1. 1
  fevziay Üye
  fevziay
  Üye

  Üye No: 39
  Mesaj Sayısı: 130
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 42

  Huriler hakkında ayet ve hadisler


  Gözleri iri ve siyahı çok siyah, beyaz kısmı da çok beyaz olan, Cenâb-ı Allah'ın, cennetliklere vadetmiş olduğu güzel kızlardan her biridir.
  Kur'ân-ı Kerim'de Huriler

  duhan5154.gif

  "Müttakiler güvenli bir yerde; bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan giyinerek karşılıklı otururlar. Böylece biz onları, siyah iri gözlü hûrîlerle evlendirmişizdir."


  (Duhan,51-54).


  nebe3134.gif
  "Müttakilere kurtuluş, başarıya ulaşma, bahçeler, bağlar, göğüsleri tomurcuklanmış yaşıtlar ve dolu dolu kadehler vardır."
  (Nebe, 31-34)


  sad5152.gif
  "Onlar koltuklara yaslanıp kurularak, birçok meyveler ve içecekler isterler. Ve yanlarında da bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş (utangaç bakışlı) yaşıt dilberler vardır."
  (Sâd,51, 52)

  vakia3538.gif
  "Biz ceylan gözlüleri defterleri sağdan verilenler için inşa etmişiz (yeniden yaratmışız)dır. Onları bâkire, eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta kılmışızdır."
  (Vâkıa, 35-38)

  rahman70.gif
  "Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır"
  (Rahmân, 70)

  rahman56.gif

  "Orada utangaç bakışlı öyle kadınlar vardır ki, bundan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmamıştır."
  (Rahmân, 56)

  vakia2223.gif

  "Ve sedeflerinde saklı inciler gibi iri siyah gözlü eşler"
  (Vâkıa, 22, 23)

  Hadislerde Huriler

  Cennet ehlinden her birinin iki kadını vardır ki, vücutlarının şeffaflığından baldır kemiklerinin ilikleri etinin üstünden görünür. Ehl-i Cennet arasında ne ihtilaf vardır ne de düşmanlık; gönüller sanki bir gönül, sabah akşam Allah'ı tesbih ederler" (1)

  Ümmü Seleme, Peygamber (s.a.s)'e bir gün,
  -Ya Rasûlüllah! dünyada ki kadınları mı, yoksa Cennetteki hûrîler mi daha iyidir? diye sorar.
  Rasûlüllah (sav);
  -Dünyadaki kadınların üstünlüğü, yüzün astara üstünlüğü gibidir" diye cevap verir.
  Ümmü Seleme;
  -Niçin, deyince
  O, şöyle cevap verir;
  -Dünyadaki kadınlar namaz kıldıkları, oruç tuttukları ve birçok ibadetlerde bulundukları için. (2)

  Kaynaklar:
  1) Buhârî
  2) Tabarânî'den naklen; Mevdûdî, Tefhîmü'l-Kur'ân Terc., VI. 81


  İlgili Yazılar

 2. 2
  ezdli cündep Üye
  ezdli cündep
  Üye

  Üye No: 36789
  Mesaj Sayısı: 218
  Tecrübe Puanı: 4

  --->: Huriler


  Rahman razı olsun güzel paylaşım için


 3. 3
  @hmet Özel Üye
  @hmet
  Özel Üye

  Üye No: 771
  Mesaj Sayısı: 4,715
  Tecrübe Puanı: 51
  Yer: gölbaşı

  cennette her erkeğe kaç huri?


  Huriler ile ilgili ayetler ve hadisler

  Cennet Hurileri İle ilgili Hadisler ve Ayetler

  CENNET HURİLERİ


  Peygamber (SAV) buyurdu:
  – Allahü teâlâ, hurileri dört türlü nesneden yarattı. Ayak parmaklarından dizlerine kadar zağferandan, dizlerinden göbeklerine kadar miskden, göbeğinden boyunlarına kadar amberden, boyun ile başları kâfurdan, saçları karanfildendir. Şayet o hurilerin birinin ağzından bir damla su damlasaydı dünyada tuzlu su bulunmazdı. Hurilerin göğüslerinde ait oldukları mü’minin ismi yazılmış olacaktır. Parmakları, kulakları, boyunlarında çeşit çeşit akla hayale gelmedik mücevherleri vardır.

  İbni Abbas (RA) rivayet eder:
  – Cennette bir erkeğe verilen hurilerin başında hepsinden daha ziynetli ve güzel bir baş huri vardır. Ona, güzel mânâsına “Hûbân” derler. Güldüğü zaman dişlerinden nur çıkar. Diğer huriler ona âşık olurlar. Şayet ağzından bir damla su, acı denizlere düşmüş olsaydı şeker şerbeti gibi tatlı olurdu.
  İbni Mes’ud’un (RA) rivayetine göre Peygamber Efendimiz anlatıyor:
  -Cebrail kardeşim anlatıyor: “Cennette, meleklerin altın, gümüş madenlerinden köşkler, saraylar yaptıklarını gördüm. Bazen inşaatı tatil edip birbirlerine:
  – Durun, durun! Tasarrufumuz, harcımız kesildi, derler
  – Sizin tasarrufunuz, harcınız nedir? diye sorduğumda, bana:
  – Bu yaptığımız köşkler, sarayların harcı, mü’minlerin hayır amelleridir. Bir mü’min hayır işlerinden uzaklaşırsa biz de inşaatı durdurur, dinleniriz, cevabını verdiler.”


