırın ve doğruluğunu anlayın eğer karşı görüşte biri varsa ben cevap yazmaya hazırım okumadan bu zata suç atmak kolay ama ya o gerçekten hatemul evliya ise o zaman ahirette nasıl bu hakaretlerin cevabını vereceksiniz
bu yazıyı emek vermiş ve yazmış bulunmaktayım ALLAH RIZASI İÇİN sizden bu yazıyı yayınlamanızı istiyorum ALLAHa emanet olun ALLAHın rahmeti bereketi hidayeti ihsaniyeti bağışlaması üzerinize olsun selamın aleyküm >

ve aleykumusselam ve rahmetullah hoşgeldin kardeş. yazıyı yayınlamama kanısı nerden çıktı anlamdım.
zanla hareket bir mü’mine yakışmaz. bir insanı tanımadan onun hakkında konuşmak elbette zuulum olur ama zanda bulunduğun gibi değil durum. ömer öngüt denen şahsın çoğu eserini okudum ve hepsini yaktım. burada onun hakkında yazacak değilim onu tanıyanlar herkesin fikirlerinden sakınılması gerektiğini bilirler. seyit olabilir ama Efendimiz (sav)’min çizgisinde olmadığı kesindir. Allah cc hidayet versin.

"hatemul evliya" olmadığı konusunda bir ayet yazdım ve iman ve takva sahibi herkese Allah cc veli diye hitap ettiğini kanıtladım. iman ve takva sahipleri kıyamete kadar varolacaklardır.
sende bir kaynak yazarmısın kardeş. falan tasavvuf kitabının şerhinden kaynak kabul etmiyorum.
;______________________

Peygamber Efendimiz (sav)’in hayatını yada sahabe hayatını okumuş olsaydın/okumuş isen anlamış olsaydın o dönemdede para toplandığını görecektin. meşhur hadiseden kısa bir hatırlatmada bulunayım.

buyur oku: forumduasi.com/sahabelerin-hayatindan-oykuler/3360-allah-ve-rasulunu-biraktim.htmlhttps://www.forumduasi.com/sahabelerin-hayatindan-oykuler/3360-allah-ve-rasulunu-biraktim.html

üstte verdiğim linkte geçen olayda herşey gayet açıktır. islam cemaatleri islami çalışmalar için mutlaka para toplamak zorundalar yoksa hizmetler nasıl yürüsün?
tebliğ karşılığında ücret istemek doğru değil ama tebliğ yapabilmek için müslümanların yardımı şarttır. iyice düşün.
_____________________

Faiz haramdır evet ama sadece bir cemaat dolaylı yolla, "haramdır ama bazı durumlardan dolayı alınabilir" dedikleri için biz sünniler onları tekfir etmeyiz. ama malum şahıs onları tekfir eder.
__________________________

organ nakline, ilmi ile meşhur nerdeyse hiçbir alim karşı değil ben iyice araştırdım. siz sakınca görür organlarınızı bağışlamazsınız ve almazsınız ama veren ve alanıda bu islami değildir diyemezsiniz. çünkü bu konuda icma’ var.
_______________________________________

son olarak sizden ricam konuyu başka yerlere çekmeden sadece hatemul evliya konusunda tartışalım.
Allah cc bize hakkı hak olark göstersin ve tabi olmayı nasip etsin.


Dost87
Evliyahullaha itimadı olmayandan zaten bu beklenir
Hem de hatemül evliya mevzusunda ben onlardan daha iyi bilirim
diyerek karşı geliyosun

Okudunuz mu?  Vesveseyi önemsememek

Tabiki Allah dostları kıyamete kadar olacaktır ama kendi çapında.
irşad olarak son deniliyor hatemül evliya kitabını okuman gerekir

Hangi ayeti hangi hadisi beğenmedin de kitapları yaktın

tebliğ karşılığında ücret istemek doğru değil zaten bunu kendi ağzından demişsin. yasin 21 ayetinin hükmüne girer hükme ters iş yapan 72 fırkaya girer.

organ nakli mevzusu ayet ve hadis delil getirilerek açıklanmıştır.
Ömer nasuhi bilmen ve cevat akşit hoca da uygun görmemişir organ naklini. harama helal diyen dinden çıkar

Darülharp maskesi altında faiz alınabilir deniliyor Türkiye darülharp değildir demek ki alınabilir diyen faizle ilgili ayet ve hadislerin hükmüne girer buna nasıl islami gözle bakarsın bir de darülharp olsa bile faiz almak nefse cazip gelir gerçek müslüman ondan bile kaçınır

Bunları ister kabul et ister etme
bu yolun adama ihtiyacı yok adamın bu yola ihtiyacı var


nurol
slm DOST87 kardesim yazdıkların için teskkur Ancak darül harp & darül islam konusuna katılmam mumkün deyil son dönem kıtablarında bu konular gecmez .islemezlerbile FAİZ HİÇ SÜPESİZ HARAMDIR .bunu tartısmam ancak darül harpte faızın alınması bır görüstür bugörüs curuktür EFENDİMİZ ASV vedaa hütbesinde açıkca belirtmistir .bu asv mın hutbesini yoksayamassın . gayri müslimde olsa o kisi yinede bir kul dur kulhakkını ehemmiyetini & önemini biliyor olmalıyız ALLAHcc bizleri bu hakka tecavuzden esirgesin .yoksa o kul yahüdi- hiristiyan veya putpeles olabilir insanlar hesaba cekildiklerinde faziden dogan alacakları karsısına cıkacak süpesiz ALLAHcc hesabı iyi yapandır orada para pul mal mulk hiç bırsey gecmeyecek .Yanlız iyi amel ibadetler sevapların gececegi bir yer o kisi senden amelini isteyecek onada arada o lazım bütün bır ömur yaptıgımız amelleri alacak .bunekötü bir şey yarabbi butün ömurde kazandıgımız sermaye yi bizden alacak ozaman belkide bizim hesabbımızda gunah hanesi yukselecek .korkunc bir şey .kulhakkı nı bızlere bulastırma yarabbi senın hazinende sonsuz bize helallerle doyur .
Darül islam a gelince son 100 yılda bukonuyu saptırıyorlar yada es geciyorlar nedenini anlatacam .
Dar-ül islam islam toprakları -islam ülkesi-anlamınada geliyor ancak esas önemli olanı islami kurallarla yonetilen ülke yada devlet tir seriat -kelime anlamı adalet & kanun demektir siz yasalarınıza bunları koyarsanız ozaman sorun çözülür . koyaamassanız ki sorun devam eder dar-ül- islam olmaz .
Simdi sıkı durun EFENDİMİZ asv cuma günü cuma namazını nasıl kılıyordu ? nedemek bu ZUHURU AHİR . NEREDEN CIKTI .Cuma günü müminlerin bayramı diyilmi? bayramda böyle bir namaz varmı diğer mesheplerde bile yoktur hiçbirinde yoktur Cuma nın ilk sünneti 4 rek attır cuma hütbesi de 2 rekat hümünde dir imam efendilerde 2 rekat cumanamazını kıldırır toplam 6 rekat namaz dır sonra 4 kekat son sünnetini kılarsın YÜCE PEYGAMBERİMİZ ASV bu son 4 rekat sünnetinide bazı evinde kılardı .
Bugun cumadan baska birde öyle namazını kılıyorsun neden ? asrı saadette 4 halife dönemınde böyle bisiy yoktu cunki kanunlar kurallar islami idi islam hakimiyeyi vardı .
Bunun nedeni 100 yılın ülamasının dar-ül harp & har-ül islam mı konusunu bırtürlü acıklamamıs yada acıklayamamıs olmasıdır . eğer ALLAH cc bu namazı kabul etmezise en azından cumda düser bari o günün öyle namazını kabul eder dusuncesinden gelmektedir .ozaman cum ayı kılalım öyleyide kılalım garanti olsun denilmistir .
Dolayısıile dar-ül harp olması kuvvetli bir durum . cumhuriyet dönemınden öncekı kıtablarda bukonu acıktır imamı-azam .rahmetüllah-ü aleyh budurumda cuma bile kılınmaz der .

