1. 15
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Peygamber Efendimiz( s.a.v) i rüyada görme duası


  Allah razi olsun rabbim rüyada görmeyi nasip etsin


 2. 16
  blackkurt38 Üye
  blackkurt38
  Üye

  Üye No: 103164
  Mesaj Sayısı: 2
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 46
  Yer: KAYSERİ

  Cevap: Peygamber Efendimiz( s.a.v) i rüyada görme duası


  Rüyasında Peygamber Aleyhisselam'ı gördüğünü söyleyen kişi doğru görmüştür.

  Zira hadiste buyurulmuştur ki:
  "Kim beni rüyada görürse gerçekten beni görmüş olur. Çünkü şeytan ne benim, ne Kabe'nin kılığına giremez."

  Kaadi rahımehullah dedi ki:
  "Bu, Peygamber Aleyhisselam'ı hayatındaki bilinen şeklinde gördüğü zaman bahis konusu olur."

  Peygamber Aleyhisselam tam bir bünyeye sahip idi. Yüzü ay gibi parlardı. Orta boylu idi.
  Kırmızı - beyaz karışımı bir renge sahip idi. Geniş alınlı di. Kaşları ince idi. İki kaş arasında bir damar vardı ki öfkelendiği zaman görünürdü.
  Burnu güzel bir şekilde kalkık idi. Gözleri sürmeli idi. Sakalı gür idi. Yanakları düz ve gayet güzeldi. Dudakları büyük idi. Dişleri seyrek idi.
  Boynu, mafsalları ve parmakları uzundu. İki omuzu arasında nübüvvet mührü vardı. Ayakları fazla tombul değildi.
  Bu hilye-i saadete uymayan bir tarzda görülürse, yorumu ona göre yapılır: Mesela O'nu köse veya kısa olarak görürse, bu, şeriat hususunda o kişinin eksik davrandığına delalet eder."

  İmam Yafii :
  "Şeyh Muhyiddin İbnil A'rabi, Hz. Peygamber'i (S.A.V.) rüyasında Arap mescidlerinden birinin zaviyesinde ölü olarak görmüş ve ürpermiş.

  Gelip o yerin salihlerine rüyasını anlatınca onlar şöyle demişler:

  -Bu mescidi yapan sultan, mescidin o kısmını sahibinin rızası olmadan gasbetmişti.

  İşte o kısımda Hz. Peygamber'in şeriatı tatbik edilmediği için hükmen öldürülmüştür.

  Bu sebeble, Resulüllah (S.A.V.) orada ölü olarak rüyana girmiştir."

  İmam Mazeri :

  "Rüyada Hz. Peygamber (S.A.V.) kendi asıl kılığında da, başka bir şekilde de görülebilir.

  Mesela onu beyaz sakallı olarak görmek de mümkündür.

  Rüyayı gören kişi Hz. Peygamber'i beyaz sakallı zannettiği için o şekilde rüyasına girmiş olabilir."

  Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurmuştur.

  "Kim, beni rüyada görürse, uyanıklık halinde de görecektir."

  Yani, bu kendi asrında olur. Bu takdirde anlamı şöyle olur:

  "Henüz hicret etmeyen kişi beni rüyasında görürse, Allah, ona hicreti nasib eder. Gelir ve uyanık halinde de beni görür."

  Bazılarına göre: "Beni yakaza halinde (uyanıklıkta) görür" demek, yani, halinde, henüz ölmeden görür demektir; ki, bu ehlince ma'lumdur.

  Yazar bu (yakaza) kelimesini şöyle açıklamıştır:

  Yani: "Beni tanıdığı şekilde, veya ondan daha güzel bir halde görür" demektir.

  Buradaki uyanıklıktan kasıd ahiretteki uyanıklıktır.

  Nitekim Peygamber Aleyhisselam bunu şu mübarek hadisi ile açıklamışlardır:

  "İnsanlar uykudadırlar. Öldükleri zaman uyanırlar."

  Orada O'nu görmek demek, O'nun yanında olarak O'nu görmek demektir.

  İmam Mazeri (rahımehullah) der ki:
  "Beni gören, beni gerçekten görmüş olur" demek; "Beni, şekil ve sıfatım hakkında nasıl inancı varsa öyle görür" demektir.

  "Şeytan, benim kılığıma giremez."

  Bu yalnız Peygamberimiz'e (aleyhisselam) mahsus değildir. Şeytan diğer peygamberlerin kılığına da giremez.

  Ne rüyada, ne de rüya dışında, şeytan peygamberlerin şekline kat'iyyen bürünemez.

  Çünkü, girdiği takdirde, Hak ile batıl birbirine karışır, ayırdedilemez hale gelir.

  Hatta şeytan, melek, Ka'be, güneş, ay ve beyaz bulut şekline bile giremez. Mushaf şeklinde de görünemez.

  Çünkü bunlar birer hidayet meş'aleleridir...

  1- Rüyasında Resul-i Ekrem'i görmek isteyenler çokça salat-u selam getirsin ve şu duayı okusun.

  Allahümme rabbel beledil harâmi veşşehril harâmi vel hılli verrukni vel-makam...İkra' alâ rûhi Muhammedin minnes-selâm
  Ey şu değerli beldenin ve ayların, Mikat ile Harem arasındaki yerin, Rûkn'ûn ve Makam-ı İbrahim'in Rabbi. Bizden Muhammed'in (S.A.V.) ruhuna selam oku (söyle)!

  2- Hasan el-Basri (R.A.)'ın tavsiyesine göre:

  Yatsı namazından sonra dört rekat namaz kılıp, her rekatında Fatiha'dan sonra birer def'a (Duha, İnşirah, Kadr ve Zilzal) surelerini okursa, ondan sonra yüz kere Allah'a istiğfarda bulunsa, yüz kere Peygambere salavat getirse ve yüz kere de (Lâ havle vela kuvvete illâ billâhil aliyyil-azîm) derse rüyasında Hz. Peygamber (S.A.V.)'i inşaallah görür.

