1. 1
  Mehmet5 ☪ ☪ ☪ (müslüman) ☪ ☪ ☪
  Mehmet5
  ☪ ☪ ☪ (müslüman) ☪ ☪ ☪

  Üye No: 90286
  Mesaj Sayısı: 86
  Tecrübe Puanı: 1

  Cuma Namazı nasıl kılınır


  Cuma Namazı Nasıl Kılınır?

  Cuma Namazı tek başına kılınmaz.
  Öğle vaktinde cemaatle kılınır.

  Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.
  Niyet ederken:
  "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
  Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
  İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
  Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
  İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.
  Son oturuşta:
  Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.
  Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.
  Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
  Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur (harama yakın).
  Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.
  Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
  Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
  Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
  Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"  Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

  Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
  Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namazı şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
  Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.


  İlgili Yazılar

 2. 2
  Mehmet5 ☪ ☪ ☪ (müslüman) ☪ ☪ ☪
  Mehmet5
  ☪ ☪ ☪ (müslüman) ☪ ☪ ☪

  Üye No: 90286
  Mesaj Sayısı: 86
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Cuma Namazı nasıl kılınır ? (Hanefi)


  Cuma namazının hükmü nedir

  Cuma namazı farzdır.

  Cuma Namazı kılmak Kitap, Sünnet ve İcmâ ile sabittir, inkâr eden dinden çıkar kâfir olur.

  Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde buyurur ki:

  “Ey iman edenler! Cuma günü namaz kılmak için ezan okunduğu zaman hemen Allah’ı zikretmeye koşun, alış-verişi, işi-gücü bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.


 3. 3
  Mehmet5 ☪ ☪ ☪ (müslüman) ☪ ☪ ☪
  Mehmet5
  ☪ ☪ ☪ (müslüman) ☪ ☪ ☪

  Üye No: 90286
  Mesaj Sayısı: 86
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Cuma Namazı nasıl kılınır ? (Hanefi)


  Cuma namazı nedir?
  Cuma günü ne dmeektir?

  Cuma namazı (Arapça: صلاة الجمعة Salat-ül Cum'ati), İslam dininde Cuma günü öğle vakti cemaatle kılınması farz olan bir namazdır.
  Cuma, müslümanlarca bir bayram günüdür. Bu günde müslümanlar camilerde toplanırlar. Okunacak hutbeleri dinleyerek faydalanırlar. Hep birlikte cuma namazını kılarlar. Sonra ya başka ibadetlerle uğraşır veya ziyaretlerde bulunur yahut günlük işleri ile uğraşmaya koyulurlar.
  Bir hadiste: "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma günüdür. Âdem aleyhisselam o gün Cennet'e konulmuş, o gün Cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de o gün kopacaktır." denmiştir.

 4. Reklam

 5. 4
  Mehmet5 ☪ ☪ ☪ (müslüman) ☪ ☪ ☪
  Mehmet5
  ☪ ☪ ☪ (müslüman) ☪ ☪ ☪

  Üye No: 90286
  Mesaj Sayısı: 86
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Cuma Namazı nasıl kılınır ? (Hanefi)


  Cuma Hutbesi, tarifi ve Hutbe duaları

  CUMA NAMAZI HUTBEDE OKUNAN DUALAR

  Cuma Namazında Hutbede Okunan Dualar;

  Cuma Hutbede Okunan Dualar


  Cuma Namazında Hutbede Hangi Dualar Okunur?

  Cuma Namazı hutbesinde bu duaların okunması güzel olmakla beraber okunmadığı takdirde herhangi bir sakıncası olmadığı gibi hutbeye veya namaza da bir eksiklik gelmez. Ayrıca belli bir duayı okumak da şart değildir. İstediği şekilde dua edebilir.

  Cumanın ilk sünneti kılındıktan sonra, müezzin gülbank çeker: "Resul-i ekrem ve nebiyy-i muhterem sallellahü tealâ aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin azîz, pâk, münevver, mutahhar ruh-i şerîflerine salevat-ı şerîfe getirenlerin ahir ve akıbetleri hayr ola. Âl-i ezvac-ı tahirat evlâd-ı rasül eshab-ı güzin efendilerimizin sair enbiya-i ‘izam ve rusûl-i fihan hazeratının ervah-ı şeriflerine, pîrimiz Bilâl-i Habeşi [R.A. (Radiyâllahü Anh) efendimizin ve ‘alel-husus bu caminin banisi ve bugüne kadar içerisinden gelmiş geçmiş, imam, müezzin, kayyumlarının ve kâffe-i ehl-i imanın ervahı için, Allah rızası için, el - fatihah."

