1. 1
  mumsema Admin
  mumsema
  Admin

  Üye No: 129
  Mesaj Sayısı: 4,919
  Tecrübe Puanı: 81
  Yer: Türkiye

  Hamr-İçki Ne Demektir? Hakkında Ansiklopedik Bilgi


  HAMR-İÇKİ Nedir Hakkında Kısaca Bilgi

  a-Hamr Nedir?
  ‘Hamr’ sözlükte, bir şeyi örtmektir. Bir şeyi örten örtü anlamında ‘hımar’ aynı kökten gelmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de bu kelime çoğul olarak (humur şeklinde) kadınların başlarını örttükleri ‘başörtü’ manasında kullanılmaktadır. (24 Nûr/31)
  Hamr kavram olarak; insanın, akıl yürütme ve düşünme yeteneğini örten her türlü uyuşturucu manasına gelir. Türkçedeki şarap, içki veya uyuşturucu denilen maddelerin genel adıdır.
  Kur’an-ı Kerim’de aynı anlamda kullanılmaktadır. Özellikle içki içmeyi yasaklayan âyetlerde geçmektedir.
  Kur’an’ın geldiği devirde Araplar imal ettikleri içkilere ‘hamr’ adını vermekte idiler. Onlar üzüm, bal, hurma, buğday ve arpadan sarhoşluk veren içkiler üretirlerdi. Bunların tümü ‘hamr’ diye anılırdı ve hepsi de aklı baştan alan uyuşturuculardı.
  Günümüzde daha çok alköllü içki tanımı kullanılmaktadır. ‘Hamr’, alkollü içki tanımından daha geniştir ve bütün uyuşturucuları; esrar, LSD, eroin, morfin gibi şeyleri de içerisine almaktadır.
  Nitekim Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmaktadır. “Her sarhoş edici ‘hamr’dır. Ve her sarhoş edici haramdır. Kim dünyada hamr içer ve tevbe etmeden, onun tiryakisi olduğu halde ölürse, Ahirette (Ahiret) şarabı (içeceği) içemez.” (Buharí, Eşribe/1, 7/135. Müslim, Eşribe/72, Hadis no: 2003, 3/1587. Ebu Davud, Eşribe/5, Hadis no: 3679, 3/327. Muvatta, Eşribe, 11, Hadis no: 846, (T. Havâlik) 3/56. Tirmizí, Eşribe/1, Hadis no: 1861, 4/290. Nesâí, Eşribe/21-22, 8/263-26746)
  Sarhoşluk veren şeyler katı ve akıcı olmak üzere iki çeşittir. Katı uyuşturucular afyon, eroin, esrar, kokain, LSD, mariuhana gibi bitkilerden elde edilen maddelerdir. Akıcı olanlar ağız yoluyla alınan alkollü içkilerdir. Çeşitli maddelerden yapılmaktadır. Bira, likör, şampanya, vodka, rakı, şarap, cintonik, viski gibi çeşitleri vardır.
  ‘Hamr’, adı verilen bütün sarhoş edici maddeler, insandaki düşünme ve akıl yürütme faaliyetleri dumura uğratır, aklı baştan alır. Vücudu gevşetip normal hareket etmesini engeller. Aklı perdeler, insanı ne yaptığını bilmez bir duruma düşürür.
  Buna göre ‘hamr’, belli bir maddenin adı değil, sarhoşluk verip ve uyuşturan, aklı perdeleyen maddelerin meydana getirdiği durumun genel adıdır. ‘Hamr’ın az veya çok olması farketmez. İslâma göre hepsi zararlıdır ve hepsi de haramdır. (Nesâí, Eşribe/24. 8/268)