Okudunuz mu?  Mezhebin Her kararına Uymak Zorunlu Mu?

Dost87
Dâr-ül Harp – Dâr-ül İslâm:
Sual:

"Memleketimizin dâr-ül harp olduğunu söylüyorlar. Doğru mudur?”
Cevap:
Hayır. Burası İslâm diyarı olduğu için dâr-ül harp olamaz. Helâli helâl, haramı da haram bilmek gerekir. Kimse helâli haram, haramı helâl yapamaz.
Dâr-ül harp demekle Kur’an-ı kerim’in hükmünü kaldırmak istiyorlar. Mâdem ki dâr-ül harp diyorlar, neden harp açmıyorlar? İslâm diyârıdır. Çünkü devlet erkânının ve milletin çoğunluğu, elhamdülillah yüzde doksandokuzu müslümandır. O halde nasıl dâr-ül harptir diyebiliriz? Temsil olarak Almanya’yı ele alalım. Bu kadar müslüman Türk işçisi çalıştığı halde İslâm diyârı mıdır, küfür diyârı mıdır?
Elbette küfür diyarıdır. Niçin? Bütün devlet erkânı ve milletin ekserisi gayr-i müslim olduğu için. Burada haramı haram, helâli helâl bilmek gerekir. allah-u Teâlâ’nın haram kıldığı haramdır. Harama helâl demek küfürdür. Üstelik dâr-ül harptir diyenler, bütün hükümet erkânına ve millete küfür damgasını vuruyorlar da, şu Hadis-i şerif’in kapsamına girdiklerinin farkında bile değiller.
Resul-i Ekrem -sallAllahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif’lerinde :
"Bir kimse müslüman kardeşine fısk ve küfür isnad etmesin. Zira o kimsede bu haller yoksa, sözler sahibine döner.” buyuruyorlar. (Tirmizî, iman, 16)
Onlar yalnız kendilerini müslüman zannediyorlar. Ve her bölücü bunu bahane ederek halkı kendilerine çekip çevirmeye çalışıyor. Bu suretle din kardeşliğini, İslâm birliğini, güzel vatanımızı paramparça yapmak istiyorlar. Parçalamak isteyenleri, değil suçlamak, elimizden gelse elini ve dilini uzatanları hemen men ederiz.
Biz bunu daha evvel de izah etmiştik. "Ben, hükümet Hazret-i Allah’ın bütün emirlerine uyuyor demiyorum. Maaş da almıyorum. Sadece fitne ve bölücülük edenleri nifaktan ittifaka davet ediyorum.”
Zira Resulullah -sallAllahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif’lerinde:
"Sizden bir kimse çirkin bir iş görürse onu eliyle derhal değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse dil ile değiştirsin. Buna da gücü yetmezse bâri kâlbiyle buğzetsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir.” buyurmuşlardır. (Müslim, iman, 78)

Okudunuz mu?  İhtilam, gusul ve şüpheler

Gerçek mânâda bütün bu sözlerimiz bilmeyerek bir bölücü grubun içine girip hakikat zannıyla çalışan temiz ve nezih kardeşlerimize izah ve iknâ maksadıyla söylenmiştir.
Yarın huzur-u ilâhî’ye çıktıklarında büyük vebal altında kalıp şiddetli azab göreceklerinden, vicdanımızdan kopup gelen hislerimizi beyan ediyoruz.

Sual:
"O halde memleketimiz dâr-ül İslâm mıdır?”

Cevap:
Dâr-ül İslâm’dır denilebilmesi için, ilâhî hükümlerle hükmetmek şarttır. Bir hükümet erkânı bu hükümleri değiştirmeye ve azınlıkta olan küfürü savunanları kaldırmaya güç yetiremezse Dâr-ül İslâm denilemez. O hâlde nedir? Dâr-ül harptir denilemediği gibi Dâr-ül İslâm’dır da denilemez.
O hâlde ne yapmamız lâzım? Bunu bizzat Allah ve Resul’ünden öğrenelim:
"Ben Allah’ım. Benden başka ilâh yoktur. Sizi idare edenlerin sahibi ve meliklerin melikiyim. Onların kalbleri benim kudret elimdedir.
Eğer kullar bana itaat ederlerse, ben de onları onlara rahmet kılarım, merhamet ve şefkatle muamele ederler. Yok eğer kullar bana isyan ederlerse, ben de onları onlara belâ ederim. Kalblerini kin ve gazapla onlara çeviririm. En kötü azap ile azap ederler.
Binaenaleyh sizi idare edenlere karşı sövmekle, beddua etmekle meşgul olmayınız. Fakat nefislerinizi beni zikretmekle, bana dua ve tazarru ile meşgul ediniz. Böylece ben de onların hakkından gelirim, sizi onların şerrinden korurum.”
(Mişkât-ül Mesabih: 3721)


nurol
slm arkadaşlar t.c laikbır cumhuriyeti secmiştir . islam cumhuriyeti diyildir . konu bukadar basit .baska bır materyal yoktur sistem laik tir halk ise cogunlugu islam dır bu doğru ancak darul harp yada darul islam konusu halk ve cogunlukla ilgili deyildir .baslı basına bir sistemi ifade eder bu sözkonusu sıstem de islammı? degilmi? eğer islami hükümler burada yasanıyor ve uygulanıyorsa . ozaman islam i yapıhakım dir yaksa benim musade ettigim kadar olacaksın denirse ozaman islamı deyemessın anca oligarsi demek daha uygun slm


BiLaL HaTTaB
🙂 Hastayım bu konulara 🙂

Hatemu’l Evliyâ hemi???

