1. 1
  Muhammed الله اكبر
  Muhammed
  الله اكبر

  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 3,138
  Tecrübe Puanı: 33
  Yaş: 31
  Yer: Türkiye

  Evlenmenin hükmü nedir? Evlenmek farz mıdır, bekar kalmak haram mıdır?


  Evlenmenin hükmü nedir? Evlenmek farz mıdır, bekar kalmak haram mıdır?

  Evleneceklerin durumuna göre nikâhın hükmü farz, vacib, sünnet, haram, mekruh veya mübah kısımlarına ayrılır:

  1. Evlenmediği taktirde zinaya düşeceği kesin olan kimsenin -mehri verecek ve eşinin geçimini sağlayacak durumda ise- evlenmesi farzdır.

  2. Yine evlenmezse zinaya düşme tehlikesi bulunan kimsenin -mehir ve nafakayı sağlayacak durumda ise- evlenmesi vacibtir. Hanefiler dışındaki çoğunluk farz ve vacib arasında bir ayırım yapmaz (İbnül-Hümâm, Fethu'l-kadir, II, 342; el-Kâsânî, el-Bedâyî', II, 260 vd.).

  3. Evlenince, eşine zulüm yapacağına kesin gözüyle bakılan kimsenin evlenmesi haramdır. Hem zinaya düşme, hem de eşine zulüm yapma korkusu bulunan kimsede haramlık yönü tercih edilir. Çünkü bir konuda helâl ve haram birleşince, prensip olarak haram üstün tutulur ve ondan kaçınmak gerekir. Nitekim ayet-i kerimede, "Evlenmeye güç yetiremeyenler, Allah kendilerine fazlu kereminden zenginletinceye kadar iffetlerini korusunlar" (en-Nûr, 24/33) buyurulur.

  4. Eşine zulüm yapacağından korkulan kimsenin evlenmesi mekruhtur (el-Mevsılî, el-İhtiyâr, III, 82).

  5. Cinsel bakımdan itidal halde bulunanların evlenmesi sünnettir. İtidal; evlenmezse zinaya düşeceğinden korkulmayan, evlenirse de eşine zulüm yapacağından endişe duyulmayan kimsenin halidir. Toplumda çoğunluğun bu durumda olması asıldır. Yukarıda zikrettiğimiz, evlenemeyen gençlere oruç tutmayı tavsiye eden, evlilik konusunda aşırı çekimser kalmağa karar veren üç sahabeyi uyaran hadisler bunun delilidir.

  Diğer yandan Hz. Peygamber ve Ashab-ı kiram evlenmişler ve onlara uyanlar da bu sünneti sürdürmüşlerdir. Tercih edilen görüş budur (bk. el-Fetâvâl-Hindiyye, I, 267).

  İmam Şâfiî'ye göre ise, bu durumda evlenmek mubahtır. Evlenmek veya bekâr kalmak caiz olur. O'na göre, vakitlerini ibadete ayırmak ve ilimle uğraşmak evlilikten daha üstündür. Dayandığı deliller şunlardır: Cenab-ı Hak Yahyâ peygamberi şu sözlerle övmüştür: "...efendi, nefsine hakim, iffetli" (Âl-i İmrân, 3/39). Ayetteki hasûr ifadesi; gücü yettiği halde kadınla cinsel temas kurmayan kimse anlamına gelir. Evlilik daha üstün olsaydı, bunu terketmek övülmezdi. Çoğunluk fakihler bu örneğin daha önceki şeriat uygulaması olduğunu, İslâm ümmetini bağlamadığını söylemişlerdir.

  İmam Şâfiî'nin diğer bir delili şu ayettir: "Haram olanlar dışındaki kadınlar, onları mallarınızdan harcayarak almak, onlarla evlenmek ve zinâ etmemek şartıyla size helal kılındı" (en-Nisâ, 4/24). Bir şeyin helal olması mübah olması demektir. Çünkü bu iki kelime birbirinin eş anlamlısıdır. Diğer yandan evlilik, kişiye cinsel yönden yarar sağlar. Yararına olan bir işi yapmak ise bir kimseye vacib olmaz. Böylece evlilik yeme, içme, alış-veriş gibi mübah olan muamelelerdendir (ez-Zühaylî, el Fıkhu'l-İslâmî ve Edilletüh, Dimaşk 1405/1985, VII, 33, 34; İbn Hacer el-Askalânî, Bülûğul-Merâm min Edilletil-Ahkâm, Terc. Ahmed Davudoğlu, İstanbul 1967, II, 228 vd.; Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslâm Hukuku, İstanbul 1983, s. 183, 184).

  [URL="https://www.forumduasi.com/es-secimi-evlilige-hazirlik/27301-evlenmeyi-dusunenlere.html"]Geniş bilgi için tıklayınız[/URL].

  İlgili Yazılar

 2. 2
  musab.b.umeyr Hamım, pişme yolunda.
  musab.b.umeyr
  Hamım, pişme yolunda.

  Üye No: 85969
  Mesaj Sayısı: 293
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 31

  Cevap: Evlenmenin hükmü nedir? Evlenmek farz mıdır, bekar kalmak haram mıdır?


  Alıntı
  5. Cinsel bakımdan itidal halde bulunanların evlenmesi sünnettir. İtidal; evlenmezse zinaya düşeceğinden korkulmayan, evlenirse de eşine zulüm yapacağından endişe duyulmayan kimsenin halidir. Toplumda çoğunluğun bu durumda olması asıldır. Yukarıda zikrettiğimiz, evlenemeyen gençlere oruç tutmayı tavsiye eden, evlilik konusunda aşırı çekimser kalmağa karar veren üç sahabeyi uyaran hadisler bunun delilidir.
  Güzel bilgiler.Allah razı olsun...