  b-Hamr’ın Haram Kılınması:
  Bütün içkilerin ve uyuşturucuların zararlı olduğunu herkes bilir. Aklı başında olan hiç kimse ‘hamr’ın insana fayda verdiğini iddia edemez. İnsan vücudunun alkole de ihtiyacı vardır diyenler, yalnızca demogoji yapmış olurlar. İnsan, vücudunun ihtiyaç duyduğu mineralleri çeşitli sebze ve meyvelerden alır. İnsan vücudunun karbona ihtiyacı vardır ama, karbon demek olan kömürü kimse yemez. Vücudun demire de ihtiyacı vardır ama hiç kimse bu ihtiyacından dolayı demir yemeğe kalkışmaz.
  İçkinin zararlı olduğu bilindiği ve bunu zararını herkes gördüğü halde ilk çağlardan beri yapılmakta ve içilmekte; insanların çoğu da hâlâ içmeye devam etmektedir. Bu gün dünya genelinde içki tüketimini korkunç boyutlarda olduğunu görmekteyiz. Bazı ülkelerde su yerine alkollü içki içilmekte, kişi başına düşen içki tüketimi ürkütecek boyutlardadır. İçki aleyhine yapılan kampanyaların fazla bir etkisi olmamaktadır.
  İşin garibi Kur’an’a inandığını söyleyen toplumlarda bile içki tüketimi çağımızda giderek artmaktadır. İslâm içkiyi kesin bir dil ile yasaklıyor, içenleri tehdit ediyor, içki içmeyi imana zarar veren şey olarak niteliyor. Ancak günümüz müslümanları, İslâmın bir çok hükmünü eğip büktükleri gibi, içki karşısındaki duyarlılığı da azaltıyorlar. İslâmın yasakladığı ve hoş görmediği bir çok davranış batı kültürünün etkisiyle onların hayatına giriyor. Faize başka bir isim verip, kullanıyorlar. Kumara; toto, loto, piyango, şans oyunu deyip takılıyorlar. Tesettüre, çağdaşlık, moda deyip uymuyorlar. İçki içmeyi, neredeyse kişiliği tamamlayan, normal bir davranış olarak kabul etmektedirler.
  Peygamberimiz buyuruyor ki: “Ümmetimden bir grup, ‘hamr’ı kendi taktıkları bir adla helâl kılmaya çalışırlar.” (Darimí, Eşribe/8, Hadis no: 2106, 2/39)
  İslâm, içki içmeyi (hamr’ı) büyük günahlardan saymakta ve kesin ifadelerle yasaklamaktadır. Bilindiği gibi, İslâm beş ana maddenin korunmasını hedef almıştır. Bunlardan biri de akıldır. Akıl, ya yanlış ve batıl fikirlerle bozulur, ya sarhoşluk verici şeylerle. Allah’ın insana verdiği her şey bir emanettir. Akıl, can, mal, sağlık, beden, toprak, gökyüzü, çocuk ve benzerleri. İnsan bu emanetleri en güzel şekilde korumalıdır. Bu emanetlere zarar veren, onları bozan davranışlardan kaçınmalıdır. Bu emanetleri tehlikeye düşürmemelidir. İçki yasağı akıl nimeti veya emanetini koruma konusunda en önemli tedbirdir.
  Bu yasak aynı zamanda bir sınamadır. İnsan yapısı açısından hem takvaya hem de nefsinin isteklerine uymaya meyillidir. İster ki, hoşuna giden şeylere sahip olsun, onları yapsın. Ama dünya hayatı bir denemedir. Kişi bir takım davranışlarına sınır koymazsa, fazilete ulaşamaz. Canının istediği yapmaya devam ederse, Kur’an’ın sakındırdığı, günah, isyan, sapıklık, azgınlık, şirk ve küfür gibi hatalara düşebilir. Allah (cc) bazı davranışlardan razı olmaz. Bunları da elçileri aracılığıyla insanlara bildirmiştir. Hem kişiliği korumak, hem Allah’ı razı edip sınavı kazanmak, hem de verilen emanetleri korumak için, yasaklara kulak vermek gerekir.