Kim tayin ediyor bunları? Özel bir konseyleri mi var bunların?

Milletin kanını emdiniz safsatalarınızla! Siz bunun hesabını nasıl vereceğinizi düşünmüyorsunuz, kalkmış "ya hatemu’l evliya ise napacaksınız" deme utanmazlığını sergiliyorsunuz?

Hatemu’l evliya ise cehenneme mi gideceğim? Rabbim beni bununla mı mesul tutmuş?

Müslüman geçinen din tacirleri; hatta dahası din mafyaları.. Allah(cc) sizleri ıslah eylesin; başımızdan def eylesin…

vesselam!!


Hoca
mü’minler hak ve batılı, sapık ve hidayete tabi olanları gayet iyi biliyorlar.:)


nurol
rahman ve rahiym olan ALAH cc adıile
dahaönce yazdım ama yinede yazacam darül islam -darül harb konusunu .sunu pesin olarak yazıyorumki faizin her cesidi / turlüsü haram dir bunu tartısmam . alan yiyen yesin ama ben doğruyu söyliyeyim de günah benden gitsin .
Darul harb – meselesine gelince burada 1 sözüm herzaman var .
insanların cogunlugunun islam olduğu yerler dar-ül-islammı sayılıyor? sizce ….malesef darül islam islami hükümlerin hayata getirildigi ve uygulandıgı yerlerdir . daha önceden islam toprakları olan israil de yahudilerin yasadıgı yerler darül islammı ?? hayır hayır burası darul harb tir .Küdüste mescidi aksaya bile müslümanlar israil askerleri izin verirse giriyorlar . ama burası daha önce islam topragıidi . israil kanunları tervata göre dir yani israil bir seriat devletidir .bunun aksını soylemek mumkünmü? hayır . ozaman islami kanun lar hakimdeyilse darül harb dir .

formda nezaket kurallarına uyalım uymuyanlarıda uyaralım . kırıcı asağılayıcı .incitici kelimeleri kullamayalım . müminin yapması gerekende budur zaten .
Allah cc rahmeti bereketi .hidayeti .af ve mağfureti sizinle olsun ..

Okudunuz mu?  Katılım bankalarından banka kartı alabilir miyiz

hakansahin
ben anlamadım şimdiki cematler ne yapmaya çaışıyor neye hizmet ediyorlar anlamakta güçlü çekiyorum…

niye şucu bucu diye ayrılıyoruz müslüman müslümadır..Birde cematler arasında yaygınlaşmış bir söz var velisi olmyanın velisi şeytan dır diye saçma ve ahmaklıktan başka bişey değil.Ben bu sözü söylemem deki maksat tabiki müslüman müslümanın velisidir..Ona söylenecek söz yok.Kastetmek isteğim bu sözün şöyle yorulanması.İllaki bir cemate veya olağan üstü özelliğe sahip birisin peşinden gitmek olarak yorumlanması benim demek istedğimde bu zaten.Beni yanlış yoldan dönderen herkes benim velimdir tabiki bu arkadaşımdan olabilir kısacası mükmin olan herkes benim velimdir…


sudenaz07
arkadaşlar bu şekilde bilip bilmeden belli bir hükme varmayalım.bende bu cemaattanım ama arkadaşımın anllattığı gibi değil hepsi Allah yoludur.bizim cemmatimizde öncelik ilimdir.herkesin genç ve yaşlıların ilim öğrenmesi temel amaçtır,bunu bilirim ve görmüşümdür.hiç okuma yazması olmayanın kelime kelime ayetül kursiyi ezberlemesini kendi gözlerimle görmüşümdür.şöyle bir benzetme yapabilirim allhım affetsin eğer hatlıysam^^nasılki hersürünün çobanı varsa,çobansız bir sürünün başı boş kaldığını biliyorsak,^^insanlarıda doğru yola itecek bazılarının olmasıda Allahın bir niiimetidir.rabbim bunların hürmetine bizi affetsin umarım yanlış anlaşılmamışımdır…


Muhammedsalih
Konu başlıgı ile içerik uyumlu degil,ayrıca velisi olmayan değil şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır sözü vardır.Bu sözde kendi içerisinde zaten yanlıştır,çünkü bu cümleye göre şeyhi olmayan kimse yoktur.


yakuti
Bu ülke müslümanlarını mezhebi genişlerin ve genetiği değiştirilmiş İslâmı benimseyenlerin, modernist ve haramilerin cereyanı çarpmış görülüyor. Vay bizim halimize ! Yaw arkadaş, adam faizin alıp verilebileceğini, papazlara hurmet ve saygı gösterilebileceğini, bir siyasi partiyi desteklemezsen patates dininden olacağınızı, mevcut düzeni küfür düzeni olarak kabul etmezsen kafirlerden farkın olmayacağını söylüyor ve biz halâ bu adamlara hoş görü ile yaklaşıp onlara müslüman gözü ile bakacağız öyle mi ? Böyle bir şey İslâmn Dininde olabilir mi, var mı ? Ecdad, küfür söz ve davranışlara dair kitaplar dolusu eser bıraktı bizlere….Bunlar boşu boşuna yazılmış eserler mi ? Okuyun da bir görün ! Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz 73 fırka hasi-i şerifini boşuna mı söyledi haşa ? O, Bir tek fırka kurtuluşta, diğerleri cehennemde derken 72 fırkayı herkesi cehennem sürüklediği için sizler kadar bilmiyor muydu ?

