1. 1
  Muhasibi Üye
  Muhasibi
  Üye

  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 4,005
  Tecrübe Puanı: 42
  Yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Ölü Arkasından Mülk Sûresi Okunur


  Ölü Arkasından Mülk Sûresi Okunur
  Ölü Arkasından Mülk Sûresi OkunurBilindiği üzere Hazret-i Kur?an (114) sûreyi ihtiva etmektedir. Bu sûrelerden her biri diğerinden bir besmele ile ayrılmaktadır. Her sûrenin başında bir besmele yazılmış, böylece birinin bitip, ötekinin başladığı Besmele ile anlaşılmıştır. Sadece Tevbe sûresinin başında besmele yoktur. Onun da birçok hikmetlerinden biri, besmeledeki şefkat ve acıma mânalarına gelen Rahmân ve Rahîm sıfatları ile, sûredeki kâfirleri öldürme hükümlerinin yanyana getirilmemesi hikmetidir. Ayrıca bu sûrenin müstakil bir sûre olarak nâzil olduğunun da kesin olarak bilinmemesidir. Bâzı âlimlerin Tevbe sûresinin evvelki sûrenin devamı olduğu yolundaki tesbitlerinin doğruluğuna işaret vardır.
  Her ne ise, mes?elemiz bu değildir. Çok sorulan bir husus olduğundan kısaca temas etmiş olduk. Asıl bahsimize geçiyorum. Hazret-i Kur?andaki (114) sûreden biri de ?Tebâreke? sûresi diye bilinen Mülk sûresidir. Mülk sûresi Mekke?de nâzil olmuştur. (39)?uncu cüz?ün ilk sayfasından başlar, iki buçuk sayfa hâlinde (30) âyeti ihtiva eder. Diğer sûreler gibi ezberlemesi kolay, okuması huzur verici, kendi kısadır.
  Bu sûreye dikkat çekişimin bâzı sebepleri vardır. Birini arzetmek isterim sizlere.
  Sahîh hadîs kitaplarından Tirmizi?de şu meâlde bir hadîs vardır. Resûl-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmaktadır: ? Kur?an?da otuz âyetli bir sûre vardır. Bu sûre, okuyana, günahları afvedilinceye kadar şefaat edecektir! Bu, Mülk sûresidir.? Resûl-i Ekrem Efendimizin kendi günah ve yanlışı olmadığı hâlde her akşam uykudan önce bu Mülk sûresini okuyarak yattığı anlaşılmaktadır. Nitekim aynı sahih hadîs kitabında Hazret-i Câbir?in rivâyet ettiği hadîsten de bunu açıkça anlamaktayız. Günahların afvına vesile oluşundan olacak ki, mevtayı toprağa verdikten sonra çoğu zaman Mülk sûresini okurlar, bununla mevtanın afvını dilemiş olurlar.
  Nitekim mezar ziyaretlerinde de okunan âyet ve sûrelerin başında Mülk ve Yâsin sûreleri gelir.
  Hattâ kabir azâbının kaldırılmasına bu sûrenin sebep olduğu hadîslerle de sabittir.
  Bu mevzûya âit İbn-i Abbas Hazretleri?nden rivâyet edilen vak?a ibretli olduğu kadar da düşündürücüdür. İbn-i Abbas Hazretleri?nden öğrendiğimize göre, çölde yaylaya çıkmış olan bir adam çadırını bir yere kurar. Meğer kurduğu yer, vaktiyle kazılmış bir kabrin üzeri imiş. Bunu bilemez.
  Bir gece kulağına derinden sesler gelmeye başlar. Ses kabirden geliyor, hem de Mülk sûresini okuyor. Adam çadırın bir köşesinde dikkat kesilerek okunan Mülk sûresini sonuna kadar dinledikten sonra heyecanını yenemez, doğruca Medine?nin yolunu tutar, gelip durumu Resûlüllah Hazretleri?ne şöyle arzeder:
  ? Ya Resûlâllah, çadırımı bir yere çatmıştım. Orada kabir olduğunu bilmiyordum. Bir de dinledim ki, bir insan Mülk sûresini okuyor, sûreyi sonuna kadar dinledim, heyecanımı yenemeyip size geldim.
  Tebessüm eden Resûlüllah Hazretleri şöyle cevap verir: ? Mülk sûresi koruyucudur. Kurtarıcıdır. Okuyanı kabir azâbından kurtarır! ......................... İşte bundandır ki, kabir azâbından kurtulmak isteyenler dünyada bu sûreyi çok okudukları gibi, mezar başında da bu sûreyi okur, merhumun kurtulmasını istemiş olurlar
  ....

  İlgili Yazılar

 2. 2
  HADİE Bayan Üye
  HADİE
  Bayan Üye

  Üye No: 107408
  Mesaj Sayısı: 705
  Tecrübe Puanı: 8

  Cevap: Ölü Arkasından Mülk Sûresi Okunur


  mülk süresi kurandaki değerli surelerdendir peygamber efendimizde sık sık okurdu özellikle yatmadan önce okuduğu bu sürede büyük faziletler olduğu söylenir ölüyede diriyede okunmasında bir sakınca yoktur


 3. 3
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Yorum: Ölü Arkasından Mülk Sûresi Okunur


  Tebareke okurken: "Gökyüzüne bak, kuşlara bak, ibret al; Allah'ın yaratıcılığında hiçbir eksik ve kusur göremeyeceksin" diyoruz ölüye??? bunu neden yapıyoruz?