  c-İçkini Zararları:
  Rabbimiz yeryüzünde bizim faydalanmamız için bir yığın helal rızık yaratmışken, insanın kendine zararlı bir şeyi yiyecek veya içecek yapması, ondan zevk alması akıl dışı bir olaydır. Ne yazık ki, Allah’a kulluk etmeyi hayatlarından çıkaranlar için ne içki yasağının, ne de diğer yasak ve emirlerin bir anlamı yoktur. Bunlar canlarının istediğini yaparlar. Canlarının istediğini yaparlar da yeryüzünü ifsad ederler (bozarlar), azgınlaşır, haddi aşarlar, zalim ve müstekbir olurlar. Yeryüzünü yaşanmaz hale getirir.
  Hamr içmekle önce insanın aklı işlevini kaybeder.
  Akılla beraber din konusundaki duyarlılık ta gider.
  Sarhoşların nesilleri de içki içmenin zararını görürler.
  İçki içmekle işlenen cinayetlerin, verilen zararların, batan ocakların, yitirilen şereflerin sayısı belli değildir.
  O yüzden Peygamberimiz; “İçki bütün kötülüklerin anasıdır” demiştir. (Nesâí, Eşribe/44. 8/282)
  Kur’an-ı Kerim gelmeye başladığı devirde araplar arasında içki çok yaygın bir gelenekti. Adeta hayatın bir parçasıydı. Tıpkı günümüzde bazı toplumlarda gördüğümüz gibi. Kur’an, yeni müslüman olan bu insanlara içkiyi birden bire yasaklamadı. Aşamalı olarak onların içkiyi terketmelerini sağladı.
  Bu konuda gelen ilk âyet üzümlerden rızık ve içecek elde etmeyi hatırlatıyordu. (16 Nahl/67) İkinci gelen âyet, içki hakkında soru soranlara, ‘onun zararının faydasından çok olduğunu’ haber veriyordu. (2 Bekara/219) Bazı sahabeler bu âyetle içkinin haram kılınacağını anlamış ve içkiyi terketmişlerdi. Üçüncü âyet, içkiliyken namaz kılınmamasını söylüyordu. (4 Nisa/43) Son gelen âyet ise içkiyi temamen yasaklıyordu:
  “Ey iman edenler, hamr, kumar, dikili taşlar (putlar) ve şans için kullanılan fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bunlardan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz. Gerçekten şeytan hamr ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi Allah’ı anmaktan ve namazı kılmaktan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz, değil mi?” (5 Maide/90-91)
  Görüldüğü gibi Rabbimiz ‘hamr’ kullanmayı şeytanın pisliklerinden saymaktadır. Şeytan içki ve kumarla insanlar arasına kavga sokar, onları Allah’a ibadetten uzaklaştırır.
  Bugün aynı bu şekilde olmuyor mu? İçki ve kumarla uğraşanların durumu Kur’an’ın anlattığı gibi değil mi? Hepsi de şeytanın emrine girmiş birer zavallı değiller mi?
  İnsan, alışkanlıklarından kolay kolay ayrılamaz. O yüzden onlara sunulacak emir ve yasaklar, onların alabileceği bir şekilde olmalıdır. İnsanı tanıyan Rabbimiz, içki gibi bir konuda aşamalı bir metod uyguluyor. Bu metod elbette yalnız ilk dönem müslümanlar hakkında geçerli değildir. Bugün de islâmí hayata ısındırılmak istenenlere aynı yumuşak metod uygulanmalı.
  İslâm içki yasağını bir iman meselesi olarak ele alıyor. Nitekim son gelen âyette, ‘hamr’ ve kumarın şeytanın pisliği olduğu özellikle vurgulanıyor ve soruluyor, ‘artık vaz geçtiniz, değil mi?’ Eğer Allah’a ve O’nun Rasûlüne iman ediyorsanız, eğer Allah’ın azabından korkup, affını umuyorsanız, eğer şeytanı düşman biliyorsanız, bu pis işi bırakın.
  “Allah’a ve Ahiret gününe iman eden hamr içmesin, Allah’a ve Ahiret gününe iman eden içki içilen sofraya oturmasın.”
  “Hamr içenin kalbinden iman nuru çıkar.”
  Üç kişi cennete giremez: Deyyus (karısını kıskanmayan), erkekleşen kadın ve içki düşkünü.” (Kütüb-ü Sitte, 8/169) buyuran Peygamberimiz işin önemini ortaya koyuyor. İslâm mü’minlerin duygusal olarak ta içkiden nefret etmelerini tavsiye ediyor.
  Mü’min, hayatına hiç bir şekilde içkiyi ve kumarı sokmamaya çalışmalı. Bir kaç defa yapan, kendini korumakta zorlanır. Alışkanlık haline getirdiği zaman işe, iş tehlikeli bir noktaya ulaşır.
  İçkiyi kesinlikle yasaklayan ayetin sonunda Allah (cc) mü’minlere yumuşak bir şekilde soruyor: “Artık (içki içmekten) vaz geçtiniz, değil mi?” Bu ifade tarzı şüphesiz kalplere etki eden, duygulandıran, yaptıkları yanlıştan insanları alıkoyacak tatlı bir yöntemdir. Bunu duyan o günün mü’minleri içkiyi derhal bıraktılar. Bu günümüzün içkicilerine de ibret olmalı.