Beyler, en önce siz bu 73 fırkanın handgisine sahipsiniz veya içindesiniz önce bunu bir tesbit edin…Ondan sonra da hakikatları hiç kimsenin kınayıcılığına ve tehditlerine aldırmadan haykıran insanlar hakkında konuşmadan önce, iyice ve etraflıca bir düşünün ! Siz kendinizi fasulye gibi nimetten mi sanıyor ve zannediyorsunuz ? İleri-geri söz ettiğiniz insanın kitapları piyasada harıl harıl satılıyor ! Varsa bir ilminiz veya meziyetiniz bu kitaplara "işte burası-şurası yanlıştır bu bilgilerin, işte de delilleri…! " diye cevap yazarsınız ve herkes te sizin bir şey bildiğinizi sanır ! Öyle forum köşelerinden yukarıdaki gibi salvo atış ve afkurmalarla bu işler olmaz. Varsa bir ilminiz, ortaya koyulmuş olan eserlere reddiye yazın …Eğer, yazamıyorsanız sesinizi çıkarmayın ki, sizi adam sansınlar ! Vesselâm.


murathazar
ömer öngüt kendi hakiakat yayın evinin kıyametin alemetleri kitabında kendinden başka islam olmadığını kendisinin dışında herkesin cehenneme gideceğini söylüyor bunu iyibir medrese eğitimi almış bir abimle inceledik
fethullah hoca efendi, nur cemeati,süleyman hoca bunlar hepside müslüman hemde müslüman oğlu müslüman hz. Mehdi ve kıyameti bıraksın hele şehir şehir kitaplarını satmaya gelen satıcılarına islamı öğretsin kim lailahe illelah diyen her kes müslümandır ömer öngüt de hakikat yayın evid e müslümanlarla uğraşmayı bıraksın kıyameti Allah’a bıraksın zamanı gelince hepsi de gelir kimse korkmasın her gün bir şey çıkarıp müslümanların kafasını karıştırmaya hakları yok Allah bizi şah-ı nakşi bendi hz bed-i zaman hz.süleyman hoca efendi fethullah hoca efendinin dularına katsın . Amin


@mir
bu yakınlarda okuduğum bir kitapta
bu hatemülevliya bidatini çıkaran ya da savunanların
hatemülevliyanın sıfatlarını açıklarken
hep kendilerinden ya da hocalarından bahsettiklerini isbatlayan
belgeler vardı
yani adamlar üstü örtülü olarak
kendilerinin ya da hocalarının hatemülevliya olduklarını iddia etmektedirler


islamyolu
Cübbeli Ahmet hoca Organ nakli için Haram yönünüde anlattı helal yönünüde. Eğerki karşı taraf organını verdiginde ölüm tehlikesi var ise kesinlikle haramdır. Eğerki ölüm tehlikesi yoksa . karşı tarafta o organı almasa ölecekse verilmesi caizdir demiştir.


Ömer öngüte kim oldugunu merak ettim. biraz bakayım araştırayım dedim. iyi birşeyler bulamadım hakkında. iftirada olabilir birşeyde olabilir.

Okudunuz mu?  Cenabet iken camiye girmek

seyit konusuna gelirsek Ehlibeyti sevmemiz farzdır. ama Harun yahya (Adnan oktarda) ben seyidim diyor. adamın hiç bir fikri düzgün degil. onadamı saygı gösterelim.


yakuti
islamyolu arkadaşım !
Acaba hangi kötü şeyleri buldunuz merhum Ömer Efendi hkkında da yukarıdaki tuhaf uydfuruk cümlelelri astınız buraya ?..Bunalrı bir açıklasaydınız ya >! Örneğin, araştırmalarınız içinde Ömer EWfendinin sitesi olan hakikat. var mıydı ? Ya da BURAYA DA BAKMAYI HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ ?
Hangi hususu olursa olsun, iyice bilkemdiğiniz ve tetkik etmediğiniz hiç kimse veya konu hakkında ileri-geri konuşmamk lazımdır. Yoksa, boynunuza ateşten halkalar geçirmiş olursunuz !


islamyolu
< islamyolu arkadaşım !
Acaba hangi kötü şeyleri buldunuz merhum Ömer Efendi hkkında da yukarıdaki tuhaf uydfuruk cümlelelri astınız buraya ?..Bunalrı bir açıklasaydınız ya >! Örneğin, araştırmalarınız içinde Ömer EWfendinin sitesi olan hakikat.com var mıydı ? Ya da BURAYA DA BAKMAYI HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ ?
Hangi hususu olursa olsun, iyice bilkemdiğiniz ve tetkik etmediğiniz hiç kimse veya konu hakkında ileri-geri konuşmamk lazımdır. Yoksa, boynunuza ateşten halkalar geçirmiş olursunuz !
>

kardeşim yanlış anladın. ben nette bir yazdım başka sitelerden değişik şeyler diyorlardı. bende iftirada olabilir demiştim zaten. yani kendim hiç tanımıyorum kendisini ondan dolayı bir şey diyemem ki. tek diyecegim Mahmut efendi hazretlerine bakış açısı nasıl. cübbeli ahmet hocama bakış açısı nasıl. eğerki onların yolundasa boynum kıldan ince. susup kalırım..

ha birde Rabıtaya şirk diyormuydu , Yüzü suyu hürmetine demeyi şirk diyormuydu , Yetiş ya Muhammed demek şirk diyormuydu , kabirde kuran okumaya şirk diyormuydu. onlara şirk diyorsa itibar etmem. çünkü şuan sitedede dolu kişi şirk diyor.


muhasebeci
hala faızeı kul bulmaya calısan ınsanlar var ya faız yemek hoslarına gıdıyo ılla kul arıyolar
organ naklı gunahtır haramdır denen adam mı olur .bıde buna tıp adamlara ınanıyonuz
cemaatler artık pazarlama ve marketing ın e nson halı.gel vatandas gel son
velı bızde son evlıya bızdedıye adam topluyolar


meftuni
<
kardeşim yanlış anladın. ben nette bir yazdım başka sitelerden değişik şeyler diyorlardı. bende iftirada olabilir demiştim zaten. yani kendim hiç tanımıyorum kendisini ondan dolayı bir şey diyemem ki. tek diyecegim Mahmut efendi hazretlerine bakış açısı nasıl. cübbeli ahmet hocama bakış açısı nasıl. eğerki onların yolundasa boynum kıldan ince. susup kalırım..

ha birde Rabıtaya şirk diyormuydu , Yüzü suyu hürmetine demeyi şirk diyormuydu , Yetiş ya Muhammed demek şirk diyormuydu , kabirde kuran okumaya şirk diyormuydu. onlara şirk diyorsa itibar etmem. çünkü şuan sitedede dolu kişi şirk diyor. >
Selâmunlaeykum.

