Özür dileriz,Bu konu cevaplara kapatılmıştır bilgi için İletişim ...
Git İlk 34
 1. 43
  ehli-sunnet Feseyekfikehumullah
  ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Üye No: 79032
  Mesaj Sayısı: 1,130
  Tecrübe Puanı: 13
  Yer: Uzaklardan..

  --->: Forum Duyurusu: İslam Alimlerini eleştiri


  yok hayır kardeşim wAllahi kim haksız olursa haksızdır zaten haksız insanın savunulacak bir tarafı yoktur kanımca:) cübbeli'nin de yanlış fetvaları var ama islamoğlu gibi ciddi konularda yalan dolan fetvalar vermiyor en azından cübbeliyi savunmuyorum ben

  ama islamoğlu kitaplarında efgani mevdudi tevmiye gibi mezhebsizlerin kitaplarından alıntı yapıp kaynak gösterdiğini biliyorsundur kardeşim  Bahsi geçen kitabında 178 sayfasında İmam-ı Yusuf (rh.a.) gibi bir müctehidi yargılaması haddini bilmezlik olsa gerek.Bu mübarek imamı yargılamaktan geri durmayan birinin, mezhepsiz olduğu bilinen Mevdudi’yi de aynı sayfada İmam Yusuf’a nispet edercesine övmesi enteresandır.

  Bir başka kitabında çok talihsiz cümleleri var. Sevgili Peygamberimizin gözlerinin, mübarek ağız biçiminin, inci dişlerinin güzelliğini, sesinin gür çıktığını, yani peygamberi mucizeden olmak üzere, seslerinin çok uzaklardakilerin dahi duyabildiğini, boylarının herkesten yüksek göründüğünü, tenlerinin misk-i amber gibi koktuğunu, bir çocuğu sevse o çocuğun başında mübarek ellerinden yayılan kokunun günlerce ayrılmadığını çeşitli muteber ehl-i sünnet kitaplarında okumuşsunuzdur.

  İslamoğlu’da tüm bunları epey malumatla mezkur kitabında naklettikten sonra bakın ne diyor : Rabbimiz Hz.Peygamberi örnek olarak gösterdiği halde, nedense klasik ulema ille de onu efsaneleştirmek için ellerinden geleni arkalarına koymamışlardır… Verilmek istenen insan tipi taklid edebilecekleri bir nebi değil de kendisine sadece hayranlık duyulmak için oldukça aşkınlaştırılmış insanüstü bir peygamber tipi çizmekteler…Elbette efsaneler örnek alınsın diye değil, sadece insanlara ” onlar kim, biz kim! ” dedirtmek ve hayret ıslıkları çaldırmak için oluşturulur…Geçmişte bu tavır niçin takınıldı, bilemem.Lakin çağın mantığı da buna çok benziyor. Kutsa ve müzeye kaldır.. Onun örnekliği iki ayaklı Kur’an oluşundan gelir.Onunla ilgili söylenenler gerçek de olabilir..(!)

  nedense klasik ulema.. İmam-ı Suyuti,İmam Müslim, İmam Buhari, İmam Taberani, İmam-ı Kastalani, İbn-i Cerir M.Taberi (RA) gibi mübarek ve mutemet isimler mi klasik ulema ? Yani eski bakışlı, dar ufuklu klasik ulema demek istiyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın hayatlarını cephe cephe gözlemlemiş, yıllarca hizmetlerinde bulunup O’nu (SAV) aşkla yeterince anlatamamış olmanın sıkıntısını çekmiş sahabe mi klasik ? Zira senin klasik dediğin ulemalar bu sahabe zincirinden gelen anlatımla bize o şanlı Peygamberi anlattılar.Yine bu dini biz -Allah razı olsun- onlardan öğrendik.

  Tarikat meselesinde, batıl tarikatleri asli tasavvufa örnek göstermesi ve hak tarikatlerden misaller getirmemesi (sh: 100), kelam ilmini faraziye olarak nitelemesi, (sh:45 ); Hz.Osman (RA) efendimize yapılan iftiraları ayrıntılı gözler önüne güya tarafsız ve savunmadan vermesi (!) (sh: 38-39 dip notları ); aşere-i mübeşşere’nin sayısı, İmanın ve İslam’ın şartının kaç oluşuna kadar, herşeyi yeniden tesbit etme ve geçmiş ehl-i sünnet müctehidlerini, alimlerini yetersiz gösterme eğilimleri gibi hiç de üzerine vazife olmayan ihtilaflardan, yeni ihtilafları doğurmuş !
  “Ehl-i sünnet içi tekfir yarışmasına Hanbeliler de Eş’ariyi tekfir edip, kanının helal olduğu yollu fetvalar vererek katılırlar.”(sh: 43 ) Hak mezhebleri birbirine garazlı gösterme gayreti bir kere daha karşımıza çıkıyor. Hanbeliler dediği, hanbeli mezhebinin bulunduğu bölgede, Teymiyye yandaşı vehhabilerdir. Vehhabilerin ise ehl-i sünnetin kanını, malını, ırzını helal addettikleri bilinen birşey. (Yusuf Nebhani hazretleri bunu eserlerinde açıkça belirtir.) İslamoğlu’nun çağdaşı Karaman’da bir televizyon konuşmasında Arabistanın vehhabilerini Hanbeliler olarak tanıtmıştı !!