  İlgili Yazılar

 2. 2
  kırçiçeği51 Üye
  kırçiçeği51
  Üye

  Üye No: 35968
  Mesaj Sayısı: 15
  Tecrübe Puanı: 2

  --->: Hamr-İçki


  ''a-Hamr Nedir?
  ‘Hamr’ sözlükte, bir şeyi örtmektir
  . Bir şeyi örten örtü anlamında ‘hımar’ aynı kökten gelmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de bu kelime çoğul olarak (humur şeklinde) kadınların başlarını örttükleri ‘başörtü’ manasında kullanılmaktadır. (24 Nûr/31)

  Hamr kavram olarak; insanın, akıl yürütme ve düşünme yeteneğini örten her türlü uyuşturucu manasına gelir. Türkçedeki şarap, içki veya uyuşturucu denilen maddelerin genel adıdır.
  Kur’an-ı Kerim’de aynı anlamda kullanılmaktadır. Özellikle içki içmeyi yasaklayan âyetlerde geçmektedir.
  Kur’an’ın geldiği devirde Araplar imal ettikleri içkilere ‘hamr’ adını vermekte idiler. Onlar üzüm, bal, hurma, buğday ve arpadan sarhoşluk veren içkiler üretirlerdi. Bunların tümü ‘hamr’ diye anılırdı ve hepsi de aklı baştan alan uyuşturuculardı.
  Günümüzde daha çok alköllü içki tanımı kullanılmaktadır. ‘Hamr’, alkollü içki tanımından daha geniştir ve bütün uyuşturucuları; esrar, LSD, eroin, morfin gibi şeyleri de içerisine almaktadır.
  Nitekim Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmaktadır. “Her sarhoş edici ‘hamr’dır. Ve her sarhoş edici haramdır. ''

  Şimdi biraz düşünelim :

  İnsanın düşünme ve akıl yürütme yetisini örten şeyler sadece içki ve uyuşturucular mı !?

  Eğer sedece bunlar olsaydı Allah Kitap-ı Kur'an-da ;

  '' Kıyamet hamrı ''

  '' Ölüm hamrı '' kavranımları örneklenmezdi !! 3. 3
  kırçiçeği51 Üye
  kırçiçeği51
  Üye

  Üye No: 35968
  Mesaj Sayısı: 15
  Tecrübe Puanı: 2

  --->: Hamr-İçki


  Şimdi birlikte Kitab'ımızda 10 surede 14 ayet ile anlatılan bir kavramı

  öğrenmeye çalışalım.....


  HAMR : Örten şey / örtmek

  şarap

  İnsan iradesini örten şeyler.......


  Yaratanın halifesi olan insanın DÜŞÜNME ve AKIL YÜRÜTME

  yeteneğini örten , kendisini bilmesini önleyen / engelleyen nedenlere

  HAMR denilir.......

  Ne yaptığını , ne söylediğini bilecek durumda olmamak

  / iradesiz konumda olmak.... İşte HAMR durumu.....

  Maddi bir yaptırımı / cezası yok....

  Cezai yaptırım , ahirette.....

  Kur'an insanı için en olumsuz durum....

  Şimdi bu ayetleri okuyarak , inanan insanın DÜŞÜNME ve AKIL YÜRÜTME yeteneklerini örten sebepleri geliş sıralarına göre birlikte öğrenelim...


  Kaf geliş no 34 / resmi no 50

  ayet 19 --------------------


  Ölüm hamrı - sersemliği - sarhoşluğu hak / gerçek oalarak geldi... İşte bu , senin kaçıp durduğun şeydir.....


  Vakıa 46 / 56

  ayet 17 -18 ---

  Etraflarında öz kaynağından - cennet şarabından doldurulmuş sürahiler , ibrikler , kadehlerle ebediliğe ermiş gençler dolaşıp hizmet ederler....

  ayet 19 ---

  Bu içkiden ne başları döner - baş ağrısı çekmezler , nede akılları karışır - sarhoş olmazlar- sersemlemezler.....


 4. Reklam

 5. 4
  kırçiçeği51 Üye
  kırçiçeği51
  Üye

  Üye No: 35968
  Mesaj Sayısı: 15
  Tecrübe Puanı: 2

  --->: Hamr-İçki


  Yusuf 53 / 12
  ayet 36 -----

  Hapishaneye - zindana onunla beraber iki genç de girmişti. Onlardan biri dedi ki :

  '' Rüyamda kendimi şarap yapmak için üzüm sıkarken gördüm. ''

  Öteki şöyle dedi :

  '' Bende başımın üzerinde ekmek taşıyorum ve ekmeği kuşlar yiyordu.''