 4. Reklam

 5. 4
  r1dv4n06 Emekli
  r1dv4n06
  Emekli

  Üye No: 94337
  Mesaj Sayısı: 115
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 25
  Yer: Ankara

  Cevap: Huriler hakkında ayet ve hadisler


  "Muhakkak ki kişi (cennette) bir ayda, yani bir ay miktarı kadar zamanda bin huri ile evlenir ve bunlardan her biri ile dünyadaki ömrü kadar aşk hayatı yaşar." (İmam Şa'rânî, Ölüm-Kıyâmet- Ahiret, s. 355, Hadîs No: 645) (İşte zamanın uzaması, zamanın mekana, mekanın zamana tâbi olması)


 6. 5
  r1dv4n06 Emekli
  r1dv4n06
  Emekli

  Üye No: 94337
  Mesaj Sayısı: 115
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 25
  Yer: Ankara

  Allahü teâlâ, hadîs-i kudsîde azametiyle Cennet nimetlerinin özünü ve bu nimete kavuşanı şöyle bildirdi: "Ey Âdemoğlu! Sen dünyâya ne kadar rağbet ve iltifat ediyorsun. O fânidir. Nimetleri ve hayâtı geçicidir. Bana itaat eden kullarım için sekiz Cennet hazırladım. Kapıları da sekiz tanedir. Her bir Cennet'te za'ferândan yetmiş bin bahçe; her bir bahçede inci ve mercandan yetmiş bin belde; her belde içinde kırmızı yakuttan yetmiş bin kasr (köşk); her köşkte zebercedden yetmiş bin dar (ev); her evde sarı altından yetmiş bin oda vardır ve her odanın içinde ipekli kumaştan yetmiş bin yatak döşenmiştir. Her yatak üzerinde bir huri kızı ve her hurinin önünde sarı altından bir sini; her sinide renkli cevherlerden yetmiş bin tabak; her tabakta ayrı bir yemek bulunmaktadır. Biri su, biri süt, biri şarap ve biri bal olmak üzere her köşk altından da dört nehir akar. Her bir nehrin kenarında yetmiş bin çeşit meyvesi ve yetmiş bin renkte yaprağı olan yetmiş bin ağaç vardır. Her ağaç üzerinde yetmiş bin cins kuş olup, her kuş, beni yetmiş bin çeşit ses ile tesbih eder. Benim itaatli kullarıma bunlardan başka her bir saatte gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin hatırına gelmediği yetmiş bin hediye bahş ederim. Cennet'imde bulunanların elbiseleri yetmiş kat hülledir. Çok ince ve nâzik olan bu elbiseler birbirlerine engel olmayıp, altındaki elbiselerin renkleri ile karışıp görünürler.
  Cennet'ime girenler bir daha çıkmaz, ölmez ve ihtiyarlamazlar. Üzülme, korkma, ağlama ve hastalanmaları yoktur. Namaz kılmadıkları gibi, oruç tutmazlar ve kadınlar hayız görmezler. Halâya gitmeyip gülsuyu gibi ter dökerler. Benim, rızâmı ve Cennet'imi isteyen, dünyâda aza kanaat edip, onun fâni, geçici lezzetlerini terk etsin. Habîb’ime uyarak O'nu sevsin ve yolundan gitsin."[ Mârifetnâme ]


 7. 6
  r1dv4n06 Emekli
  r1dv4n06
  Emekli

  Üye No: 94337
  Mesaj Sayısı: 115
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 25
  Yer: Ankara