  Selametle...


 3. 3
  Ecrinim Bayan Üye
  Ecrinim
  Bayan Üye

  Üye No: 69122
  Mesaj Sayısı: 2,425
  Tecrübe Puanı: 82

  Cevap: Evlenmenin hükmü nedir? Evlenmek farz mıdır, bekar kalmak haram mıdır?


  Evlenince, eşine zulüm yapacağına kesin gözüyle bakılan kimsenin evlenmesi haramdır. Hem zinaya düşme, hem de eşine zulüm yapma korkusu bulunan kimsede haramlık yönü tercih edilir. Çünkü bir konuda helâl ve haram birleşince, prensip olarak haram üstün tutulur ve ondan kaçınmak gerekir. Nitekim ayet-i kerimede, "Evlenmeye güç yetiremeyenler, Allah kendilerine fazlu kereminden zenginletinceye kadar iffetlerini korusunlar" (en-Nûr, 24/33) buyurulur

  aydınlatıcı bilgiler için Allah c.c. razı olsun kardeşim..


 4. Reklam

 5. 4
  melle Üye
  melle
  Üye

  Üye No: 20559
  Mesaj Sayısı: 1,673
  Tecrübe Puanı: 18

  Cevap: Evlenmenin hükmü nedir? Evlenmek farz mıdır, bekar kalmak haram mıdır?


  Nikâhın Şer'î Hükmü


  Evlilik, bir kadını geçindirecek, mehir verecek, evlenmediği takdirde zinaya düşmeyecek bir kişi için müstehabdır Çünkü burada neslin de-vamı ve maslahatlar için yardımlaşma sözkönusudur Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:
  Ey gençler! Sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin Zira ev-lenmek gözü (haramdan) daha çok saklar, iffeti de korur Kim ev-lenmeye muktedir olamazsa oruca sarılsın Çünkü oruç onun için şehveti kıran bir ameliyedir[8]
  Bu durumda evlenme, bir köşeye çekilip ibadet etmekten daha üs-tündür Hz Peygamber'in, kadınlardan ve dünya nimetlerinden uzaklaşmak isteyenlere söylediği söz buna delâlet eder
  Enes b Mâlik şöyle rivayet etmektedir: Hz Peygamber'in ashabından bir grup, Peygamber'in zevcelerinden, onun hususi amel ve ibadetlerini sordu (Kendilerine Hz Peygamber'in evdeki hususi ibadetleri haber verince) sahabîlerden kimi 'Ben kadınlarla evlenmem', kimi de 'Ben hiçbir döşek üzerinde yatmam' dediler (Bu durumu öğrenen) Hz Peygamber hemen Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu:
  Bazı kimseler şöyle şöyle demişlerdir Bu sözleriyle ne demek istiyorlar? Ben (nafile) namaz da kılarım, (gecenin bir kısmında) uyku da uyurum (Nafile) oruç tutarım, bazen tutmayıp oruçsuz da olurum Kadınlarla evlenirim de (İşte benim sünnetim budur) Kim benim bu sünnetimden yüz çevirirse artık o benden değildir[9]
  Hadîste geçen 'O benden değildir' ibaresinin anlamı 'O benim sün-netime aykırı davranmıştır' demektir
  Kadın da bu hususta erkek gibidir; yani nefsinin, dininin korunması, nafakasının temini açısından evlenmeye ihtiyaç duyan kadının evlenmesi müstehabdır

  Evlenmemenin Müstehab Olması


  Evlilik, masraflarını ve kadının geçimini sağlayamayacak durumdaki kişinin evlenmesi mekruhtur Bu durumdaki kişi iffetini korumak için oruç tutmalı ve ibadete yönelmelidir Çünkü ibadete yönelip oruç tutmak, nefsî arzuları frenler
  İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyelerinizden salih olanları ev-lendirin Eğer fakir iseler Allah fazlından onları zengin eder Allah geniş (rahmet sahibi)dir ve bilendir CNûr/32)
  Hz Peygamber de şöyle buyurmuştur:
  Sizden nafakaya gücü yetenler evlensin
  Nafakaya gücü yetmeyen kişinin evlenmeyi terketmesi müstehabdır

  Evlenmenin Mekruh Olması


  Evlenmek İstemediği veya herhangibir hastalık sebebiyle evlenmeye ihtiyacı olmayan bir kişinin evlenmesi mekruhtur Ayrıca evlilik mehir ve nafaka gerektirir Bunlara gücü yetmeyen kişinin evlenmesi de mekruh-tur

  Evlenmemenin Efdal Olması


  Evlilik masraflarını ve nakafa ihtiyacını karşılayacak güçte olmakla beraber, kendisini ilim ve ibadete vermiş, evlenmeyi de istemeyen kişinin evlenmemesi efdaldir Çünkü evlilik onu ilim ve ibadete yönelmekten alıkoyar

  Evlenmenin Efdal Olması


  Kendini ilim ve ibadete vermemiş, evlilik masraflarını ve kadının ge-çimini de sağlayacak güçte olan kişinin evlenmesi efdaldir Çünkü ev-lenmemek, onu günaha sürükleyebilir Ayrıca evlenmekle neslin çoğalmasına da katkıda bulunmuş olur


+ Yorum Gönder