  Bu kitabı da satır satır ele alsak, yazacak çok şeyimiz olurdu elbet. Lakin bu memleketimizin ehl-i sünnet alimlerinin, hocalarının (erbabının ) yapmak zorunda oldukları bir iş. Eskiden icazetli ulema, ilmi yayınları titizlikle takip edip, gerekli gördükleri zaman tenkid yazıları yazarak; ümmete duyururlardı

  Günümüzde heva kitapları, her türlü kontrolden uzak, boş meydanda at oynatmaktadır. Hiç kimse rahatını bozmak istemiyor. Ahmed Davudoğlu ve Necip Fazıl merhumdan sonra bu vadide bir M.Şevket Eygi, Ebubekir Sifil hoca kaldı. Bir de son zamanlarda cesurca; bu
  gibi insanların üzerine Furkan dergisinde giden Muhterem Sadeddin Ustaosmanoğlu vardı. Şer’i konularda hassas kalemlere ne kadar çok ihtiyacımız var !


  Kaynakları buyur kardeşim
  [1] Furkan Dergisi, sayı: 26. yıl : 1997
  [2] M.İslamoğlu, İman Risalesi sh: 281 vd.
  [3] Mesnevi, Gölpınarlı c.VI, sh: 89,
  [4] M.Hamdi Yazır, Hak Dini, Kur’an Dili, II/1090 vd.
  [5] M.İslamoğlu, “Anadolu”, Denge yay. C.2, sh: 152,285,298,299,300,303

  Peygamber Efendimiz(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve Sahabe'den nakledilen gelen sağlam inancın bozulmasına yönelik çalışmaların tarih boyu yapılageldiği inkar edilemez bir gerçektir.
  Yine tarih içerisinde İslam kimliği bu çalışmalarda yer alanların ciddi anlamda özeleştiri yapabilmeleri ve yanlışlıklarından dönmelrini sağlamak amacıyla,onlara Resulüllah(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in ve Ashab'ının(Radıyallahu Anhüm)yolu olan Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat mezhebinin görüşleri doğrultusunda reddiyeler yapılmıştır.
  Bu reddiyelerin yazılmasında ki gaye,sağlam inancı korumak ve Müslümanların bu tür fikirleri gündeme getirenlerin peşinden gitmelerini önlemektir.
  Çünkü bu kişiler çok tehlikelidir.Resulullah(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bile ümmeti adına bu gibi kimselerden endişe duymuştur.Nitekim Ömer ibni Hattab(Radıyallahu Anh)dan rivayetle bir hadisi şerifte Rasulullah(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)şöyle buyurmuştur.
  ''Ümmetim hakkında en çok korktuğum kişi,konuşmasını iyi bilen münafık kimsedir.'' (Ahmed ibni Hanbel,El Müsned,no:143,1/289)

  Değerli kardeşim cevap yazma gereği duydum siz değerli insanları her ne kadar'da tanımasamda böyle bir site yaptığınız için duacıyım ve hepinizi kardeşim gibi seviyorum ne mustafa islamoğlu nede ahmet ünlü olsun ve yahut diğer ehl-i sünnet alimleri olsun yanlış fetva vermemesi lazım verdiği halde halen yanlış yazılar ehl-i sünnet'te uygun olmayan yazılara devam ederse Ehl-i Sünnet Ve'l Cemaat itikadınan çıkacağını biliyorsunuz Ehl-i Sünnet alimlerinin tevmiye hakkında söyledikleri kayıtlardadır Syn :Mustafa islamoğlu
  buhari müslim tirmizi ebu davut vs bize dinimizi öğreten hadis alimlerini Ahirzaman Nebisi Cenab-ı Muhammed Mustafa Aleyhiselatu Vesselam'a karizma kazandırmak için uydurma hadisler yazmışlar diyor bununla kalmayıp Ehl-i Sünnet hadisçilerine karşı sanki bir operasyonu var takdir edersinizki kitaplarına mezhebsiz insanları övmekle kalmayıp kitaplarından alıntı yapmaklada kalmayıp yukarda ismi geçen Ehl-i Sünnet alimlerinin hadislerini arka plan'a aldığı aşikardır bu durumda siz değerli kardeşlerimi uyarma zorunluluğu hissediyorum benim gibi ilimsiz biri eğer islamoğlu'nun bu kadar yalanlarını sayabiliyorsa siz nasıl halen İslamoğlu'nunu savunuyorsunuz anlamış değilim S.kuttub ve mevdudi'nin Hz.Osman, Hz.Ömer, Hz.Ali (RA) efendilerimize dil uzatığını da duymuşsunuzdur :)


  Kişi sevdiği ile beraberdir. Biz Hazreti Peygamberi, arkadaşlarını, aşıklarını övmeye devam edeceğiz. İslamoğlu'Da masonları övmeye devam etsin. Er yarın Hak divanında belli olacak !