Sorularına bir cevap verebileceksem vereyim diye üye oldum buraya 🙂

Öncelikle belirteyim ki ben ancak Ömer Efendi’ye gönül verenlerden bir gencim. Dolayısıyla onu tarif etmeye ilmim, tecrübem yetmez, ifadelerim bir savunma, Ömer Efendi’yi bir tarif yerine de geçmez. Ancak bildiklerimi âcizâne bildirmek istiyorum ve kusurlarımın affını diliyorum. Yanlış söz söylemekten Rabbime sığınırım.
İkinci olarak: Ömer Öngüt Efendi’nin kitaplarını tarafsızca okumamış olan onu anladığını, hakkında bir şey bildiğini iddia edemez. Çünkü başkaca "Ehl-i sünnet imamlarının" zât-ı muhterem hakkındaki tespitlerini okuyan kişi Ömer Öngüt Efendi’yi tanımış, onu anlamış olmaz. Halkın, âhir zaman fırkalarının ve âhir zaman âlimlerinin kulaktan dolma fikirleriyle, görüşleriyle de bir yere varılmaz. "Herkese kâfir diyormuş" gibi laflara itibar etmeyi bilen kişiler de bunun içyüzünü araştırsalar, eminim ki, daha kârlı olacaklardır.

Malesef günümüzde bir şey bilenin değil de bir şey bildiğini iddia edenin ve her konuşanın ve yazanın sözüne itibar ediliyor. İslâmî bir birlik olmadığı için konuşulan ve yazılanlar İslâmî bir "süzgeçten" de geçmiyor. Dolayısıyla her söyleyene, her yazana itibar ediliyor. Allah’ım yanlış yola sapmaktan cümle ehl-i îmânı korusun.

Okudunuz mu?  Gördüğüm Rüyalar bir uyarı mıdır ?

Gelelim arkadaşımızın sorularına.

Muhterem Ömer Öngüt Efendi’nin Ahmet Mahmut Ünlü hakkında (bildiğim ve araştırdığım kadarıyla) bir beyanı bulunmamaktadır. Eğer varsa, ve bundan haberdâr olan biri varsa lütfen verdiğim bu bilgiyi uygun bir üslupla düzeltsin.

Mahmud Efendi hakkında çok geniş beyanları bulunmamaktadır ama Necmettin Erbakan’ı particilik konusundan ve bazı sözler ve icraatlarından dolayı çokça uyarmıştır. Erbakan ve Millî Görüş’e yaptığı uyarılar ve gelen olumsuz yanıtlar, sürdürülen icraatlar, yine ve yine söylenen sözler sebebiyle Muhterem Ömer Öngüt Efendi ve yola gönül verenler Erbakan’ı ve Millî Görüş’ü kesinlikle tasdik etmemektedir.

Diğer sorular: Ömer Öngüt Efendi’nin "Tasavvufun Aslı Hakikat ve Mârifetullah İncileri" ve "Gerçek Mürşid Hazret-i Allah’tır" isminde iki büyük kitapı, Zikrullah isminde ise bir kitapçığı bulunmaktadır ki bunlarda tasavvuf, rabıta, zikrullah, elvliyâ ve velâyet, "nûr-i Muhammedî"(bu isimde de büyük müstesnâ bir eseri vardır), gibi mevzular geniş olarak ele alınır. Bu yola, Ömer Efendi’ye tabi olanlar da rabıta yaparlar, onu bir mürşid, Allah’a bir vesile olarak kabul ederler, Efendi Hazretleri’nin öğrettiği üzere çokça salât-u selâmla meşgul olmaya gayret ederler. Bu konular "Zikrullah" adlı kitapçıkta geniş olarak işlenmektedir. Ayrıca türbeleri ziyaret, âhirete intikâl edenler için Kur’an okuma ve dua etme gibi şeyler de kesinlikle şirk olarak görülmemekte, aksine yapılmaktadır.

Yani kardeşim bazı fırkaların şirk dediği bu gibi şeyler Ömer Efendi Hazretlerimiz tarafından kesinlikle şirk olarak görülmemekte, aksine tavsiye ve emir buyrulmaktadır.

"Yüzü suyu hürmetine" sorusu için de Ömer Efendi’nin bu duası yeterli sanırım 🙂 :

"Allah’ım! Eûzü besmelenin yüzü suyu hürmetine;
Allah’ım! Fâtiha-i şerif ve İhlâs-ı şerif yüzü suyu hürmetine;
Allah’ım! Tâhâ ve Yâsin-i şerif yüzü suyu hürmetine;
Allah’ım! Kelâm-ı kadim’in yüzü suyu hürmetine;
Ululuğun hakkı için, azametin hakkı için;
Nurundan Nur’unu yarattın, kâinâtı da o Nur’la donattın, o Nur’un yüzü suyu hürmetine ve o Nur’dan halkettiklerinin yüzü suyu hürmetine;
Allah’ım! Bütün peygamberlerinin; Âdem Aleyhisselâm’ın, Nuh Aleyhisselâm’ın, İbrahim Aleyhisselâm’ın, Musa Aleyhisselâm’ın, İsa Aleyhisselâm’ın yüzü suyu hürmetine;
Allah’ım! Ashâb-ı kehf’in ve Ashâb-ı kiram’ın yüzü suyu hürmetine;
Allah’ım! Şühedâ’nın, Pîrân-ı izâm’ın yüzü suyu hürmetine;
Allah’ım! Mübarek beldelerin, gün ve gecelerin yüzü suyu hürmetine;
Allah’ım! Seçkin meleklerin Cebrâil Aleyhisselâm’ın, Mikâil Aleyhisselâm’ın, İsrâfil Aleyhisselâm’ın, Azrâil Aleyhisselâm’ın ve diğer meleklerin yüzü suyu hürmetine;
İstemem icap ettiği halde istemesini bilmediğim, fakat senin bildiğin şeyleri ihsan ve ikram buyur!
Habib’in ne istemiş ise onu istiyorum, onun yüzü suyu hürmetine bize de ihsan buyur!
Zâtına neden sığınmışsa, ben de ondan sana sığınıyorum.Bilmediğim tehlikelerden de beni muhafaza buyur!”