  3- Hz. Ali ve Hz. Ömer (R.Anhüma), Abher namazını kılan kimselerin Peygamber Efendimizi göreceklerini müjdelemişlerdir.

  Abher Namazı dört rekattır ve bir selam ile eda olunur.
  Her rekatta Fatiha'dan sonra, on kere Kadr Suresi (İnna enzelnahü...) okunur ve onbeş kere de (Sübhânallahi velhamdü lillahi ve Lâ ilahe illallahu Vallahu Ekber) dendikte sonra rukua varılır, ruku da üç kere (Sübhane Rabbiyel aziym) tesbihinden sonra, (Sübhanallahi velhamdü...) tesbihi tekrarlanır ve rukudan başını kaldırınca üç kere, secdeye varılıp (Sübhane Rabbiyel alâ)'dan sonra üç kere, ikinci secdede aynı şekilde tekrarlanarak bu şekilde dört rekat tamamlanır. Selam verildikten sonra hiç konuşmadan on def'a daha Kadr Suresi okunur. (Sübhanellahi velhamdü...) tesbihi otuzüç kere tekrarlanır.

  Cezellahü annâ Muhammeden mâ hüve ehlühû
  Allah bizden, Muhammed'e ehil olduğu mükafatı versin.

  denilerek namaz bitirilir.

  Hz. Ömer (R.A.) "Kim bu namazı kılarsa can verirken kat'iyyen susamaz. Kabri gül ve yasemin ile süslenir. Etrafında nergis çiçeği biter. Kabrinden kalkarken keramet tacı giydirilir. Halas ve ikram bereketiyle tam on iki bin melek onu karşılar. Melekler, peygamberler ve elçiler safında olur. Ona istediği kadar şefaat (etme) yetkisi verilir."

  Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi rüyada görebilmek için aşağıdaki usul Hızır Aleyhisselam'dan tarif edildiği rivayet edilmiştir..

  Yatsı namazından sonra secdeye varılarak, 7 def'a:

  Estağfirullâhel aziyme ve etûbü ileyh

  'den sonra 7 def'a:

  Sübhânellâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahu vellahu ekber

  'den sonra 7 def'a:

  Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh

  diyerek secdeden kalkılır. Eller huzur-u ilahiye açılarak, 3 def'a:

  "Allâhümme yâ Rabbi yâ Rabbi yâ Rabbî yâ Rahmâne'ddünya ve rahimelâhireti ve rahimehümâ ilâhelevvelîne ve'l-âhirine yâ erhame'r-râhimîne yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ zel-celâli velikrâmi salli alâ Muhammedin ve alâ ve erini Seyyidenâ Muhammeden filmenâmi vağfirlî birahmetike yâ Rabbi."

  Bu dua da bitince Vitir namazı kılınır, yatağa yatıncaya kadar salavat-ı şerife getirilir, yatakta da sağ taraf'a yatılarak yüz kıbleye karşı çevrilir. Uyuyancaya kadar salavat-ı şerife ve zikir ile meşgul olunur. İnşaallah Peygamberimiz (SAV) efendimizi görmek nasip olur.

  4- İmam Nesefi'nin (RA) "Fedailü'l-A'mal" kitabında tecrübe edildiği ifade edilerek;
  "Kim, Cum'a gecesi bin kere Kureyş suresini okuyup abdestli yatarsa, Peygamber Aleyhisselam'ı rüyasında görür ve bütün dileklerine kavuşur." denilmiştir. Allah-u alem.


 3. 17
  gamze Misafir
  Misafir

  Cevap: Peygamber Efendimiz( s.a.v) i rüyada görme duası


  Allah sizden razi olsun peygamberimizi rüyamda görmeyi çok istiyorum inşallah görürüm


 4. Reklam

 5. 18
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Peygamber Efendimiz( s.a.v) i rüyada görme duası


  Peygamberimizi rüyada görmek bile çok güzel Allah herkese görmek nasip etsin


 6. 19
  Elif su Misafir
  Misafir

  ALLAH C.C bizede nasip etsin PEYGAMBER EFENDİMİZİ görmeyi AMİN


 7. 20
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Ben on yaşındayım sav i görmek istiyorum bir kere okumuştum ama korktum sonra annem oğlum savsenin korkacağını bildiği için korkutmaz mesela bekir nasısın oğlum ben sav im diyebilir dedi buyüzden artık korkmuyorum Allah herkeze nasip etsin inşallah bende görürüm


 8. 21
  kemal Misafir
  Misafir

  Haklısınız. Allah nasip etsin


 9. 22
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Inşallah peygamber efendimizi görürüz


 10. 23
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  ALLAH insallah herkese nasip eder


 11. 24
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Şimdiye kadar rüyamda 5-6 kez dua okumadan peygamberimizi gördüm, genelde kendisiyle hep beyazlar içinde, başyardımcısı olarak eski at arabalarıyla savaşa gidip savaştım ama uzun süredir göremiyorum ve çok üzülüyorum, daha önce de dua okuyup uyumuştum ama duayla görememiştim şimdi bu duayı okudum ve uyuyacağım umarım görürüm :(


 12. 25
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Bu dua ıcın tesekkurler


 13. 26
  Hsjsj Misafir
  Misafir

  Duanın türkçesi varmı


 14. 27
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Çelik banada olsa ama nafile


 15. 28
  cisani Misafir
  Misafir

  allah ı ben ömür boyu sevicem allah ı çok seviyorum bu bilgi için teşekkürler


+ Yorum Gönder
Git İlk 123 Son