Hikmet: Hikmet nedir? Hikmet ile ilgili sözler 5 üzerinden 4.71 | Toplam : 17 kişi
 1. 15
  NuN Özel Üye
  NuN
  Özel Üye

  Üye No: 1953
  Mesaj Sayısı: 1,336
  Tecrübe Puanı: 16

  Hikmet ilmi ne demek, hikmet sahibi ne demek


  Allahın hikmeti nedir?
  Allahın bir işi yapınca, işteki gizli muradıdır.

  hikmetle ilgili sözler
  Hikmet, doğru ve isabetli görüştür.
  Hikmet, eşyanın ve olayların hakikatini bilmektir.


 2. 16
  burcealtug Bayan Üye
  burcealtug
  Bayan Üye

  Üye No: 94504
  Mesaj Sayısı: 719
  Tecrübe Puanı: 8
  Yer: ALLAHÜTELANIN ARŞININ ALTINDA HERHANGİBİR YER

  Cevap: Hikmet: Hikmet nedir? Hikmet ile ilgili sözler


  Allah razı olsun.
  Inşallah bildiklerimle amel eder ve öğrendiklerimide anlatabilirim


 3. 17
  yasemin Mum Ve Merhem Olabilmek..
  yasemin
  Mum Ve Merhem Olabilmek..

  Üye No: 104691
  Mesaj Sayısı: 1,050
  Tecrübe Puanı: 11
  Yer: Allah'ıma Seferdeyim..

  Cevap: Hikmet: Hikmet nedir? Hikmet ile ilgili sözler


  Birde bu hikmetten mahrum kalan bir kısım insanlar vardır . Bunlar ; gelecek korkusu yaşayanlar , devlet adamlarından menfaat bekleyen ; menfaati için eylemde bulunanlar , dünya malını kıskananlar , ilim sahibine hased edenler.


 4. Reklam

 5. 18
  Muhammed الله اكبر
  Muhammed
  الله اكبر

  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 3,575
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 30
  Yer: Türkiye

  Cevap: Hikmet: Hikmet nedir? Hikmet ile ilgili sözler


  Hikmet ne demektir kısaca sözlük anlamı
  (الحكمة)
  Din ve felsefe alanında kullanılan geniş kapsamlı bir terim.
  Klasik sözlüklerde hikmet kelimesinin (çoğulu hikem) “yargıda bulunmak” anlamındaki hükm masdarından isim olduğu belirtilir; ayrıca “engellemek, alıkoymak, gemlemek; sağlam olmak” mânalarına gelen ihkâm masdarlarıyla anlam ilişkisi kurulur. İbn Düreyd’in tesbitine göre Arapça’daki “el-kelime mine’l-hikme” deyiminde geçen hikmet kelimesinde “alıkoymak, gem vurmak, sakındırmak” anlamı daha çok belirgindir. Zira bu deyimle kastedilen şey insanı iyi olana yönlendiren, çirkin ve kötü olandan alıkoyan sözdür. Böyle ahlâkî muhtevalı özlü sözlere hikmetin yanı sıra hüküm de denmektedir (Cemheretü’l-luġa, “ĥkm”). Bu iki kelimenin anlamını birbirine daha da yaklaştıran Cevherî, hikmetin ihkâmla bağlantısı sebebiyle hakîm kelimesine hem “işleri gereği gibi sağlam ve kusursuz yapan” hem de “âlim ve ilmî hüküm sahibi” mânalarını vermektedir. İshak b. İbrâhim el-Fârâbî ise hikmetin anlamını kısaca “mânaları idrak etmek” şeklinde açıklamaktadır (Dîvânü’l-edeb, I, 200). Batı kaynakları, Arapça hikmetin Kitâb-ı Mukaddes’in birçok yerinde “zihnî kabiliyet, ustalık” anlamında kullanılan İbrânîce hokhmah kelimesiyle aynı semitik köke dayandığını belirtir (ER, VI, 415; EJd., XVI, 558). 6. 19
  DemiR Yeni Üye
  DemiR
  Yeni Üye

  Üye No: 5474
  Mesaj Sayısı: 41
  Tecrübe Puanı: 2

  Hikmet ne demek, hikmetle ilgili sözler

  1- Sözde ve fiilde doğruluğu tutturma (Mücahid’den İbnü Nüceyh).
  2- Hikmet hem bilgi, hem de iştir. Bilmek ve bilgiyle amel etmektir. Bu ikisini birlikte yürütmeyene hakim denilmez.
  3- Hikmet; ilim ve fıkıh demektir (Mücahid).
  4- Hikmet, varlıkların özündeki manaları anlamaktır (İbrahim Neha’i).
  5- Hikmet, Allah’ın emirlerini anlamaktır (Zeyd Bin Elsem ve oğlu).
  6- Hikmet, anlamak demektir (Şüreyh).
  7- Hikmet ,icad demektir (Ta’rifat-ı Seyyid’den).
  8- Hikmet, varlık düzeninde her şeyi yerli yerince koymak demektir ki, bu tarif da görünüşte bütün varlığı açıklamaya yönelik olduğundan, bir bakıma ilahi hikmeti, ilahi sıfatları topluca tarif sayılır.
  9- Hikmet, güzel ve doğru işlere yönelmektir.
  10- Siyasette insanın gücü yettiği kadarıyla yüce yaratıcıya benzemeye çalışmasıdır ki bu da ilmini bilgisizlikten, icraatını zulüm ve haksızlıktan ikram ve ihsanını cimrilikten hoşgörüsünü bunaklıktan arındırmak ile mümkün olur.
  11- Hikmet, Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmaktır (Fahreddin Razi).
  12- Hikmet, Allah’ın emirlerini düşünmek ve ona uymaktır (İbni Kasım’dan Kuşeyri).
  13- Hikmet Allah’a itaat, fıkıh din ve ameldir (Kuşeyri)
  14- Hikmet bir nurdur ki vesvese ile gerçek makam arasındaki fark bununla kastedilir (Ebu Osman).
  15- Doğru ve hızlı karar verebilmektir (Bundar İbn Huseyn)
  16- Doğruya iletmektir (Fadıl).
  17- Ruhların sükun ve güvenliğinin son durağıdır (Kettani).
  18- Sebepsiz işarettir.
  19- Bütün hallere Hakkı tanık tutmaktır.
  20- Din ve dünya düzenidir.
  21- Ledunni ilimdir.
  22- İlham varid olması için sırrı saklamaktır.
  23- Bunların hepsidir


+ Yorum Gönder
Git İlk 12