  Fatiha okunduktan sonra müezzin Euzü-besmele çekerek Ahzab sûresinin 56. ayetini okur;

  "İnnâllahe ve melâiketehü yüsallüne ‘alen-Nebiy. Ya eyyühel-lezine amenü sallü aleyhi ve sellimü teslima" Bunu takiben müezzin peygamberimize bir salevât getirir.

  "Allahümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ ali Muhammed. (ali seyyidinâ, ali seyyidinâ ve nebiyyinâ da ilave edilebilir)".

  Salevât-ı şerîfe bittikten sonra başka bir müezzin ayağa kalkar ve iç ezan okur. İçerde okunan bu ezan, Cumanın ezanıdır. İmam namazını, her günkü oturduğu yerde değil de cuma günleri minberin kapısı önünde kılması cemaati rahatsız etmemek için iyi olur. Ayet okunmaya başladığında imam yerinden kalkar ve gizli olarak dua okur (minberin önünde):

  “Allahümme ifteh aleyna ebvabe rahmetike ve yessir aleyna hazâine fazlike ve keramike ya ekramelekramine ve ya erhamerrahimin.” diye dua eder.

  Ondan sonra, minberin merdivenlerini yavaş yavaş çıkar ve 3. basamakta durur ve şöyle dua yapar.

  “Rabbi’şrahli sadri ve yessir li emri vehlül ukdeten min lisani yefkahü kavli. Rabbi kad âteyteni minelmülki ve allemteni min te’vilil ehadis. Rabbi zidni ilmen ve fehmen, ve elhıkni bissalihin. Vehfezni minesselasili vel eğlali vel enkal. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain."

  7. Basamağa gelir ve:

  “ Allahümme hâzaşşe’nü leyse bişâni. Ve hâzelmekani leyse bimekani. Allahümme yessir lî emrî, ve tekabbelhü minni. Ve selamün ala cemîilenbiyai velmürselin.”

  Duasını okuduktan sonra cemaata yüzünü dönüp 8.basamağa oturur. Bu esnada iç ezanı dinler. Ezan bittikten sonra ayağa kalkarak 7. basamakta hutbeyi okumaya başlar. Hutbenin başlangıcı Hamdele ile olur.

  "Elhamdü lillâh (2) Elhamdü lillâhillezi . . ."

  Hamdelenin son kısmında;

  "neşhedü enlâ ilâhe illâllahü vahdehü lâ şirîke lehü ve lâ nazira lehü velâ müsâle leh. Ve neşhedü enne seyyidena muhammeden abdühü ve habibühü ve rasülûh. Sallâllahü ‘leyhi ve ‘alâ alihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etba‘ih ve hulefa ihir- raşidinel - mehdiine min ba‘dih ve vüzeraihil-kâmiline fi ‘ahdih. Hususam-minhüm ‘alel-eimmeti hulefa rasülillâhi alet-tahkîk. Ümerail-müminin hazret-i eba Bekrin ve ‘Umera ve Osmane ve ‘Aliy ve ‘alâ bakıyyetis sahabeti vet-tâbi‘in. Rıdvanüllahi te‘al⠑aleyhim ecme‘in. Eyyühel - mümininel - hazirûn. İttekul-lahe ve etı‘ûn. İnnel-lâhe me‘allezinet-tekav vel-lezinehüm mühsinün."

  Bundan sonra imam: "kallel - lahü te‘alâ fi kitâbihil-kerîm." der, Euzü-besmele çeker ve hutbenin mevzuu ile ilgili bir ayet okur. Ayet bitince "sadekallahül-‘azîm" der (Bu da tasdik etmek demektir).

  Ve yine hutbenin mevzuu ile ilgili okuduğu ayete istinat ederek söylenmiş olan, Peygamber Efendimizden bir hadîsi imam şöyle dile getirir:

  "Ve kalen - nebiyyü sallellahü ‘aleyhi ve sellem" diyerek hadisi okur. Şayet mevzu ile ilgili ikinci bir hadis daha varsa, o zaman imam: "ve kale fi hadîsin ahar" diyerek diğer hadisi de okur. Daha sonra imam, "Azîz cemaat, aziz müminler" gibi tabirlerden birini kullanarak Türkçe hutbe kısmını okumaya başlar. Türkçe hutbenin okunuşu bittikten sonra, imam yine fazla teganni etmeden, gizli bir lâhinle aşağıdaki metni okur.