Selâmunaleykum


yakuti
meftuni kardeş,
İzahatlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bize bir şey bırakmamışsınız.
Rabbimize emanetsinz.


melle
meftuni sen o yolu bir an önce bırak
Ömer angıt denen şahıs sağlam biri olsa ergenekonda ismi çıkmazdı.


dr.mustafa
Allah’ım sen hidayeti kamile eriştir yaa ömer angut’un kitaplarını delil kabul edip onunla amel edenler gelmiş burada vaaz veriyo Allah aşkına bir gidin Mettubat-ı İmam-ı Rabbani okuyun da gözünüz gönlünüz açılsın… Lealleküm tüflihun… Umulur ki kurtuluşa erersiniz…


islamyolu
< Allah’ım sen hidayeti kamile eriştir yaa ömer angut’un kitaplarını delil kabul edip onunla amel edenler gelmiş burada vaaz veriyo Allah aşkına bir gidin Mettubat-ı İmam-ı Rabbani okuyun da gözünüz gönlünüz açılsın… Lealleküm tüflihun… Umulur ki kurtuluşa erersiniz…
>

Kardeş beni kastediyorsan ben dedim onu tanımam etmem kimdir bilmem. Ben zaten İmam Rabbani hazretlerini kendime şeyh edinmişim. onun yolundan kıl kadarda olsa Ayrılmamak için elimden geleni eden biriyim. o kadar konulara cevaplar veriyorum. İmam Rabbani Hazretlerine ne kadar bağlı oldugum cogu verdigim cevaplarda bellidir. Ama tekrar diyorum o dediniz kişiyi tanımam.


Ercan
Kimin ardından gittiğinize dikkat edin. Bırakın hatemül evliyayı falan. Rabbinizin rızasını kazanmaya bakın. Durumun özeti ;

"Sizin için Deccal’den daha çok Deccal olmayanlardan korkarım."
"Onlar kimlerdir?"
"Saptırıcı imamlardır." (Ahmed bin Hanbel)

————–

< Allah’ım sen hidayeti kamile eriştir yaa ömer angut’un kitaplarını delil kabul edip onunla amel edenler gelmiş burada vaaz veriyo Allah aşkına bir gidin Mettubat-ı İmam-ı Rabbani okuyun da gözünüz gönlünüz açılsın Lealleküm tüflihun Umulur ki kurtuluşa erersiniz >
Ölmüş birinin ardından bu şekilde ifade kullanmak hoş değil kardeşim

Okudunuz mu?  Cenabetlik hakkında, cenabet gezmek

dr.mustafa
Estağfirullah İslamyolu kardeşim sana karşı boynum kıldan ince… Rabbim daim etsin ve bizleri o mübarek zata evlat olmayı, Hz. Üstazım Süleyman Hilmi Tunahan (ks)’ın ifadesiyle evlad-ı İmam-ı Rabbani olmayı Rabbim cümlemize nasib eylesin inşAllah… Yaaa kardeşim ergenekonda tutuklanan askerler tarafından hazır kıta asker olarak bekletilen birini daha neler neler hayırla yad etmek akıl karı mı sizce… Neyse uzatmayalım… Allah herşeyin en iyisini en doğrusunu biliyo… Neyin doğru neyin yanlış olduğunu… Selamet ve dua ile Allah’a emanet olun kardeşlerim…


_müberra_
< Hz. Üstazım Süleyman Hilmi Tunahan (ks)’ın ifadesiyle evlad-ı İmam-ı Rabbani olmayı Rabbim cümlemize nasib eylesin inşAllah >
amiin….. ,hem din, hem de yol kardeşim,Rabbim yolundan da ayırmasın


dr.mustafa
Allah’ım sana sonsuz kere şükürler olsun… Yalnız değilmiş müberra kardeşim varmış… Çok mutlu oldum yaa… 🙂 Rabbim cümlemizi yolumuzdan ayırmasın kardeşim… Rabbim bu mukaddes yoldan mahrum etmesin inşAllah…. Herşeyi ayan beyan göstersin Rabbim… Bu yolu idrak edemeyip iftira ile herşeyin üstesinden gelebileceğini düşünenlere de Rabbim hakikati tez zamanda göstersin inşAllah… Neyse daha söylücek söz yok yani… Büyüğümüzün ifadesiyle DİK DURALIM Kİ HANGİ DAVAYI TEMSİL ETTİĞİMİZ BELLİ OLSUN… Rabbim ayırmasın müberra kardeşim inşAllah dirliğimizi ve birliğimizi bozmasın inşAllah… Selamet ve dua ile… Dualarımdasın kardeşim dualarını beklerim… 🙂


islamyolu
< Bu yolu idrak edemeyip iftira ile herşeyin üstesinden gelebileceğini düşünenlere de Rabbim hakikati tez zamanda göstersin >
Amin kardeşim. Allah gerçek Ehli sünnet Alimlerimizin yolundan bizi ayırmasın. Onların yolu hak yol. Bizi Rasulullah (SAllahu aleyhi ve sellem) ‘a kadar ulaştıracak yoldur. Rabbimizin bize tarif ettiği Gerçek yoldur. Allah bizleri Ehli sünnetten Kıl kadar bile ayırmasın..


Desert Rose
< Veli, Allah’a iman eden ve takva sahibi herkestir
Hatem-ül evliya diye bir tabir olmaz Kıyamete kadar Allah cc dostları var olacaklardır, sonuncusunu da sadece Allah cc bilir >


hocamıza aynen katılıyorum Hatem-ül evliyanın mühürü sonu demektir
Kıyamet zamanına kadar Allah (c.c)nun dostlarının
mevcudiyeti bildirilmiştir,Allah c.c nun emirlerine uyan
yasaklarından kaçan herkesin bir veli olacağı
fakat kimin dost olduğunu da ancak Rabbimizin bildiğidir.
bu sözün yeri hatem-ül evliya değil
Hatem-ül Embiya olması gerekir O da,
Peygamberimiz (s.a.v)dir
bunu da bilmeyenimiz yoktur.


Akıl
Sana tek bir soru ağzı bozuk kardeşim.Tek bir cevap bekliyorum ama.
Söylenenler iftira ise,yalansa huzuru ilahide ne cevap verecen?Bir islam alimine hitap ederken iki kere düşün.Yoksa geri dönüşü olmayan bir hata sen, helak eder.


Akıl
Mesajı editleme olmadığı için ikinci mesajı atıyorum..
Mesajımda hitap ettiğim kişi dr.mustafa nickli üyedir..


Galus
akıl forumda editleme yok diye ikinci bir mesajı atacam diye bir şey yoktur,forum kurallarına uymalısın.