  Bunun yorumunu bize bildir. Biz senin güzel düşünüp güzel davrananlardan - iyilerden olduğun kanısındayız....

  ayet 41 ----

  Ey benin hapis / zindan arkadaşlarım !

  Rüyanıza gelince ; İlk soran arkadaş , Rab edindiği kişiye şarap

  sunucak ... Ötekiniz ise asılacak ve kuşlar başından yiyecek....

  İşte yorumunu istediğiniz iş böyle hükme bağlanmıştır - hal edilip so-

  nuçlandırılmıştır- çözülmüştür....


  Hicr 54/45
  ayet 72 ---


  Senin ömrüne yemin olsun ki onlar ,

  kendi hamrlılıkları - sersemlikleri - sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı- kendilerini öylesine kaybetmişler di.....


  Nahl 70 / 16
  ayet 67 ----

  Hurma ağaçlarının meyvelerinden , üzümlerden de hamr edici -

  sersemletip saohoş edici bir içecek ve güzel bir rızık elde edersiniz...

  İşte bunda , AKLINI ÇALIŞTIRAN bir topluluk için kesin bir mucize - işaret vardır....


  Hac 88 /22
  ayet 2-----

  Kıyameti göreceğiniz - tanık olacağınız gün , her emziren kadın emzirdiğinden vazgeçer ve her gebe kadın taşıdığını düşürür.

  Sen o gün insanları hamr'lı - sersemlemiş - sarhoşlar halinde görürsün.

  Oysa ki onlar sarhoş değillerdir. Ama Allah'ın azabı çok çetin - şiddetlidir....


 6. 5
  kırçiçeği51 Üye
  kırçiçeği51
  Üye

  Üye No: 35968
  Mesaj Sayısı: 15
  Tecrübe Puanı: 2

  Bakara 92 /2
  ayet 219 ----

  Sana hamrdan / iradeyi örten şeyden- şaraptan ve meysirden /

  kumardan sorarlar . deki :

  '' Bu ikisinde de büyük bir günah , insanlar için çıkarlar - yararlar da vardır.

  Ancak onların kötülüğü , yararlarından çok daha büyüktür.

  Ayrıca - birde neleri infak edeceklerini - dağıtacaklarını sorarlar.deki:

  '' İhtiyacınızdan artanı verin - dağıtın. ''

  Allah ayetlerini işte böyle açıklıyor ki , dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz....


  Nisa 98 / 4
  ayet 43------

  Ey inananlar !

  Hamrlı iken - sarhoşken , NE SÖYLEDİĞİNİZİ BİLİNCEYE KADAR ,

  CÜNÜPKENDE , yolculuk halinde bulunmanız dışında boy abdesti alıncaya

  kadar SALAT'a / namaza / Allah'ı yüceltme ve duaya yaklaşmayın.....


  ( Hamlı iken hiç bir işlem yapılmamalı . Doktor ameliyata girmemeli hatta hastasına bile bakmamalı , öğretmen eğitim hakim karar vermemeli ,çocuk insanlarla konuşulmamalı düşüncesindeyim .)


  Muhammed 99 / 47
  ayet 15 -------------


  Allah'ı dinleyen / Allah'a karşı gelmekten sakınıp korunan erdemli -

  lere söz verilen cennetin örneği şudur.

  Onda bozulmayan su ırmakları , tadı değişmeyen süt ırmakları , içenlere lezzet veren hamr ırmakları ve süzme baldan ırmaklar vardır.


  Maide 110 / 5
  ayet 90 ------

  Ey inananlar !

  Hamr / şarap - içki - uyuşturucu - iradeyi örten şeyler ,

  Meysir / kumar,

  Ensab / tapılmak için kutsallaştırılmış taşlar ,

  Elzam / fal okları

  Şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan sakının- uzak durun ki kurtuluşa erebilesiniz.....


  ayet 91 ------

  Şeytan ,

  Hamrlı / iradenizi örtecek edecek şeylerle ve meysir/ kumar ile

  aranıza düşmanlık ve kin yerleştirip sizi Allah'ı anmaktan , salattan/

  namazdan / Allah'ı yüceltme ve dua dan - ibadetten / hetr türlü çalışmak ,

  üretmek ve uygulamaktan / kulluktan geri çevirmek - alıkoymak ister...