  "Elâ inne ahsenel-kelâm ve ebleğan-nizam. Kemâ kalel-lahü tebareke ve te‘alâ fil-kelâm ve izâ kuriel-kurânü festemi‘ulehü ve ensıtü le‘alleküm türhamün"

  Euzü-besmele çekip son bir ayet daha okur. Sonra oturup dua eder.
  Ondan sonra tekrar ayağa kalkar ve burada da bir dua okur. Daha sonra da Peygamberimize salavat getirir. Altıncı basamağa iner ve hafif kıbleye yan dönerek, yarı açık yarı gizli salli ve barik dualarını okur, sonra ellerini kaldırır dua eder. Bu duada, bütün müminlerin refahı, saadeti, karada, havada yolculuk yapanlara selametler dilenir; orada oturan, kaim olan, orada hazır olan, kaybolmuş olanlar (bilinmeyenler), Türk ordusunun mansur ve muzaffer olması gibi hususlara temas edilir.

  Dua bittikten sonra tekrar

  7. basamağa çıkar, euzü-besmeleyi gizli olarak okur ve açık olarak ve makamla

  Nahl Sûresinin 90. ayetini okur: "İnnâllahe yemürü bil - ‘adli vel - ihsânive itâi zil-kurba ve yenh⠑anil - fahşai vel - münkeri vel - bağy. Ye‘ızuküm le‘alleküm tezekkerûn"

  Minberden aşağıya doğru inerken, Nahl Sûresinin son ayetini gizli olarak okur. İmam hutbeden aşağıya inmeye başladığı anda da müezzin kamet etmeye başlar. Kameti takiben farz olan cuma namazına başlanır.


 6. 5
  Mehmet5 ☪ ☪ ☪ (müslüman) ☪ ☪ ☪
  Mehmet5
  ☪ ☪ ☪ (müslüman) ☪ ☪ ☪

  Üye No: 90286
  Mesaj Sayısı: 86
  Tecrübe Puanı: 1

  Cuma Duası

  Allahım beni af eyle, her derdimi def eyle, rızkımızı bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabını muktedir eyle.

  Evvelim Allah, ahirim Allah, kalbimde beytullah Lailahe illallah Muhammedün Resullullah. “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü” diyerek çene kapatmak nasip eyle Yarabbi.

  Allahım şeytanın şerrinden, kabirdeki yılanlardan, çıyanlardan, ölümün dehşetinden, kabirin azabından, sıratın zulmetinden muhafaza eyle Allahım.

  Ölümün hayırlısını, üç ayların birisini, Yasinin yarısını okurken ölmeyi nasip eyle Yarabbi.

  Amin. 7. 6
  Mehmet5 ☪ ☪ ☪ (müslüman) ☪ ☪ ☪
  Mehmet5
  ☪ ☪ ☪ (müslüman) ☪ ☪ ☪

  Üye No: 90286
  Mesaj Sayısı: 86
  Tecrübe Puanı: 1

  Cuma ve duası hakkında hadis

  Ebû Hüreyre -radıyallahu anh-dan rivâyet olunduğuna göre Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki:
  "Cum'a gününde bir saat vardır. Allah'ın kullarından bir müslim namazda ve kıyamda iken Allah Teâlâ'dan niyâz ile bir şey isteyip duâsı o saate tesadüf ederse Allah teâlâ Hazretleri o kimsenin dileğini verir." Böyle buyurduktan sonra mübarek küçük parmağının ucuna işaret buyurdu. (11)

 8. 7
  imam Özel Üye
  imam
  Özel Üye

  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 4,906
  Tecrübe Puanı: 54
  Yer: minallah-ilelllah

  Cuma günü ve Cuma namazı Müslümanların toplanıp kaynaştıkları, görüşüp konuştukları önemli bir gündür. Böyle bir günde, toplum içine çıkarken; camiye ve cumaya giderken Sevgili Peygamberimiz’in sünnetine uygun bir şekilde beden ve elbise temizliğimize gereken önemi gösterelim. Ve Sevgili Peygamberimiz’e çokça selat-u selam getirelim.