Akıl2
O kadar foruma üyeliğim var.İlk defa böyle bir olay görüyorum.Editleme işi zor olmasa gerek.Neyse onu geçtim.Daha foruma yeni üye oldum.Edit olmadığı için mecburiyetten flood yapmak zorunda kaldım.Ama hemen anında infaz yapıyorsunuz.Adam bir uyarı verir hiç olmazsa.Aslında burda niyetinizi açıkca belli etmişsiniz.Bir kişiye hakaret içeren mesaj orda dururken ve ceza almaz iken bize hemen yargısız infazı yapmışsınız..Neyse önemli değil.Sonsuza kadar da banlayabilirsiniz zerre umrumda değil.Yeter ki yazdığım o mesaj orda dursun.Hadi eyvAllah..


yakuti
Allah’ımızın bir insana bu dünyada vereceği en büyük belâlardan birisi de o insanın rabbimizin bir veli kuluna küfür ve bühtan etmesidir. Ömer Öngüt hakkında kulaktan dolma bilgilerle ya da nette forumalrda toplanmış zibidilerin sözlerine uyarak ona kuduz gibi saldıranlar zebanilerle tanılmak için gerekli olan amel-i kabihlerini ve cehennem azıklarını zaten hazırlamıştırlar.
Şetanlar da şüphesiz bunalrı tebrik edenelrin başında gelmektedir.
Veyl Olsun !


cihad38
vefat etmiş bir Allah dostu için hatemül evliyadır demek kıyamete kadar her yüzyılda bir müceddid geleceğini açıklayan hadisi şerife aykırı değilmidir.
bir hadisi şerifi veya ayeti inkar etmek küfür değilmidir.
hiçbir Allah dostu ben evliyayım,Allah’ın sevgili kuluyum veya veliyim demeyeceği için bunu bizim bilmemiz mümkün değildir diye düşünüyorum.
kıyamet kopma vakti geldiğinde halen yaşamakta olan ve irşad vazifesini sürdüren Allah dostu hatemül evliya olacaktır diye düşünüyorum.Allah bilmeden konuştuğum için beni affetsin.

Okudunuz mu?  Şarkı sözlerinde günah varmı ?

ömerhattab
< vefat etmiş bir Allah dostu için hatemül evliyadır demek kıyamete kadar her yüzyılda bir müceddid geleceğini açıklayan hadisi şerife aykırı değilmidir.bir hadisi şerifi veya ayeti inkar etmek küfür değilmidir.hiçbir Allah dostu ben evliyayım,Allah’ın sevgili kuluyum veya veliyim demeyeceği için bunu bizim bilmemiz mümkün değildir diye düşünüyorum.kıyamet kopma vakti geldiğinde halen yaşamakta olan ve irşad vazifesini sürdüren Allah dostu hatemül evliya olacaktır diye düşünüyorum.Allah bilmeden konuştuğum için beni affetsin. >
Kendini son evliya olarak gören kimdir?


cihad38
SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN EFENDİ (KS) hazretlerinin bütün talebeleri üstazlarını hatemül evliya olarak anar,kendinden başka evliya gelmeyeceğini açıkca ifade ederler,. bende merak ettim hadisi şerifi inkar etmiş olmuyorlar mı,vesselam


ömerhattab
< SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN EFENDİ (KS) hazretlerinin bütün talebeleri üstazlarını hatemül evliya olarak anar,kendinden başka evliya gelmeyeceğini açıkca ifade ederler,. bende merak ettim hadisi şerifi inkar etmiş olmuyorlar mı,vesselam >
Arkadaş ne anlamda söylendiğini bilmiyorum ama silselisini tamamlayan biri olduğunu biliyorum ….Eğer kendinden sonra bir varis bırakmadıysa kendi silsilesinin son evliyasıdır…


cihad38
silsilesinin son halkası olduğunu biliyorum,kendileri de biliyor tabiki.
merak ettiğim yukardaki sorduğumdur.s.h.tunahan hazretleri son evliyadır ve ondan sonra evliya gelmeyecektir deniliyor ve böyle öğretiliyor.
peygamberimiz’in (sav) son peygamber olduğu gibi evliyalığın da s.h. tunahan hazretleri ile son bulduğunu söylemeleri hadisi şerifi inkar etmek olmaz mı.


islamyolu
Ne hüseyin hilmi Tunahan , Ne Abdulhakim arvasi hazretleri , ne Hacı haydar efendi , Ne Mahmut efendi hazretleri , nede Abdulbaki hazretleri Hatemül evliya değildir. Ömerhattabın dedigi gibi belki kendi silsilesindeki Son evliyadır. Mehdi Aleyhisselam gelene kadar Mücedditler devam edecek. En büyük müceddit Mehdi Aleyhisselam dır. ondan sonra Zaten kıyamete hızlı bir şekilde yakşalılacaktır. İsa aleyhisselamın gelişi , yecüc mecüc, Dabbetül arz güneşin batıdan doğmasından itibaren zaten bırak evliyayı Allah diyen bile kalmayacak.


ömerhattab
< silsilesinin son halkası olduğunu biliyorum,kendileri de biliyor tabiki.merak ettiğim yukardaki sorduğumdur.s.h.tunahan hazretleri son evliyadır ve ondan sonra evliya gelmeyecektir deniliyor ve böyle öğretiliyor. peygamberimiz’in (sav) son peygamber olduğu gibi evliyalığın da s.h. tunahan hazretleri ile son bulduğunu söylemeleri hadisi şerifi inkar etmek olmaz mı. >
Kendinden sonra bir varis bırakmadığı için kendi halkasının son zinciridir……


@hmet
kalpte iman
Allah seni sevdiğin ongut ile haşretsin


eren52
Kardeşim öncelikle sorunda bir yanlışlık var onu düzeltelim Süleymanlılar (bende yurttalarında okuyorum söliyeyim) hatemül evliya demiyorlar çünkü diğer arkadaşalrında dediği gibi kıyamete akdar evliyalar var olacak..Süleymanlılar sadece Süleyman Hilmi Tunahan Asrın müceediti Silsile-i saadatın son halkası oldugunu söylüyor…yani seini deediğin gibi hatemül evliyanın sonudur demiyolar… oke? D:a :de:D DS.aD :


yakuti
Bay cihad38,
Bilmediğimiz ve aklımızın ermediği konularda söz söyleme müslümanlara yasaklandığını bilmiyor musunuz ki, hem böyle bir seyyieyi işliyorsunuz hem de ardından af diliyorsunuz ! Ya perhiz yapın; yahutta lahana turşusu yemeğe devam edin derim !


Hoca
Yakuti ve metfuni
Kendi sevenleri dışında kalan tüm cemaatleri tekfir eden zatı seviyor ve tabi oluyorsanız size diyeceğimiz tek bir söz var: Allah sizi sevdiğinizle haşretsin.


