Anasayfa
7 Mayıs 2021, 5:58
fikih
Abone

Müslüman Esirleri Kurtarmak

Müslüman Esirleri Kurtarmak

hattab39
İmam Ebu Abdullah El Kurtubi (vefatı 671 h/ 1273 m) Bakara 177 ayetini tefsir ederken bu konuda der ki:

Âlimler bunun üzerinde ittifak ettiler: Zekâtın edasından sonra, müslümanların ihtiyacı olduğu zaman, buna(esirleri kurtarmaya) mal sarf etmek vaciptir!
Malik – rahimehullah – dedi: Bu, bütün malların harcasa bile, fidye vererek esirlerini azad etmek bütün insanların üzerinde vaciptir!
Aynı zamanda bu icmadır!

Okudunuz mu?  Vitir namazının üçüncü rekatında tekbir getirilmesinin sebebi nedir?

Bizim de seçtiğimiz görüşü kuvvetlendirir! Muvaffakiyet Allah’tandır!

Kaynak: Ebu Abdullah El Kurtubi: El Camiu li Ahkamil Kuran: 2/242


Cevap: Müslüman Esirleri Kurtarmak

hattab39
Allame İzzeddin bin Abdus Selam (577-660 h/ 1181-1262 m) esirlerin azad edilmesinin vacipliği hakkında der ki:

"Kafirlerin ellerindeki müslümanları kurtarmak için savaşmak faslı.
Yüce Allah buyurur ki:
"Size ne oldu ki, Allah yolunda, erkekler, kadınlar ve çocuklardan oluşan mustazaflar için savaşmıyorsunuz?….” En Nisa 4/75
Müslüman esirleri, kâfirlerin ellerinden kurtarmak en faziletli kurbetlerdendir. (Allaha yakınlaşmak için edilen amellerden)
Bazı âlimlerimiz demişler: Bir müslümanı esir aldıkları zaman, onu kurtarana ve ya onları telef edene kadar onlarla savaşmaya devam etmek üzerimize vaciptir!
Bir çok müslümanı esir aldıkları zaman ne düşünülür?!”

Okudunuz mu?  Cuma namazı sehiv secdesi

İz bin Abdus Selam: Ahkamul Cihad ve Fedailuhu: 97
Darul Vefa. Cidde. Birinci çap. 1406

Kayıt: İzzeddin Abdul Aziz bin Abdus Selam. Âlimler arasında "Sultanul Ulema” lakabıyla anılır.


Yanıt: Müslüman Esirleri Kurtarmak

hattab39
İbn Hacer el-Heytemi ise der ki:

Okudunuz mu?  Misafir olduğu yerde ihtilam olan kimse ne yapabilir?

"Eğer sadece bir müslüman bile esir düşerse, doğru olan görüşe göre onu kurtarabilecek her bir ferde derhal (fevri) kurtarması vacip olur. Bazılarının tersine izinsiz olsa bile.
Doğru olan görüşe göre bu her bir ferdin üzerine vaciptir ve bu, düşmanın bizim topraklarımızı işgal etmesi gibidir. Hatta daha da kötüdür, çünkü müslümanın haramlılığı(kanı, malı, ırzı, dini) daha da şiddetlidir."

Okudunuz mu?  Cünüp iken zikir, tesbih ve Peygamber'e (sav) salevat-ı şerife okumak caiz olur

"Tuhfe el-Muhtac", 9/237


Soru: Müslüman Esirleri Kurtarmak

hattab39
mam Ebu Bekr el-Cessas der ki:

"Esirleri kurtarmanın vacip olması üzerimizde sabittir. el-Heccac bin Artah bu hüküm konuda babasından rivayet etti ki, "Allahın Elçisi, sallAllahu aleyhi ve sellem, muhacir ve ensar arasında mektup yazdı ki, onlar düşman esirleri güçlü hapishanelerde saklasınlar, kendi esirlerini bilinen fidye karşılığında kurtarsınlar ve Müslümanların arasını ıslah etsinler." Mansur ise Şekik bin Seleme’den, o da Ebu Musa el-Eşariden rivayet ederek, dedi ki: "Allahın Elçisi, sallAllahu aleyhi ve sellem, dedi: "Açları doyurun! Selamı yayın! Hastaları ziyaret edin ve esirleri ( fidye verip ) kurtarın!" Bu iki rivayet esirleri kurtarmaya dalalet eder. Çünkü "el-eani" kelimesi arap dilinde esir demektir. İmran bin Husseyn ve Seleme bin el-Akva rivayet eder ki, peygamber, sallAllahu aleyhi ve sellem, Müslüman esirlerini müşrik esirlerle değişti."

Okudunuz mu?  Makata parmak sokmak orucu bozar mı

"Ahkam el-Kuran", 1/58


hattab39
Esirlerin kurtarılmasının vacip olması hakkında Allame Nevevi (631–676 h/1233–1277 m) "Minhacut Talibin ve Umdetul Muftin” adlı kitabında der ki:

"Eğer onlar bir müslümanı esir alsalar ve kurtulmasına ümidimiz varsa, doğru olan görüşe esasen onun kurtarılması için onların üstüne gidilmesi vaciptir."

Okudunuz mu?  Hacca gideni uğurlama

Kaynak: Nevevi: Minhacut Talibin: 519


hattab39
mam Ebul Beraket En Nesefi –rahimahullah- "Medarikut Tenzil ve Hakaikut Tevil” adlı kitabında Nisa 75. Ayetini açıklarken bu konuda der ki:

"Müslümanları kâfirlerin ellerinden kurtarmak en büyük ve en özel hayırlardandır”

İmam Hafizuddin Ebul Beraket Abdullah İbni Ahmed En Nesefi (ölümü 1310 miladi) Özbekistan’da Nesef şehrinde doğup. Fıkıh, fıkıh usulü, usuluddin, hadis ve tefsir ilminde nüfuz sahibidir. Eserleri yüz yıllar boyunca medreselerde ders olarak okutulmuştur. Meşhur şeyhleri: Hamiduddin Ed Darir Eli İbni Muhammed El Buhari (ölümü 1268), Muhammed İbni AbdusSettar el Kerdari.
Eserlerinden bazısı:
1. El Vefi (Hanefi fıkhı)
2. Kenzud Dekaik (Fıkıh)
3. Menarul Envar (Fıkıh usulü)
4. Şerhul Kasidetil Lamiyye Fit Tevhid (Kelam ilmi)
5. Medarikut Tenzil Ve Hakaikut Tevil

Okudunuz mu?  Tuvaletten hemen sonra abdest alınır mı?

hattab39
Şafii fakihlerinden Hatib Eş Şirbini (v 977 h/1570 m) "Es Siracul Munir” adlı tefsirinde bu konuda der ki:

"Eğer onlar bir Müslümanı esir alsalar ve kurtulmasına ümit varsa – topraklarımıza dâhil olmasalar bile – bizim onu kurtarmak için onların üzerine gitmemiz lazımdır.”

Okudunuz mu?  Cünüp olmamak için ne yapmalıyız?

Kaynak: Hatib Eş Şirbini: Siracul Munir: 1/376
Beyrut: Darul Kutubil İlmiyye


hattab39
ibni Ebu Şeybe rivayet eder:

"Ömer(r.anh) dedi: "Müslüman kişileri kâfirlerin ellerinden kurtarmak benim için Arap yarımadasından daha sevimlidir!”

İbni Ebu Şeybe: El Musannef: 6/496 numara 33253

Okudunuz mu?  Kılların uzun olması gusle engel mi?

Ziyad Şafi
Allah razı olsun !


Esirleri kurtarin hadisi

Bu kategoride yer alan Namazdan Sonra Nasıl Dua Etmeliyiz Türkçe Dua edebilirmiyiz? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Müslüman Esirleri Kurtarmak Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.