 9. 8
  mum Admin
  mum
  Admin

  Üye No: 2
  Mesaj Sayısı: 9,236
  Tecrübe Puanı: 95

  cuma namazının kılınış basamakları
  cuma namazı nasıl kıldırılır

  Cuma Namazının İki Rekat Farzı


  Önce niyet ederiz "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya. Uydum imama "Tekbir getirerek "Allahu Ekber" diyerek namaza başlarız.


  Eller bağlandıktan sonra sessizce "Sübhaneke"yi okuruz. Sonra

  Ayakta birşey okumadan imamı dinleriz, sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz.
  Rükûda üç defa

  "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" dedikten sonra doğruluruz.
  Doğrulurken

  "Semi Allahu li-men hamideh"

  deriz. Tam doğrulunca da

  "Rabbenâ leke'l hamd"

  dedikten sonra
  "Allahu Ekber"

  deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa :

  "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.
  "Allahu Ekber" diyerek otururuz.

  Tekrar...
  "Allahu Ekber"

  deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa :

  "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.
  "Secdeden "Allahu Ekber" deyip ayağa kalkarız, böylece ikinci rekat başlamış olur.

  Ayağa kalkınca elleri bağlayıp hiç birşey okumadan imamı dinleriz.

  Sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz.
  Rükuda üç defa

  "Sübhane rabbiyel azim" dedikten sonra doğruluruz.
  Doğrulurken

  "Semi Allahu li-men hamideh"

  deriz. Tam doğrulunca da

  "Rabbenâ leke'l hamd"

  diyerek...
  "Allahu Ekber"

  deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa :

  "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.
  "Allahu Ekber" diyerek otururuz.

  Tekrar...
  "Allahu Ekber"

  deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa :

  "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.
  "Allahu Ekber" deyip:

  "Tahiyyata otururuz. Oturduktan sonra

  "Ettehiyyâtü, Allâhumme salli, Allâhumme

  Bârik ve Rabbenâ" dualarını okuruz.
  Dualar bitince imamla birlikte yüzümüzü önce sağ tarafa çevirerek

  "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam veririz. Sonra sola

  çevirip yine "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam veririz.

  Böylece Cuma namazının iki rekatlık farzı sona ermiş olur.

  Uyarı: Cuma Namazının farzı tek başına kılınamaz. İmamın arkasında cemaat olarak kılınmak zorundadır.


 10. 9
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Peygamberimiz hz. Muhammed cuma namazını yazdığınız biçimde mi kılmıştır. Peygamberimizin cumayı 2 rekat kıldığı belirtiliyor. Ayrıca zuhru ahir veya zuhru ahar namazı ne zaman kılınmaya başlamış. Peygamberimizin kılmadığı bir namazı nasıl tarif edebiliyorsunuz


 11. 10
  Şema Moderatör
  Şema
  Moderatör

  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 5,702
  Tecrübe Puanı: 67

  cuma namazının kılınış basamakları

  4 rekat ilk sünnet
  2 rekat cuma namazı farzı
  2 rekat son sünnettir


 12. 11
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Selamın Aleyküm Arkadaşlar

  Benim sorum şu cuma namazında kılınan 4 rekat sünnetin cemaat tarafından çok hızlı bir şekilde kılınması benim anlam veremediğim neden bu hız bu acele koskoca 1 haftadan sadece 1 gününün 1 saatini rabbine ayırıp namaza gelmişsin ama neden acele edersin be adam Peygamber efendimiz (s.a.v) dememişmi namazınızı huşu içinde kılın karganın yemini gagaladığı gibi gagalamayın diye ozaman neden bu kadar acele ediyor bu insanlar tek benmi böyle düşünüyorum yoksa bilmiyorum arkadaşlar.

  ALLAHIN selamı üzerinize olsun hayırlı günler.


 13. 12
  duzgunomer Dibe Vuran
  duzgunomer
  Dibe Vuran

  Üye No: 117340
  Mesaj Sayısı: 361
  Tecrübe Puanı: 4
  Yer: Ahir Zaman

  Başka ülkede(farklı din veya kafir yönetim) yaşayanlar cuma namazı kılabilir mi?


+ Yorum Gönder