Kayıtsız Üye
size ancak anlıyacağınız dil gerekir ama muhatap olunacak kadar değilsiniz menfeatçiler sizi dilenciler.
ömer öngüt efendi hazretlerine hakaret edeceğinize alın bir satır kitap okuyun da adam saysınlar.edep olsa ahmakça konuşmazsınız.
süleyman efendi hazretleri hakkında hangi ömer efendi hazretlerinin talebesi laf etmiş ki böyle edebe aykırı konuşuyorsunuz. toplayın kendinizi müslümansanız birbirinize düşeceğinize imanınızı kurtarmak için doğru olan ”ayet ve hadisleri okuyun.”


Kayıtsız Üye
Selamun Aleyküm hayırlı cumalar ben Ömer Öngüt Efendi hazretlerine bağlı biriyim ve çok memmunum herşey Allah rızası için yapılıyor çok değerli abiler var kendini bu işe adamışlar yapmayın arkadaşlar Allah rızası için görmeden işin içine girmeden yorumlar yapmayın herkes birbirini kötülüyor bizlerin birlik olması gerekmez mi hepimiz Allah ve RasüllAllah yolunda değilmiyiz niye o zaman haksız yere konuşmalar laf atmalar bizler gerçekten ehli sünnet olup Allah rızası için yaşayanlara ve bir yere bağlananlara saygı duyuyoruz Yorumlara dikkat edelim herşeyin vebali var çünkü hayırlı günler Allah’a emanet olun

Okudunuz mu?  Bu hadisin tehvilini bilen kardeşimiz var mı?

Kayıtsız Üye
Ehli sünnet itikadinda iman artmaz vede eksilmez ama omer ongut artar vede eksilir diyor yani ehli sünnete karsi bir gorus


yasir
hatemul evliya kesinlikle yokur biri ölür diyer gelir
eğer dünyada evliya olmasa kesinlikle islam düşer onun için evliya gurublara ayrilir 1.gurub 3 kişiden oluşur buna kutup denir ..2. gurub 7 kişiden olşur ..3.gurub 40 kişiden oluşur bu gurublar ne artar ne eksilir kiyamete kader öyle devam eder


Kayıtsız Üye
Esselamu Aleykum.Kendisinde tevhid muhru vede peygamber efendimizin bir alametini tasiyan kisi hakkinda bilgilendirirmisiniz.Zira boyle birini taniyorum.Elinde tevhid muhru vede omuzunda peygamber efendimizin bir alameti var kendisinde.


Kayıtsız Üye
Madem ki, "Hatemu’l Evliyâ var mı yok mu?" diye sual ediyorsunuz gidin Hakimet-Tirmiz’yi (k.s.) bulun ve eserlerini inceleyin , Yaşayan Hocalardan Prof.Dr. Mustafa KARA’yı arayın bulun ve onun da eserlerini inceleyin ! Var mıymış, yokmuy muş o zaman belki anlarsınız.


Kayıtsız Üye
Hakikat yayinlarinda tirmizinin hatmul evliya kitabinin ceviririsi hazir haldedirOkuyunca mutmain olursunuz insAllah..Ancak hatmul evliya nin omer ongut efendi hazretleri oldugunu idrak zahir ilimleri kiyas eden alimlerin algilayabilecegi bir durum degildir.Bunu bizzat tirmizi hatmul evliya kitabinin onsozunde belrtmektedir..Kaymis firka ve sahte alimleri kuran ve hadisler isiginda bu kadar güzel bir uslupla tarifleyen bu zamanda baska bir yazar yoktur..Kendisinin bunlari yazabilecek bir egitimi de olmamistir. Tirmiziye verilen has ilahi bir lutufla hatmul evliya kitaninin yazilmasi gibi omer ongut efendi hazretlerinin de boyle has ilahi bir lutuf sayesinde bu kitaplari yazip duzenledigi inanci yine bu ilahi lutufla verilmeyle olusmaktadir..Dr Hakan


Omer Faruk
Eğer İslamda Hatemül Evliya diye bir kavram veya kişi var mı diye soruyorsanız. Bu soruya evet demek Allah ve Rasulü’ne iftira olur. Yok biz felsefi olarak böyle bir yorumda bulunuyoruz kendi hocamızı da evliyaların sonu ya da dinin müceddidi olarak görüyoruz diyorsanız bu yorumunuz sizi ilgilendirir, bizi ilgilendirmez.

Allah’ı ve Rasulü kabul etmiş bütün müslümanlar Allah’ın dostudur (yani velidir).

…Allah iman edenlerin dostudur…. (Bakara 257)

Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resûlüdür ve Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren mü’minlerdir. (Maide 55)

Allah’a dostluğunuzun derecesi ise O’na itaatiniz ve haram kıldıklarından kaçınmanızla ilgilidir. Sahabe arasında da Rasulullah’ın kendisine yakın olanlar vardı, uzak olanlar vardı. Yakın olanların yakınlığının sebebi Rasulullah’a sadakati, uzak olanların uzaklığı ise sadakatsizlikleri idi. Malum sahabe içinde münafıklar da vardı.

Dolayısıyla Rasulullah’ın makamına denk veya diğer müslümanlardan ayrı hata yapmayan, hatası söylenemeyen, olağanüstü haller gösteren makamlar yoktur. Bu gibi makamlar "hatemül evliya" gibi müslümanların hocalarına, şeyhlerine gösterdikleri aşırı sevgi ve bağlılığın eseridir. Onun için bir şeyhe inanmayan, onun olağanüstü hallerine inanmayan dinden çıkmış olmaz. Kişiyi cennete götüren ve cehenneme düşüren haller Kur’an’da açık seçik bellidir. Bunların içinde birinin veliliğine inanmıyorsunuz diye bir günah yok.

Müslümanlar kendi şeyhlerine, hocalarına sevgi besleyebilirler ama bunu başkasına empoze edip kabul etmeyenleri de suçlayamazlar. Çünkü müslümanlar için iman edilmesi icap eden yalnızca 2 temel kaynak vardır. Bunlardan birincisi Kur’an ikincisi Sahih Sünnettir.


imam
Dr hakan ismiyle yazan misafir
Allah size akıl fikir ve hidayet versin


hatemül evliya, ömer öngüt cübbeli ahmet, hatemül veli

Bu kategoride yer alan İçimdeki şüpheleri nasıl yenebilirim? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları
Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Hatemül Evliya diye biri var mıdır? Hatemul evliya ne demektir? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.