  Ebu Aişe es-Sa´di ve Ebu Hafs el-Avefı Enes b. Malik´den (ra) şunu naklettiler: Allah Resulü (sav) buyurdu ki: "Kim akşam namazını cemaatla kılar, sonra onun ardından iki rekat daha kılar ve bu arada kimseyle dünyevi bir konuda konuşmaz, ilk rekatta Fatiha ile Bakara´mn ilk on ayetini, ortadaki iki ayetini (Bakara/163-164) ve onbeş kez îhlas suresini okur, sonra rüku ve secde etmesinin ardından ikinci rekatta Fatiha, Ayete´l-Kürsi, onu takip eden iki ayet, Bakara´nın son üç ayeti ve onbeş kez îhlas suresini okursa onun için Adn cennetinde tamamı inci ve yakuttan bin şehir bina edilir, her şehirde bin ev, her evde bin bölüm, her bölümde bin sofa, her sofada bin oda, her odada çeşitli mücevherlerden yapılmış bin yatak, her yatakta astarları atlastan, yüzleri parlak bir nurdan bin yaygı, yatağın bir tarafında bin refika, diğer tarafında da bin refika, yatağın üzerinde de neyle anlatılsa güzellik ve mükemmelliğini daha da arttıran huri gözlü bir hanım vardır. O hanımı, ya-kınlaştırılmış bir melek ve gönderilmiş bir peygamber dahi görse, onun güzelliğine kanar, kabası yatağın iki tarafını doldurur. O hanımlardan her biri üzerinde biri diğerini gizlemeyen bin elbise vardır. Dizi ipi yakutun altından, kırmızı şarap billur kadehten nasıl görünürse, onun teni de bu bin elbisenin altından öyle görülür.Her hanımın bin erkek hizmetçisi, bin hizmetçi cariyesi ve köşklerinin bin bekçisi olur. Bunlar, sadece ona mahsus olan hizmetçilerdir. Eşinin de aynı şekilde hizmetçileri vardır. Odalardan her birinde, bir Tesnim pınarı, bir Kevser pınarı, bir Kafur pınarı, bir Zencefil pınarı, bir Selsebil pınarı, bir Tuba ağacı dalı, bir Sidretü´l-Münte-ha dalı vardır. Yine her odada bin sofra vardır ki bunlardan her birinin genişliği iki dünya genişliğincedir. Her sofrada inci ve mücevherle süslü bin altın sini, her sinide, tadı, rengi ve kokusu farklı bin çeşit yemek vardır. Allah Teala veli kuluna öyle bir kuvvet verir ki, bütün bu yemekleri ve bunlar kadar içeceği yiyip içer ve dünya günlerinden bir günün bir kısmı kadar sürede bütün eşlerini mutlu eder. Her şeyin üstünde güç ve cömertlik sahibi olan Allah´ı teşbih ederiz ki O her şeye kadir ve alemlerin Rabbı´dır".


 8. 7
  ebuammara Emekli
  ebuammara
  Emekli

  Üye No: 108488
  Mesaj Sayısı: 48
  Tecrübe Puanı: 0

  2528- Abdullah b. Kays (r.a.)’den rivayete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Cennetin içerisinde iki Cennet daha vardır ki kapları ve her şeyi gümüştendir bir başka iki Cennet daha vardır ki onunda kapları ve her türlü eşyası altındadır. Adn Cennetinde Cennetlikler ile Rableri arasında görebilmelerine engel büyüklük perdesi vardır.”
  Aynı sened ile Rasûlullah (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu da rivâyet edilmiştir: “Cennet’te içi boş inciden yapılmış büyüklüğü altmış mil olan bir çadır vardır ki her bir tarafında huriler bulunur ve birbirlerini görmezler oraya giren mü’min onları bir bir dolaşır.” (Buhârî, Bed-il Halk: 8; Müslim, Cennet: 9)
  ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Ebû Imrân el Cevnî'nin ismi, Abdülmelik b. Habîb’tir. Ebû Bekir b. Musa’ya gelince, Ahmed b. Hanbel, “adı bilinmemektedir!” diyor. Ebû Musa el Eş’arî’nin adı Abdullah bin Kays’tır. Ebû Mâlik el Eş’arî’nin ismi Sa’d b. Tarık b. Eşyem’dir.


 9. 8
  -EhliSünnet Emekli
  -EhliSünnet
  Emekli

  Üye No: 109157
  Mesaj Sayısı: 10
  Tecrübe Puanı: 0

  Köşkler gördüm.[Sûre-i Tevbe, Âyet 72; Sünen-i Tirmizî, Cild 4, Hadîs No: 2647.] Kimi yakuttan kubbeleri inciden ve kimisi cevahirdendir. Bazılarının kubbeleri yeşil zümrütten, altından ve gümüştendir. Bazı köşkün kendisi güneş renginde, kubbeleri beyaz renkte ve bazısı ay renginde kubbeleri güneş renginde idi. Her köşkte yetmiş bin saray ve her sarayda yetmiş bin hücre ve her hücrede yetmiş bin hane, her hanenin kiminde altından, kiminde inciden taht var. Her taht üzerinde bir çadır, her tahtta yetmiş bin halı ve benzeri döşenmişti. Her taht üzerinde bir huri oturmuş üzerinde yetmiş hulle var.[ Envâr-ül Aşıkîn, s.258; Siyer-i Nebî, Cild 2, s.599.]


 10. 9
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cennet"te şehit olmak isteyi ile orda görüşmek üzere canlar


 11. 10
  ZEKERİYA Misafir
  Misafir

  Birqün peyqamberimiz mescide hz ebübekir hz ömer ile qelmişdir hz ebübekir hakkinda bu babamiz ibrahim peyqamber qibididir drmişdir hz ibrahim allahilin yaninda zeytin yaqi qibi huyu yumuşak idi demişdir hz ömer hakkinda bu hz nuh peyqamber qibidir nuh peyqamber allahin yaninda demir qibi sert yapisi vardir demişdir peyqamberimizin hem ibrahim peyqamber qibi yumuşak hem nuh peyqamber qibi sert yapisi vardi


+ Yorum Gönder