  Cübbeli ahmet'e gelince benim kimseyi savunduğum yokki:):) yanlış fetva verirse herkes gibi bende reddiye yazar eleştiririm sizde diğer kardeşlerimde eleştirir buna kimsenin bişey demeye hakkı yoktur ama islamoğlu'nun yanlış fetvalar verdiği malumunuzdur
  sizde bana böyle yukardaki gibi cübbeli'nin yanlış fetvalarını kaynaklı gösterirseniz wAllahi ben bundan son derece mutluluk duyar teşekür ederim uyardığın için kardeşim derim son olarak
  HasbünAllahü Ve Ni''mel Vekil diyip sözümü sonlandıyorum selametle kardeşim

  ALLAH C.c Emanet OL
  .


 2. 44
  hutoğlu Üye
  hutoğlu
  Üye

  Üye No: 79445
  Mesaj Sayısı: 60
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 44
  Yer: istanbul

  --->: Forum Duyurusu: İslam Alimlerini eleştiri


  verdiğin bilgilen çok aydınlatıcı Allah c.c. razı olsun


 3. 45
  ehli-sunnet Feseyekfikehumullah
  ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Üye No: 79032
  Mesaj Sayısı: 1,130
  Tecrübe Puanı: 13
  Yer: Uzaklardan..

  --->: Forum Duyurusu: İslam Alimlerini eleştiri


  Ayrıca Kardeşim signatürmü değiştirmem adı geçen zatın yanlış fetvalarının olmadığı anlamına gelmiyor ve o zat için değil siz yazdınız diye değiştirdim ben :) ALLAH C.c Bizi Ehl- Sünnet Ve'l Cemaat İtikadınan ayırmasın inşAllahu rahman

  efgani'yi karalayanlar ona tuvalet bezi olamazlar dediği kişiler kim peki aklımda bulunanlar Abdulhamit han N.F kısakürek Abdulhakim Arvasi Hazretlerinden tutun tüm alim ve ulemalar'ın tuvalet bezi olamaz diyor ben ne diyim şimdi kardeşim elinizi vicdanınıza koyun ve cevap verin
  Bide saadet-i ebediye'yi her seferinde sizi başbaşa bırakıyorum diyorsunuz acaba okudunuzmu kitabı yada google'de arama yapıp karşınıza çıkan yazılarımı aktardınız ? uydurma hadis yok demiyorum örnek olarak Peygamberimiz (S.a.v) benden Sonra ebu Bekır (r.a) sonra ömer (r.a) sonra osman (r.a) sonrada ali (r.a) halife olsun diye bir hadis mevcut içinde '
  ama ehl-i sünnet alimleri hadisi bırak hepsi bu durumda hemfikir halife sıralaması olarak ..

  temennim o kitabı alır okursunuz internette yazanlara inanmayınız takdir edersinizki hepsi bir yerleri değiştirilip farkı farklı sitelere aktarılıyor


  ALLAH C.c Razı oLsun kardeşlerimiz sormuşlar saadet-i ebediye kitabı okunabilirmi diye Cübbeli Ahmet Hocaefendi cevaplıyor
  buyrun linki:: [URL]http://video.google.com/videoplay?docid=8952122176809885489[/URL]#


 4. Reklam

 5. 46
  YaZaROW Emekli
  YaZaROW
  Emekli

  Üye No: 77650
  Mesaj Sayısı: 762
  Tecrübe Puanı: 0

  --->: Forum Duyurusu: İslam Alimlerini eleştiri


  Alıntı
  Ayrıca Kardeşim signatürmü değiştirmem adı geçen zatın yanlış fetvalarının olmadığı anlamına gelmiyor ve o zat için değil siz yazdınız diye değiştirdim ben :) ALLAH C.c Bizi Ehl- Sünnet Ve'l Cemaat İtikadınan ayırmasın inşAllahu rahman
  Amin inşaAllah. Kaynağım olsa bende konuşacağım ama kaynağı olan birini görmek beni çok memnun etti. Sağ olasın.


 6. 47
  Desert Rose Bayan Üye
  Desert Rose
  Bayan Üye

  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 8,039
  Tecrübe Puanı: 131

  ehli- sunnet kardeşim İslam alimlerini eleştiride doz biraz kaçtı sanırım.
  Alimlere yönelik karalıyıcı konular paylaşmak ban sebebidir
  bu tür paylaşımlara bir son vermeni sitenin huzuru için rica ediyorum.
  Katsayı yükseltmenin bir manası yok..
  Hayırlı paylaşımlar dilerim.


Konu Kapatılmıştır
Git İlk 34