  Artık son veriyorsunuz - vazgeçiyorsunuz değil mi ......! ?


 7. 6
  kırçiçeği51 Üye
  kırçiçeği51
  Üye

  Üye No: 35968
  Mesaj Sayısı: 15
  Tecrübe Puanı: 2

  İnsanın iradesine hakim ( ne söylediğini , ne yaptığını bilir konumda ) olması

  ilk şarttır.

  Şuurlu / bilinçli değilse o insan hamr durumundadır .

  iradesi bir sebep ile örtülüdür .

  sebep sadece içki veya uyuşturucu değildir .

  * bilgisizlik
  * karanlık
  * gelişmeye kapalı olmak .
  * kibir / büyüklenme
  * ölüm , kıyamet
  * aşırı korku
  * aşırı üzüntü
  * aşırı sevinç , mutluluk
  * aşırı uyku , uykusuzluk
  * aşırı yemek ,uzun süreli açlık
  * aşırı susuzluk , aşırı su içmek
  * komplekler
  * aşırı hırs , kıskançlık , kin , öfke
  * Şeker başta olmak üzere hastalıklar
  * yorgunluk
  * baskı
  * stres / içinden çıklamayan durumların yarattığı durumlar
  * bazı şeylere aşırı yoğunlaşmak

  gibi bir çok neden ile insanın iradesi örtülü olabilir .

  sevgimle ....


 8. 7
  yusbay Üye
  yusbay
  Üye

  Üye No: 47521
  Mesaj Sayısı: 2
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 42

  ağzınıza sağlıklık iyi bir noktaya temas etmişsiniz feyz aldım teşekkürler


 9. 8
  yallan Misafir
  Misafir

  kırçiçek@
  cok guzel sallamissin :) tebrik ederim sekranada hamri demissin humur demissin sallamissin.
  bas ortusu yada akil ortunmesi diye birsey yok kok ortu dur humur da ortulerdir hamr da ortunmus saklanmis gizlenmis anlamini tasir
  allah senide guldursun yok bas ortusu yok aklin ortunmesi :) pehhhhhhh
  sarhosluklarin koku skr den gelir sukker seker kelimesinden sekran sarhosluktur icki sekere dir iyi bak bakim allah mutavazi davranirken hep sekran kullanmis sahorsken ne dedigini bilinceye kadar namaza gelmeyin diyor yani seker kokunden gelen iceceklerin verdigi sarhoslukla namaza gelme diyor bunda bu demektirki merhametini burda gosteriyor
  bu arada ortulerinizi yakanizin ustunden vurun diyor basini kapatin bas ortunuzle demiyor yakanizin ustudnen vurun gogusleriniz gozukmesin caltali gorunmesin diyor yok oyle yok boyle neyin kafasini yasiyorsunuz siz yaw


 10. 9
  Muhammed الله اكبر
  Muhammed
  الله اكبر

  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 3,176
  Tecrübe Puanı: 33
  Yaş: 30
  Yer: Türkiye

  İçki Ne Demektir Kısaca Bilgi

  Tabii bir hadise olan mayalanma dolayısıyla alkol ilk devirlerden itibaren biliniyor olmalıdır. Bunu Saîd b. Müseyyeb ve Yezîd b. Kâsid gibi Hz. Âdem’in cennetteki hayatına kadar götürenler bile vardır. Bunların iddiasına göre Hz. Âdem yasak meyveden Havvâ’nın verdiği içkinin etkisiyle yemiştir (Taberî, I, 74; Kurtubî, I, 306). Ancak Ebû Bekir İbnü’l-Arabî bunun aklen ve naklen hükümsüz olduğunu söyler (Aĥkâmü’l-Ķurǿân, I, 19). Kitâb-ı Mukaddes üzümden içki yapımını Hz. Nûh dönemine kadar çıkarmaktadır (Tekvîn, 9/20-21). Efsaneye göre bağı ilk defa Hz. Âdem veya Nûh dikmiş, şeytan onu tavus, maymun, arslan, domuz gibi hayvanların kanlarıyla sulamış, içki içenler de aldığı alkolün cinsine göre bu hayvanlardan birinin karakterini kazanmıştır. Ayıntablı Aynî’nin Sâkīnâme’sinde ve Revânî Çelebi’nin İşretnâme’sinde yer verdiği bu efsane muhtemelen İsrâiliyat veya eski Hint kaynaklıdır (Özdemir, XI [1993], s. 134-160).+ Yorum Gönder