 4. Reklam

 5. 4
  arifselim Yönetici
  arifselim
  Yönetici

  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 29,472
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Ölü Arkasından Mülk Sûresi Okunur


  Bu ayeti biz ölüye demiyoruz ki bunu bu şekilde anlamak yanlıştır. Bunun sevap ve mükafatını Allah'u tealadan ölüye ulaştırmasını diliyoruz o kadar. Bu sure hem kendin için hemde ölü için okunur ve faziletleri çok olan surelerdendir.


 6. 5
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Selamın aleyküm. Yasin Sûresi 70. âyete bi bakalım .okuduğumuz Kişi okuduğumuz için zaten ecir alıyor inşaallah. Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselam kendi eliyle kızını defnedip neden okumamış sahih hadis.bunu da bi araştıralım. Resulullah aleyhisselam dini tebliğ için seçilmiş bir peygamber bunu yapmadıysa biz nasıl yaparız. Bu dine sokulan bir bidat olmaz mı?


 7. 6
  arifselim Yönetici
  arifselim
  Yönetici

  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 29,472
  Tecrübe Puanı: 10

  Aleykum selam kardeşim. Allah gerçek manada peygamber aleyhisselamın sünnetine uyanlardan eylesin. Ölüler üzerine ve kabirler kuranı kerim okunması konusu hadislerle ve büyük ehli sünnet alimlerimiz tarafından izah edilmiş ve delilleri ile birlikte açıklanmıştır. Burdaki gaye zaten dua etmektir ve ölüye Allah'tan rahmet ve mağfiret dilemektir. Hiç şüphesiz en kıymetli ve en değerli kelam Allah'ın kelamı olan kuranı kerimdir. Kuranın okunduğu yere rahmet ve sekinet iner. Kuran ile birlikte edilen duaların makbul olması daha çok ümit edilir. Bu hadis ve delillerden bazıları şöyledir:

  Abdullah b. Ömer’den (Radıyallahu Anh) rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

  اذاماتاحدكمفلاتحسبوهواسرعوابهالىقبره،وليقرأعندرأسه بفاتحةالكتابوعندرجليهبخاتمةالبقرةفىقبره

  “İçinizden birisi öldüğü zaman onu dur-durma-yın ve onu kabrine koyma konusunda acele ediniz. Sonra da içinizden birisi, ölünün başu-cuna durarak Fâtiha sûresini, ayak ucunda da Bakara sûresinin sonunu okusun.”
  Taberânî, c.XII, s. 340 (h.no. 13613); Beyhâkî, Şuabu’l-imân, c. VII, s. 16 (h.no. 9294).

  "Yasin, Kur'ân'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah'tan âhiret saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yâsin'i ölülerinizin üzerine okuyunuz." (Müsned, V/26)

  "Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini cuma günü ziyaret ederek orada Yasin sûresini okursa, Allah kabir sahibini bağışlar." (İbni Mace Tercemesi, IV/274)

  - Hanefî mezhebine göre de, bir insan akrabasının veya yakın dostunun kabri başında Kur’an okusa güzel olur(V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 8/49).


  Şu ifadeler de Hanefî alimlerine aittir:


  “Ehl-i Sünnet ve cemaate göre, bir insan namaz, oruç Kur’an’ın okumak, zikir, hac gibi işlediği güzel amellerinin sevabını başkasına hediye edebilir(bk. Fethu’l-kadîr, 6/132; el-Bahru’r-Raik,7/379- Şamile-; Reddu’l-Muhtar, II/263).

  - Malikî mezhebinde ise –şartsız olarak- kişinin, kendi kabri üzerinde Kur’an okunmasını tavsiye etmesi caizdir(V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 8/51).


  - Şafii ve Hanbelî mezhebine göre, kişinin kendi kabri üzerinde Kur’an okumayı vasiyet etmesi caizdir. Çünkü, şu üç durumda Kur’an okumanın sevabı ölüye ulaşır: Kabrin yanında okumak, okumadan sonra dua etmek, sevabını ölünün ruhuna niyete ederek okumak(bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 8/51).


  İmam Nevevî’nin el-Memuunda da(15/521-522) şu bilgilere yer verilmiştir: Şafii mezhebinde daha çok şöhret bulmuş görüşe göre, Kur’an’ın sevabı ölüye ulaşmaz. Ancak, tercih edilen görüşe göre bu sevap –özellikle arkasından dua edildiği zaman- ölüye ulaşır.


  - Bazı Şafii alimlerine göre, kabrin sahibi, -arkasından dua okunsun, okunmasın- kabri üzerinde okunan Kur’an sevabından faydalanır(Yusuf el-Erdebilî, el-Envar, 1/399).


 8. 7
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Ben Babama her akşam tebareke okuyorum altı ay oldu vefat edeli babama niyet okuyorum hep faydası olur mu


 9. 8
  Ensar Süper Moderator
  Ensar
  Süper Moderator

  Üye No: 122485
  Mesaj Sayısı: 1,125
  Tecrübe Puanı: 10

  "Ey Rabbimiz! Hesabın görüleceği gün beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla!" (İbrahim, 14/41)

  "Hem kendinin hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için mağfiret dile." (Muhammed, 47/19)

  Bazı ayetlerde görüldüğü üzre ölülere dua edilebilir bunu biz kurandaki eyetlerlede görebiliriz.
  Ölüler aslında tamamen bizden kopmadılar sadece berzah alemine alınırlar ve Allah cc bizden kendilerine geçmiş insanlara duada bulunmamızı istemektedir.
  Babanız için mülk süresi fatiha yasin okuyabilir siniz. Allah ölülerimize rahmet eylesin.


 10. 9
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Bende her gün okuyorum okumayınca huzur bulamıyorum ancak öyle rahat uyuyabiliyorum Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah


+ Yorum Gönder